Skip to main content

Prohlášení o ochraně dat

Máte-li jakékoli dotazy:
info@tece.cz

Prohlášení o ochraně dat

Máme radost z vaší návštěvy našich internetových stránek www.tece.com/cz a také našich podstránek a z vašeho zájmu o naši společnost. Ochrana vašich osobních dat je pro nás důležitým úkolem. Osobní údaje jsou informace o osobních nebo věcných okolnostech konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby. Patří sem například občanské jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození, ale také veškeré další údaje, které mohou souviset s identifikovatelnou osobou.

Vzhledem k tomu, že osobní údaje mají zvláštní právní ochranu, shromažďují se nás pouze do takové míry, do jaké je to nezbytné pro poskytování našich webových stránek a našich služeb. Níže popisujeme, jaké osobní údaje shromažďujeme při návštěvě našeho webu a jakým způsobem je používáme.

Naše postupy ochrany osobních údajů jsou v souladu se zákonnými předpisy, zejména spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG), Telemedia Act (TMG) a nařízení EU o ochraně údajů (DSGVO). Budeme shromažďovat, zpracovávat a uchovávat vaše osobní údaje pouze, pokud je to nezbytné pro funkční poskytování těchto webových stránek a našeho obsahu a služeb, jakož i pro zpracování dotazů a v případě potřeby pro zpracování objednávek / smluv, ale pouze pokud jde o nutně oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 s. 1 lit. f DSGVO nebo existuje jiné povolení. Pouze, pokud jste předem udělili výhradně svůj souhlas, budou vaše údaje použity také pro podrobnější účely, specificky popsané v povolení, např. pro přeposílání reklamních informací prostřednictvím informačního newsletteru.

Zodpovědnost přebírá ve smyslu čl. 4 č. 7 DSGVO

Odpovědnost přebírá ve smyslu směrnice DSGVO a dalších vnitrostátních právních předpisů členských států o ochraně údajů, jakož i další předpisy o ochraně údajů:

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten 
Email: reinhard.wiggers@tece.de

Tel.: +49 (0) 25 72 / 9 28 -192
Fax: +49 (0) 25 72 / 9 28 -124

Jméno a adresa osoby pověřené ochranou dat

Claus Wissing
Sachverständigenbüro Mülot GmbH
Grüner Weg 80, 48268 Greven
Tel.: 02571/5402 0
datenschutz@svb-muelot.de

Poskytování webových stránek a vytváření logovacích souborů

Při každém přístupu na naše webové stránky systém automaticky posbírá data a informace z počítačového systému dotyčného počítače. Shromažďují se tak následující údaje:

Rozsah zpracování údajů

 1. Informace o typu prohlížeče a použité verzi
 2. Operační systém dotyčného zařízení
 3. IP adresa vyhledávacího zařízení
 4. Datum a čas přístupu
 5. Webové stránky a zdroje (obrázky, soubory, další obsah stránky) přístupné na našich webových stránkách.
 6. Webové stránky, ze kterých systém uživatele přešel na naše webové stránky (sledování odkazů)

Tato data jsou uložena v logovacích souborech našeho systému. Ukládání těchto údajů spolu s osobními údaji konkrétního uživatele se neuskuteční, takže identifikace návštěvníků jednotlivých stránek neproběhne.

 • Právní základ pro zpracování osobních údajů
  Čl. 6 odst. 1 lit. DSGVO (oprávněný zájem). Naším oprávněným zájmem je zajistit dosažení níže popsaného účelu.
 • Účel zpracování dat
  Přihlašování se provádí pro zachování kompatibility našich webových stránek pro téměř všechny návštěvníky a pro boj proti zneužívání a k odstranění problémů. Pro tento účel je nutné zaznamenávat technické údaje dotyčného počítače, aby bylo možné co nejdříve reagovat na chyby zobrazení, útoky na naše IT systémy a/nebo chyby ve funkčnosti našich webových stránek. Dále se tato data používají k optimalizaci webových stránek a obecně k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů.
 • Délka uložení
  Vymazání výše uvedených technických údajů se uskuteční, jakmile již nebudou potřebné k zajištění kompatibility webových stránek pro všechny návštěvníky, ale nejpozději do 3 měsíců po spuštění našich webových stránek.
 • Možnost odporu a odstranění
  Možnosti odporu a odstranění se řídí následnými nařízeními obsaženými v tomto Prohlášení o ochraně dat k zákonnému právu na odpor a výmaz.
Zvláštní funkce internetové stránky

Naše stránka vám nabízí různé funkce, při jejichž použití jsou osobní data využita, zpracována a uložena. Níže vysvětlíme, co se stane s těmito daty:

Formulář k přihlášení newsletteru:

