Skip to main content
Project en planning - Appartementengebouw Tetris Hall, Kievaus Lithouwen

Jistota v projektech

Project en planning - Appartementengebouw Tetris Hall, Kievaus Lithouwen

Jistota v projektech

Plán pro bezpečnost.

Stavební práce představují nové výzvy pro všechny zúčastněné strany. Plánování a poptávka po stavebnictví vyžaduje, aby byly identifikovány a kontrolovány všechny časové, finanční a právní rizika.

Stavební projekty jsou skutečným adrenalinem. Každý den se objevují výzvy, které musí být řešeny s nápadem a profesionálně.

TECE Bauleiter - Projekt und Planung
Zeit - Bauarbeiter
Projektování & Plánování

Čas

I při dlouholetých zkušenostech lze čas potřebný k dokončení stavebních prací, obtížně vypočítat. Čím víc je firem a úkolů, které se na projektů podílejí a čím delší jsou vzdálenosti k místu, tím vyšší je riziko zpoždění. Jednoduše řečeno, čím spolehlivejší jsou skutečné výpočty času, tím pravděpodobnější je finanční úspěch.

Recht & Normen - Bauarbeiter Projekt & Planung
Projektování & Plánování

Legislativa a standardy

Komplexní právní požadavky musí být vzaty v úvahu již ve fázi předběžného plánování. Po dokončení jsou projektanti a montážníci zodpovědní za bezpěčnost budovy, technicky přesné provědení a bezchybnou funkci. Normy a právní požadavky, jako je ochrana proti požáru nebo hygiena pitné vody, jsou závazné a musí být dodrženy. Vady a přepracování znamenají obrovské náklady.

Wirtschaftlichkeit - Bauarbeiter - Projekt & Planung
Projektování & Plánování

Nákladově efektivní

Předání bezchybného díla zákazníkovi v předem stanovený termín je důležitým faktorem pro finanční úspěch celého projektu. Již při projektování jsou kladeny vysoké nároky na výběr správného technického řešení. Volba vhodných technologií nejenom že snižuje náklady na výstavbu, ale i následné provozní náklady.