Skip to main content

DatenschutzKonfidencialitātes politika

Jautājumiem::
info@tece.lv

Konfidencialitātes politika

Priecājamies, ka apmeklējāt mūsu tīmekļa vietni www.tece.com/lv un interesējaties par mūsu uzņēmumu. Mums ļoti rūp Jūsu personas datu aizsardzība. Personas dati ir informācija par identificētas vai identificējamas fiziskās personas personīgajiem vai materiālajiem apstākļiem. Šāda informācija ir, piemēram, vārds un uzvārds, adrese, tālruņa numurs un dzimšanas datums, kā arī jebkādi citi dati, pēc kuriem var identificēt konkrēto personu.
 

Tā kā personas datiem ir piešķirta īpaša tiesiskā aizsardzība, mūsu uzņēmums to apkopo tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams mūsu tīmekļa vietnes nodrošināšanai un pakalpojumu sniegšanai. Tālāk ir aprakstīti tie personas dati, kurus mēs apkopojam, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, un veidi, kādos mēs to izmantojam.

Mūsu datu aizsardzības prakse atbilst piemērojamo tiesību aktu prasībām, jo īpaši Vācijas Federālajam datu aizsardzības likumam (BDSG), Telemediju likumam (TMG) un Eiropas Savienības Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (VDAR). Mēs apkoposim, apstrādāsim un uzglabāsim Jūsu personas datus tikai tādā apmērā, kādā tas nepieciešams šīs tīmekļa vietnes funkcionālās darbības nodrošināšanai un arī mūsu satura un pakalpojumu sniegšanai, kā arī pieprasījumu apstrādei un atbilstošajos gadījumos arī pasūtījumu/līgumu izpildei, un arī tikai tādos gadījumos, kad saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1f apakšpunktu šādas rīcības pamatā ir leģitīmas intereses vai cita spēkā esoša atļauja. Tikai tādā gadījumā, ja Jūs pirms tam būsit sniedzis/-gusi nepārprotamu piekrišanu, Jūsu dati tiks izmantoti arī citiem, piekrišanas pieprasīšanas laikā skaidri norādītiem nolūkiem, piemēram, reklāmas informācijas pārsūtīšanai biļetenā.

Datu pārzinis VDAR 4. panta 7. punkta kontekstā

Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) un citu dalībvalstu datu aizsardzības likumu kontekstā, kā arī saskaņā ar citiem datu aizsardzības likumiem datu pārzinis ir:

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten 
E-pasts: reinhard.wiggers@tece.de

Tel. nr.: +49 (0) 25 72 / 9 28 -192
Fakss: +49 (0) 25 72 / 9 28 -124

Datu aizsardzības speciālista vārds un kontaktinformācija

Claus Wissing
Sachverständigenbüro Mülot GmbH
Grüner Weg 80, 48268 Greven
Tel.: +49 (0) 25 71/5402 0
datenschutz@svb-muelot.de

Tīmekļa vietnes nodrošināšana un žurnālfailu izveide

Katru reizi, kad tiek atvērta tīmekļa vietne, mūsu sistēma automātiski apkopo datus un informāciju par tā datora sistēmu, kurā vietne atvērta. Sistēma apkopo tālāk norādītos datus.

Apstrādājamo datu apjoms

 1. Informācija par izmantotās pārlūkprogrammas veidu un versiju
 2. Ierīces, kurā vietne atvērta, operētājsistēma
 3. Ierīces, kurā vietne atvērta, IP adrese
 4. Piekļuves datums un laiks
 5. Mūsu tīmekļa vietnē atvērtās lapas un izmantotie resursi (attēli, dati, cits vietnes saturs)
 6. Tīmekļa vietnes, no kurām lietotāja sistēma tika novirzīta uz mūsu tīmekļa vietni (atsauču izsekošana)

Šie dati tiek saglabāti mūsu sistēmas žurnālfailos. Taču šie dati netiek saglabāti kopā ar attiecīgā lietotāja personas datiem, kā rezultātā pēc tiem nav iespējams atsevišķi identificēt tīmekļa vietnes apmeklētājus.

 • Personas datu apstrādes juridiskais pamats
  VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (leģitīmās intereses). Mūsu leģitīmā interese ir nodrošināt tālāk aprakstīto mērķu sasniegšanu.
 • Datu apstrādes nolūks
  Datu apkopošanas nolūks ir nodrošināt mūsu tīmekļa vietnes piemērotību pēc iespējas vairāk apmeklētājiem, kā arī novērst tās ļaunprātīgu izmantošanu un īstenot problēmu novēršanas pasākumus. Šajā nolūkā ir nepieciešams iegūt datus par datoru, kurā vietne tika atvērta, lai pēc iespējas ātrāk varētu reaģēt uz kļūdām vietnes attēlošanā, iejaukšanos mūsu IT sistēmā un/vai kļūdām tīmekļa vietnes funkcionēšanā. Turklāt šie dati palīdz mums optimizēt tīmekļa vietni un nodrošināt visaptverošu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmas drošību.
 • Datu uzglabāšanas ilgums
  Šie dati tiks izdzēsti, kad tie vairs netiks izmantoti, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes piemērotību visiem lietotājiem, taču ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas.
 • Iebilšanas un atteikšanās iespējas
  Iebilšanas un atteikšanās iespējas balstās uz datu aizsardzības tiesību aktos noteiktajām tiesībām iebilst pret apstrādi un pieprasīt datu dzēšanu, kas ir detalizētāk aprakstītas tālāk šajā konfidencialitātes politikā.
Īpašās tīmekļa vietnes funkcijas

Mūsu tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas funkcijas, kuru lietošanas laikā mēs apkopojam, apstrādājam un saglabājam personas datus. Tālāk ir sniegts detalizēts šo datu apraksts.

