Skip to main content
Recht & Normen - Bauarbeiter Projekt & Planung
Projektiranje & Planiranje

Prava & Norme

Na sigurnoj strani - Prava i norme

Dosljedno osigurano.

Ispitana i certificirana sustavna rješenja u interesu su svih sudionika, bilo da se radi o projektantima, upraviteljima ili korisnicima zgrade. Kako bi bili zajamčeni najviši standardi sigurnosti, TECE ovoj temi uvijek posvećuje potrebnu pozornost, posebice kada se radi o zaštiti od buke i požara.

Ispitivanje zvučne izolacije

Aktivno sudjelovanje u odborima za normizaciju
I norme se mogu mijenjati. Kod dugog procesa planiranja, u vrijeme stvarnog izvođenja gradnje već mogu vrijediti nove norme. TECE aktivno sudjeluje u odborima i komisijama za normizaciju. Na taj način aktualno znanje određuje razvoj proizvoda i servisa TECE-a. U ovoj suradnji partneri neposredno profitiraju od ovog naprednog znanja.

Interna laboratorijska ispitivanja
Zahtjevni postupci ispitivanja provode se u vlastitim laboratorijima tvrtke. Cilj je ne samo ispunjavati zakonske odredbe, već ih također i nadmašiti.

Neovisno ispitano
Specifični zahtjevi već su integrirani u TECE rješenja proizvoda i sustava, između ostalog za vrlo osjetljiva područja kao što su zaštita od buke i protupožarna zaštita. Rezultati neovisnih instituta za ispitivanje redovito potvrđuju visoku kvalitetu TECE sustavnih rješenja, i to s važenjem na međunarodnoj razini.

Schallschutzprüfung
Protupožarno ispitivanje TECE sanitarnog zida u Fraunhofer institutu za građevinsku fiziku. Traži se niska razina buke u hotelu – ali također i u gradnji privatnih stanova.

Kako bi se postigla niska razina buke, kod sustava TECEprofil koriste se specijalni elementi zvučne izolacije. Neovisne ekspertize potvrđuju smanjeni prijenos zvučnih valova u građevinu.
Ispitivanje protupožarne zaštite

Ispitivanje protupožarne zaštite u Institutu za ispitivanje materijala u građevinarstvu u Braunschweigu, Njemačka.

Ovisno o izvedbi sanitarnog zida, kod jednostranog opterećenja požarom postignute su klase vatrootpornosti do F 120.

Brandschutz
Oznake kvalitete

Za međunarodne proizvode potrebne su međunarodne dozvole.

Stoga TECE cijevne sustave kontinuirano nadzire cijeli niz eksternih međunarodnih službi za ispitivanje.

Belgium certificates TECElogo

Sigurno provedeno.

Higijena pitke vode, zaštita od buke, zaštita od požara ili nepostojanje barijera – TECE isporučuje sigurnost od A-Ž.

Od planiranja do izvođenja. Sve na jednom mjestu.

Mnogo zahtjeva – jedno rješenje

Za kupaonice u centru za starije osobe »Oberding« odgovorne osobe su razvile poseban koncept. Između ostalog, trebalo je uzeti u obzir nepostojanje barijera, točke pričvršćenja preklopnih rukohvata, tuševe u razini poda, kao i pridržavanje zahtjeva na higijenu pitke vode.

Zahvaljujući statičkim svojstvima TECE sistemskih zidova, isti su mogli biti izvedeni i kao pregradni zid u klasi vatrootpornosti  F 30 – stoga nije bilo potrebno izvoditi dodatni zid.
Nakon odobrenja izvedbenih nacrta i prethodne izrade sanitarnih zidova, isti su isporučeni točno na vrijeme. TECE-ovi tehničari davali su upute instalaterima.

Savršena zaštita, jednostavna montaža.

Nadmašiti norme i zakonske zahtjeve u promišljenim i jednostavnim rješenjima proizvoda – to je snaga tvrtke TECE.