Skip to main content
Recht & Normen - Bauarbeiter Projekt & Planung
Prosjekt & planlegging

Lover & standarder

På den sikre siden.

Konsistent beskyttelse.

Systemløsninger testes og sertifiseres med hensyn til interessene til alle de involverte partene – planleggere, bygningsoperatører og brukere. For å garantere de høyeste sikkerhetsstandardene gir TECE alltid saken den nødvendige oppmerksomheten. Spesielt når det gjelder lydisolasjon og brann-beskyttelse.

Testing av lydisolasjon

Aktivt engasjert i arbeidet til standardiseringskomiteer
Standarder kan også endres fra tid til annen. Når det er lange ledetider i planleggingen, kan det skje at det gjelder en annen standard når det faktiske byggearbeidet tar til. TECE er aktivt engasjert i arbeidet til standardiseringskomiteer og rådgivende komiteer. Det betyr at det benyttes den nyeste kunnskapen ved utvikling av produkter og tjenester i TECE. Samarbeidspartnerne våre har direkte nytte av denne avanserte kunnskapen.

Interne laboratorietester
Det gjennomføres omhyggelige testprosedyrer i det interne laboratoriet vårt. Målet er ikke bare å oppfylle, men også å overgå juridiske krav.

Uavhengige tester
Spesifikke krav, f.eks. til de svært sensitive områdene lydisolasjon og brann-beskyttelse, er allerede integrert i TECEs produkt- og systemløsninger. Resultater fra uavhengige testorganer bekrefter regelmessig den høye kvaliteten til TECEs systemløsninger – på internasjonalt nivå.

Schallschutzprüfung
Testing av lydisolasjon av en TECE-baderomsveggseksjon ved Fraunhofer Institute for Building Physics. Det er fornuftig å ha et lavt støynivå i hoteller, men det gjelder også for private boliger. 

Det brukes spesielle lydisolasjonselementer i TECEprofil-systemet for å sikre lave støynivåer. Uavhengige rapporter bekrefter redusert overføring av lydbølger i bygningsstrukturen.
Brannmotstandstest

Brannmotstandstest ved Materials Testing Institute i Braunschweig (Tyskland).

Det ble oppnådd brannmotstandsklasser på opptil F 120 når baderomsveggseksjonen ble utsatt for brann på den ene siden, avhengig av utformingen av baderomsveggseksjonen.

Brandschutz
Tegn på kvalitet

Internasjonale produkter krever internasjonale godkjenninger.

Derfor blir TECEs rørsystemer kontinuerlig overvåket av en rekke internasjonale, eksterne inspeksjonsorganer.

TECElogo Zertifikate

Sikker gjennomføring.

Drikkevannshygiene, lydisolasjon, brann-beskyttelse og barrierefrie løsninger – TECE leverer sikkerhet fra A til Å.

Fra planlegging til gjennomføring. Alt fra én kilde.

Mange behov – én løsning

Ledelsen utviklet et spesielt konsept for baderommene i seniorsenteret «Oberding». Det måtte tas høyde for barrierefrie løsninger, forankringspunkter for støttearmer, gulvnivået for dusj og ivaretakelse av drikkevannshygiene.

Takket være de strukturelle egenskapene til TECE-veggseksjonene var det mulig å bygge dem som mellomvegger for å oppnå brannmotstandsklasse F 30 – dermed var det ikke behov for tilleggsvegger.
Etter at produksjonstegningene var godkjent og veggseksjonene prefabrikert, ble seksjonene levert – innen tidsfristen. TECE-ingeniører instruerer montørene.

Perfekt beskyttelse, enkel montering.

Standarder og juridiske krav omsatt i godt gjennomtenkte produktløsninger.

Det er TECE sin styrke.