Biļetena abonēšanas forma:

 • Apstrādājamo personas datu apjoms
  Dati, ko Jūs sniedzat biļetena abonēšanas procesā.
 • Personas datu apstrādes juridiskais pamats
  VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (nepārprotama piekrišana)
 • Datu apstrādes nolūks
  Datus, kas ievadīti reģistrēšanās ekrānā, mēs izmantosim, tikai lai nosūtītu savu biļetenu, kurā būs ietverta informācija par visiem mūsu pakalpojumiem un jaunumiem. Pēc reģistrācijas mēs Jums nosūtīsim apstiprinājuma e-pastu ar saiti, uz kuras Jums jānoklikšķina, lai noslēgtu mūsu biļetena abonēšanas procesu (dubultās apstiprināšanas process).
 • Datu uzglabāšanas ilgums
  Mūsu biļetena abonēšanu var atcelt jebkurā laikā, noklikšķinot uz atteikšanās saites, kas arī ir ietverta ikvienā biļetenā. Pēc atteikuma saņemšanas Jūsu dati tiks neatgriezeniski dzēsti. Tāpat Jūsu dati tiks nekavējoties dzēsti, ja nepabeigsiet reģistrēšanās procesu. Mēs paturam tiesības dzēst datus, nesniedzot nekādu pamatojumu, kā arī informāciju iepriekš vai pēc tam.
 • Iebilšanas un atteikšanās iespējas
  Iebilšanas un atteikšanās iespējas balstās uz datu aizsardzības tiesību aktos noteiktajām tiesībām iebilst pret apstrādi un pieprasīt datu dzēšanu, kas ir detalizētāk aprakstītas tālāk šajā konfidencialitātes politikā.

Kontaktpersonas veidlapa(-s):

 • Apstrādājamo personas datu apjoms
  Dati, ko Jūs sniedzāt mūsu kontaktpersonas veidlapās.
 • Personas datu apstrādes juridiskais pamats
  VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (nepārprotama piekrišana)
 • Datu apstrādes nolūks
  Datus, kas tiek ievadīti kontaktpersonas veidlapā vai veidlapās, mēs izmantosim, tikai lai apstrādātu konkrētās kontaktpersonas pieprasījumu, kas iesniegts ar kontaktpersonas veidlapu.
 • Datu uzglabāšanas ilgums
  Pēc Jūsu pieprasījuma apstrādes visi apkopotie dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien nepastāv nekādi tiesiski noteiktie uzglabāšanas termiņi.
 • Iebilšanas un atteikšanās iespējas
  Iebilšanas un atteikšanās iespējas balstās uz datu aizsardzības tiesību aktos noteiktajām tiesībām iebilst pret apstrādi un pieprasīt datu dzēšanu, kas ir detalizētāk aprakstītas tālāk šajā konfidencialitātes politikā.
  Automātiskā kredītsituācijas pārbaude/novērtēšana

  Ja mēs veicam avansa maksājumu, mēs paturam tiesības savu leģitīmo interešu aizsardzībai automātiski pieprasīt veikt kredītsituācijas pārbaudi ar matemātisko statistikas metodi tālāk norādītajā(-os) uzņēmumā(-os). Mēs no tālāk norādītajiem pakalpojumu sniedzējiem saņemam informāciju par saistību neizpildes statistisko iespējamību. Kredītsituācijas pārbaude var ietvert iespējamības vērtības (novērtējumus – vērtības), kas ir aprēķinātas saskaņā ar zinātniski atzītu matemātiskās statistikas metodi. Šīs metode izmanto vairākas īpašības, piemēram, ienākumus, adresi, nodarbošanos, ģimenes stāvokli un līdzšinējo maksājumu vēsturi, lai noteiktu klienta nākotnes saistību neizpildes risku. Rezultāts tiek izteikts kā skaitliska vērtība (novērtējums). Mēs pamatojam savus lēmumus par līgumattiecību veidošanu, īstenošanu un pārtraukšanu ar šādā veidā iegūtu informāciju. Taču piedāvātu maksāšanas veidu izvēles iespējas nav atkarīgas no šādas informācijas.

  Iebilšanas un atteikšanās iespējas balstās uz datu aizsardzības tiesību aktos noteiktajām tiesībām iebilst pret apstrādi un pieprasīt datu dzēšanu, kas ir detalizētāk aprakstītas tālāk šajā konfidencialitātes politikā.

