Skip to main content

Integritetspolicy

För frågor:
info@tece.se

Integritetspolicy

Tack för att du besökt vår hemsida www.tece.com/se och intresset som du visat för vårt företag. Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss.

Personuppgifter är information om personliga eller materiella förhållanden för en viss eller identifierbar fysisk person. Dessa inkluderar, till exempel det civila namnet, adressen, telefonnumret och födelsedatumet, men också alla andra uppgifter som kan relateras till en person som är registrerad.

Eftersom personuppgifter har ett särskilt rättsligt skydd, samlas de endast in av oss i den mån det är nödvändigt för tillhandahållande av vår webbplats och tillhandahållande av våra tjänster. Nedan beskriver vi vilken personlig information som vi samlar in under ditt besök på vår webbsida och hur vi använder den.
Vår integritetspraxis överensstämmer med de rättsliga reglerna, särskilt de som gäller för den tyska federala dataskyddslagen (BDSG), tyska telemedialagen (TMG) och EU:s allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi samlar endast in, behandlar och lagrar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för det funktionella tillhandahållande av denna webbplats och vårt innehåll och tjänster samt för behandling av förfrågningar och vid behov för behandling av beställningar/avtal, men endast i den utsträckning det finns ett berättigat behov för detta. Art 6 avs 1 S. 1 lit. f GDPR eller något annat tillstånd. Endast om du tidigare har gett särskilt samtycke till det, kommer dina data också att användas för mer detaljerade, samtyckesspecifika ändamål, t.ex. för överföring av reklaminformation via nyhetsbrev.

Ansvarig i Artikel 4 nr. 7 GDPR

Den ansvarig person i den mening som avses i GDPR och andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna samt andra dataskyddsbestämmelser är:

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten 
E-post: reinhard.wiggers@tece.de

Tel.: +49 (0) 25 72 / 9 28 -192
Fax: +49 (0) 25 72 / 9 28 -124

Namn och adress för integritetsansvarig

Claus Wissing
Sachverständigenbüro Mülot GmbH
Grüner Weg 80, 48268 Greven
Tel.: +49 (0) 25 71/5402 0
datenschutz@svb-muelot.de

Tillhandahållande av webbplatsen och skapande av loggfiler

Varje gång vår webbsida öppnas samlar vårt system in automatiska datauppgifter och information från datasystemet och den anslutna datorn. Följande data samlas in för detta ändamål:

Omfattningen av behandlingen av datauppgifterna

 1. Information om vilken typ av webbläsare och version som används
 2. Operativsystemet för anslutningsenheten
 3. Anslutningsenhetens IP-adress
 4. Datum och tid för åtkomst
 5. Webbsidor och resurser (bilder, filer, annat sidinnehåll) som nås på vår webbsida.
 6. Webbsidor från vilka användarens system kom till vår hemsida (Referrer-Tracking)

Denna data lagras i loggfilerna i vårt system. En lagring av dessa data tillsammans med personuppgifter från en viss användare sker inte, så att en identifiering av enskilda besökare inte äger rum.

 • Lagstadgade regler för behandling av personuppgifter
  Artikel 6 avs.1 lit.f GDPR (legitimt intresse). Vårt berättigade intresse är att säkerställa att det syfte som beskrivs nedan uppnås.
 • Syftet med databehandlingen
  Loggen görs för att upprätthålla vår webbplats kompatibilitet för så många besökare som möjligt och för att bekämpa missbruk och störningar. För detta ändamål är det nödvändigt att logga de tekniska datauppgifterna från hämtningsdatorn för att kunna reagera så tidigt som möjligt på presentationsfel, attacker på våra IT-system och/eller fel på vår webbsidas funktionalitet. Dessutom används datauppgifterna för att optimera webbplatsen och i allmänhet för att säkerställa säkerheten för vårt informationsteknologisystem.
 • Lagringens varaktighet
  Raderingen av ovan nämnda tekniska datauppgifter sker så snart de inte längre behövs för att säkerställa att webbplatsen är kompatibel för alla besökare, men senast 3 månader efter hämtningen av vår webbplats.
 • Invändnings- och borttagningsmöjlighet
  Möjligheterna till invändning och borttagning regleras av de allmänna bestämmelserna om skydd av personuppgifter om invändningar och borttagning som beskrivs nedan i denna integritetspolicy.
Särskilda funktioner på webbplatsen

