Skip to main content

Golvränna TECEdrainprofile

För frågor:
info@tece.se

TECEdrainprofile Kollektionsteaser

TECEdrainprofile – montering

TECEdrainprofile – montering

Kapa på längden, sätt in, justera - så här lyckas du med en väggnära installation på nolltid.

En speciell egenskap hos TECEdrainprofile är den rostfria profilen som kan kapas på längden och anpassas exakt till duschutrymmets mått. Golvrännan kan finjusteras i alla horisontella och vertikala riktningar och funkar därmed för olika tjocklekar på vägg- och golv. En annan specialfunktion: den fabriksmonterade tätskiktsfolien Nordic Seal System. Den möjliggör en vattentät anslutning - helt enkelt genom att klicka i den.

Monteringsanvisningar TECEdrainprofile golvränna

Montering träbjälklag

Montering ingjutning

TECEdrainprofile - Montering träbjälklag steg 1

Steg 1: Montera och rikta in avloppsmodulen i jämnhöjd med väggen eller nära väggen på träkonstruktionen med hjälp av monteringsplattan. Anslut avloppet med nödvändig lutning och utför sedan läckagetestet. 

TECEdrainprofile montering ingjutning steg 1

Steg 1: Montera och rikta in avloppet i lämplig höjd och önskad position. Anslut avloppet med nödvändig lutning och utför sedan läckagetestet. 

Montering träbjälklag steg 2

Steg 2a: Lägg dit och skruva fast golvskivorna. 

Montering ingjutning steg 2

Steg 2: Lägg murbruket med 1 % till 2 % lutning mot golvrännan.

Montering träbjälklag steg 2b

Steg 2b: Häll utjämningsmassa med en lutning på 1% till 2% mot golvrännan i duschområdet. 

Träbjälklag och ingjutning

Montering steg 3

Steg 3: Efter att utjämningsmassan har torkat fortsätter processen med demontering av byggskyddet vid avloppet. 

Montering steg 4

Steg 4: Tät med ett klick: den medföljande tätskiktsfolien förs in i det runtgående spåret på avloppet med hjälp av klickmekanismen och arbetas sedan in i tätningen av duschområdet. 

Montering steg 5

Steg 5: Vid behov kan golvrännan kortas av på båda sidor och därmed alltid exakt anpassas till duschytans bredd. 

Montering steg 6

Steg 6: Det passar helt enkelt: när golvrännan sätts in i kakelfixet kan den finjusteras i alla riktningar och i höjdled i avloppets tätning. 

Montering steg 7

 Steg 7: När kakelfixet har torkat trycks vattenlåsen på plats.

Montering steg 8

Steg 8: Därefter placeras profillocket i golvrännan. Tack vare ”push-funktionen” kan locket öppnas med bara ett fingertryck för att enkelt ta bort och rengöra vattenlåsen och hårsilen.