Skip to main content

Küsimuste korral:
info@tece.ee

Äravool

TECEdrainprofile – dušiprofiil

Atraktiivne, meeldiv, tasapinnalise paigaldusega – TECE dušiprofiil

Uue dušiprofiili loomisel keskenduti mitte üksnes disainile, vaid ka kõigele, mis lihtsustab paigaldamist, tihendamist ja puhastamit.

TECEdrainprofile Showcase

Punkt. Joon. Tihendatud!

Seal System – turvaline, sertifitseeritud tihendusstandard TECE äravooluavadele ja duširennidele

Mis on Seal System?
Tihendussüsteemi abil Seal System pakub TECE paigaldajatele ja plaatijatele järeleproovitud ohutust komposiittihendite ühendamisel TECEdrainpoint S äravooluavadele ja TECEdrainline duširennidele. Lisaks ametlikele komposiittihendite kinnitustestidele (abP või ETA) on komposiittihendite talitluskindlust (lekkekindlust) testitud TECE äravoolutoodete ning Seal System tihendusteipide ja tihendusmuhvidega. Süsteemi on kontrollinud Kiwa TBU, sõltumatu testimisorganisatsioon, võttes aluseks testimispõhimõtted, mida nõuab Saksamaa ehitusinspektsioon.

Seal System
Testitud ja sertifitseeritud on tuntud tootjate tihendustooteid. Edukalt testi läbinud komposiittihendite nimekiri on kaasas iga tootega. Sertifikaate saab vaadata veebiaadressilt www.sealsystem.net.