 • Rozsah zpracování osobních údajů
  Údaje, které jste zadali při přihlášení k odběru newsletteru.
 • Právní základ pro zpracování osobních údajů
  Čl. 6 odst. 1 lit. DSGVO (tichý souhlas)
 • Účel zpracování dat
  Údaje obsažené v registračním formuláři našeho informačního newsletteru budou používány pouze pro distribuci našeho informačního newsletteru, ve kterém informujeme o všech našich službách a novinkách. Po registraci vám zašleme potvrzovací e-mail s odkazem, na který musíte kliknout a dokončit tak registraci k odběru našeho newsletteru (Double Opt-In).
 • Délka uložení
  Náš newsletter můžete kdykoli zrušit kliknutím na odkaz odhlásit, který je součástí každého newsletteru. Vaše údaje budou smazány ihned po odhlášení od nás. Stejně tak budou vaše údaje okamžitě odstraněny v případě neúplné registrace. Vymazání je vyhrazeno bez uvedení důvodů a bez předchozích nebo následných informací.
 • Možnost odporu a odstranění
  Možnosti odporu a odstranění se řídí následnými nařízeními obsaženými v tomto Prohlášení o ochraně dat k zákonnému právu na odpor a výmaz.

Kontaktní formulář(e):

 • Rozsah zpracování osobních údajů
  Údaje, které jste zadali do našeho kontaktního formuláře.
 • Právní základ pro zpracování osobních údajů
  Čl. 6 odst. 1 lit. DSGVO (tichý souhlas)
 • Účel zpracování dat
  Údaje zaznamenané prostřednictvím kontaktního formuláře nebo prostřednictvím kontaktních formulářů budou použity pouze pro zpracování konkrétního kontaktního požadavku, který se kontaktního požadavku týká.
 • Délka uložení
  Po zpracování vaší žádosti budou shromážděné údaje okamžitě smazány, pokud neexistují žádné zákonné doby uchovávání.
 • Možnost odporu a odstranění
  Možnosti odporu a odstranění se řídí následnými nařízeními obsaženými v tomto Prohlášení o ochraně dat k zákonnému právu na odpor a výmaz.

Oblast přihlášení databáze výrobků:

 • Rozsah zpracování osobních údajů
  Vámi zadané registrační a přihlašovací údaje.
 • Právní základ pro zpracování osobních údajů
  Čl. 6 odst. 1 lit. a DSGVO (zákon o ochraně údajů) (tichý souhlas)
 • Účel zpracování dat
  Máte možnost používat na naší internetové stránce zvláštní oblast přihlášení. Pokud jste zapomněli heslo nebo uživatelské jméno pro tuto oblast, existuje možnost nechat si znovu zaslat tyto údaje po předchozím zadání kontaktních údajů (e-mailová adresa). Uživatelské údaje zadané v rámci používání oblasti přihlášení shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme jen za účelem boje proti zneužití resp. pro zachování funkčnosti.
 • Délka uložení
  Uložení údajů se řídí zákonnými povinnostmi uchovávání. Pokud nebyla uzavřena žádná smlouva, budou vaše údaje vymazány, jakmile zanikne jejich účel.
 • Předání třetí straně
  Spojením databáze výrobků společnosti TECE s PARTcommunity powered by CADENAS jsou vaše registrační údaje automaticky a šifrovaně předány společnosti CADENAS. Tak jsou vám k dispozici údaje o výrobcích společnosti TECE powered by CADENAS, aniž byste se museli ještě jednou přihlásit. Toto Prohlášení o ochraně dat a licenční dohodu od společnosti CADENAS najdete na stránce https://b2b.partcommunity.com/community/help/privacyRegistrací do databáze výrobků společnosti TECE vyjadřujete souhlas se zpracováním dat společností CADENAS.
 • Možnost odporu a odstranění
  Možnosti odporu a odstranění se řídí následnými nařízeními obsaženými v tomto Prohlášení o ochraně dat k zákonnému právu na odpor a výmaz.
Automatická kontrola bonity / bodování

Pokud provádíme plnění předem, vyhrazujeme si právo získat automaticky informaci o bonitě zákazníka na základě matematicko-statistických postupů u následujících společností, abychom ochránili naše oprávněné zájmy. Od následně uvedených poskytovatelů služeb získáváme informace o statistické pravděpodobnosti výpadku plateb. Informace o bonitě zákazníka může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (skóre), které jsou vypočítány na základě vědecky uznaných matematických a statistických metod. Přitom se prostřednictvím různých charakteristik, jako jsou příjmy, údaje o adrese, zaměstnání, rodinný stav a historie plateb, uzavírá budoucí riziko selhání zákazníka. Výsledek je vyjádřen formou platební hodnoty (tzv. skóre). Takto získané informace tvoří základ našeho rozhodnutí o odůvodnění, provádění nebo ukončení smluvního vztahu. Výběr jedné z nabízených platebních metod ale není na těchto informacích závislý.

