Skip to main content

Izjava o zaštiti podataka

U slučaju pitanja:
info@tece.hr

Izjava o zaštiti podataka

Radujemo se Vašem posjećivanju naše internetske stranice www.tece.com/hr i našim podstranicama i hvala na Vašem zanimanju za našu tvrtku. Zaštita vaših osobnih podataka naš je najvažniji cilj. Osobni podaci su informacije o osobnim i pravnim odnosima određene ili fizičke osobe koju se može utvrditi. U njih spadaju ime i prezime, adresa, telefonski broj i datum rođenja, ali i svi ostali podaci koji se mogu odnositi na određenu osobu.

Osobni podaci zahtijevaju posebnu zakonsku zaštitu i stoga ih prikupljamo samo u onoj mjeri koja je potrebna za funkcioniranje naše internetske stranice i pružanja naše usluge. U nastavku navodimo koje osobne informacije pribavljamo tijekom vaše posjete našoj internetskoj stranici i kako ih koristimo.

Naš način zaštite podataka u skladu je s njemačkim zakonskim propisima, posebice onima iz Zakona o zaštiti podataka (BDSG), Zakona o telemedijima (TMG) i Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (OUZP). Vaše osobne podatke ćemo prikupljati, obrađivati i pohranjivati isključivo u mjeri potrebnoj za pravilno funkcioniranje ove internetske stranice i naših sadržaja i usluga, te za obradu upita i po potrebi obradu narudžbi/ugovora, i to jedino ako za to postoji opravdani interes sukladno čl. 6 odl. 1 s.1 st. f OUZP-a ili nekog drugog izvora dozvole. Samo nakon vašeg pristanka koristit ćemo vaše podatke i u daljnje svrhe koje su jasno navedene u pristanku, primjerice za slanje promidžbenih informacija putem e-letka (Newsletter).

Odgovorna pravna osoba sukladno čl. 4 br. 7 OUZP-a

Odgovorna pravna osoba sukladno OUZP-u i drugim nacionalnim zakonima za zaštitu podataka država članica i drugih odredbi za zaštitu podataka:

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten 
E-
pošta: reinhard.wiggers@tece.de
Tel.: +49 (0) 25 72 / 9 28 -192
Fax: +49 (0) 25 72 / 9 28 -124

Ime i adresa opunomoćenika za zaštitu podataka

Claus Wissing
Sachverständigenbüro Mülot GmbH
Grüner Weg 80, 48268 Greven
Tel.: 02571/5402 0
datenschutz@svb-muelot.de

Pripremanje internetske stranice i kreiranje datoteka zapisnika

Kod svakog otvaranja naše internetske stranice naš sustav automatizira podatke i informacije računalnog sustava računala kojim se pristupa. Pritom se prikupljaju sljedeći podaci:

Obim obrade podataka

 1. Informacije o tipu preglednika i korištena verzija
 2. Operativni sustav uređaja kojim se pristupa
 3. IP-adresa uređaja kojim se pristupa
 4. Datum i vrijeme pristupa
 5. Internetske stranice i izvori (slike, datoteke, dodatni sadržaji na stranicama), koje su otvorene na našoj internetskoj stranici.
 6. Internetske stranice, s kojih je sustav korisnika pristupio našoj internetskoj stranici (praćenje prethodno otvorenih stranica)

Ti podaci pohranjuju se u datotekama zapisnika našeg sustava. Ne provodi se pohrana tih podataka zajedno s osobnim podacima određenog korisnika, pa se neće izvršiti identifikacija pojedinačnog posjetitelja stranice.

 • Pravna osnova za obradu osobnih podataka
  Čl. 6 odl. 1 st. f OUZP-a (opravdani interes). Naš opravdani interes odnosi se na jamstvo ostvarivanja svrhe opisane u nastavku.
 • Svrha obrade podataka
  Bilježenje podataka provodi se radi zadržavanja kompatibilnosti naše internetske stranice po mogućnosti za sve posjetitelje te za suzbijanje zlouporabe i smetnji. Pritom će biti potrebno zabilježiti tehničke podatke računala kojim se pristupa kako bi se moglo što brže reagirati na greške u prikazu, napade našeg IT-sustava i/ili greške u funkcionalnosti naše internetske stranice. Osim toga, podaci nam služe za optimiranje internetske stranice i općenito jamstvo sigurnosti naših informacijsko-tehničkih sustava.
 • Trajanje pohrane
  Čim više ne budu potrebni, navedeni tehnički podaci bit će izbrisani kako bi se zajamčila kompatibilnost internetske stranice svim posjetiteljima, najkasnije nakon 3 mjeseca nakon pristupanja našoj internetskoj stranici.
 • Mogućnost prigovora i uklanjanja
  Mogućnost prigovora i uklanjanja ovisi o općim propisima navedenima u ovoj Izjavi o zaštiti podataka koji jamče pravo na prigovor i brisanje u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.
Posebne funkcije internetske stranice

