Skip to main content

Seal System

Bij vragen:
info@tece.be

Een verzekeringspolis rondom de bodemafvoer

Het is voor normen niet altijd gemakkelijk om gelijke tred met de technologische ontwikkelingen te houden: dit geldt ook voor bodemafvoeren in badkamers en sanitaire ruimtes. Het succes van de douchegoot is van blijvende invloed op de bouw van badkamers – en heeft een zegetocht voor de vlakke afvoer in betegelde vloeren mogelijk gemaakt. Tegelijkertijd heeft de laatste jaren het leggen van tegels met behulp van de dunbedmethode terrein gewonnen.

Seal System Logo Wandaufkantung EN

Punt. Lijn. Dicht!

De industrie voor gebouwinstallaties en producten van chemicaliën leveren individueel geteste producten in de praktijk. Wanneer op de bouwplaats gelaagde afdichtingen en douchegoten echter in de praktijk op de vloer bij elkaar komen, ontstaat er plotseling een hiaat in de standaardisatie; dan is er namelijk een breed scala aan producten en geen gemeenschappelijke normatieve basis. De volgende dient zich aan: zit het echt goed dicht? En wat als dit niet het geval is?

Seal System lost dit probleem op met de volgende oplossing: Door uitvoerige combinatietests van marktleidende producten bij douchegoten, puntafvoeren en uiteenlopende gelaagde afdichtingen hebben ontwerpers en verwerkers nu zekerheid: "Het is dicht!"

Seal System - TECE drainpoint S

De brug tussen de normen:

meer dan 600 certificaten bieden zekerheid
Het verbindende element tussen gelaagde afdichtingen en gebouwinstallaties is de speciale Seal System afdichtingsband resp. de Seal System afdichtingsmanchet. Deze afdichtingselementen zijn een gestandaardiseerde interface voor een groot aantal op de markt verkrijgbare bodemafvoeren – of het nu om punt- of lijn-ontwatering gaat. Er zijn al meer dan 600 certificaten die de onderlinge correcte werking van de productcombinaties van afvoeren en gelaagde afdichtingen bevestigen.

Seal System - Dichtband

Voor een groot aantal producten en merken:

17 afdichtingsproducenten en negen merken voor gebouwinstallaties gecombineerd
Seal System combineert producten van 17 bekende merkfabrikanten van afdichtingssystemen met negen merken voor professionele gebouwinstallaties. Bij de afdichtingsproducten gaat het om polymeerdispersies, één- en twee-componenten kunststof-cement-mortel-combinaties, afdichtingsbanden en vloeibare kunststoffen. Bij de douchegoten gaat het om rvs-goten met en zonder zichtbare rand, goten van natuursteen, rechte en hoekgoten, droogbouwgoten, goten voor inbouw direct aan de wand of in de ruimte, supervlakke douchegoten voor renovatie en goten met een bijzonder grote afvoercapaciteit en DN70-afvoerleidingen.

Seal System - Dichtmanschette

Gelaagde afdichting – nog beter doordacht

De gelaagde afdichting wordt voor allerlei toepassingen in sanitaire ruimtes gebruikt. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien deze afdichting een snelle en ongecompliceerde mogelijkheid voor afdichten biedt. Echter: de markt voor gelaagde afdichtingen is onoverzichtelijk en er is een breed aanbod. Met een combinatietest voor de gehele markt van de verschillende afdichtingsproducten heeft Seal System de overgang naar de bodemafvoer gecertificeerd – punt, lijn – dicht!

Een test onder water:

Uit de praktijk - voor de praktijk
De test en certificiering van Seal System is uitgevoerd door Kiwa TBU GmbH, Greven. Dit is een keuringsbureau dat wordt erkend door het Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt). De tests vonden plaats conform de testmethoden voor toekenning van algemene bouwkeuringscertificaten voor afdichtingen in combinatie met tegel- en plaatvloeren. De waterdichtheid werd hierbij aangetoond door middel van een bassin-test. In het testbassin werden de verschillende douchegoten of puntafvoeren ingebouwd en vervolgens met de afdichtingsband of afdichtingsmanchet en de betreffende gelaagde afdichting gecombineerd. De afvoeren, het afdichtingselement en de gelaagde afdichting werden vervolgens diverse weken blootgesteld aan een waterkolom van 20 centimeter hoog.

Seal System - Wasserprüfung

Nieuwe ZDB-richtlijn voor gelaagde afdichtingen:

Een pleidooi voor Seal System
De nieuwe ZDB-richtlijn schrijft tussen de bodemafvoer en de gelaagde afdichting het gebruik van afdichtingsbanden, afdichtingsmanchetten of weefselmatten voor. Bij het ter plaatse lijmen van de afdichtingsbanden zijn reactiehars en twee-componenten kunststof-cement-mortel-combinaties toegestaan. De tot dusver gebruikelijke één-componenten kunststof-cement-mortel-combinaties en polymeerdispersies moeten eerst worden getest en goedgekeurd. Seal System biedt deze goedkeuringen meteen: onder de meer dan 600 gecertificeerde combinaties van gelaagde afdichtingen en afwateringsproducten bevinden naast de 2K-MDS ook de 1K-MDS, polymeerdispersies en afdichtingsbanden. Het handboek "Punt. Lijn. Dicht!" biedt alle informatie.

