Skip to main content
Project en planning - Appartementengebouw Tetris Hall, Kievaus Lithouwen

Usaldusväärsus projektiäris

Project en planning - Appartementengebouw Tetris Hall, Kievaus Lithouwen

Usaldusväärsus projektiäris

Ohutuse tagamise plaan.

Iga päev esitavad ehitusprojektid uusi väljakutseid kõikidele osalistele. Planeerimisel ja ehitamisel tuleb kõik ajaga seotud, finantsilised ja õiguslikud riskid tuvastada ja maandada.

Ehitusprojektid panevad vere tõeliselt käima. Me lahendame iga päev probleeme professionaalsel ja looval moel.

TECE Bauleiter - Projekt und Planung
Zeit - Bauarbeiter
Projekt & Planeerimine

Aeg

Isegi aastatepikkuse kogemusega on ehitustööde lõpetamiseks vajaminevat aega raske välja arvestada. Mida rohkem töid ja tegevusalasid projekt hõlmab ja mida kaugemal ehitusobjekt asub, seda suurem on hilinemise oht. Lihtsamalt öeldes – mida usaldusväärsem on tegelikult kuluva aja arvestus, seda tõenäolisem on majanduslik edu.

Recht & Normen - Bauarbeiter Projekt & Planung
Projekt & Planeerimine

Seadused & Standardid

Keerukaid juriidilisi nõudeid tuleb arvesse võtta juba eel-planeerimise järgus. Lõpetamise järel vastutavad planeerijad ja teostajad hoone ohutuse, tehniliselt laitmatu teostuse ja tõrgeteta töötamise eest. Samuti tuleb järgida standardeid ja seadusenõudeid nagu tulekaitse või joogivee puhtus. Defektid ja ümbertegemine tähendavad tohutuid kulusid.

Wirtschaftlichkeit - Bauarbeiter - Projekt & Planung
Projekt & Planeerimine

Kulutõhusus

Objekti laitmatu ja õigeaegne üleandmine kliendile on oluline verstapost kõikide protsessis osalejate majandusliku edu tagamiseks. Sellele pannakse alus juba planeerimise etapis, töötades välja ja valides õiged tehnilised lahendused. Intelligentne planeerimine ja materjalide valimine sõltub mitte üksnes ehituse eelarvest, vaid arvestab ka tegevuskulusid.