Naša stranica pruža vam razne funkcije koje nam omogućavaju da prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo osobne podatke. U nastavku objašnjavamo što se događa s tim podacima:

Obrazac prijave za e-bilten:

 • Obim obrade osobnih podataka
  Podaci koje ste naveli kod prijave za e-bilten.
 • Pravna osnova za obradu osobnih podataka
  Čl. 6 odl.1 st a OUZP-a (prešutna privola)
 • Svrha obrade podataka
  Podaci preuzeti u okviru za prijavu za naš e-bilten isključivo će se koristiti za slanje e-biltena kojim ćemo Vas informirati o svim našim uslugama i novostima. Nakon prijave ćemo Vam poslati e-poštu s potvrdom u kojoj se navodi poveznica koju morati kliknuti da biste zaključili prijavu na naš e-bilten (dvostruko prijavljivanje).
 • Trajanje pohrane
  Naš e-bilten možete odjaviti u svakom trenutku tako da kliknete na poveznicu za odjavu koja se također nalazi u svakom e-biltenu. Vaše podatke izbrisat ćemo odmah nakon prijave. Također ćemo bez odlaganja izbrisati Vaše podatke u slučaju nedovršene prijave. Pridržavamo pravo na brisanje podataka bez navedenih razloga i prethodnih ili naknadnih informacija.
 • Mogućnost prigovora i uklanjanja
  Mogućnost prigovora i uklanjanja ovisi o općim propisima navedenima u ovoj Izjavi o zaštiti podataka koji jamče pravo na prigovor i brisanje u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.

Obrasci za kontakt:

 • Obim obrade osobnih podataka
  Podaci koje ste unijeli u naše obrasce za kontakt.
 • Pravna osnova za obradu osobnih podataka
  Čl. 6 odl. 1 st. a OUZP-a (prešutna privola)
 • Svrha obrade podataka
  Podaci preuzeti preko našeg obrasca za kontakt ili naših obrazaca za kontakt koristit ćemo samo za obradu konkretnog upita za kontakt koji se prima preko obrasca za kontakt.
 • Trajanje pohrane
  Nakon obrade Vašeg upita odmah će biti izbrisani prikupljeni podaci ako ne postoje zakonom definirani rokovi pohrane podataka.
 • Mogućnost prigovora i uklanjanja
  Mogućnost prigovora i uklanjanja ovisi o općim propisima navedenima u ovoj Izjavi o zaštiti podataka koji jamče pravo na prigovor i brisanje u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.

Područje za prijavu u bazu podataka proizvoda:

 • Obim obrade osobnih podataka
  Podaci za registraciju i prijavu koje ste unijeli na našoj mrežnoj stranici.
 • Pravna osnova za obradu osobnih podataka
  Čl. 6 st. 1 točka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (prešutna privola)
 • Svrha obrade podataka
  Na našoj mrežnoj stranici možete upotrebljavati odvojeno područje za prijavu. Ako ste zaboravili svoju lozinku ili korisničko ime za prijavu, možete zatražiti ponovno slanje tih podataka tako da prvo unesete svoje kontaktne podatke (adresu e-pošte). Podatke o korištenju područja za prijavu prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo isključivo u svrhu sprječavanja zloupotrebe i otklanjanja smetnji, odnosno održavanja funkcionalnosti.
 • Trajanje pohrane
  Pohrana podataka u skladu je sa zakonskim propisima u pohrani. Ukoliko nije sklopljen ugovor, vaši podaci bit će izbrisani kada prestane vrijediti njihova namjena.
 • Prosljeđivanje trećim osobama
  Budući da je TECE baza podataka proizvoda povezana sa stranicom PARTcommunity powered by CADENAS, vaši podaci za registraciju automatski će se proslijediti tvrtki CADENAS u šifriranom obliku. Tako su vam automatski na raspolaganju podaci o TECE proizvodima sa stranice powered by CADENAS bez potrebe za ponovno prijavom. Izjava o zaštiti podataka i licenčni ugovor tvrtke CADENAS dostupni su na stranici https://b2b.partcommunity.com/community/help/privacy. Kada se registrirate u TECE bazi podataka proizvoda, prihvaćate da tvrtka CADENAS obrađuje vaše podatke.
 • Mogućnost prigovora i uklanjanja
  Mogućnost prigovora i uklanjanja ovisi o općim propisima navedenima u ovoj Izjavi o zaštiti podataka koji jamče pravo na prigovor i brisanje u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.
Automatska provjera boniteta/bodovanje