Možnosti odporu a odstranění se řídí následnými nařízeními obsaženými v tomto Prohlášení o ochraně dat k zákonnému právu na odpor a výmaz.

Podrobněji:

 • Verband der Vereine Creditreform e.V.:
  Naše společnost pravidelně kontroluje při uzavření smluv a v určitých případech, ve kterých existuje oprávněný zájem, bonitu také u stávajících zákazníků. K tomu pracujeme ve sdružení spolků Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss (www.creditreform.de) od kterého získáváme požadovaná data. Z pověření od sdružení spolků Creditreform e.V., vás už v předstihu informujeme o následujících informacích v souladu s. čl 14 EU-DSGVO:
  Sdružení spolků Creditreform e.V. je informační spotřebitelská agentura. Provozuje databázi, která uchovává kreditní informace o bonitě fyzických osob.
  Na tomto základě uděluje sdružení spolků Creditreform e.V. svým zákazníkům informace o bonitě. Klienti zahrnují například úvěrové instituce, leasingové společnosti, pojišťovny, telekomunikační společnosti, společnosti zabývající se správou pohledávek, společnosti pro zásilkové služby, velkoobchodníky a maloobchodníky, jakož i další společnosti, které dodávají nebo poskytují zboží nebo služby. V rámci právních ustanovení bude část údajů, která jsou k dispozici v informační databázi, použita také pro poskytování do dalších firemních databází a také se použijí k obchodování s použitím údajů adresy.
  V databázi sdružení spolků Creditreform e.V. jde zejména informace o jméno, adrese, datu narození, v případě potřeby e-mailovou adresu, způsob platby a vlastnictví osob. Účelem zpracovávání uložených údajů je poskytnutí informací o bonitě dotazované osoby. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1f EU-DSGVO. Informace o těchto datech mohou být poskytnuty pouze tehdy, pokud zákazník důvěryhodně prokáže oprávněný zájem o znalost těchto informací. Pokud jsou údaje předávány do zemí mimo EU, je toto provedeno na základě tzv. „Standardních klauzulních smluv“, které naleznete na následujícím odkazu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE, kde si je můžete prohlédnout nebo nechat zaslat.
  Údaje se ukládají tak dlouho, pokud je jejich znalost nezbytná pro splnění účelu uchovávání. Jejich znalost se obvykle vyžaduje zpočátku po dobu skladování tří let. Po uplynutí doby platnosti se kontroluje, zda je uložení stále nutné, jinak jsou data vymazána přesně na den. V případě vyřízení záležitosti budou data vymazána přesně tři roky po dokončení. Zápisy do dlužního rejstříku jsou vymazány přesně podle § 882e ZPO po uplynutí tří let od data zápisu.
  Legitimní zájmy ve smyslu čl. 6 odst. 1f EU-DSGVO mohou být: Rozhodnutí o úvěru, zahájení podnikání, podíl, pohledávka, kontrola úvěru, pojistná smlouva, vynucovací informace. Máte vůči sdružení spolků Creditreform e.V. právo na informaci o uložených údajích vztahujících se k vaší osobě. Pokud by byly uložené údaje o vás nesprávné, máte nárok na opravu nebo vymazání. Není-li možné okamžitě zjistit, zda jsou údaje nesprávné nebo správné, máte právo blokovat příslušné údaje až do vyjasnění. Pokud jsou vaše údaje neúplná, můžete požádat o doplnění jejich úplnosti. Pokud jste dali souhlas s zpracováním a uložením dat sdružením spolků Creditreform e.V., máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování vašich údajů na základě vašeho souhlasu, dokud nedojde ke koneřnému zrušení.
  Pokud máte jakékoli námitky, požadavky nebo stížnosti týkající se ochrany údajů, můžete se vždy obrátit na osobu pověřenou správou osobních údajů sdružení spolků Creditreform e.V. Tato pověřená osoba vám pomůže rychle a důvěrně ve všech otázkách ochrany dat. Můžete také podat stížnost na zpracování údajů sdružení spolků Creditreform e.V. u odpovědného spolkového komisaře pro ochranu údajů. Údaje, které o vás sdružení spolků Creditreform e.V. ukládají, pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, inkasních společností a jejich zákazníků.
  K popisu vaší bonity vytváří sdružení spolků Creditreform e.V. hodnotu skóre pro vaše údaje. Hodnota skóre zahrnuje údaje o věku a pohlaví, údaje o adresách a údaje o historii plateb. Tyto údaje jsou zahrnuty do výpočtu skóre s různými přepočty. Sdružení spolků Creditreform e.V. využívá skóre jako pomoc při rozhodování o svých úvěrech.
 • Právo na námitky:
  Zpracování uložených údajů sdružením spolků Creditreform e.V. probíhá z legitimní důvodů pro věřitele a úvěrovou ochranu, které pravidelně převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Pouze z důvodů, které vyplývají z konkrétní situace, kterou musíte prokázat, můžete vznést námitky proti zpracování vašich dat. Pokud mohou být prokázány tyto zvláštní důvody, nebudou data dále zpracovávána. Pokud máte námitky proti zpracování vašich údajů pro reklamní a marketingové účely, data nebudou pro tyto účely dále zpracovávána. Odpovědný ve smyslu článku 4 č. 7 EU-DSGVO je sdružení klubů Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss (www.creditreform.de). Můžete nás kontaktovat ohledně všech otázek na následujících kontaktních číslech: Tel: +49 2131 109-0, +49 2131 109-8000, Email: creditreform@verband.creditreform.de
  Odpovědný úředník pro ochranu údajů je k dispozici na těchto kontaktních údajích: Sdružení spolků Creditreform e.V., Datenschutzbeauftragter, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, Datenschutz@verband.creditreform.de.
Statistické vyhodnocení návštěv na tomto webu – webtracker

