Skip to main content

Droša bīduzmavu sistēma

Viens par visiem

“TECEflex” ir plastmasas cauruļu uzstādīšanas sistēma ar plašām iespējām izmantošanai dažādās ēkās. Sarkanā misiņa savienojumi ir sertificēti un apstiprināti izmantošanai dzeramā ūdens, apkures, gāzes un saspiesta gaisa sistēmās. “TECEflex” kompozītmateriālu cauruļu īpašā konstrukcija sniedz universālas izmantošanas iespējas. Vienīgais izņēmums ir gāzes cauruļu ārējais dzeltenais slānis. Tāpēc “TECEflex” ir tiešām universāla instalāciju sistēma.

TECEflex Stecksystem

25 gadus TECEflex ir izveidojis miljoniem uzticamu cauruļu savienojumu dzeramā ūdens, apkures, gāzes un saspiestam gaisam. Uzticama kvalitāte.

TECEflex

“TECEflex” – droši savienojumi jau 25 gadus

Jau 25 gadus miljoniem cauruļu savienojumu visā pasaulē ir izveidots ar “TECEflex”, izmantojot to pašu nemainīgo aksiālās saspiešanas principu: Caurule tiek izplesta un uzstumta uz savienojuma – spiediena apvalks visu nofiksē. Nekas šajā pamata tehnoloģijā nav mainījies, kopš “TECEflex” tika pirmo reizi piedāvāts tirgū. Tika nepārtraukti paplašinātas tikai izmantošanas iespējas, pastāvīgi palielinot pieejamo risinājumu klāstu.

Tāpēc, piedāvājot lielizmēra caurules līdz 63 mm diametrā un saņemot apstiprinājumu izmantošanai gāzes vados, “TECEflex” kļuva par vienu no nedaudzām universālām plastmasas instalācijas sistēmām. Sistēma tika pēc vajadzības pielāgota jauno standartu un normatīvo aktu noteikumiem, lai “TECEflex” vienmēr atbilstu visstingrākajām drošības prasībām.

TECEflex - Rohr - flexibel

TECEflex Izmantošanas iespējas

Lai aukstais ūdens vienmēr būtu higiēniski vēss

Uzstādot vannas istabas iekārtu, TECEflex Hygiene Box nešaubīgi atbilst dzeramajam ūdenim noteiktajiem standartiem.

TECEflex Hygiene Box termiski atvieno karstā ūdens cirkulācijas cauruļvadu no iekārtas savienojuma, tādējādi droši novēršot karstuma pārnesi caur iekārtu uz aukstā ūdens pusi.

No saliekamām konstrukcijām izgatavotā iekārta neļauj uzsildīt auksto ūdeni augstāk par atļautajiem 25 °C.

TECE Hygienebox

Lai aukstais ūdens vienmēr būtu vēss

“Hygiene Box” izstrādes procesā “TECE” izvērtēja instalācijas variantus, kuros cirkulācijas līnijas atradās virs atzarojuma savienojuma.

Savienojums ir pieejams ar īscauruli, kas turpinās vertikāli virzienā uz leju. Pēc uzstādīšanas, ievērojot noteiktus nosacījumus, īscaurulē notiek termiskā stratifikācija, samazinot siltummaiņu ar savienojumiem. Tas ir atkarīgs no īscaurules garuma, diametra un izmantotā materiāla. Ja tā ir pārāk īsa, joprojām notiek siltuma pārnese uz savienojumu aukstā ūdens pusē

Gara īscaurule samazina siltummaiņu, bet rada stagnācijas risku.

Termiski nodalīta aukstā ūdens puse

Procesa optimizācijas rezultātā “TECE” izgatavotais un uzstādīšanai gatavais “Hygiene Box” nodrošina praktisku problēmas risinājumu. Tas novada siltā ūdens cauruli virs siltā ūdens sienas diska. Šajā īsajā, vertikālajā savienojumā starp sienas disku un cirkulācijas līniju veidojas stabila termiskā stratifikācija, nodrošinot termisku siltā ūdens caurules un atzarojuma savienojuma nodalīšanu. Tas novērš nevēlamu aukstā ūdens uzsilšanu un samazina iespējamību saņemt klientu sūdzības par montāžas darbiem.