  Sīkāka informācija:

  • Uzņēmums regulāri pirms līgumu slēgšanas un atsevišķos gadījumos, kad pastāv leģitīmas intereses, arī attiecībās ar esošajiem klientiem pārbauda Jūsu kredītsituāciju. Šajā nolūkā sadarbojamies ar apvienību asociāciju „Creditreform e.V.”, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss (www.creditreform.de), kas mums šādos gadījumos sniedz nepieciešamos datus. Apvienību asociācijas „Creditreform e.V.” vārdā un saskaņā ar ES VDAR 14. pantu mēs šobrīd Jūs informējam par tālāk norādītajiem aspektiem.
   Apvienību asociāciju „Creditreform e.V.” ir patērētāju kredītaģentūra. Tā izmanto datu banku, kur tiek saglabāta informācija par privātpersonu kredītsituāciju. Izmantojot šo datu bāzi, apvienību asociācijas „Creditreform e.V.” klientiem sniedz informāciju par kredītsituāciju. Asociācijas klienti ir, piemēram, kredītiestādes, līzinga sabiedrības, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji, telekomunikāciju uzņēmumi, debitoru parādu pārvaldes uzņēmumi, kravu pārvadāšanas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas piegādā un/vai nodrošina preces un pakalpojumus. Saskaņā ar tiesību aktiem daļa šajā informāciju datu bāze iekļauto datu tiek izmantoti arī citu uzņēmumu datu bāžu nodrošināšanai, piemēram, adrešu tirdzniecības nolūkos.
   Apvienību asociācijas „Creditreform e.V.” datu bāzē par katru personu tiek saglabāta specifiska informācija: vārdi, adrese, dzimšanas datums, e-pasta adrese, maksājumu vēsture un akciju kapitāla daļas. Šie saglabātie dati tiek apstrādāti ar nolūku sniegt informāciju par konkrētas personas kredītspēju. Šādas datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunkts. Informāciju par šādiem datiem pēc tam var sniegt tikai tādā gadījumā, ja kādam klientam ir pamatotas leģitīmas intereses zināt šo informāciju. Datu pārsūtīšana uz valstīm, kas atrodas ārpus ES robežām, tiek veikta saskaņā ar tā dēvētajām „līguma standartklauzulām”, par kurām detalizētāku informāciju varat iegūt saitē http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE vai nosūtīt sev no šīs saites.
   Dati tiks uzglabāti tik ilgi, cik šādas zināšanas būs nepieciešamas uzglabāšanas nolūku īstenošanai. Likumi nosaka, ka šādas zināšanas drīkst uzglabāt trīs gadus. Pēc šī termiņa beigām ir jāpārbauda, vai tos ir nepieciešams uzglabāt arī turpmāk – ja šādas nepieciešamības nav, tad šajā dienā dati tiek izdzēsti. Ja ir uzsākta tiesvedība, dati tiks izdzēsti tieši trīs gadus pēc dienas, kad šī tiesvedība tika pabeigta. Saskaņā ar Vācijas Civilprocesa kodeksa 882.e pantu ieraksti parādnieku datu bāzē ir jāizdzēš trīs gadus pēc attiecīgā ieraksta veikšanas dienas.
   Leģitīmās intereses ES VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta izpratnē var būt: lēmuma par kredīta piešķiršanu pieņemšana, darījuma attiecību uzsākšana, akciju kapitāla daļu turēšana, prasību celšana, kredītsituācijas pārbaude, apdrošināšanas līguma noslēgšana, izpildei nepieciešamā informācija. Jums attiecībā pret apvienību asociāciju „Creditreform e.V.” ir tiesības pieprasīt informāciju par tiem personas datiem, ko šī apvienība uzglabā. Ja konstatējat, ka uzglabātie dati ir nepareizi, Jums ir tiesības pieprasīt to labošanu vai dzēšanu. Ja Jūs uzreiz nevarat konstatēt, vai dati ir pareizi vai nepareizi, Jums ir tiesības ierobežot šo datu apstrādi līdz situācijas noskaidrošanas brīdim. Ja Jūsu dati ir nepilnīgi, Jūs varat pieprasīt to papildināšanu. Ja esat devuši savu piekrišanu tam, ka apvienību asociācija „Creditreform e.V.” apstrādā saglabātos datus, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu.
   Taču šāda atsaukšana neietekmē tās personas datu apstrādes likumību, kas, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, veikta līdz tās atsaukšanas brīdim. Ja Jums radušies kādi ierosinājumi, vēlmes vai sūdzības par datu aizsardzību, Jūs jebkurā laikā varat sazināties ar apvienību asociācijas „Creditreform e.V.” datu aizsardzības speciālistu. Šis speciālists spēs Jums ātri sniegt uzticamas atbildes uz jebkādiem jautājumiem par datu aizsardzību. Tāpat Jūs varat sūdzēties par to, kā apvienību asociācija „Creditreform e.V.” apstrādā datus, attiecīgās federālās zemes datu aizsardzības uzraudzītājam.
   Dati, kurus apvienību asociācija „Creditreform e.V.” uzglabā par Jums, tiek iegūti no publiski pieejamiem informācijas avotiem, parādu piedziņas uzņēmumiem un to klientiem.
   Lai aprakstītu Jūsu kredītspēju, apvienību asociācija „Creditreform e.V.” pēc Jūsu datiem nosaka punktu vērtību. Šīs vērtības aprēķinā tiek ņemti vērā tādi dati kā vecums un dzimums, kontaktinformācija un daļēji arī maksājumu vēsture. Katram no šiem aspektiem ir atšķirīga ietekme uz galējās punktu vērtības iznākumu. Apvienību asociācijas „Creditreform e.V.” klienti šo punktu vērtību izmanto kā palīglīdzekli, pieņemot lēmumus kreditēšanas jomā.
  • Iebilšanas tiesības:
   Apvienību asociācija „Creditreform e.V.” apstrādā saglabātos datus, balstoties uz pārliecinošiem un likumīgiem kreditoru un kredītu aizsardzības pamatiem, kas parasti atsver Jūsu intereses, tiesības un brīvības vai kalpo likumīgo prasību celšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai. Jūs varat iebilst pret datu apstrādi, pamatojoties tikai uz tādiem apsvērumiem, ko radījusi konkrēta situācija Jūsu reģionā un kurus Jums ir jāpierāda. Ja šādi īpaši apsvērumi tiek pierādīti, datu apstrāde tiks pārtraukta. Ja Jūs iebilstat pret datu apstrādi reklāmas un mārketinga nolūkos, tad dati šajā nolūkā vairs netiks apstrādāti.
   Datu pārzinis ES VDAR 4. panta 7. punkta kontekstā ir asociāciju apvienība Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss (www.creditreform.de). Jūs varat droši uzdot mums jebkādus jautājumus, sazinoties ar mums šādos veidos: tālrunis: +492131109-0, +492131109-8000, e-pasts: creditreform@verband.creditreform.deJūs varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu, izmantojot šādu kontaktinformāciju: Asociāciju apvienība „Creditreform e.V.”, datu aizsardzības speciālists, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, Datenschutz@verband.creditreform.de.
  Šīs tīmekļa vietnes apmeklējuma statistiskais novērtējums – tiešsaistes izsekotājs

