Skip to main content

Seal System

Küsimuste korral:
info@tece.ee

Kindlustuspoliis ümber põrandaäravoolu

Standarditel pole alati tehnika arenguga lihtne sammu pidada: isegi kui tegemist on vannitoa ja sanitaarruumide põrandaäravooluga. Duširenni edu on mõjutanud pöörduvalt vannitubade ehitust – ja toonud kaasa põrandaga ühetasase äravoolu võidukäigu plaaditud põrandatel. Samal ajal on viimastel aastatel levinud õhukesekihiline paigaldusmeetod.

Seal System Logo Wandaufkantung EN

Punkt. Joon. Tihendatud!

Ehitusteenuste tööstus ja ehituses kasutatavate kemikaalide tootjad toovad turule eraldi testitud tooteid. Ent kui komposiittihend ja duširenn tegelikul põrandapinnal kokku saavad, ei pruugi need laitmatult kokku sobida, kuna tootevalik on väga suur ja ühtne kehtestatud standard puudub. Tekib küsimus: on see ikka tihendatud? Ja mida teha, kui mitte?

"Seal System" tegeleb selle probleemiga – ja pakub välja lahenduse: Ulatuslike kombineerimistestide alusel turu juhtivate duširennide,trapi toodetega – ning paljude erinevate komposiittihenditega, võib nii planeerijatele kui ehitajatele kinnitada: „See on kindlalt tihendatud"

Seal System - TECE drainpoint S

Sild standardite vahel:

rohkem kui 600 sertifikaati loovad usalduse
spetsiaalne "Seal System" tihendusteip ja "Seal System" tihendusmuhv komposiittihendi ja sanitaartehnoloogia ühenduskohas. Need tihenduselemendid on standardiseeritud vahedetailid mitmete turul üldlevinud äravooluavade jaoks – nii punktäravoolu kui rennäravoolu jaoks. On väljastatud 600 sertifikaati, mis kinnitavad tootekombinatsioonide omavahelist toimivust.

Seal System - Dichtband

Paljude kaubamärkide hõlmamine:

17 tihendite tootjat ja üheksa ehitusteenuste inseneritöö kaubamärki kokku ühendatud
"Seal System" hõlmab 17 tuntud kaubamärgi tihendussüsteemide tooted üheksa kaubamärgiga professionaalsete ehitusteenuste inseneritöö kaubamärgiga. Tihendustooted polümeerdispersioonides, ühe- ja kahekomponendilised polümeeri-tsemendi-mördi kombinatsioonid, tihenduskangad ja vedelad polümeerid. Duširennid sisaldavad roostevabast terasest renne nähtava servaga ja ilma selleta, looduskivist renne, sirgeid ja nurgaga renne, kuivpaigaldusega renne, otse seina või ruumi sisse paigaldatavaid renne, ülilamedaid renne renoveerimisprojektide jaoks ja isegi eriti suure äravoolumahuga renne ning DN70 reoveetorusid.

Seal System - Dichtmanschette

Komposiittihend – lihtsalt uuesti läbi mõeldud

Komposiittihendid on levinud mitmetes sanitaarpaigaldiste rakendusalades. See pole üllatav, kuna need pakuvad kiiret ja lihtsat tihendamise viisi. Kuid komposiittihendite turust on raske ülevaadet saada, kuna tootevalik on lai. "Seal System" on sertifitseerinud põranda äravoolu ülemineku turuülese erinevate tihendustoodete testi abil – punkt, joon – tihendatud!

Katsed vee all:

Praktikast – praktika jaoks
Katsete ja sertifitseerimise eest vastutas Kiwa TBU GmbH, Greven. See on Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) poolt akrediteeritud katsehoone. Katsed viidi läbi vastavalt testimispõhimõtetele üldise ehitusjärelevalve inspektsiooni sertifikaatide saamiseks tihenditele plaaditud ja plaatpõrandakatete jaoks. Veepidavust demonstreeriti veevanni testis. Erinevad duširennid või punktäravoolud paigutati katsevanni ja seejärel ühendati tihendusteibi või tihendusmuhvi ja komposiittihendi abil. Äravooluavasid, tihenduselementi ja komposiittihendit hoiti seejärel mitu nädalat 20 sentimeetri kõrguse veesamba all.

Seal System - Wasserprüfung

Uus zdb-määrus hermeetilise aluskihi kohta:

kaitsekõne "Seal System"
Uus ZDB-määrus nõuab teipide, tihendusmuhvide või riidemattide kasutamist põranda äravoolu ja hermeetilise aluskihi vahel. Reaktiivvaigud ja kahekomponendilise plast-tsement-mördi kombinatsioon on heaks kiidetud liimühenduste loomiseks kohapeal. Varasemalt kasutatud ühekomponendiline plast-tsement-mördi kombinatsioon ja polümeerdispersioonid tuleb esmalt üle vaadata ja seejärel kinnitada. Seal System võimaldab juba praegu seda kinnitamist. 2K-MDS ja 1K-MDS, nagu ka polümeerdispersioonid ja tihendusribad kuuluvad rohkem kui 600 sertifitseeritud hermeetikute ja äravoolutoodete kombinatsiooni hulka. Käsiraamat „Punkt. Joon. Tihendatud!" pakub selle kohta üksikasjalikku teavet.