Izolētais un uzstādīšanai gatavais “TECE” “Hygiene Box” ir pieejams atsevišķi siltā ūdens savienojumam vai kā sistēmas elements ar dubultsienu disku aukstā ūdens savienojumam, vai kā sanitārs modulis “TECEprofil” ģipškartona sienām. Pieejams no 2017. gada aprīļa.

Iekārtu un cirkulācijas cauruļvadu termālā atvienošana ir svarīga prasība optimālas dzeramā ūdens higiēnas nodrošināšanai. Man tas nozīmē mazāk raižu objektā.

Hygienebox - Zitat

Izmantojot Hygiene Box, aukstais ūdens saglabājas auksts

Izstrādājot Hygiene Box, TECE aplūkoja uzstādīšanas variantus, kuros cirkulācijas cauruļvadi atrodas fiksētā attālumā virs krāna savienojuma. Silto ūdeni pievada īss T veida cauruļvads, kas vertikāli virzās lejup.

Tas ir izstrādāts, lai nodrošinātu stabilu noslāņošanos, kura rezultātā notiek karstā ūdens caurules un krāna savienojuma termāla atvienošanās. Tādējādi krānā vairs nenotiek karstuma pārnese. Iepriekš cirkulācijas cauruļvadi bieži vien bija savienoti ar krānu, lai novērstu T veida cauruļvadu nosprostošanos. Tomēr tas radīja nepieņemamu savienojumu un aukstā ūdens puses sakaršanu.

Garš T veida cauruļvads samazina siltumapmaiņu, bet pastāv nosprostošanās risks.
TECEflex Hygiene Box ir vienkāršs un efektīvs risinājums.

Termāli atvienota aukstā ūdens puse

TECE izstrādātā pievienošanai sagatavotā Hygiene Box procesa optimizācijas rezultātā nodrošina praktisku problēmas risinājumu. Siltā ūdens caurule atrodas virs siltā ūdens sienas diska. Šajā īsajā vertikālajā savienojumā starp sienas disku un cirkulācijas cauruļvadu tiek panākta stabila termālā noslāņošanās, kas nodrošina siltā ūdens caurules un krāna savienojuma termisku atvienošanos. Tādējādi tiek novērsta nedroša aukstā ūdens puses sakaršana, un uzstādītājam nav jāuzklausa nekādas sūdzības.

Izolētā, pievienošanai gatavā TECE Hygiene Box ir pieejama atsevišķi siltā ūdens savienojumam, kā bloka elements ar dubultu sienas disku aukstā ūdens savienojumam un kā sanitārs modulis TECEprofil ģipškartona sienas sistēmai.

Priekšrocības projektētājiem un darbuzņēmējiem
 • Tiek nodrošināta nešaubīga atbilstība dzeramā ūdens noteikumiem — aukstais ūdens saglabājas auksts.
 • Saliekamās konstrukcijas nodrošina efektīvu montāžu un uzticamu, drošu sniegumu.
 • Izolācijas apvalki atvieglo cauruļu izolācijas pievienošanu.
 • Augsta savietojamība ar dažādām cauruļu pārejas savienotājuzmavām.
 • Nodrošina projektētājiem un darbuzņēmējiem aizsardzību pret sūdzībām, kas rada lielas izmaksas.

“TECE” “Hygiene Box” ļauj ātri un viegli nodrošināt aukstā ūdens līnijas termisku nodalīšanu.