  Šīs tīmekļa vietnes apmeklējuma vai atsevišķu tās datu izmantošanas laikā mēs apkopojam, apstrādājam un saglabājam šādus datus: IP adresi, tīmekļa vietni, no kuras dati tika pieprasīti, datu faila nosaukums, pieprasījuma datums un laiks, pārsūtīto datu apjoms un ziņojums par veiksmīgu pieprasījuma izpildi (tīmekļa žurnāls). Mēs šos datus par piekļuvi izmantojam tikai nepersonalizētā veidā nepārtrauktas mūsu tīmekļa vietnes uzlabošanas un statistikas nolūkos.

  Lai novērtētu šīs tīmekļa vietnes apmeklējumus, mēs izmantojam tālāk norādītos tiešsaistes izsekošanas rīkus.

  • Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing
   Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantots uzņēmuma „Google LLC”, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, interneta uzskaites pakalpojums (turpmāk – Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing). Tiešsaistes izsekošanas ietvaros Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing izmanto sīkfailus, kas tiek saglabāti Jūsu datorā un ļauj analizēt mūsu tīmekļa vietnes lietošanu un Jūsu pārlūkošanas paradumus (veikt tā saukto izsekošanu). Mēs veicam šo analīzi uz Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing izsekošanas pakalpojumu bāzes, lai nepārtraukti optimizētu un padarītu pieejamāku mūsu tīmekļa vietni. Mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas laikā apkopotie dati, piemēram, IP adrese un lietotāja aktivitātes, tiek nosūtīti uz Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing serveri, un tie tiek apstrādāti un uzglabāti ārpus Eiropas Savienības robežām, piemēram, ASV. Šādas datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Uzņēmums Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing pats ir apliecinājis savu gatavību ievērot ES un ASV Privātuma vairoga nosacījumus (sk. https://www.privacyshield.gov/list). Dati tiek dzēst brīdī, kad tie vairs netiek izmantoti tam nolūkam, kam tie tika apkopoti. Papildu informāciju par nodoto datu apstrādi skatiet Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing konfidencialitātes politikā: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Jūs varat liegt personas datu apkopošanu un nodošanu (tostarp Jūsu IP adreses), kā arī liegt apstrādāt Jūsu datus, savā pārlūkprogrammā deaktivējot skripta koda izpildi, pārlūkprogrammā uzstādot skripta bloķētāju (tos varat atrast, piemēram,www.noscript.net vai www.ghostery.com) vai savā pārlūkprogrammā aktivizējot iestatījumu „Do Not Track” („Neizsekot”).

   You can prevent the use of Google AdWords by contradicting the corresponding cookies.

  Google-Analytics

  • Apstrādājamo personas datu apjoms
   Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantots uzņēmuma „Google LLC”, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, interneta uzskaites pakalpojums (turpmāk – Google Analytics). Tiešsaistes izsekošanas ietvaros Google Analytics izmanto sīkfailus, kas tiek saglabāti Jūsu datorā un ļauj analizēt mūsu tīmekļa vietnes lietošanu un Jūsu pārlūkošanas paradumus (veikt tā saukto izsekošanu). Mēs veicam šo analīzi uz Google Analytics izsekošanas pakalpojumu bāzes, lai nepārtraukti optimizētu un padarītu pieejamāku mūsu tīmekļa vietni. Mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas laikā apkopotie dati, piemēram, IP adrese un lietotāja aktivitātes, tiek nosūtīti uz uzņēmuma „Google LLC” serveri, un tie tiek apstrādāti un uzglabāti ārpus Eiropas Savienības robežām, piemēram, ASV.

   Eiropas Komisija ir noteikusi, ka ASV datu aizsardzības līmenis ir uzskatāms par pietiekamu, ja datu apstrādes uzņēmums ir apņēmies īstenot ES un ASV Privātuma vairoga nosacījumus un datu eksports uz ASV tika padarīts iespējams šādā veidā. Šajā tīmekļa vietnē aktivizējot Google Analytics izsekošanas kodu IP adreses anonimizēšanas funkciju, Google Analytics pirms datu nodošanas anonimizē Jūsu IP adresi. Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics izsekošanas kodu, kas ir paplašināts ar Operator gat._anonymizeIp(), lai nodrošinātu, ka IP adreses tiek apkopotas tikai anonimizētā veidā (IP adreses maskēšana).

