Skip to main content

Õigused

Küsimuste korral:
info@tece.ee

Õigused

Väljaandja:
TECE GmbH 
Hollefeldstr. 57 
D-48282 Emsdetten 
Tel.: +49 (0) 25 72 / 9 28-0 
Faks: +49 (0) 25 72 / 9 28-124

Tegevjuhid:
Hans-Joachim Sahlmann
Peter Fehlings
André Welle
Dr. Michael Freitag

Juriidiline info:
Steinfurti ringkonnakohus
HRB 7461 
Käibemaksukohuslase nr: DE 814768916

Palun saatke oma küsimused ja ettepanekud aadresil:
info@tece.ee

Kontseptsioon, teostus, ekraani disain:
deltacity.NET 
Gesellschaft für multimediale 
Kommunikation mbH & Co. KG 
www.deltacity.NET 
info@deltacity.net

Kõik õigused kaitstud. Info kuulub ettevõttele TECE GmbH. Avaldamise hetkel on tegu kõige uuema infoga. Me ei võta endale vastutust ega anna garantiid esitatud teabe ja andmete kehtivuse, õigsuse ega täielikkuse eest. See kehtib ka teiste, linkidena viidatud veebilehtede kohta. TECE GmbH ei vastuta nende saitide sisu eest.

Siin kirjeldatud teemade põhjal ei saa esitada õiguslikke nõudeid. TECE GmbH jätab endale õiguse vajaduse korral muuta või täiendada esitatud infot või andmeid. Siin kirjeldatud teavet ei saa mingil juhul tõlgendada õigusliku tagatisena. Kõik pakkumiste elemendid on mittesiduvad.

© Kõik õigused kaitstud, TECE GmbH

TECE GmbH ei võta endale vastutust otseste või kaudsete kahjude eest, mis tulenevad siin veebisaidil esitatud teabe või andmete kasutamisest. TECE GmbH ja veebisaidi kasutaja või kolmandate osapoolte vahel ei ole mingisuguseid õigusi ega kohustusi.

TECE GmbH avaldatud sisu on kaitstud autoriõigusega. Mitte ühtki sisu osa ei tohi taasesitada, avaldada ega infosüsteemi salvestada ilma autori eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Kogu teave või andmed, nende kasutus ning kõik TECE GmbH veebisaidiga seotud tegevused, tegevuste aktsepteerimine või tegevusetus kuuluvad üksnes Saksamaa seadusandluse reguleerimisalasse, välistades rahvusvahelise õiguse. Täitmise ja kohtualluvuse asukoht on Rheine.

Aadress

UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal
Tuleviku tee 10
75312 Peetri alevik
Rae vald
Harjumaa
Eesti
Phone: +372 6 781100
Fax: +372 6 780111
info@tece.ee