Vår webbplats erbjuder dig olika funktioner som vi använder för att samla in, bearbeta och lagra personuppgifter. Nedan förklarar vi vad som händer med dessa datauppgifter:

Formulär för nyhetsbrevsregistrering:

 • Omfattningen av behandlingen av de personrelaterade datauppgifterna
  De uppgifter du har angett när du anmäler dig till nyhetsbrevet.
 • Lagstadgade regler för behandling av personuppgifter
  Artikel 6 avs.1 lit. a GDPR (tyst samtycke)
 • Syftet med databehandlingen
  Uppgifterna i registreringsformuläret för vårt nyhetsbrev kommer endast att användas av oss för distribution av vårt nyhetsbrev, där vi informerar om alla våra tjänster och nyheter. Efter anmälan skickar vi dig en bekräftelse e-post som innehåller en länk som du måste klicka på för att slutföra anmälan till vårt nyhetsbrev (Double-Opt-In).
 • Lagringens varaktighet
  Vårt nyhetsbrev kan när som helst avbrytas genom att klicka på länken för avanmälan av abonnemang, vilken också finns i alla våra nyhetsbrev. Dina datauppgifter kommer att raderas omedelbart efter att du loggat ut från vår webbsida. På samma sätt kommer dina datauppgifter att raderas omedelbart vid en ofullständig registrering. Vi reserverar för raderingen utan att ange några skäl för detta och utan föregående eller efterföljande information.
 • Invändnings- och borttagningsmöjlighet
  Möjligheterna till invändning och borttagning regleras av de allmänna bestämmelserna om skydd av personuppgifter om invändningar och borttagning som beskrivs nedan i denna integritetspolicy.

Kontaktformulär:

 • Omfattningen av behandlingen av de personrelaterade datauppgifterna
  De uppgifter du har angett i våra kontaktformulär.
 • Lagstadgade regler för behandling av personuppgifter
  Artikel. 6 avs. 1 lit.a GDPR (tyst samtycke)
 • Syftet med databehandlingen
  Uppgifterna som är registrerade via vårt kontaktformulär eller via våra kontaktformulär används endast för att behandla den specifika kontaktförfrågan som mottagits via kontaktformuläret.
 • Lagringens varaktighet
  Efter att ha behandlat din förfrågan raderas de insamlade uppgifterna omedelbart, så länge det inte finns några tidsgränser för lagringsperioder.
 • Invändnings- och borttagningsmöjlighet
  Möjligheterna till invändning och borttagning regleras av de allmänna bestämmelserna om skydd av personuppgifter om invändningar och borttagning som beskrivs nedan i denna integritetspolicy.
  Automatisk kreditkontroll/bedömning

  Om vi gör förskottsbetalningar förbehåller vi oss rätten att automatiskt inhämta ett kreditbetyg baserat på matematisk-statistiska förfaranden från följande företag för att skydda våra legitima intressen. Vi fick information om den statistiska sannolikheten för en standard av tjänsteleverantören som anges nedan. Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (bedömningsvärden) som beräknas på grundval av vetenskapligt erkända matematisk-statistiska metoder. Den avslutas med hjälp av en rad olika egenskaper, såsom inkomst, adressdata, anställning, civilstånd och tidigare betalningshistorik, om framtida betalningsrisk för kundens misstag. Resultatet uttrycks i form av ett betalningsvärde (så kallad bedömning). Den erhållna informationen ligger till grund för vårt beslut om upprättande, genomförande eller uppsägning av ett avtalsförhållande. Valet av en av de erbjudna betalningsmetoderna är inte beroende av sådan information.

  Möjligheterna till invändning och borttagning regleras av de allmänna bestämmelserna om skydd av personuppgifter om invändningar och borttagning som beskrivs nedan i denna integritetspolicy.