Při spuštění těchto webových stránek nebo jednotlivých souborů na webové stránce shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme následující údaje: Adresu IP, webovou stránku, ze které byl soubor načten, název souboru, datum a čas načtení, množství přenesených dat a zpráva o úspěšném načtení (tzv. web log). Tyto přístupové údaje využíváme výlučně v neosobní formě pro neustálé zlepšování naší internetové nabídky a pro statistické účely.

K vyhodnocení návštěv na těchto webových stránkách používáme také následující webové služby:

 • Google Googleadservices (Služby Google Googleadservices) / konverze Google AdWords (Google klíčová slova) / Google Dynamic Remarketing (Dynamický Remarketing Google)
  Na našich webových stránkách používáme službu sledování webu poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dále jen: Google Googleadservices (Služby Google Googleadservices) / konverze Google AdWords (Google klíčová slova) / Google Dynamic Remarketing (Dynamický Remarketing Google) Googleadservices Google (Služby Google Googleadservices) / konverze Google AdWords (Google klíčová slova) / Google Dynamic Remarketing (Dynamický Remarketing Google) používá jako součást webových sledovacích souborů cookie uložených ve vašem počítači a umožňuje analýzu využívání našich webových stránek a chování surfování (tzv. tracking). Tuto analýzu provádíme na základě Google Googleadservices (Služby Google Googleadservices) / konverze Google AdWords (Google klíčová slova) / Google Dynamic Remarketing (Dynamický Remarketing Google) pro průběžnou optimalizaci a lepší zpřístupnění našich webových stránek. Jako součást využívání našich webových stránek jsou data, zejména vaše IP adresa a uživatelské aktivity, předávány na servery Googleadservices Google (Služby Google Googleadservices) / konverze Google AdWords (Google klíčová slova) / Google Dynamic Remarketing (Dynamický remarketing Google) a uloženy mimo Evropskou unii, např. zpracovány a uloženy v USA. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 lit, DSGVO. Googleadservices Google (Služby Google Googleadservices) / konverze Google AdWords (Google klíčová slova) / Google Dynamic Remarketing (Dynamický Remarketing Google) má vlastní certifikaci dle Dohody o ochraně soukromí mezi EU a USA (sr. https://www.privacyshield.gov/list). Vymazání údajů se uskuteční, jakmile je splněn účel jejich sběru. Další informace o zacházení s přenášenými daty naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Google Googleadservices (Služby Google Googleadservices) / konverze Google AdWords (Google klíčová slova) a zásad ochrany osobních údajů pro Google Dynamic Remarketing (Dynamický Remarketing Google): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Můžete zabránit shromažďování a přenosu osobních údajů (zejména vaší IP adresy) a zpracování těchto dat tím, že zablokujete provádění kódu skriptu ve vašem prohlížeči, nainstalujete v prohlížeči prohlížeč blokování skriptů (lze jej nalézt např. níže www.noscript.net nebo www.ghostery.com) nebo nastavením „Do Not Track“ vašeho prohlížeče.

  You can prevent the use of Google AdWords by contradicting the corresponding cookies.

Google-Analytics

 • Rozsah zpracování osobních údajů
  Na našich webových stránkách používáme službu sledování webu poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dále jen: Google Analytika). Služba Googleadservices Google / konverze Google AdWords (Google klíčová slova) / dynamický remarketing Google používá jako součást webových sledovacích souborů cookie uložených ve vašem počítači a umožňuje analýzu využívání našich webových stránek a chování surfování (tzv. tracking). Tuto analýzu provádíme na základě služby Google-Analytics (Google Analytika) pro průběžnou optimalizaci a lepší zpřístupnění našich webových stránek. Jako součást využívání našich webových stránek jsou data, zejména vaše IP adresa a uživatelské aktivity, předávány na servery Google LLC a uloženy mimo Evropskou unii, např. zpracovány a uloženy v USA.

