Skip to main content

Tisk

Máte-li jakékoli dotazy:
info@tece.cz

Tisk

Vydavatel:
TECE GmbH 
Hollefeldstr. 57 
D-48282 Emsdetten 
Tel.: 0 25 72 / 9 28-0 
Fax: 0 25 72 / 9 28-124

Výkonný ředitel:
Hans-Joachim Sahlmann
Peter Fehlings
André Welle
Dr. Michael Freitag

Právní informace:
Steinfurt Local Court
HRB 7461 
VAT ID no.: DE 814768916

Prosím, pošlete dotazy a návrhy na:
info@tece.de

Koncepce, realizace, design:
deltacity.NET 
Gesellschaft für multimediale 
Kommunikation mbH & Co. KG 
www.deltacity.NET 
info@deltacity.net

Všechna práva vyhrazena. Informace jsou majetkem společnosti TECE GmbH. Tyto údaje představují nejnovější informace v době zveřejnění. Nezahrnuje odpovědnost nebo záruku za včasnost, správnost a úplnost poskytnutých informací a údajů. To platí i pro všechny ostatní webové stránky, ke kterým je hypertextový odkaz propojen. Společnost TECE GmbH také nezodpovídá za obsah těchto webových stránek.

Informace na webových stránkách nemohou být za žádných okolností interpretovány jako právní záruky. TECE GmbH si vyhrazuje právo v případě potřeby změnit nebo doplnit informace nebo poskytnuté údaje. Ze zde popsaných témat nelze odvodit žádné právní nároky. Všechny nabídky jsou nezávazné.

© Všechny práva vyhrazena, TECE GmbH

Společnost TECE GmbH nepřebírá odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z použití informací nebo údajů uvedených na této webové stránce. Mezi společností TECE GmbH a uživatelem webových stránek nebo třetími stranami neexistují žádná práva ani povinnosti.

Obsah společnosti TECE GmbH je chráněn autorskými právy. Obsah nemůže být interpretován  nebo publikován nebo uložen v informačním systému bez předchozího písemného souhlasu autora.

Veškeré informace nebo údaje, jejich použití a veškerá opatření, tolerance jednání nebo opomenutí související s webovou stránkou společnosti TECE GmbH podléhají výlučně německému právu vyňatému mezinárodním právem. Místo plnění a jediným místem soudní příslušnosti je Rheine.

Adresa

TECE Česká republika s.r.o. 
Voctářova 2449/5 
180 00 Praha 8 – Libeň 
Česká republika 
Phone : +420 273 134 240 
info@tece.cz
objednavky@tece.cz