  I detalj:

  • Verband der Vereine Creditreform e.V.:
   Vårt företag kontrollerar regelbundet din kreditstatus för kontrakt och i vissa fall där det finns ett legitimt intresse, även för befintliga kunder. För deta ändamål arbetar vi tillsammans med Sammanslutningen av Creditreform föreningar e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss (www.creditreform.de ), från vilka vi får nödvändiga uppgifterna. För användning av Sammanslutningen av Creditreform föreningar e.V., informerar vi dig redan i förväg om följande information. Artikel 14 EU-GDPR:
   Sammanslutningen av Creditreform föreningar e.V. är en konsumentinformationsbyrå. Den driver en databas som lagrar kreditinformation om privatpersoner.
   På grundval av detta beviljar Sammanslutningen av Creditreform föreningar e.V. kreditbetyg till sina kunder. Till kunderna hör till exempel kreditinstitut, leasingföretag, försäkringsbolag, telekomföretag, fordringshanteringsföretag, postorderföretag, grossister och återförsäljare samt andra företag som levererar eller tillhandahåller varor eller tjänster. Inom ramen för de rättsliga bestämmelserna kommer en del av uppgifterna i informationsdatabasen även att användas för tillhandahållande av andra företagsdatabaser, bland annat används för adresshandelsändamål.
   I databasen för Sammanslutningen av Creditreform föreningar e.V, särskilt information om namn, adress, födelsedatum, vid behov, e-postadress, betalningsbeteende och ägarstruktur för personer. Syftet med behandlingen av lagrade data är tillhandahållande av information om den begärda personens kreditvärdighet. Den rättsliga grunden för bearbetningen är artikel 6 1f EU GDPR. Information om dessa uppgifter får endast lämnas om en kund på ett trovärdigt sätt visar ett berättigat intresse av att känna till denna information. Om data överförs till länder utanför EU görs detta på grundval av de så kallade "standardavtalsklausulerna", som du hittar på följande länk: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE att se eller skickas därifrån.
   Uppgifterna lagras så länge som deras kunskaper är nödvändiga för att uppnå syftet med lagringen. Kunskapen behövs vanligtvis för en lagringsperiod på initialt tre år. Efter utgången kontrolleras om lagring fortfarande är nödvändig, annars kommer data att raderas samma dag. Vid avgörande av ett sakförhållande kommer uppgifterna att raderas exakt tre år efter dagen för färdigställande. Anmälningar i gäldenärsregistret raderas exakt i enlighet med § 882e ZPO efter utgången av tre åren sedan registreringstillfället.
   Rättfärdiga intressen i enlighet med artikel 6 avs 1f EU-GDPR kan vara: Kreditbeslut, affärsinitiering, aktieinnehav, fordran, kreditkontroll, försäkringsavtal, verkställighetsinformation. Du har gentemot Sammanslutningen av Creditreform föreningar e.V. en rätt till information om de uppgifter som lagras där om din person. I den mån data som lagras om dig är felaktiga, har du rätt till korrigering eller radering. Om det inte är möjligt att omedelbart avgöra om uppgifterna är felaktiga eller korrekta, har du rätt att blockera relevanta data tills detta har klarats upp. Om dina uppgifter är ofullständiga kan du begära att de kompletteras för att bli fullständiga. Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av uppgifter lagrade av Sammanslutningen av Creditreform föreningar e.V. har du rätt att återkalla detta samtycke när som helst. Återkallelsen påverkar inte lagenligheten av behandlingen av dina uppgifter baserat på ditt samtycke för någon återkallelse.
   Om du har några invändningar, förfrågningar eller klagomål om dataskydd, kan du alltid kontakta dataskyddsansvarig för Sammanslutningen av Creditreform föreningar e.V. Detta hjälper dig snabbt och säkert i alla frågor om dataskydd. Du kan också klaga på behandlingen av datauppgifterna genom Sammanslutningen av Creditreform föreningar e.V. hos den ansvarige dataskyddsmyndigheten. De uppgifter som Sammanslutningen av Creditreform föreningar e.V har lagrat om dig kommer från offentliga källor, inkassoföretag och deras kunder.
   För att beskriva ditt kreditvärdighet bildar Sammanslutningen av Creditreform föreningar e.V en poängberäkning för dina uppgifter. Poängvärdet inkluderar uppgifter om ålder och kön, adressuppgifter och delbetalningshistorikdata. Dessa data ingår i poängberäkningen med olika poängvärdesberäkningar. Kunder på Sammanslutningen av Creditreform föreningar e.V. använder poängberäkningen som ett hjälpmedel för att ta egna kreditbeslut.
  • Invändningsrätt:
   Behandlingen av de uppgifter som lagras av Sammanslutningen av Creditreform föreningar e.V. är tvingande av legitima skäl för borgenären och kreditvärdigheten, som regelbundet överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller tjänar påståenden, utövandet eller försvaret av rättsliga krav. Endast skäl som härrör från en aktuell situation som är av särskild vikt för dig, vilket måste bevisas att du motsätta dig behandlingen av dina uppgifter. Om sådana speciella skäl kan bevisas, kommer uppgifterna inte längre att behandlas. Om du motsätter dig bearbetningen av dina uppgifter för reklam och marknadsföring, bearbetas uppgifterna inte längre för dessa ändamål. Ansvarig enligt artikel 4 Nr. 7 EU-GDPR är Sammanslutningen av Creditreform föreningar e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss (www.creditreform.de). Du kan nå oss för alla frågor med följande kontaktuppgifter tel: +49 2131 109-0, +49 2131 109-8000, e-post: creditreform@verband.creditreform.de
   Behörig dataskyddsansvarig kan nås med följande kontaktuppgifter: Sammanslutningen av Creditreform föreningar e.V., Datenschutzbeauftragter, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, Datenschutz@verband.creditreform.de.
  Statistisk utvärdering av besök på denna webbplats - webtracker