Seal System

Eksiarvamused tihenduse kohta:

7 enimlevinud eksiarvamust duširenni ja sekundaaräravoolu kohta

Eksitus nr 1:
Põrandaplaatidel on funktsionaalne ülesanne ning need juhivad vett kalde abil äravooluavasse. Otsustav tihendustasand on põrandaplaatide all.
Fakt:
Tänapäevaste hermeetikute standardne tähistus on „"hermeetilise kihi loomine plaatimisel". See teeb selgeks, et plaadi pind on iseenesest tihenduspind. Sekundaaräravoolu idee pärineb aegadest, mil bituumen-tihendiribasid kasutati tihendamiseks tasanduspinna all. Tasanduspinnalt põrandaplaatide ja hermeetilise kihi vahel ei saa ega tohi dušialal vett eemaldada.

Eksitus nr 2:
kui liitmikud kaotavad oma tihendusvõime, tungib vesi sisse, kahjustab plaadiliimi ja põhjustab plaatide lahtitulemist.
Fakt:
Sel moel sissetungiv vesi on homöopaatilistes kogustes. Kaasaegsete ühendusmaterjalide kvaliteet takistab kindlalt niiskumist. Kui liitmikud või plaadid purunevad, aurustub sisenev niiskus läbi sisenemisava. Kõik üldkasutatavad plaadiliimid sobivad kasutamiseks ka basseinipõranda või terrassi plaatimisel. Erinevalt dušipõrandast on need kogu aeg märjad. Terrassiplaatide lahtitulemise põhjuseks on tavaliselt külmakahjustus.

Eksitus nr 3:
kui nõrgvesi koguneb põrandaplaatide alla, tuleb see eemaldada täiendava äravoolutasandi kaudu.
Fakt:
kahjustatud liitekohad võivad teoreetiliselt lasta veel sisse tungida – ent kas see saab tungida ka plaatide alla? Mitte päris. Puudub ka selge äravoolutee. Ühestainsast ristsuunaliselt pealekantud plaadiliimi kihist piisab vee läbitungimise takistamiseks. Nõrgvesi saab läbi tungida ainult siis, kui plaatide all on kanalid. Kuid tegelikkuses selliseid kanaleid pole.

Eksitus nr 4:
nõrgvee äravool muudab duširennid ohutumaks.
Fakt:
tegelikult on vastupidi. Erinevalt suletud ja liitekohtadeta kanalikorpusest, mis ulatub kuni plaadi servani (joonised paremal), tekitavad nõrgvee äravooluavad ohtu, et kõõm, seebi jäägid ja juuksekarvad jäävad püsima ning kogunevad õõnsustesse kapillaarefekti (joonised vasakul) tõttu. Duširenn täitub duši all käimise ajal ja nõrgvee äravooluavad puutuvad kokku kanalis oleva dušiveega – tuues kaasa eespool kirjeldatud negatiivsed tagajärjed. Kanalite puhul, mis on visuaalsetel põhjustel teostatud ilma plaadiservadeta, tuleb kanali korpuse ja plaadi vahel jääv ala püsivalt tihendada.

Eksitus nr 5:
nõrgvesi põhjustab looduskivil pleekimist või värvimuutust.
Fakt:
pleekimine või värvimuutus looduslikul kivil pole tingitud veest, vaid tavaliselt sobimatust paigaldus- või ühendusmaterjalist. Tõeline pleekimine võib toimuda välitingimustes ilmastikutingimuste tõttu, mida vannitoas ei esine.

Eksitus nr 6:
nõrgvee avasid on tarvis ventilatsiooniavadena, et plaadiliim saaks kuivada, eriti suurte plaatide all.
Fakt:
plaadiliim seob tsemendipõhiselt. Keemiline reaktsioon toimub isegi ilma õhuta. Kui nõrgvee avasid oleks tarvis mördikihi õhutamiseks, oleks suured põrandaplaadid lubatud üksnes duširennide kõrval.

Eksitus nr 7:
duširenne on raske puhastada ja neis kipub tekkima ebameeldiv lõhn.
Fakt:
liitekohtadeta ja suletud roostevabast terasest rennikorpused nagu need, mida pakub TECE, on lihtsalt puhastatavad ning ilma nurkade või õõnsusteta, milleni poleks võimalik ulatuda. Samuti ei sisalda need kruvisid ega keermestatud osi, millele võiks mustus kinni jääda. Vahel nõutav nõrgvee äravool sisaldab selliseid keerukaid tsoone: orgaanilise materjali mikrobioloogiline lagunemine sellistes duširennides võib põhjustada lõhnade tekkimist, mis hullemal juhul nõuab mahukat renoveerimist.