Skip to main content
Recht & Normen - Bauarbeiter Projekt & Planung
Projekt & planering

Lagar och standarder

På den säkra sidan.

Ständigt skyddade.

Systemlösningarna har testats och certifierats i alla involverade parters intresse - planläggare, byggföretag och användare. För att garantera högsta säkerhetsstandard ger TECE alltid problemen nödvändig uppmärksamhet. Särskilt när det gäller ljudisolering och skydd.

Ljudisoleringstester

Aktivt engagerade i standardiseringskommittéernas arbete
Standarder kan även ändras från tid till annan. När det finns långa ledtider kan det hända att en annan standard tillämpas under tiden när det aktuella konstruktionsarbetet genomförs. TECE engagerar sig aktivt i rådgivnings- och standardiseringskommittéernas arbete. Det innebär att den senaste kunskapen avgör utvecklingen av TECE:s produkter och tjänster. Genom att arbeta med oss kan våra partners direkt utnyttja fördelarna med denna avancerade kunskap.

Egna laboratorietester
Noggranna tester genomförs i vårt egna laboratorium. Målet är inte bara att uppfylla, utan även att överträffa de juridiska kraven.

Oberoende tester
Specifika krav, innefattande de mest känsliga områdena kring ljudisolering och skydd, är redan integrerade i TECE:s produkt- och systemlösningar. Resultaten från oberoende testorgan anpassas regelbundet till den höga kvaliteten hos TECE:s systemlösningar, och tillämpas på en internationell nivå.

Schallschutzprüfung
Ljudisoleringstester på en badrumsväggsektion från TECE vid Fraunhofer Institute for Building Physics. Det är klokt att ha en låg ljudnivå på hotell men samma sak gäller även för privata bostäder.

Speciella ljudabsorberande element används i TECEprofil-systemen för att garantera låga ljudnivåer. Oberoende rapporter bekräftar den reducerade överföringen av ljudvågor i byggnadsstrukturen.
Brandsäkerhetstest

Brandsäkerhetstest vid Materials Testing Institute i Braunschweig (Tyskland).

Beroende på badrumsväggsektionens design uppnåddes motståndsklasser på upp till F 120 på ena sidan.

Brandschutz
Kvalitetsmärkning

Internationella produkter kräver internationella godkännanden.

Av den anledningen granskas TECE:s rörsystem kontinuerligt av en stor mängd internationella externa inspektionsorgan.

TECElogo Zertifikate

Säkert implementerade.

Dricksvattenhygien, ljudisolering, skydd och tröskelfria lösningar - TECE levererar säkerhet från A till Ö.

Från planering till implementation. Allt från en källa.

Många krav - en lösning

De ansvariga personerna utvecklade ett speciellt koncept för badrum i seniorboendet "Oberding". Tröskelfria lösningar, fästpunkter för stödarmar, golvnivåduschar och övervakning av dricksvattenhygien har tagits i beaktande.

Tack vare strukturegenskaperna i TECE-väggsektionerna var det möjligt att bygga dem som skiljeväggar för att uppfylla motståndsklass F 30 - på det sättet behövdes inga ytterliggare väggar. Efter att produktionsritningarna godkänts och väggsektionerna förtillverkats, levererades sektionerna i tid. TECE:s applikationsingenjörer instruerar montörerna.

Perfekt skydd, lättmonterat.

Standarder och juridiska krav överförda till välgenomtänkta produktlösningar.

Det är TECE:s styrka.