  Vi samlar in, bearbetar och sparar följande data när du går in på den här webbplatsen eller enskilda filer på webbplatsen: IP-adress, webbsida från vilken filen hämtades, namn på filen, datum och tid för hämtning, mängd data överförd och meddelande om hämtningens framgång (sk webblogg). Vi använder dessa åtkomstuppgifter uteslutande i icke-personifierad form för kontinuerlig förbättring av vårt internet erbjudande och för statistiska ändamål.

  Vi använder även följande webbtracker för att utvärdera besök på denna webbplats:

  • Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing
   På vår webbsida använder vi företagets webbspårningstjänst Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (härefter: Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing). Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing används som en del av Webtrackings Cookies som lagras på din dator och tillåter en analys av användningen av vår webbplats och dina surfvanor (så kallad tracking). Vi genomför den här analysen baserat på Googles Google Services / Google AdWords Conversion / Google Dynamic remarketing spårningstjänst för att kontinuerligt optimera och förbättra vår webbplats tillgänglighet. Som en del av användningen av vår webbplats överförs data, i synnerhet din IP-adress och dina användaraktiviteter, till Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing-servrar och lagras utanför Europeiska unionen, t.ex. bearbetas och lagras i USA. Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 avs 1 lit a GDPR. Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing har självcertifierat enligt EU-USA: s Privacy Shield Agreement (jfr. https://www.privacyshield.gov/list). Uppgifterna raderas så snart syftet med insamlingen är uppfyllt. För mer information om hantering av överförda data, se Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . Du kan förhindra insamling och överföring av personuppgifter (särskilt din IP-adress) och bearbetningen av dessa data genom att inaktivera exekvering av skriptkod i din webbläsare, installera en skriptblockerare i din webbläsare (detta finner du till exempel nedan www.noscript.net eller www.ghostery.com) eller aktivera ”Do Not Track“ inställningen på din webbläsare.

   You can prevent the use of Google AdWords by contradicting the corresponding cookies.

  Google-Analytics

  • Omfattningen av behandlingen av de personrelaterade datauppgifterna
   På vår sida använder vi företagets webbspårningstjänst Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, USA (härefter: Google-Analytics). Google-Analytics används som en del av Webtrackings Cookies som lagras på din dator och tillåter en analys av användningen av vår webbplats och dina surfvanor (så kallad tracking). Vi utför denna analys utifrån spårningstjänsten i Google Analytics för att ständigt optimera vår webbplats och göra den mer tillgänglig. Som en del av användningen av vår webbplats överförs data, i synnerhet din IP-adress och dina användaraktiviteter, till Google LLC servrar och lagras utanför Europeiska unionen, t.ex. bearbetas och lagras i USA.

   EU-kommissionen har beslutat att en adekvat nivå av dataskydd kan finnas i USA om databehandlingsbolaget har lämnat in US-EU Privacy Shield-avtalet och dataexport till USA har gjorts tillåtet på detta sätt. Genom att aktivera IP-anonymisering i spårningskoden för Google Analytics på den här webbplatsen kommer din IP-adress att anonymiseras av Google Analytics före överföringen. Den här webbplatsen använder en spårningskod för Google Analytics som innehåller gat._anonymizeIp (); förlängdes för att endast tillåta en anonym samling av IP-adresser (så kallad IP-maskering).