  Evropská komise zjistila, že v USA může existovat odpovídající úroveň ochrany údajů, pokud společnost zpracovávající údaje předložila Dohodu o ochraně soukromí mezi USA a EU a přenos dat do USA byl tak povolen. Aktivací anonymizace IP v rámci sledovacího kódu Google-Analytics (Google Analytika) na tomto webu bude před přenosem adresa prostřednictvím Google Analytika anonymizována. Tento web používá trackingový kód Google-Analytics (Google Analytika), který obsahuje gat._anonymizeIp (); s rozšířením tak, aby umožňoval pouze anonymní sběr IP adres (tzv. IP maskování).

  Právní základ pro zpracování osobních údajů
  Čl. 6 odst. 1 písm. A DSGVO (Souhlas), a to buď jako součást registrace u společnosti Google (otevření účtu Google a přijetím oznámení o ochraně osobních údajů, které byly provedeny), nebo pokud jste se společností Google nezaregistrovali, na našich stránkách.

  Účel zpracování dat
  Společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vaší návštěvy na těchto webových stránkách, k sestavování přehledů o aktivitách na našich webových stránkách a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. Adresa IP poskytovaná službou Google-Analytics (Google Analytika) v rámci služby Google-Analytics (Google Analytika) nebude sloučena s jinými údaji, které sesbírá společnost Google LLC.

  Délka uložení
  Společnost Google uloží data relevantní pro poskytování webového sledování tak dlouho, dokud budou potřebná k plnění rezervované webové služby. Sběr a ukládání dat probíhá anonymně. Pokud však půjde o osobní propojení, budou údaje okamžitě vymazány, pokud nepodléhají zákonným skladovacím povinnostem. V každém případě dochází k vymazání po uplynutí doby uložení.

  Možnost odporu a odstranění
  Můžete zabránit shromažďování a přenosu osobních údajů (zejména vaší IP adresy) a zpracování těchto dat tím, že zablokujete provádění kódu skriptu ve vašem prohlížeči, nainstalujete v prohlížeči prohlížeč blokování skriptů (lze jej nalézt např. níže www.noscript.net nebo www.ghostery.com) nebo nastavením „Do Not Track“ vašeho prohlížeče. Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromáždila data vygenerovaná subory cookie Google a aby souvisela s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy), stejně jako se zpracováním těchto údajů společností Google pomocí níže uvedeného odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) Stáhněte a nainstalujte dostupný plugin prohlížeče. Pravidla zabezpečení a ochrany osobních údajů služby Google-Analytics (Google Analytika) naleznete na adrese http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

  You can prevent the use of Google Analytics by contradicting the corresponding cookies.

Matomo (formerly Piwik)

This website uses the open source web analysis service Matomo. Matomo uses so-called “cookies,” which are text files that are stored on your computer and that make it possible to analyse your use of this website. For this purpose, the information about the use of this website generated by the cookie will be archived on our server. Prior to archiving, the IP address will first be anonymized.

Matomo cookies will remain on your device until you delete them.

The storage of Matomo cookies and the use of this analysis tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in the anonymous analysis of user patterns, in order to optimize the operator’s web offerings and advertising. If a corresponding agreement has been requested (e.g. an agreement to the storage of cookies), the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR; the agreement can be revoked at any time.

The information generated by cookies concerning the use of this website shall not be shared with any third parties. You may prevent the storage of cookies at any time by making pertinent changes to your browser software settings; however, we have to point out that in this case you may not be able to use all of the functions of this website to their fullest extent.

If you do not consent to the storage and use of your data, you have the option to deactivate the storage and use of such data here. In this case, an opt-out cookie will be stored in your browser to prevent Matomo from storing your usage data. If you delete your cookies, this will also result in the deletion of the Matomo opt out cookie. Hence, you will have to reactivate the opt out when you return to visit this website.

Google Tag Manager (Google správce značek)

