Skip to main content

Dendrit Studio

Jautājumiem::
info@tece.lv

“Dendrit Studio” — cauruļvadu analīze

Mūsdienu būvniecības tehnoloģijās ir svarīga iespēja dzeramā ūdens, apkures un gāzes sistēmu projektēšanas un dizaina procesā izmantot programmatūru – īpaši, ņemot vērā standartizācijas sarežģītību. Izmantojot “Hause Kemper” izstrādāto projektēšanas programmatūru “Dendrit STUDIO”, jums kā sistēmas partnerim piedāvājam iespēju apgūt “TECEflex” un “TECElogo” cauruļvadu sistēmu izmēru noteikšanu dažādiem darījumiem. Bez standartizētās izmēru noteikšanas varat arī veidot simulācijas, piemēram, cirkulācijas sistēmām, kā arī noteikt vārstu konfigurācijas.

TECE - Dendrit Studio - Interface

Jaunā programmatūra “Dendrit Studio” piedāvā tālāk norādītās funkcijas.

 • Kvalitatīva projektu vadība
 • Plānu ģenerators visu veidu cauruļvadu analizēšanai

Sanitārās sistēmas

Dzeramā ūdens cauruļvadu analīze atbilstoši DIN 1988-300:

 • Saskarne ar viedām sūkņu atlases programmām
 • Cirkulācijas simulācija
 • Dzeramā ūdens higiēnas sistēmas simulācija
 • Plūstoša dzeramā ūdens apkures sistēmu izstrāde

Notekūdeņu cauruļvadu analīze atbilstoši DIN EN 12056 un DIN 1986-100

 • Jumta drenāža gravitācijas plūsmai un spiediena plūsmai

Klimats/ventilācija

 • Dzesēšanas slodzes analīze (VDI 2078)
 • Dzesēšanas zonas dizains atbilstoši DIN EN 1264

Gāze

 • Gāzes cauruļvadu analīze atbilstoši DVGW-TRGI 2008

Apkure

 • U vērtības analīze atbilstoši DIN EN ISO 6946
 • Siltumslodzes analīze atbilstoši DIN EN 12831, ÖNORM H7500
 • Radiatoru un apkures zonu izstrāde atbilstoši DIN EN 1264 (apsildāmā grīda) un DIN 4703-3 / VDI 6030 1. lapai (radiators [divu cauruļu / vienas caurules])
 • Apkures cauruļu analīze
 • EnEV – energokonsultanta saskarne (“Hottgenroth” programmatūra)

Visas lietojumprogrammas atbilst pašreizējām normām un tehniskajiem standartiem. Iespējams importēt VDI 3805 un citu tehnisko informāciju. Dažu populāru ražotāju katalogi jau ir ievadīti.

“Dendrit Studio” programmatūras pakotne ir risinājums visnozīmīgākajiem projektēšanas uzdevumiem dzīvojamo ēku tehnoloģijās.

Ja jums ir jautājumi par šo programmatūru, sazinieties ar mums, izmantojot e-pasta adresi info@tece.lv. Labprāt jums palīdzēsim.