   Lagstadgade regler för behandling av personuppgifter
   Art.6 avs 1 lit a c. (samtycke), antingen som en del av registreringen hos Google (öppnande av ett Google-konto och godkännande av sekretessmeddelanden som genomförts där) eller, om du inte har registrerat dig hos Google, med uttryckligt samtycke vid öppnandet av vår sida.

   Syftet med databehandlingen
   På vår vägnar använder Google denna information för att utvärdera ditt besök på den här webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att ge oss andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics inom ramen för Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google LLC.

   Lagringens varaktighet
   Google lagrar data som är relevant för tillhandahållande av webbspårningen så länge som nödvändigt för att uppfylla den publicerade webbtjänsten. Datainsamling och lagring görs anonymt. Såvitt personliga referenser finns, kommer uppgifterna att raderas omedelbart, så länge de inte är föremål för lagliga förpliktelser. I vilket fall som helst sker borttagandet efter lagringskravets utgång.

   Invändnings- och borttagningsmöjlighet
   Du kan förhindra insamling och överföring av personuppgifter på Google (särskilt din IP-adress) och bearbetningen av dessa data av Google genom att inaktivera exekvering av skriptkod i din webbläsare, installera en skriptblockerare i din webbläsare (detta finner du till exempel nedan www.noscript.net eller www.ghostery.com) eller aktivera ”Do Not Track“ inställningen på din webbläsare. Du kan också förhindra att Google samlar in data som genereras av Google-cookien och är relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt bearbetningen av dessa data av Google genom att via länken nedan (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) hämta och installera plugin som är tillgängliga för webbläsaren. Sekretess- och integritetspolicyerna för Google Analytics finns på http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

   You can prevent the use of Google Analytics by contradicting the corresponding cookies.

  Matomo (formerly Piwik)

  This website uses the open source web analysis service Matomo. Matomo uses so-called “cookies,” which are text files that are stored on your computer and that make it possible to analyse your use of this website. For this purpose, the information about the use of this website generated by the cookie will be archived on our server. Prior to archiving, the IP address will first be anonymized.

  Matomo cookies will remain on your device until you delete them.

  The storage of Matomo cookies and the use of this analysis tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in the anonymous analysis of user patterns, in order to optimize the operator’s web offerings and advertising. If a corresponding agreement has been requested (e.g. an agreement to the storage of cookies), the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR; the agreement can be revoked at any time.

  The information generated by cookies concerning the use of this website shall not be shared with any third parties. You may prevent the storage of cookies at any time by making pertinent changes to your browser software settings; however, we have to point out that in this case you may not be able to use all of the functions of this website to their fullest extent.

  If you do not consent to the storage and use of your data, you have the option to deactivate the storage and use of such data here. In this case, an opt-out cookie will be stored in your browser to prevent Matomo from storing your usage data. If you delete your cookies, this will also result in the deletion of the Matomo opt out cookie. Hence, you will have to reactivate the opt out when you return to visit this website.