 • Rozsah zpracování osobních údajů
  Na našich webových stránkách používáme službu poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dále jen: Google Tag Manager (Google správce značek)). Google Tag Manager (Google správce značek) poskytuje technickou platformu pro spouštění a sdružování dalších webových služeb a programů pro webtracking pomocí tagů. V této souvislosti ukládá Google Tag Manager (Google správce značek) soubory cookie do počítače a pokud jsou spuštěny nástroje pro sledování webu pomocí Google Tag Manager (Google správce značek), analyzuje se poté vaše chování při surfování (tzv. tracking). Tato data zasílaná pomocí tagů prostřednictvím Google Tag Manager (Google správce značek) jsou shromažďována, ukládána a zpracovávána pod společným uživatelským rozhraním. Všechny propojené „tagy“ jsou uvedeny v těchto zásadách ochrany soukromí. Další informace o ochraně soukromí u nástroje Google Tag Manager (Google správce značek) naleznete v příslušné části těchto zásad ochrany osobních údajů. Jako součást využívání našich webových stránek při napojení tagů prostřednictvím Google správce značek, zejména vaše IP adresa a uživatelské aktivity, předávány na servery Google LLC a uloženy mimo Evropskou unii, např. zpracovány a uloženy v USA.
  Evropská komise zjistila, že v USA může existovat odpovídající úroveň ochrany údajů, pokud společnost zpracovávající údaje předložila Dohodu o ochraně soukromí mezi USA a EU a přenos dat do USA byl tak povolen. To je případ Google LLC. U webových služeb, které jsou součástí Google Tag Manager (Google správce značek), platí ustanovení v příslušné části těchto zásad ochrany osobních údajů. Sledovací nástroje používané v Google Tag Manager (Google správce značek) zajistí, že adresa IP Google správce značek bude před přenosem anonymní pomocí anonymizace IP zdrojového kódu. Přitom Google Tag Manager (Google správce značek) umožňuje pouze anonymní sběr IP adres (tzv. IP maskování).
 • Právní základ pro zpracování osobních údajů
  Čl. 6 odst. 1 písm. A DSGVO (Souhlas), a to buď jako součást registrace u společnosti Google (otevření účtu Google a přijetím oznámení o ochraně osobních údajů, které byly provedeny), nebo pokud jste se společností Google nezaregistrovali, na našich stránkách.
 • Účel zpracování dat
  Společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vaší návštěvy na těchto webových stránkách, k sestavování přehledů o aktivitách na našich webových stránkách a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. Adresa IP poskytovaná službou Google-Analytics (Google Analytika) v rámci služby Google-Analytics (Google Analytika) nebude sloučena s jinými údaji, které sesbírá společnost Google LLC.
 • Délka uložení
  Společnost Google uloží data relevantní pro poskytování webového sledování tak dlouho, dokud budou potřebná k plnění rezervované webové služby. Sběr a ukládání dat probíhá anonymně. Pokud však půjde o osobní propojení, budou údaje okamžitě vymazány, pokud nepodléhají zákonným skladovacím povinnostem. V každém případě dochází k vymazání po uplynutí doby uložení.
 • Možnost odporu a odstranění
  Můžete zabránit shromažďování a přenosu osobních údajů (zejména vaší IP adresy) a zpracování těchto dat tím, že zablokujete provádění kódu skriptu ve vašem prohlížeči, nainstalujete v prohlížeči prohlížeč blokování skriptů (lze jej nalézt např. níže www.noscript.net nebo www.ghostery.com) nebo nastavením „Do Not Track“ vašeho prohlížeče. Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromáždila data vygenerovaná subory cookie Google a aby souvisela s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy), stejně jako se zpracováním těchto údajů společností Google pomocí níže uvedeného odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) Stáhněte a nainstalujte dostupný plugin prohlížeče. Pravidla zabezpečení a ochrany osobních údajů služby Google-Analytics (Google Analytika) naleznete na adrese http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
Integrace externích webových služeb a zpracování dat mimo EU

Na našich webových stránkách používáme aktivní obsah Java Script od externích poskytovatelů, tzv. webových služeb. Spuštěním našich webových stránkách mohou externí poskytovatele obdržet osobní informace o vaší návštěvě na našich webových stránkách. To může zahrnovat zpracování údajů mimo EU. Můžete tomu zabránit pomocí blokování skriptu java, například nainstalujte plug-in prohlížeče „NoScript“ (www.noscript.net) nebo deaktivujte java script ve vašem prohlížeči. To může mít za následek funkční omezení na webových stránkách, které navštívíte.

Používáme následující externí webové služby:

