Skip to main content
Recht & Normen - Bauarbeiter Projekt & Planung
Projektování & Plánování

Legislativa a standardy

Bezpečnostní stránka.

Důsledně a bezpečně.

Systémová řešení jsou testována a certifikována v zájmu všech zúčastněných stran - projektantů, provozovatelů budov nebo uživatelů. Aby byla zaručena nejvyšší kvalita a jakost, TECE vždy věnuje potřebnou pozornost problému. Zvláště tam, kde se jedná o zvukovou izolaci a  ochranu.

Testy zvukové izolace

Aktivní účast na tvorbě standardů a norem
Nic netrvá věčně. Zastaralé standardy a normy se nahrazují novými. V průběhu projektování a plánování staveb může dojít ke změně zásadních norem a nařízení, které budou mít dopad na celou stavbu. TECE se aktivně podílí na tvorbě těchto norem a tím svým zákazníkům zajišťuje aktuální informace a poznatky.

Interní laboratórní testy
Zpracování zkušebních testů probíhá v naší interní laboratoři. Cílem je nejen splnit, ale i překonat právní očekávání.

Nezávisle testováno
Zvláštní požadavky, včetně požadavků na vysoce citlivé oblasti zvukové izolace a ochrany, jsou již součástí řešení produktů a systémů TECE. Výsledky nezávislých zkušebních institucí pravidelně potvrzují vysokou kvalitu řešení systému TECE a to platí i v mezinárodním měřítku.

Schallschutzprüfung
Zvukově izolační testy na sanitární stěny TECE u Fraunhoferova institutu. Je moudré mít v hotelech nízkou úroveň hluku, ale totéž platí pro soukromé rezidence.

Pro nízké hladiny hluku se v systému TECEprofil používají speciální prvky ochrany proti hluku. Nezávislé zprávy potvrzují snížený přenos zvukových vln do konstrukce budovy.
Zkouška požární odolnosti

Zkouška požární odolnosti u Ústavu pro testování materiálů v Braunschweigu (Německo).

V závislosti na konstrukci sanitární stěny a dodržení doporučených pravidel firmy TECE bylo dosaženo třídy požární odolnosti až do hodnoty F 120.

Brandschutz
Znamení kvality

Mezinárodní výrobky vyžadují mezinárodní schválení.

Z tohoto důvodu jsou potrubní systémy společnosti TECE průběžně monitorovány celou řadou mezinárodních externích kontrolních orgánů.

TECElogo Zertifikate

Bezpečnost zaručena.

Hygiena pitné vody, zvuková izolace, požární ochrana a bezbariérové ​​uspořádání - TECE poskytuje bezpečnost od A do Z.

Od projektování až po realizaci. Vše z jednoho zdroje.

Mnoho požadavků - jedno řešení

Odpovědné osoby vyvinuly speciální koncepci pro koupelny v "seniorském" středisku "Oberding". Důležité přitom bylo zajištění bezbarierového přístupu a udržení kvality pitné vody s ohledem na riziko vzniku legionely.

Díky statickým vlastnostem sanitárních stěn systému TECE mohou být také navrženy jako samostatné oddělovací stěny ve třídě požární odolnosti F 30. Není nutné budovat další stěnu. Po schválení výrobní dokumentace jsou prefabrikované sanitární stěny dodány včas. Odborníci firmy TECE vyškolili  realizační firmu zajišťující montáž na stavbě.

Dokonalá ochrana, snadno sestavená.

Normy a právní požadavky byly převedeny na dobře promyšlené řešení produktů.

To je síla společnosti TECE.