   Personas datu apstrādes juridiskais pamats
   VDAR 6. panta 1. punkts (piekrišana) – vai nu pamatojoties uz Google reģistrēšanās procesu (Google konta izveidi un tajā integrēto datu aizsardzības noteikumu) vai arī, ja neesat reģistrējušies Google, saskaņā ar nepārprotamu piekrišanu.

   Datu apstrādes nolūks
   Google mūsu vārdā izmantos šo informāciju, lai izvērtēju Jūsu pieredz šīs tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā, izveidotu ziņojumus par aktivitātēm internetā, kā arī sniegtu citus ar tīmekļa vietnes lietošanu un Jūsu interneta lietošanu saistītos pakalpojumus. IP adrese, ko Google Analytics iegūst no Jūsu pārlūkprogrammas, netiek apkopota kopā ar citiem uzņēmuma „Google LLC” datiem.

   Datu uzglabāšanas ilgums
   Google uzglabās interneta uzskaitei nepieciešamos datus tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai nodrošinātu rezervēto tiešsaistes pakalpojumu sniegšanai. Dati tiek apkopoti un saglabāti anonīmā veidā. Kamēr vien ir nepieciešama individuāla atsauce, dati tiks nekavējoties izdzēsti, ja vien tiesību aktos nav noteikts cits uzglabāšanas periods. Jebkurā gadījumā dati tiek izdzēsti uzreiz pēc noteiktā uzglabāšanas termiņa beigām.

   Iebilšanas un atteikšanās iespējas
   Jūs varat liegt personas datu apkopošanu un nodošanu Google (tostarp Jūsu IP adreses), kā arī liegt Google apstrādāt Jūsu datus, savā pārlūkprogrammā deaktivējot skripta koda izpildi, pārlūkprogrammā uzstādot skripta bloķētāju (tos varat atrast, piemēram,www.noscript.net vai www.ghostery.com) vai savā pārlūkprogrammā aktivizējot iestatījumu „Do Not Track” („Neizsekot”). Jūs arī varat liegt Google apkopot datus, kas tiek iegūti ar Google sīkfailiem un ir saistīti ar tīmekļa vietnes izmantošanu (tostarp Jūsu IP adresi), kā arī liegt Google apstrādāt šādus datus, šajā saitē (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) lejupielādējot un instalējot piedāvāto pārlūkprogrammas spraudni. Google Analytics drošības un datu aizsardzības pamatprincipi ir aprakstīti šeit: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

   You can prevent the use of Google Analytics by contradicting the corresponding cookies.

  Matomo (formerly Piwik)

  This website uses the open source web analysis service Matomo. Matomo uses so-called “cookies,” which are text files that are stored on your computer and that make it possible to analyse your use of this website. For this purpose, the information about the use of this website generated by the cookie will be archived on our server. Prior to archiving, the IP address will first be anonymized.

  Matomo cookies will remain on your device until you delete them.

  The storage of Matomo cookies and the use of this analysis tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in the anonymous analysis of user patterns, in order to optimize the operator’s web offerings and advertising. If a corresponding agreement has been requested (e.g. an agreement to the storage of cookies), the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR; the agreement can be revoked at any time.

  The information generated by cookies concerning the use of this website shall not be shared with any third parties. You may prevent the storage of cookies at any time by making pertinent changes to your browser software settings; however, we have to point out that in this case you may not be able to use all of the functions of this website to their fullest extent.

  If you do not consent to the storage and use of your data, you have the option to deactivate the storage and use of such data here. In this case, an opt-out cookie will be stored in your browser to prevent Matomo from storing your usage data. If you delete your cookies, this will also result in the deletion of the Matomo opt out cookie. Hence, you will have to reactivate the opt out when you return to visit this website.

  Google Tag Manager

  • Apstrādājamo personas datu apjoms
   Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantots uzņēmuma „Google LLC”, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, pakalpojums (turpmāk – Google Tag Manager). Google Tag Manager piedāvā tehnisku platformu, kas ļauj izsaukt citus tiešsaistes pakalpojumus un interneta uzskaites programmas, izmantojot tā sauktos tagus, kā arī pārvaldīt tos apkopotā veidā. Šim nolūkam Google Tag Manager saglabā sīkfailus Jūsu datorā un, ja ar Google Tag Manager rīka starpniecību ir aktivizēti tiešsaistes izsekošanas rīki, analizē Jūsu pārlūkošanas uzvedību. Google Tag Manager apkopo, saglabā un apstrādā šos atsevišķo Google Tag Manager integrēto tagu nosūtītos datus vienotā lietotāja interfeisā. Visi integrētie tagi ir atsevišķi detalizētāk aprakstīti tālāk šajā konfidencialitātes politikā. Papildu informācija par Google Tag Manager integrēto rīku nodrošināto datu aizsardzību ir sniegta tālāk šajā konfidencialitātes politikas sadaļā. Ja ir aktivizēta Google Tag Manager tagu integrācija, mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas laikā apkopotie dati, piemēram, IP adrese un lietotāja aktivitātes, tiek nosūtīti uz uzņēmuma „Google LLC” serveri, un tie tiek apstrādāti un uzglabāti ārpus Eiropas Savienības robežām, piemēram, ASV.

