Skip to main content
Recht & Normen - Bauarbeiter Projekt & Planung
Projektavimas & planavimas

Standartai & teisiė bazė

Atitinka reikalavimus

Sertifikuoti sprendimai.

Sisteminiai sprendimai yra išbandyti ir sertifikuoti atsižvelgiant į visų susijusių šalių interesus – projektuotojų, statinio valdytojų ir naudotojų. Siekdama užtikrinti aukščiausius saugumo standartus, TECE visada šiam klausimui skiria reikiamą dėmesį. Ypač, kai tai susiję su garso izoliacija ir  priešgaisrine apsauga.

Garso izoliacijos testas

Aktyviai dalyvauja standartizavimo komitetų veikloje
Kartais standartai gali keistis. Kai projekto įgyvendinimo laikas yra ilgas, iki faktinės statybos pradžios gali būti pradėtas taikyti kitas standartas. TECE aktyviai dalyvauja standartizavimo ir patariamųjų komitetų veikloje. Tai reiškia, kad naujausios žinios lemia TECE produktų ir paslaugų kūrimo procesą. Dėl šių žinių, dirbdami su mumis,  partneriai  turi tiesioginės naudos.  

Vidiniai laboratoriniai bandymai
Mūsų vidinėje laboratorijoje atliekamos sudėtingų bandymų procedūros. Mūsų tikslas – ne tik įvykdyti, tačiau ir viršyti teisinius reikalavimus.

Išbandyta nepriklausomų testuotojų
Konkretūs reikalavimai, įskaitant itin jautrias garso izoliacijos ir priešgaisrinės apsaugos sritis, yra jau įtraukti į TECE produktų ir sistemų sprendimus. Nepriklausomų testavimo institutų bandymų rezultatai nuolatos patvirtina aukštą TECE sistemų sprendimų kokybę.  Tai yra taikoma tarptautiniu mastu.

Schallschutzprüfung
TECE vonios kambario sieninės konstrukcijos garso izoliacijos bandymai Fraunhofer pastatų fizikos institute. Išmintinga pasirūpinti mažu triukšmingumo lygiu viešbučiuose, tačiau tai taip pat galioja ir privatiems butams.

Siekiant užtikrinti žemą̨ triukšmo lygį, TECEprofil sistemoje naudojami garsą̨ sugeriantys elementai, sumažinantys garso bangų sklidimą̨ per statinio konstrukcijas.
Atsparumo liepsnai bandymas

Atsparumo liepsnai bandymas Medžiagų bandymo institute Braunšveige (Vokietijoje).

Atsižvelgiant į vonios kambario sieninės konstrukcijos dizainą, atsparumas liepsnai iš vienos sienos pusės buvo užtikrintas iki F 120 atsparumo klasės.

Brandschutz
Kokybę patvirtinantys ženklai

Tarptautiniams produktams reikalingi tarptautiniai patvirtinimai.

TECE vamzdžių̨ sistemas nuolat stebi tarptautiniai bandymų centrai.

TECElogo Zertifikate

Visada saugūs.

Geriamojo vandens higienos, garso izoliacijos, priešgaisrinė̇ apsaugos ir prieinamumo srityse TECE užtikrina saugumą̨ nuo A iki Z.

Nuo projektavimo iki įgyvendinimo, viskas tiekiama iš̌ vienų rankų.

Daug reikalavimų – vienas sprendimas

Oberdingo vyresnio amžiaus žmonių centre specialistai sukūrė jiems pritaikyta vonios kambario koncepciją. Be kitų dalykų, reikėjo atsižvelgti į patogų prieinamumą prie prietaisų, atramų ir rankenų tvirtinimo vietas, grindų lygyje įrengti dušą ir užtikrinti geriamojo vandens higieną.

Dėl TECE sieninių konstrukcijų struktūrinių savybių buvo galima jas statyti kaip skiriamąsias sienas ir taip atitikti F 30 atsparumo klasės reikalavimus, nereikėjo naudoti papildomų sienų.
Kai gamybos brėžiniai patvirtinti, o sieninės konstrukcijos surinktos, darbai įvykdomi laiku. TECE sistemų inžinieriai apmoko montuotojus.

Puiki apsauga, lengva montuoti.

Standartai ir teisiniai reikalavimai perkelti į gerai apgalvotų produktų sprendimus -
tai TECE stiprioji pusė.