Skip to main content
Recht & Normen - Bauarbeiter Projekt & Planung
Projekt & Planeerimine

Seadused & Standardid

Ettevaatusabinõu.

Pidev järelevalve.

Süsteemi lahendused on katsetatud ja sertifitseeritud kõikide osaliste huvides – planeerijad, ehitajad ja kasutajad. Kõrgete ohutusstandardite tagamiseks osutab TECE ohutuse küsimustele alati vajalikku tähelepanu. Eriti mis puudutab heliisolatsiooni ja tulekaitset.

Helikindluse testid

Aktiivne osalemine standardikomiteede töös
Ka standardid võivad aeg-ajalt muutuda. Pikaajalise eelplaneerimise korral võib juhtuda, et ehitustegevuse algamise ajaks on kohalduvad standardid muutunud. TECE osaleb aktiivselt standardikomiteede ja nõuandekomiteede töös. See tähendab, et TECE toodete ja teenuste arendamine juhindub uusimatest teadmistest. Meiega koostööd tehes saavad meie partnerid otsest kasu sellest, et oleme alati kursis viimaste muutustega.

Ettevõttesisesed laborikatsed
Meie ettevõtte laboris teostatakse keerulisi laborikatseid. Eesmärgiks ei ole mitte üksnes juriidiliste nõuete täitmine, vaid nende ületamine.

Sõltumatult testitud
Spetsiifilised nõuded, sealhulgas heliisolatsiooni ja tulekaitse osas ülitundlikele aladele, on juba TECE toodete ja süsteemide lahendustesse integreeritud. Sõltumatud hindamisasutused tkinnitavad regulaarselt TECE süsteemi lahenduste kvaliteeti, ka rahvusvahelisel tasemel.

Schallschutzprüfung
TECE vannitoa seinasektsioonide helikindluse testid Fraunhoferi ehitusfüüsika instituudis. Madal müratase on oluline nii hotellides kui ka eramajades. 

TECEprofili süsteemis kasutatavad spetsiaalsed helisummutavad elemendid tagavad madala mürataseme. Sõltumatud aruanded kinnitavad väiksemat helilainete edasikandumist ehitise struktuuris.
Tulekindluse test

Tulekindluse test materjalide testimise instituudis Braunschweigis (Saksamaa).

Olenevalt vannitoa seinasektsiooni konstruktsioonist, saavutati tulega kokkupuutel ühelt poolt tulekindluse klassid kuni F 120.

Brandschutz
Kvaliteedimärgid

Rahvusvahelised tooted nõuavad rahvusvahelist heakskiitu.

Seetõttu jälgivad TECE torusüsteeme pidevalt mitmed rahvusvahelised ettevõttevälised kontrollasutused.

TECElogo Zertifikate

Ohutu teostamine.

Joogivee puhtus, heliisolatsioon, tulekaitse ja barjäärivaba konstruktsioon – TECE pakub täielikku ohutust.

Alates planeerimisest kuni teostamiseni. Kõik ühest allikast.

Palju nõudmisi – üks lahendus

Vastutavad isikud arendasid välja spetsiaalse vannitoakontseptsiooni eakate keskuses Oberding. Barjäärivaba ehitus, tugikäepidemete kinnituspunktid, põrandaga ühetasased dušikabiinid ning joogivee puhtuse jälgimine – seda kõike tuli arvesse võtta.

Tänu TECE seinasektsioonide struktuuriomadustele oli võimalik paigaldada neid vaheseintena, tulekindluse klassiga F 30 – nii polnud tarvis lisaseinu paigaldada.
Pärast tootmisjooniste kinnitamist ja seinasektsioonide eeltootmist tarniti sektsioonid tähtaegselt kohale. TECE rakendusinsenerid juhendasid paigaldajaid.

Täiuslik kaitse, lihtsalt monteeritav.

Standardid ja juriidilised nõuded kantakse üle hästi läbimõeldud tootelahendustele.

See on TECE tugevus.