   Eiropas Komisija ir noteikusi, ka ASV datu aizsardzības līmenis ir uzskatāms par pietiekamu, ja datu apstrādes uzņēmums ir apņēmies īstenot ES un ASV Privātuma vairoga nosacījumus un datu eksports uz ASV tika padarīts iespējams šādā veidā. Šis apgalvojums ir patiess attiecībā uz „Google LLC”. Tiešsaistes pakalpojumiem, kas integrēti Google Tag Manager, tiek piemēroti tie noteikumi, kas norādīti tālāk šajā konfidencialitātes politikas nodaļā. Google Tag Manager izmantotie izsekošanas rīki izmanto pirmkoda IP anonimizāciju, lai nodrošinātu, ka pirms datu pārsūtīšanas Google Tag Manager anonimizē IP adresi. Tādējādi Google Tag Manager var iegūt tikai anonimizētu IP adrešu apkopojumu (IP adrešu maskēšanas process).

  • Personas datu apstrādes juridiskais pamats
   VDAR 6. panta 1. punkts (piekrišana) – vai nu pamatojoties uz Google reģistrēšanās procesu (Google konta izveidi un tajā integrēto datu aizsardzības noteikumu) vai arī, ja neesat reģistrējušies Google, saskaņā ar nepārprotamu piekrišanu.
  • Datu apstrādes nolūks
   Google mūsu vārdā izmantos šo informāciju, lai izvērtēju Jūsu pieredz šīs tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā, izveidotu ziņojumus par aktivitātēm internetā, kā arī sniegtu citus ar tīmekļa vietnes lietošanu un Jūsu interneta lietošanu saistītos pakalpojumus. IP adrese, ko Google Analytics iegūst no Jūsu pārlūkprogrammas, netiek apkopota kopā ar citiem uzņēmuma „Google LLC” datiem.
  • Datu uzglabāšanas ilgums
   Google uzglabās interneta uzskaitei nepieciešamos datus tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai nodrošinātu rezervēto tiešsaistes pakalpojumu sniegšanai. Dati tiek apkopoti un saglabāti anonīmā veidā. Kamēr vien ir nepieciešama individuāla atsauce, dati tiks nekavējoties izdzēsti, ja vien tiesību aktos nav noteikts cits uzglabāšanas periods. Jebkurā gadījumā dati tiek izdzēsti uzreiz pēc noteiktā uzglabāšanas termiņa beigām.
  • Iebilšanas un atteikšanās iespējas
   Jūs varat liegt personas datu apkopošanu un nodošanu Google (tostarp Jūsu IP adreses), kā arī liegt Google apstrādāt Jūsu datus, savā pārlūkprogrammā deaktivējot skripta koda izpildi, pārlūkprogrammā uzstādot skripta bloķētāju (tos varat atrast, piemēram,www.noscript.net vai www.ghostery.com) vai savā pārlūkprogrammā aktivizējot iestatījumu „Do Not Track” („Neizsekot”). Jūs arī varat liegt Google apkopot datus, kas tiek iegūti ar Google sīkfailiem un ir saistīti ar tīmekļa vietnes izmantošanu (tostarp Jūsu IP adresi), kā arī liegt Google apstrādāt šādus datus, šajā saitē (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) lejupielādējot un instalējot piedāvāto pārlūkprogrammas spraudni. Google Analytics drošības un datu aizsardzības pamatprincipi ir aprakstīti šeit: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
  Ārējo tiešsaistes pakalpojumu integrācija un datu apstrādes ārpus ES robežām

  Mūsu tīmekļa vietnē mēs izmantojam aktīvu Java skripta saturu no ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, ko sauc par tiešsaistes pakalpojumiem. Kad atverat mūsu tīmekļa vietni, šie ārējie pakalpojumu sniedzēji saņem informāciju, tostarp personas datus, par Jūsu apmeklējumu. Šādā gadījumā ir arī iespējams, ka dati tiks apstrādāti ārpus ES. Jūs varat liegt šādu darbību īstenošanu, uzstādot Java skripta bloķētāju, piemēram, pārlūkprogrammas spraudni „NoScript” (www.noscript.net), vai savā pārlūkprogrammā deaktivējot Java skriptu. Taču tādējādi var tikt ierobežotas Jūsu apmeklēto tīmekļa vietņu funkcijas.
   

  Mēs izmantojat tālāk norādītos tiešsaistes pakalpojumus.

