Skip to main content
Recht & Normen - Bauarbeiter Projekt & Planung
Projekt & planowanie

Przepisy & normy

Po bezpiecznej stronie - Przepisy & Normy

Konsekwentne zabezpieczenie.

Rozwiązania systemowe sprawdza się i certyfikuje w interesie wszystkich zaangażowanych stron projektantów, administratorów i użytkowników budynków. Firma TECE zawsze poświęca tej kwestii wiele uwagi w celu zagwarantowania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dotyczy to zwłaszcza izolacji akustycznej, jak i zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Kontrola ochrony akustycznej

Aktywne zaangażowanie w pracę komitetów normalizacyjnych
Normy mogą podlegać okresowym zmianom. Przy długim czasie planowania może się zdarzyć, że na wczesnym etapie prac będą obowiązywały inne standardy, niż w momencie rzeczywistej budowy. Firma TECE aktywnie angażuje się w pracę komitetów normalizacyjnych i doradczych. Oznacza to, że na kształt produktów i usług w TECE wpływ ma wiedza, z której korzystać mogą również nasi partnerzy.

Wewnętrzne testy laboratoryjne
W naszym laboratorium przeprowadzane są szczegółowe procedury kontrolne.  Naszym celem jest nie tylko spełnić wymagania prawne, ale też je przewyższyć.

Niezależne kontrole

W produktach i systemach TECE uwzględniono już konkretne wymogi, w tym te dotyczące dźwiękoszczelności i ochrony przeciwpożarowej. Wyniki niezależnych instytutów badawczych regularnie potwierdzają wysoką jakość rozwiązań systemowych TECE, także na skalę międzynarodową.

Schallschutzprüfung
Kontrola akustyczna systemowej ścianki łazienkowej TECE w Instytucie Fizyki Budowlanej Fraunhofer. Rozsądne jest posiadanie niskiego poziomu hałasu w hotelu, ale to samo dotyczy domów prywatnych. 

W systemie TECEprofil wykorzystano specjalne elementy absorbujące dźwięki dla zapewnienia niskiego poziomu hałasu. Niezależne opinie potwierdzają zmniejszoną transmisję fal dźwiękowych w budynku.
Kontrola przeciwpożarowa

Kontrola przeciwpożarowa w Instytucie Kontroli Materiałowej w Braunschweig (Niemcy).

W zależności od rodzaju systemowej ścianki łazienkowej podczas jednostronnego poddania ścianki ogniowi, osiągnięto klasy odporności ogniowej do F 120.

Brandschutz
Znaki jakości

Międzynarodowe produkty wymagają międzynarodowych zatwierdzeń.

Systemy rur TECE są stale monitorowane przez grupę zewnętrznych organów kontrolnych.

TECElogo Zertifikate

Bezpieczne stosowanie.

Oferowane przez nas rozwiązania spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa zarówno w zakresie higieny, izolacji akustycznej, ochrony przeciwpożarowej czy norm wymaganych od urządzeń dedykowanych projektom bez barier.

Wiele wymagań — jedno rozwiązanie

W Centrum Seniora "Oberding" specjaliści TECE opracowali specjalną koncepcję łazienek bez barier. Należało dostosować ją do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, uwzględnić punkty mocowania ramion podpierających, prysznice z odwodnieniem liniowym oraz standardy higieny wody pitnej. Dzięki właściwościom konstrukcyjnym ścianek działowych TECE, można było zamontować je jako konstrukcje oddzielające, spełniające klasę ochrony przeciwpożarowej F 30. W ten sposób nie było konieczności budowania dodatkowych ścianek.

Zatwierdzono rysunki konstrukcyjne, przygotowano prefabrykowane ścianki działowe i dostarczono je na czas. Inżynierowie TECE udzielili instruktażu instalatorom.

Perfekcyjna ochrona, łatwy montaż.

Naszą mocną stroną są starannie przemyślane produkty, które spełniają wszelkie normy i wymogi prawne.