Divi termovideo, kas uzņemti apmēram 45 minūtes pēc uzstādīšanas:

Savienošanas tehnoloģija

“TECEflex” caurules tiek pastāvīgi pievienotas savienojumiem, izmantojot aksiālās saspiešanas tehnoloģiju. Hermetizācijai tiek izmantota tikai caurules plastmasa. Nav nepieciešams izmantot papildmateriālus, piemēram, gredzenblīves vai hermetizācijas lentes. Savienojumu izveides tehnoloģija bez gredzenblīvēm ir vienkārši lietojama, mazinot kļūdu iespējamību, un īpaši higiēniska.

Lai izmantotu “TECEflex” tehnoloģiju, caurule ir jāizpleš. Savienojums ir jāiestumj sagatavotajā caurulē, un līdz savienojuma apmalei pāri izplestajai caurulei ir jāuzbīda uzmava.

“TECEflex” kompozītmateriālu caurules iekšpusē atrodas ar elektronu staru apstrādāta iekšējā PE-Xc caurule. PE-Xc plastmasai ir īpaši izteikta materiālu atmiņa. Tāpēc izplestās caurules materiāls atkal saraujas virs savienošanai paredzētā gala. Spiediena uzmava nofiksē savienojumu vēl stingrāk.

Īsumā par “TECEflex” savienojumu izveides tehnoloģijas priekšrocībām

 • vienkārši izmantojama savienošanas tehnoloģija bez gredzenblīvēm
 • īpaši higiēnisks savienojums, jo nav atveru, kurās varētu uzkrāties stāvošs ūdens
 • mazs spiediena zudums, jo savienojuma un caurules iekšējais diametrs ir gandrīz vienāds
 • izmantojot aksiālās saspiešanas tehnoloģiju, nav nepieciešams veikt savienojuma uzmavas tehnisko apkopi – savienojums ir stingrs
Video: TECEflex — bīduzmavu sistēma

Savienojumi

“TECEflex” piedāvā plašu sarkanā misiņa savienojumu klāstu. Sarkanā misiņa savienojumus var izmantot dzeramā ūdens, apkures, gāzes un saspiesta gaisa sistēmās. Savienojumi ir izgatavoti no sarkanā misiņa materiāla, ko Vācijas Vides aģentūra (“UBA”) ir rekomendējusi izmantošanai bez jebkādiem ierobežojumiem un kas atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem attiecībā uz dzeramo ūdeni visā Eiropā ir atzīts par piemērotu izmantošanai sistēmās pat ar visaugstākās kvalitātes ūdeni.

Kā alternatīva sarkanā misiņa savienojumiem produktu klāstā ir iekļauti arī dažādi plastmasas savienojumi, kas ir ekonomiski un izgatavoti no īpaši izturīgas PPSU plastmasas. PPSU savienojumus var izmantot dzeramā ūdens, apkures un saspiesta gaisa sistēmās. Šie savienojumi nav apstiprināti izmantošanai gāzes sistēmās.

Īsumā par “TECEflex” savienojumu priekšrocībām

 • sarkanā misiņa savienojumi visā pasaulē ir apstiprināti izmantošanai dažādās sistēmās
 • šie savienojumi ir piemēroti sistēmām pat ar visaugstākās kvalitātes dzeramo ūdeni
 • savienojumi ir izgatavoti no tīra sarkanā misiņa vai no tīras PPSU plastmasas. Tiem nav pārklājuma, un tie nav uzstādīti. Vienkārša tehnoloģija – mazāk kļūdu

Meistars var izvēlēties PPSU plastmasas vai sarkanā misiņa savienojumus.

TECEflex - Fittings

“TECEflex” cauruļvadu sistēmas varianti

Trīs caurules, bet viens savienojums:

Gan kompozītmateriālu caurulēm, gan “TECEflex” 5 slāņu plastmasas caurulēm var izmantot vienus un tos pašus savienojumus. Tas samazina glabāšanas izmaksas, nodrošinot elastīgas montāžas iespējas būvobjektā.

TECEflex - Fitting