Skip to main content

Izlaides ziņas

Jautājumiem::
info@tece.lv

Izlaides ziņas

Izlaides ziņas
“TECE GmbH”
Hollefeldstr. 57 
D-48282 Emsdetene
Tālr.: +49 (0) 25 72 / 9 28-0
Fakss: +49 (0) 25 72 / 9 28-124

Rīkotājdirektori:
Hanss Joahims Zālmans (Hans-Joachim Sahlmann)
Pīters Fēlings (Peter Fehlings)
Andrē Velle (André Welle)
Dr. Mihaēls Fraitāgs (Dr. Michael Freitag)

Juridiska informācija:
Šteinfurtes vietējā tiesa
HRB 7461
PVN reģ. Nr.: DE 814768916

E-pasta adrese jautājumiem un ieteikumiem:
info@tece.de

Koncepcija, īstenošana, ekrāna dizains:
deltacity.NET 
Gesellschaft für multimediale 
Kommunikation mbH & Co. KG 
www.deltacity.NET 
info@deltacity.net

Visas tiesības paturētas. Šī informācija pieder uzņēmumam “TECE GmbH”. Publicēšanas brīdī norādīta jaunākā informācija. Mēs neuzņemamies atbildību un negarantējam sniegtās informācijas un datu pareizību, precizitāti un pilnību. Tas attiecas arī uz tīmekļa vietnēm un to hipersaitēm, kas minētas šajā informācijā. “TECE GmbH” nav atbildīgs par šo vietņu saturu.

Informācija tīmekļa vietnēs nekādā gadījumā nav interpretējama kā juridiski saistoša. “TECE GmbH” ir tiesības pēc vajadzības mainīt vai papildināt sniegto informāciju. Par šajā vietnē aprakstītajiem jautājumiem nav iespējams celt juridiskas prasības. Piedāvājumos ietvertie elementi nav saistoši.

© Visas tiesības paturētas, “TECE GmbH”

“TECE GmbH” neuzņemas atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā tīmekļa vietnē pieejamās informācijas vai datu izmantošanas rezultātā. Starp “TECE GmbH” un šīs tīmekļa vietnes apmeklētājiem vai trešajām personām nepastāv tiesiskas vai saistību attiecības.

“TECE GmbH” piederošo saturu aizsargā autortiesību aizsardzības noteikumi. Saturu un nevienu tā daļu nedrīkst reproducēt un/vai publicēt, vai uzglabāt informācijas sistēmās bez iepriekšējas rakstiskas autora izsniegtas atļaujas.

Visu informāciju vai datus, to izmantošanu un visas citas darbības, šādu darbību pieļaušanu vai atturēšanos veikt darbības saistībā ar “TECE GmbH” tīmekļa vietni regulē tikai un vienīgi Vācijas tiesību akti, izslēdzot starptautisko tiesību aktu paredzētos noteikumus. Izpildes vieta un vienīgā jurisdikcijas vieta ir Reines pilsēta.

Adrese

UAB "TECE BALTIKUM" Latvia 
Mūkusalas iela 41B-8, 
Rīga, LV-1004 
Latvia 
Phone: +371 67211802 
Fax: +371 67211805 
info@tece.lv