  • Doubleclick
   Mūsu tīmekļa vietnē ir integrēts uzņēmuma „Google LLC”, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, tiešsaistes pakalpojums (turpmāk – Doubleclick). Mēs izmantojam tā sniegtos datus, lai nodrošinātu pilnīgu mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Šajā nolūkā Jūsu pārlūkprogrammas dati, kā arī personas dati tiek nodoti Doubleclick. Šādas datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Leģitīmā interese ir nodrošināt, ka tīmekļa vietne darbojas bez kļūdām. Doubleclick pats ir apliecinājis savu gatavību ievērot ES un ASV Privātuma vairoga nosacījumus (sk. https://www.privacyshield.gov/list). Dati tiek dzēst brīdī, kad tie vairs netiek izmantoti tam nolūkam, kam tie tika apkopoti. Papildu informāciju par nodoto datu apstrādi skatiet Doubleclick konfidencialitātes politikā: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Jūs varat liegt Doubleclick apkopot, kā arī apstrādāt Jūsu datus, savā pārlūkprogrammā deaktivējot skripta koda izpildi vai pārlūkprogrammā uzstādot skripta bloķēju (pieejams, piemēram, www.noscript.net vai www.ghostery.com).
  • Google
   Mūsu tīmekļa vietnē ir integrēts uzņēmuma „Google LLC”, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, (turpmāk – Google) tiešsaistes pakalpojums. Mēs izmantojam tā sniegtos datus, lai nodrošinātu pilnīgu mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Šajā nolūkā Jūsu pārlūkprogrammas dati, kā arī personas dati tiek nodoti Google. Šādas datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Leģitīmā interese ir nodrošināt, ka tīmekļa vietne darbojas bez kļūdām. Google pats ir apliecinājis savu gatavību ievērot ES un ASV Privātuma vairoga nosacījumus (sk. https://www.privacyshield.gov/list). Dati tiek dzēst brīdī, kad tie vairs netiek izmantoti tam nolūkam, kam tie tika apkopoti. Papildu informāciju par nodoto datu apstrādi skatiet Google konfidencialitātes politikā: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Jūs varat liegt Google apkopot, kā arī apstrādāt Jūsu datus, savā pārlūkprogrammā deaktivējot skripta koda izpildi vai pārlūkprogrammā uzstādot skripta bloķēju (pieejams, piemēram, www.noscript.net vai www.ghostery.com).
  • pardot.com
   Mūsu tīmekļa vietnē ir integrēts uzņēmuma „Salesforce.com, inc.”, the Landmark at One Market, Suite 300, 94105 San Francisco, CA, tiešsaistes pakalpojums (turpmāk – pardot.com). Mēs izmantojam tā sniegtos datus, lai nodrošinātu pilnīgu mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Šajā nolūkā Jūsu pārlūkprogrammas dati, kā arī personas dati tiek nodoti pardot.com. Šādas datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Leģitīmā interese ir nodrošināt, ka tīmekļa vietne darbojas bez problēmām. pardot.com pats ir apliecinājis savu gatavību ievērot ES un ASV Privātuma vairoga nosacījumus (sk. https://www.privacyshield.gov/list). Dati tiek dzēst brīdī, kad tie vairs netiek izmantoti tam nolūkam, kam tie tika apkopoti. Papildu informāciju par nodoto datu apstrādi skatiet pardot.com konfidencialitātes politikā: https://www.salesforce.com/company/privacy/. Jūs varat liegt pardot.com apkopot, kā arī apstrādāt Jūsu datus, savā pārlūkprogrammā deaktivējot skripta koda izpildi vai pārlūkprogrammā uzstādot skripta bloķēju (pieejams, piemēram, www.noscript.net vai www.ghostery.com).

   You can prevent the use of Pardot by contradicting the corresponding cookies.

  • website-check.de
   Mūsu tīmekļa vietnē ir integrēts uzņēmuma „Website-Check GmbH”, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, Vācija, tiešsaistes pakalpojums (turpmāk – website-check.de). Mēs izmantojam tā sniegtos datus, lai nodrošinātu pilnīgu mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Šajā nolūkā Jūsu pārlūkprogrammas dati, kā arī personas dati tiek nodoti website-check.de. Šādas datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (leģitīmās intereses). Leģitīmā interese ir nodrošināt, ka tīmekļa vietne darbojas bez kļūdām. Dati tiek dzēst brīdī, kad tie vairs netiek izmantoti tam nolūkam, kam tie tika apkopoti. Papildu informāciju par nodoto datu apstrādi skatiet website-check.de konfidencialitātes politikā: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/. Jūs varat liegt website-check.de apkopot, kā arī apstrādāt Jūsu datus, savā pārlūkprogrammā deaktivējot skripta koda izpildi vai pārlūkprogrammā uzstādot skripta bloķēju (pieejams, piemēram, www.noscript.net vai www.ghostery.com).
  Informācija par sīkfailu izmantošanu
   

  Cookie consent with Consent Manager Provider

  Our website uses the cookie consent technology developed by Consent Manager Provider to obtain your consent to the storage of certain cookies on your device and to document these in compliance with data privacy. The provider of this technology is Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Swedem, website: https://www.consentmanager.de (hereinafter “Consent Manager Provider”).
  When you visit our website, a connection to the servers of Consent Manager Provider is established to obtain your consents and other cookie usage statements. Consent Manager Provider then stores a cookie in your browser in order to be able to assign the consents or their revocation to you. The data collected in this way is stored until you ask us to delete it, delete the Consent Manager Provider cookie yourself or the purpose for data storage is no longer necessary. Mandatory statutory retention obligations remain unaffected.
  Consent Manager Provider is used to obtain the legally required consents for the use of cookies. The legal basis for this is art. 6 of the 1 p. 1 lit. c GDPR.

  Contract for order processing
  We have concluded a contract for order processing with Consent Manager Provider. This is a data protection contract, which guarantees that Consent Manager Provider processes the personal data of our website visitors only according to our instructions and in compliance with the GDPR.