 • Doubleclick
  Na našich webových stránkách používáme službu poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dále jen: Doubleclick). Tyto údaje používáme k zajištění plné funkčnosti našich webových stránek. V této souvislosti může váš prohlížeč odeslat osobní údaje společnosti Doubleclick. Právním základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO. Legitimní zájem spočívá v bezchybné funkci webové stránky. Společnost Doubleclick má vlastní certifikaci podle Dohody EU-USA o ochraně soukromí (srov. https://www.privacyshield.gov/list). Vymazání údajů se uskuteční, jakmile je splněn účel jejich sběru. Další informace o zacházení s přenášenými daty naleznete v nové zásadách ochrany osobních údajů společnosti Doubleclick: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Můžete zabránit tomu, aby společnost Doubleclick shromažďovala nebo zpracovávala data zakázáním spuštění kódu skriptu ve vašem prohlížeči nebo instalací blokování skriptů ve vašem prohlížeči (viz například na tomto odkazu)www.noscript.net nebo na www.ghostery.com.
 • Google
  Na našich webových stránkách používáme službu poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dále jen: Google). Tyto údaje používáme k zajištění plné funkčnosti našich webových stránek. V této souvislosti může váš prohlížeč odeslat osobní údaje společnosti Google. Právním základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO. Legitimní zájem spočívá v bezchybné funkci webové stránky. Společnost Google vlastní certifikaci podle dohody EU-US štít soukromí (srov. https://www.privacyshield.gov/list). Vymazání údajů se uskuteční, jakmile je splněn účel jejich sběru. Další informace o zacházení s přenášenými daty naleznete v nové zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala nebo zpracovávala data zakázáním spuštění kódu skriptu ve vašem prohlížeči nebo instalací blokování skriptů ve vašem prohlížeči www.noscript.net nebo na www.ghostery.com.
 • incony.de
  Na naší webové stránce je nahrána webová služba společnosti INCONY AG, Technologiepark 34, 33100 Paderborn, (dále jen: incony.de). Tyto údaje používáme k zajištění plné funkčnosti našich webových stránek. V této souvislosti může váš prohlížeč odeslat osobní údaje společnosti incony.de. Právním základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (zákon o ochraně údajů). Legitimní zájem spočívá v bezchybné funkci webové stránky. Vymazání údajů se uskuteční, jakmile je splněn účel jejich sběru. Další informace o zacházení s přenášenými daty naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti incony.de: https://www.incony.de/datenschutz/. Můžete zabránit tomu, aby společnost incony.de shromažďovala nebo zpracovávala data zakázáním spuštění kódu skriptu ve vašem prohlížeči nebo instalací blokování skriptů ve vašem prohlížeči (najdete je např. pod http://www.noscript.net nebo http://www.ghostery.com).
 • pardot.com
  Naše webové stránky používají webovou službu od společnosti Salesforce.com, Inc., Landmark at One Market, Suite 300, 94105 San Francisco, CA (dále jen pardot.com). Tyto údaje používáme k zajištění plné funkčnosti našich webových stránek. V této souvislosti může váš prohlížeč odeslat osobní údaje společnosti pardot.com. Právním základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO. Legitimní zájem spočívá v bezchybné funkci webové stránky. pardot.com má vlastní certifikaci podle Dohody EU-US Privacy Shield (srov. https://www.privacyshield.gov/list). Vymazání údajů se uskuteční, jakmile je splněn účel jejich sběru. Další informace o zacházení s přenášenými daty naleznete v nové zásadách ochrany osobních údajů společnosti pardot.com: https://www.salesforce.com/company/privacy/. Můžete zabránit shromažďování nebo zpracovávání dat zakázáním spuštění kódu skriptu ve vašem prohlížeči nebo instalací blokování skriptů ve vašem prohlížeči www.noscript.net nebo na www.ghostery.com.

  You can prevent the use of Pardot by contradicting the corresponding cookies.

 • website-check.de
  Na naší straně pouíváme webovou službu společnosti Website Check GmbH, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, DE (dále jen „website-check.de“). Tyto údaje používáme k zajištění plné funkčnosti našich webových stránek. V této souvislosti může váš prohlížeč odeslat osobní údaje společnosti website-check. Právním základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (oprávněný zájem). Legitimní zájem spočívá v bezchybné funkci webové stránky. Vymazání údajů se uskuteční, jakmile je splněn účel jejich sběru. Další informace o zacházení s přenášenými daty naleznete v nové zásadách ochrany osobních údajů společnosti website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/. Můžete zabránit shromažďování nebo zpracovávání dat společností website-check.de zakázáním spuštění kódu skriptu ve vašem prohlížeči nebo instalací blokování skriptů ve vašem prohlížeči www.noscript.net nebo na www.ghostery.com.
Poučení o využití cookies
 

Cookie consent with Consent Manager Provider

Our website uses the cookie consent technology developed by Consent Manager Provider to obtain your consent to the storage of certain cookies on your device and to document these in compliance with data privacy. The provider of this technology is Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Swedem, website: https://www.consentmanager.de (hereinafter “Consent Manager Provider”).
When you visit our website, a connection to the servers of Consent Manager Provider is established to obtain your consents and other cookie usage statements. Consent Manager Provider then stores a cookie in your browser in order to be able to assign the consents or their revocation to you. The data collected in this way is stored until you ask us to delete it, delete the Consent Manager Provider cookie yourself or the purpose for data storage is no longer necessary. Mandatory statutory retention obligations remain unaffected.
Consent Manager Provider is used to obtain the legally required consents for the use of cookies. The legal basis for this is art. 6 of the 1 p. 1 lit. c GDPR.