  Google Tag Manager

  • Omfattningen av behandlingen av de personrelaterade datauppgifterna
   På vår sida använder vi företagets tjänst Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, USA (härefter: Google Tag Manager). Google Tag Manager tillhandahåller en teknisk plattform för att köra andra webbtjänster och webbspårningsprogram med så kallade "tags" och bundna kontroller. I det här sammanhanget sparar Google Tag Manager cookies på din dator och, såvitt webspårningsverktyg körs med hjälp av Google Tag Manager, analyseras ditt surfningsbeteende (sk "tracking"). Dessa data som skickas av enskilda taggar inbäddade i Google-Tag-Manager läggs till, lagras och bearbetas av Google Tag Manager under ett gemensamt användargränssnitt. Alla inbyggda "taggar" anges separat i denna integritetspolicy. Mer information om integritet för Google Tag Manager-verktyg finns i den relevanta delen av denna integritetspolicy. Som en del av användningen av vår webbplats om taggar för Google-Tag-Manager är aktiverade, överförs data, i synnerhet din IP-adress och dina användaraktiviteter till Google LLC servrar och lagras utanför Europeiska unionen, t.ex. bearbetas och lagras i USA.
   EU-kommissionen har beslutat att en adekvat nivå av dataskydd kan finnas i USA om databehandlingsbolaget har lämnat in US-EU Privacy Shield-avtalet och dataexport till USA har gjorts tillåtet på detta sätt. Detta är fallet med Google LLC. Respektive webbtjänster som ingår i Google Tag Manager regleras av villkoren i den relevanta delen av denna integritetspolicy. Spårningsverktygen som används i Google Tag Manager säkerställer att IP-adress för Google Tag Manager är anonymiserad före överföring via IP som anonymiserar källkoden. Här tillåter Google Tag Manager endast den anonyma insamlingen av IP-adresser (sk IP-maskering).
  • Lagstadgade regler för behandling av personuppgifter
   Art.6 avs 1 lit a c. (samtycke), antingen som en del av registreringen hos Google (öppnande av ett Google-konto och godkännande av sekretessmeddelanden som genomförts där) eller, om du inte har registrerat dig hos Google, med uttryckligt samtycke vid öppnandet av vår sida.
  • Syftet med databehandlingen
   På vår vägnar använder Google denna information för att utvärdera ditt besök på den här webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att ge oss andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics inom ramen för Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google LLC.
  • Lagringens varaktighet
   Google lagrar data som är relevant för tillhandahållande av webbspårningen så länge som nödvändigt för att uppfylla den publicerade webbtjänsten. Datainsamling och lagring görs anonymt. Såvitt personliga referenser finns, kommer uppgifterna att raderas omedelbart, så länge de inte är föremål för lagliga förpliktelser. I vilket fall som helst sker borttagandet efter lagringskravets utgång.
  • Invändnings- och borttagningsmöjlighet
   Du kan förhindra insamling och överföring av personuppgifter på Google (särskilt din IP-adress) och bearbetningen av dessa data av Google genom att inaktivera exekvering av skriptkod i din webbläsare, installera en skriptblockerare i din webbläsare (detta finner du till exempel nedan www.noscript.net eller www.ghostery.com) eller aktivera ”Do Not Track“ inställningen på din webbläsare. Du kan också förhindra att Google samlar in data som genereras av Google-cookien och är relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt bearbetningen av dessa data av Google genom att via länken nedan (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) hämta och installera plugin som är tillgängliga för webbläsaren. Sekretess- och integritetspolicyerna för Google Analytics finns på http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
  Integration av externa webbtjänster och bearbetning av data utanför EU

  På vår hemsida använder vi aktivt Java Script-innehåll från externa leverantörer, så kallade webbtjänster. Genom att gå in på vår webbsida kan dessa externa leverantörer få personlig information om ditt besök på vår webbsida. Detta kan innebära behandling av data utanför EU. Du kan förhindra detta genom att använda en java script-blockerare som installera webbläsarens plug-in "NoScript" (www.noscript.net) eller inaktiverar java script i din webbläsare. Detta kan leda till funktionsbegränsningar på webbplatser som du besöker.

  Vi använder följande externa webbtjänster:

  • Doubleclick
   På vår webbsida kommer en webbtjänst från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (härefter: Doubleclick) att efterladdas. Vi använder dessa data för att säkerställa fullständig funktionalitet på vår webbsida. I det här sammanhanget kan din webbläsare lämna in personlig information till Doubleclick. Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 avs.1 lit. f GDPR. Det legitima intresset består av en felfri funktion på webbplatsen. Doubleclick har självcertifierat enligt EU-USA: s Privacy Shield Agreement (jfr. https://www.privacyshield.gov/list). Uppgifterna raderas så snart syftet med insamlingen är uppfyllt. Mer information om hantering av överförda data finns i integritetspolicyn för Doubleclick: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . Du kan förhindra insamling av dessa data av Doubleclick genom att inaktivera exekvering av skriptkod i din webbläsare, installera en skriptblockerare i din webbläsare (detta finner du till exempel nedan www.noscript.net eller www.ghostery.com) eller aktivera ”Do Not Track“ inställningen på din webbläsare.
  • Google
   På vår webbsida kommer en webbtjänst från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (härefter: Google) att efterladdas. Vi använder dessa data för att säkerställa fullständig funktionalitet på vår webbsida. I det här sammanhanget kan din webbläsare lämna in personlig information till Google. Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 avs.1 lit. f GDPR. Det legitima intresset består av en felfri funktion på webbplatsen. Google har självcertifierat enligt EU-USA: s Privacy Shield Agreement (jfr https://www.privacyshield.gov/list). Uppgifterna raderas så snart syftet med insamlingen är uppfyllt. Mer information om hantering av överförda data finns i integritetspolicyn för Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . Du kan förhindra insamling av dessa data av Doubleclick genom att inaktivera exekvering av skriptkod i din webbläsare, installera en skriptblockerare i din webbläsare (detta finner du till exempel nedan www.noscript.net eller www.ghostery.com) eller aktivera ”Do Not Track“ inställningen på din webbläsare.
  • pardot.com
   På vår hemsida kommer en webbtjänst av företaget Salesforce.com, inc., The Landmark at One Market, Suite 300,, 94105 San Francisco, CA (härefter: pardot.com) att efterladdas. Vi använder dessa data för att säkerställa fullständig funktionalitet på vår webbsida. I det här sammanhanget kan din webbläsare lämna in personlig information till pardot.com. Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 avs.1 lit. f GDPR. Det legitima intresset består av en felfri funktion på webbplatsen pardot.com som har självcertifiering enligt EU-US Privacy Shield Agreement(jfr. https://www.privacyshield.gov/list). Uppgifterna raderas så snart syftet med insamlingen är uppfyllt. Mer information om hantering av överförda data finns i integritetspolicyn för pardot.com: https://www.salesforce.com/company/privacy/ . Du kan förhindra insamling av dessa data av Doubleclick genom att inaktivera exekvering av skriptkod i din webbläsare, installera en skriptblockerare i din webbläsare (detta finner du till exempel nedan www.noscript.net eller www.ghostery.com) eller aktivera ”Do Not Track“ inställningen på din webbläsare.

   You can prevent the use of Pardot by contradicting the corresponding cookies.

  • website-check.de
   På vår webbsida ett webbtjänstföretag som heter Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24 in 66111 Saarbrücken, DE (härefter: website-check.de) att efterladdas. Vi använder dessa data för att säkerställa fullständig funktionalitet på vår webbsida. I det här sammanhanget kan din webbläsare lämna in personlig information till website-check.de. Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 avs.1 lit. f GDPR (legitimt intresse). Det legitima intresset består av en felfri funktion på webbplatsen. Uppgifterna raderas så snart syftet med insamlingen är uppfyllt. Mer information om hantering av överförda data finns i integritetspolicyn för website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/ . Du kan förhindra insamling av dessa data av website-check.de genom att inaktivera exekvering av skriptkod i din webbläsare, installera en skriptblockerare i din webbläsare (detta finner du till exempel nedan www.noscript.net eller www.ghostery.com) eller aktivera ”Do Not Track“ inställningen på din webbläsare.
  Information om användningen av cookies
   

  Cookie consent with Consent Manager Provider

  Our website uses the cookie consent technology developed by Consent Manager Provider to obtain your consent to the storage of certain cookies on your device and to document these in compliance with data privacy. The provider of this technology is Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Swedem, website: https://www.consentmanager.de (hereinafter “Consent Manager Provider”).
  When you visit our website, a connection to the servers of Consent Manager Provider is established to obtain your consents and other cookie usage statements. Consent Manager Provider then stores a cookie in your browser in order to be able to assign the consents or their revocation to you. The data collected in this way is stored until you ask us to delete it, delete the Consent Manager Provider cookie yourself or the purpose for data storage is no longer necessary. Mandatory statutory retention obligations remain unaffected.
  Consent Manager Provider is used to obtain the legally required consents for the use of cookies. The legal basis for this is art. 6 of the 1 p. 1 lit. c GDPR.

  Contract for order processing
  We have concluded a contract for order processing with Consent Manager Provider. This is a data protection contract, which guarantees that Consent Manager Provider processes the personal data of our website visitors only according to our instructions and in compliance with the GDPR.