Seal System

Dichting en waarheid:

De 7 populairste fouten met betrekking tot de douchegoot en de secundaire afvoertechniek

Fout #1:
Tegels hebben een functionele taak en leiden water via een verval in de afvoer. Het doorslaggevende afdichtingsnievau bevindt zich eronder.
Feit:
De standaardomschrijving van de huidige gelaagde afdichting is "afdichting in combinatie met tegels en platen". Deze definitie maakt al duidelijk dat het tegeloppervlak het oppervlak van het afdichtingsniveau is. Het idee van secundaire afvoer stamt uit de tijd waarin bitumen-afdichtingsbanden onder de dekvloer voor de afdichting werden gebruikt. De mortellaag tussen tegels en gelaagde afdichting kan en mag in het douchegedeelte niet worden ontwaterd.

Fout #2:
Wanneer voegen ondicht worden, dringt er water binnen. Dit beschadigt ook de tegellijm – de tegels komen los.
Feit:
De waterhoeveelheden die hier binnendringen, zijn zeer klein. De kwaliteit van de huidige voegmaterialen voorkomt dat de voegen volledig vochtig worden. Wanneer voegen of tegels defect raken, verdampt binnengedrongen vocht door de opening. Alle gebruikelijke tegellijmen zijn ook geschikt voor het leggen van tegels in zwembaden of op terrassen. Anders dan in douches zijn ze hier permanent volledig nat. Als tegels van bijvoorbeeld terrassen loskomen, dan is dit meestal terug te voeren op vorstschade.

Fout #3:
Als er zich zakwater onder de tegels verzamelt, moet dit via een extra afvoerniveau worden verwijderd.
Feit:
Door beschadigde voegen kan weliswaar theoretisch water binnendringen – maar betekent dat ook dat het onder de tegels kan komen? Niet echt. Er is ook geen gedefinieerd afvoertraject: Eén dwars aangebrachte laag tegellijm volstaat om te voorkomen dat het water wordt afgevoerd. Voor de afvoer van zakwater zijn er kanalen onder tegels nodig; deze zijn er in de praktijk niet.

Fout #4:
De afvoer van zakwater maakt douchegoten veiliger.
Feit:
Het tegenovergestelde is het geval. In tegenstelling tot een gesloten en voegloze goot, die tot aan de tegelrand komt (afbeeldingen rechts), brengen de openingen van de zakwater-afvoer het gevaar met zich mee dat er zich huiddeeltjes, zeepresten en haren verzamelen en dat deze zelfs door de capillaire werking in de openingen terechtkomen (afbeeldingen links). Een douchegoot vult zich tijdens het douchen, de zakwater-openingen hebben contact met het douchewater in de goot – met de hierboven beschreven negatieve gevolgen. Bij goten die om optische redenen zonder tegelrand zijn uitgevoerd, moet het deel tussen de goot en de tegels permanent worden afgedicht.

Fout #5:
Bij natuursteen veroorzaakt zakwater verwering of verkleuring.
Feit: 
Wanneer er verwering of verkleuring optreden bij natuursteen, dan wordt dit niet door water veroorzaakt, maar in de meeste gevallen door ongeschikte bedding, voegen of natuursteenmateriaal. Echte verwering, die vanwege de weersomstandigheden buiten kunnen ontstaan, ontstaat niet in de douche.

Fout #6:
Zakwater-openingen zijn nodig als ventilatieopeningen, zodat met name bij grote tegels de tegellijm kan drogen.
Feit:
Tegellijm hardt uit op basis van cement. Deze chemische reactie werkt ook zonder luchttoevoer. Als er inderdaad zakwater-openingen voor de ventilatie van de mortellaag nodig zouden zijn, dan zouden grote tegels alleen nog langs douchegoten mogen worden gelegd.

Fout #7:
Het schoonmaken van douchegoten kost veel tijd en er ontstaat snel geurvorming.
Feit:
Voegloze en gesloten goten van rvs, zoals die van TECE, zijn eenvoudig te reinigen en hebben geen onbereikbare hoeken of holle ruimtes, en ook geen schroeven en onderdelen met schroefdraad waar zich vuil kan ophopen. Juist de zakwater-afvoer beschikt over dergelijke probleemzones: Door de microbiologische afbraak van organische stoffen in dergelijke douchegoten kan er geurvorming ontstaan, die in het ergste geval tot een dure renovatie leidt.