Contract for order processing
We have concluded a contract for order processing with Consent Manager Provider. This is a data protection contract, which guarantees that Consent Manager Provider processes the personal data of our website visitors only according to our instructions and in compliance with the GDPR.

Bezpečnost a ochrana dat, komunikace e-mailem
 • Vaše osobní údaje budou chráněny technickými a organizačními opatřeními, jako je sběr, ukládání a zpracování, tak, aby nebyly přístupné třetím osobám. V případě nešifrované e-mailové komunikace nemůžeme zaručit úplnou bezpečnost dat na cestě do našich informačních systémů, takže doporučujeme šifrovanou komunikaci nebo poštu pro informace vyžadující vysoký stupeň důvěrnosti.
Automatická emailová archivace
 • Rozsah zpracování osobních údajů
  Výslovně poukazujeme na to, že náš poštovní systém má automatický proces archivace. Všechny příchozí a odchozí e-maily jsou proto digitálně archivovány způsobem bezpečným vůči revizím.
 • Právní základ pro zpracování osobních údajů
  Čl. 6 odst. 1 lit. DSGVO (oprávněný zájem). Náš oprávněný zájem spočívá v dodržení daňově právních a obchodně právních předpis (např. §§ 146, 147 AO).
 • Účel zpracování dat
  Náš oprávněný zájem při archivaci spočívá v dodržení daňově právních a obchodně právních předpis (např. §§ 146, 147 AO).
 • Délka uložení
  Uchovávání naší poštovní komunikace probíhá až do uplynutí platnosti daňových a obchodních povinností k uložení. Doba uložení může být až 10 let.
 • Možnost odporu a odstranění
  Pokud máte otázky týkající se našeho systému archivace pošty, obraťte se na našeho pracovníka pro ochranu údajů. Dále zdůrazňujeme, že zohledňujeme podklady jen formátu PDF. Zipové soubory (WinZip, WinRAR, 7Zip atd.) jsou filtrovány našimi bezpečnostními systémy a nejsou přeposlány. Požadavky ve formátu Word a dalších formátech souborů, nezohledňujeme a mažeme je nepřečtené. Vezměte prosím na vědomí, že zprostředkované nešifrované dokumenty zaslané e-mailem mohou být předtím, než dorazí do našich informačních systémů, otevřeny třetími stranami. Vycházíme z toho, že na nešifrované emaily s požadavky můžeme odpovídat také nešifrovaně. Pokud si to nepřejete, zanechejte prosím poznámku v emailu.
Zrušení souhlasu – Požadavky na údaje a změny – Vymazání a blokování dat

Podle spolkového zákona o ochraně osobních údajů máte právo na bezplatné informace o uložených datech, jakož i právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Vaše údaje budou smazány, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy. Každé udělené oprávnění, které nám bylo předáno, můžete kdykoli zrušit. Žádosti o informace, odstranění a opravu vašich údajů a veškeré návrhy, můžete kdykoli poslat na následující adresu:

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten

Email: reinhard.wiggers@tece.de
Tel.: +49 (0) 25 72 / 9 28 -192
Fax: +49 (0) 25 72 / 9 28 -124

Právo na přenositelnost dat

Máte nárok, abychom vám osobní informace, které jste nám poskytli, předali ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Můžete také požádat o poskytnutí těchto informací třetí osobě bezprostředně po Vaší první instrukci za předpokladu, že zpracování probíhá se souhlasem zákazníka. Článek 6 odst. 1 písm. DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. DSGVO nebo na základě smlouvy. Článek 6 odst. 1 písm. b DSGVO a je založeno a zpracováváno jako součást automatizovaného zpracování dat.
Při provedení práva přenosu dat máte také právo, aby všechny vaše osobní údaje, které se vás týkají, byly přenášeny přímo od jedné zodpovědné osoby ke druhé, pokud je to technicky možné. Svobody a práva jiných osob nesmí být ovlivněny.
Právo na přenositelnost dat se nevztahuje na zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci pověřené správcem.

Právo na stížnost vůči orgánu dozoru podle čl. Čl. 77 odst. 1 DSGVO

Pokud máte podezření, že vaše data jsou na našich stránkách protiprávně zpracovávána, můžete samozřejmě vždy požadovat také soudní vyjasnění problému. Bez ohledu na to máte možnost kontaktovat orgán dohledu. Právo podat stížnost je k dispozici v členském státě EU, ve kterém se nacházíte, kde jste pracovali a / nebo kde bylo údajné porušení předpisů, i. Můžete si vybrat orgán dohledu, který hledáte, na výše uvedených místech. Orgán dozoru, kterému byla podána stížnost, vás poté informuje o stavu a výsledcích vašeho návrhu včetně možnosti soudního opravného prostředku podle článku 78 DSGVO.

Vytvořeno:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de