Skip to main content

TECEflex

För frågor:
info@tece.se

Det pålitliga pressrörsystemet

TECEflex är ett pressrörsystem för installationer av dricksvatten, värme och tryckluft. Tack vare introduktionen av stora rördimensioner på upp till 63 mm är TECEflex ett av de mest universella rörsystemen på marknaden.

TECEflex Stecksystem

I 25 år har miljoner tillförlitliga rörkopplingar skapats för dricksvatten, värme och tryckluft med TECEflex. För mig innebär det jämn kvalitet.

TECEflex

TECEflex - pålitliga kopplingar i 25 år

I 25 år har miljoner rörkopplingar pressats över hela världen med TECEflex, alla med samma oförändrade axiala pressning: Röret expanderas och trycks över hylsan - tryckhylsan säkrar allt. Inget har förändrats i den här underliggande tekniken sedan marknadslanseringen av TECEflex.

Av den anledningen blev TECEflex ett av de mest universella pressrörsystemen på marknaden, med introduktionen av stora rördimensioner på upp till 63 mm. Vid behov har systemet anpassats till nya standarder och juridiska krav så att TECEflex håller toppmodern standard när det handlar om säkerhet.

TECEflex - Rohr - flexibel

TECEflex applikationsområden

Kopplingsteknik

TECEflex-rören ansluts permanent till kopplingarna med axial pressteknik. Enbart rörplasten används som tätning. Ingen ytterligare hjälp såsom O-ringar eller tätningstejp krävs. Den O-ringsfria kopplingstekniken är säker och extra hygienisk.

För att skapa en TECEflex-kopplingsteknik måste röret först expanderas. Kopplingen trycks in i det expanderade röret och hylsan pressas över röret upp till kopplingskragen.

TECEflex kompositrören är utrustade med en elektronstråle i PE-Xc innerrör. PE-Xc-plast utmärks särskilt av en stark minneseffekt. Effekten blir att materialet på det expanderade röret krymper över kopplingsmunstycket. Tryckhylsan förstärker denna anslutning.

Överblick över fördelarna med TECEflex-kopplingstekniken

  • O-ringsfri kopplingsteknik reducerar felmontage
  • extra hygienisk koppling då inga öppningar finns för vatten att stagnera i
  • låga tryckförluster då innerdiametern på koppling och rör nästan är identiska
  • inga krav på underhåll av den axiala presstekniken
TECEflex: Schiebehülsensystem Video
Video:TECEflex - tryckhylsesystem

Kopplingar

TECEflex erbjuder ett omfattande utbud av mässingskopplingar. Mässingskopplingarna kan användas till dricksvatten, värme och tryckluft. Kopplingarna kommer från ett mässingsmaterial, rekommenderat av den tyska miljömyndigheten (UBA) och erkänt över hela Europa för dess lämplighet för alla nivåer av vattenkvalitet i enlighet med aktuella dricksvattenföreskrifter.

Alternativt till mässingsserien erbjuder vi en mängd plastkopplingar tillverkade av högpresterande plast, PPSU. Dessa PPSU-kopplingar kan användas för dricksvatten-, värme- och tryckluftsinstallationer. De är inte godkända för användning i gasinstallationer.

Överblick över fördelarna med TECEflex-kopplingarna

  • kopplingarna är lämpliga för alla kvalitetsnivåer på dricksvatten
  • kopplingarna är tillverkade av antingen ren mässing eller ren PPSU. Enkel teknik - färre misstag
TECEflex - Fittings

TECEflex rörsystem