  Datu drošība un aizsardzība, komunikācija e-pastā
  • Apkopošanas, uzglabāšanas un apstrādes laikā Jūsu personas datiem tiks piemēroti tehniski un organizatoriski aizsardzības pasākumi, lai novērstu to pieejamību trešajām pusēm. Ja komunikācija e-pastā nav šifrēta, mēs nevaram garantēt pilnīgu datu drošību līdz brīdim, kad tie nonāk mūsu IT sistēmās, tādēļ mēs iesakām informāciju ar augstu konfidencialitātes līmeni sūtīt šifrētā e-pasta ziņojumā var pa pastu.
  Automātiskā e-pasta arhivēšana
  • Apstrādājamo personas datu apjoms
   Mēs Jūs informējam, ka mūsu e-pasta sistēmai ir automātiska arhivēšanas funkcija. Tā arhivē visus ienākošos un izejošos ziņojumus digitālā un audita prasībām atbilstošā formātā.
  • Personas datu apstrādes juridiskais pamats
   VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (leģitīmās intereses). Mūsu leģitīmā interese ir ievērot piemērojamo nodokļu likumu un komerclikumu prasības (piemēram, Vācijas Nodokļu kodeksa 146. un 147. pantu).
  • Datu apstrādes nolūks
   Arhivēšanas nolūks ir nodrošināt atbilstību piemērojamo nodokļu likumu un komerclikumu prasībām (piemēram, Vācijas Nodokļu kodeksa 146. un 147. pantam).
  • Datu uzglabāšanas ilgums
   E–pasta korespondence tiek uzglabāta līdz nodokļu likumos un komerclikumos noteikto datu uzglabāšanas termiņu beigām. Datu glabāšanas ilgums var sasniegt pat 10 gadus.
  • Iebilšanas un atteikšanās iespējas
   Jautājumus par mūsu pasta arhivēšanas sistēmu, lūdzu, uzdodiet mūsu datu aizsardzības speciālistam. Tāpat norādām, ka mēs izskatām tikai tādus pieprasījumus, kas iesniegti PDF formātā. Mūsu drošības sistēma izfiltrēs un nepiegādās datus saspiestā (WinZip, WinRAR, 7Zip, u. tml.) formātā. Pieprasījumus Word formātā un citos datu formātos mēs neizskatām un izdzēšam nelasītus. Ņemiet vērā, ka, nosūtot e-pastā nešifrētus pieprasījuma dokumentus, pirms šādu dokumentu nonākšanas mūsu IT sistēmās tos var atvērt kāda trešā puse. Mēs pieņemam, ka uz nešifrētiem e-pasta ziņojumiem mēs drīkstam sniegt nešifrētu atbildi. Ja vēlaties, lai atbilde būtu šifrētu, lūdzu, norādiet šādu piezīmi savā pieprasījuma ziņojumā.
  Piekrišanas atsaukšana / Piekļuve datiem un izmaiņu pieprasīšana / Datu dzēšana un apstrādes ierobežošana

  Saskaņā ar Vācijas Federālo datu aizsardzības likumu Jums ir tiesības bez maksas saņemt informāciju par Jūsu saglabātajiem datiem, un atbilstošajos gadījumos arī tiesības uz šo datu labošanu, apstrādes ierobežošanu vai dzēšanu. Šādā gadījumā Jūsu dati tiks dzēsti, ja vien šāda rīcība nav pretrunā tiesību aktiem. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt mums sniegto piekrišanu savu personas datu lietošanai. Savu pieprasījumu informācijas sniegšanai, datu dzēšanai vai labošanai, kā arī savus ierosinājumus Jūs vienmēr varat sūtīt uz šo adresi:

  TECE GmbH
  Hollefeldstr. 57
  48282 Emsdetten

  E-pasts: reinhard.wiggers@tece.de
  Tel. nr.: +49 (0) 25 72 / 9 28 -192
  Fakss: +49 (0) 25 72 / 9 28 -124

  Tiesības uz datu pārnesamību

  Jūs varat pieprasīt, lai mēs strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā darītu Jums pieejamus tos personas datus, ko esat mums sniedzis/-gusi. Tāpat Jūs varat mums lūgt, lai mēs, pamatojoties uz Jūsu norādījumiem, nekavējoties nosūtam šos datus trešajai pusei, ja apstrāde pamatojas uz piekrišanu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu vai uz līgumu, kas noslēgts saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un apstrāde ar mūsu starpniecību tiek veikta automatizētas datu apstrādes sistēmā.
  Īstenojot šīs tiesības uz datu pārnesamību, Jums arī ir tiesības pieprasīt, lai Jūsu personas dati tiktu nosūtīti tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šo tiesību īstenošanas laikā citu personu tiesības un brīvības nedrīkst tikt nelabvēlīgi ietekmētas.
  Tiesības uz datu pārnesamību nav piemērojamas tādai personas datu apstrādei, kas nepieciešama kāda uzdevuma īstenošanai, kas tiek veikta sabiedrības interesēs vai datu pārzinim piešķirto oficiālo pilnvaru izpildei.

  Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē saskaņā ar VDAR 77. panta 1. punktu

  Ja uzskatāt, ka mūsu vietne veic nelikumīgu Jūsu datu apstrādi, Jūs, protams, jebkurā laikā varat ierosināt tiesvedību šādas problēmas risināšanai. Neatkarīgi no šīm tiesībām Jums ir iespēja vērsties pie uzraudzības iestādes. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē Jums ir pieejamas tajā ES dalībvalstī, kurā ir Jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta un/vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta, respektīvi, Jūs varat vērsties pie kādas no uzraudzības iestādēm, kas atrodas iepriekš norādītajās vietās. Pēc tam uzraudzības iestāde, kurā iesniedzāt sūdzību, informēs Jūs par sūdzības izskatīšanas virzību un iznākumu, tostarp par iespēju aizsargāt savas tiesības tiesā saskaņā ar VDAR 78. pantu.

  Sastādīja:

  © IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

  © Website-Check GmbH – www.website-check.de