Skip to main content

Imprint

För frågor:
info@tece.se

Imprint

Utgivare:
TECE GmbH 
Hollefeldstr. 57 
D-48282 Emsdetten 
Tel.: 0 25 72 / 9 28-0 
Fax: 0 25 72 / 9 28-124

Verkställande direktörer:
Hans-Joachim Sahlmann
Peter Fehlings
André Welle
Dr. Michael Freitag

Juridisk information:
Lokala domstolen i Steinfurt
HRB 7461 
VAT ID no.:DE 814768916

Skicka frågor och förslag till:
info@tece.de

Koncept, implementering, skärmdesign:
deltacity.NET 
Gesellschaft für multimediale 
Kommunikation mbH & Co. KG 
www.deltacity.NET 
info@deltacity.net

Alla rättigheter reserverade. Den här informationen ägs av TECE GmbH. Vid publiceringstillfället är detta den senaste informationen. Vi tar inget ansvar för eller tillhandahåller någon garanti för spridning, korrekthet eller fullständighet gällande den tillhandahållna informationen och datan. Detta gäller även andra webbplatser som hänvisas till i form av hyperlänkar. TECE GmbH ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser.

Informationen på webbsidorna får inte under några omständigheter tolkas som juridiskt bindande. TECE GmbH reserverar sig rätten att om nödvändigt ändra eller komplettera den presenterade informationen eller datan. Inga juridiska krav kan härledas från de här beskrivna ämnena. Alla erbjudanden är icke-bindande.

© Alla rättigheter reserverade, TECE GmbH

TECE GmbH kan inte hållas ansvariga för varesig direkta eller indirekta skador som uppstår på grund av informationen eller datan på denna webbplats. Inga rättigheter eller skyldigheter existerar mellan TECE GmbH och användaren av webbplatsen eller tredje part.

Innehållet på TECE GmbH skyddas av upphovsrätten. Inga delar av innehållet får reproduceras och/eller publiceras eller sparas i något informationssystem utan skriftlig överenskommelse med författaren.

All information eller data, användningen och alla handlingar, verkningsförmåga eller underlåtenhet relaterat till TECE GmbH:s webbplats är föremål enbart för tysk lag under uteslutning av internationell lag. Plats för tvistlösning äger rum under Rheines jurisdiktion.

Adresse

TECE Sverige AB
Askims Verkstadsväg 7
436 34 Askim
Sverige
Telefon: +46 31 761 05 00
info@tece.se