  Datasäkerhet och dataskydd, kommunikation via e-post
  • Dina personuppgifter skyddas av tekniska och organisatoriska åtgärder som insamling, lagring och behandling, som inte är tillgängliga för tredje part. Vid okrypterad e-postkommunikation kan vi inte garantera fullständig datasäkerhet på vägen till våra IT-system, därför rekommenderar vi krypterad kommunikation eller ordinär post för information som kräver hög grad av konfidentialitet.
  Automatisk e-post arkivering
  • Omfattningen av behandlingen av de personrelaterade datauppgifterna
   Vi påpekar uttryckligen att vårt e-postsystem har en automatisk arkiveringsprocess. Alla inkommande och utgående e-postmeddelanden arkiveras därmed digitalt på ett revisionssäkert sätt.
  • Lagstadgade regler för behandling av personuppgifter
   Artikel 6 avs.1 lit.f GDPR (legitimt intresse). Vårt legitima intresse är i överensstämmelse med skattelagen och handelsrätten (t.ex. §§ 146, 147 AO).
  • Syftet med databehandlingen
   Syftet med arkivering är att följa skatte- och handelslagstiftningen (t.ex. §§ 146, 147 AO).
  • Lagringens varaktighet
   Lagringen av vår e-postkommunikation sker fram till dess att krav på skatt och kommersiell lagring upphör. Lagringsperioden kan vara upp till 10 år.
  • Invändnings- och borttagningsmöjlighet
   För frågor angående vårt arkivsystem för e-post, kontakta vår datasäkerhetsansvarig. Vi påpekar också att vi bara godkänner ansökningsdokument i PDF-filformat. Zippade (WinZip, WinRAR, 7Zip, etc.) filer filtreras ut av våra säkerhetssystem och levereras inte. Ansökningar i Word-filformat och andra filformat kommer vi inte att uppmärksamma och kommer att raderas utan att läsas. Observera att inte krypterade ansökningshandlingar som skickas via e-post eventuellt kan öppnas av tredje part innan de anländer till våra IT-system. Vi utgår ifrån att vi också kan svara på okrypterade ansöknings e-post utan kryptering. Om du inte vill detta, meddela oss det i din ansöknings e-post.
  Återkallelse av samtycke - uppgifter om data och ändringar - radering och blockering av data

  Enligt den federal dataskyddslagen har du rätt till information om din lagrade datauppgifter samt rätten till korrigering, blockering eller radering av dessa datauppgifter. Dina uppgifter kommer att raderas, om de inte strider mot de rättsliga reglerna. Du kan när som helst återkalla eventuellt tillstånd som ges till oss att använda din personliga information. Förfrågningar om information, radering och korrigering av dina uppgifter och gärna också förslag, kan när som helst skickas till följande adress:

  TECE GmbH
  Hollefeldstr. 57
  48282 Emsdetten

  E-post: reinhard.wiggers@tece.de
  Tel.: +49 (0) 25 72 / 9 28 -192
  Fax: +49 (0) 25 72 / 9 28 -124

  Rätt till dataöverföring

  Du kan göra anspråk på, att vi ger dig den personliga informationen du har tillhandahållit i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Du kan också begära att vi omedelbart lämnar denna information till tredje part efter din första instruktion, förutsatt att behandlingen utförs med kundens samtycke. artikel 6 avs 1 lit. a GDPR eller artikel 9 avs 2 lit. en GDPR eller på ett kontrakt enligt artikel 6 avs 1 lit. b GDPR bygger och bearbetas av oss som en del av en automatiserad databehandling.
  Vid utövandet av denna rätt att överföra data har du också rätt att begära att dina personuppgifter sänds direkt från en ansvarig person till en annan ansvarig person, där detta är tekniskt möjligt. Friheter och rättigheter för andra personer får inte påverkas.
  Rätten till dataöverförbarhet gäller inte för behandling av personuppgifter som är nödvändiga för utförandet av en uppgift av allmänt intresse eller vid utövande av officiell myndighet som delegerats till den ansvarige personen.

  Klagomål hos tillsynsmyndigheten enligt. artikel 77 avs 1 GDPR

  Om du misstänker att dina uppgifter behandlas olagligt på vår webbplats kan du självklart alltid ge ett rättsligt uppklarande av problemet. Oavsett detta har du möjlighet att kontakta en tillsynsmyndighet. Rätten att klaga är öppen för dig i EU-medlemsstaten där du befinner dig, din arbetsort och/eller platsen för den påstådda överträdelsen. Du kan välja den tillsynsmyndighet du söker på ovanstående platser. Den tillsynsmyndighet som klagomålet har lämnats in hos kommer då att informera dig om status och resultat av din inlämning, inklusive möjligheten till ett rättsmedel i enlighet med artikel 78 GDPR.

  Skapat av:

  © IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

  © Website-Check GmbH – www.website-check.de