U slučaju predujma pridržavamo pravo na to da, radi realizacije svojih opravdanih interesa pribavimo automatsku informaciju o bonitetu na temelju matematičko-statističkog postupka kod sljedećih tvrtki. Od pružatelja usluga navedenih u nastavku pribavljamo informacije o statističkoj vjerojatnosti neplaćanja. Informacije o bonitetu može sadržavati vrijednosti vjerojatnosti (Score vrijednosti), koje se izračunavaju na temelju znanstveno priznatih matematičko-statističkog postupka. Pritom se uz pomoć mnogih značajki, primjerice prihoda, podataka o adresi, zaposlenju, obiteljskom statusu i povijesti plaćanja može pretpostaviti budući rizik plaćanja klijenta. Rezultat se ispisuje u obliku brojčane vrijednosti (tzv. Score). Tako primljene informacije su temelj naše odluke u vezi s razlozima, provedbom ili završetkom ugovornog odnosa. Mogućnost izbora jednog od ponuđenih načina plaćanja ne ovisi o tim informacijama.

Mogućnost prigovora i uklanjanja ovisi o općim propisima navedenima u ovoj Izjavi o zaštiti podataka koji jamče pravo na prigovor i brisanje u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.

Pojedinosti:

 • Verband der Vereine Creditreform e.V.:
  Naša tvrtka kod zaključivanja ugovora i u određenim slučajevima u kojima postoji opravdani interes provjerava Vaš bonitet i kod stalnih klijenata. Pritom surađujemo sa Savezom udruženja Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss (www.creditreform.de), od kojih primamo potrebne podatke. Po nalogu Saveza udruženja Creditreform e.V. prenosimo Vam unaprijed sljedeće informacije sukladno čl. 14 EU-OUZP-a:
  Savez udruženja Creditreform e.V.:

  je portal za informiranje potrošača. Ono vodi bazu podataka u koju se pohranjuju informacije o bonitetu fizičkih osoba.
  Na toj osnovi Savez udruženja Creditreform e.V. svojim klijentima dati će informacije o bonitetu. Klijenti su primjerice kreditne ustanove, društva za leasing, osiguranja, telekomunikacijske tvrtke, tvrtke za upravljanje poticajima, dostavne tvrtke, tvrtke za veleprodaju i maloprodaju te druga poduzeća koja isporučuju robu ili usluge. U okviru zakonskih odredbi dio podataka u informativnoj bazi podataka koristit će se i za isporuku drugim bazama podataka tvrtki, između ostalog za primjenu trgovine povezane s adresama.
  U bazi podataka Saveza udruženja Creditreform e.V. pohranjuju se posebno oni podaci koji se odnose na ime, adresu, datum rođenja, po potrebi adresu e-pošte, režim plaćanja i uvjete sudjelovanja osoba. Svrha obrade pohranjenih podataka je davanje informacija o kreditnoj sposobnosti dotične osobe. Pravna osnova za obradu je čl. 6 odl.1 st. f EU-OUZP-a. Informacije o tim podacima smiju se davati samo nakon što određeni klijent pokaže opravdani interes za primanje tih informacija. Dok god se podaci prenose u države izvan EU-a, to će se provoditi na temelju tzv. „Standardnih ugovornih klauzula“, koje možete provjeriti na sljedećoj poveznici: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE ili ih možete pročitati na tom mjestu.
  Podaci se pohranjuju onoliko koliko je potrebno njihovo poznavanje za ispunjavanje određene svrhe pohrane. Poznavanje informacija obično je potrebno u trajanju od tri godine. Nakon isteka tog roka bit će provjereno je li pohrana i dalje potrebna, a u suprotnom će podaci biti izbrisani točno tog dana. U slučaju obavljenog zadatka, podaci će se izbrisati točno tri godine nakon tog dana. Unosi u popis dužnika prema čl. 882e Zakonika o parničnom postupku izbrisat će točno tri godine nakon zahtjeva unosa.
  Opravdani interesi sukladno čl. 6 odl. 1 st. f EU-OUZP-a mogu biti sljedeći: Odluka u vezi s kreditom, poslovno predstavljanje, odnosi kod sudjelovanja, poticaji, provjera boniteta, ugovor za osiguranje, informacije o izvršenju. U odnosu prema Savezu udruženja Creditreform e.V. Imate pravo na informacije o Vašim pohranjenim podacima. Ako su Vaši pohranjeni podaci pogrešni, imate pravo na ispravku ili brisanje. Ako se ne može odmah ustanoviti jesu li podaci pogrešni ili točni, dok se to ne utvrdi imate pravo na blokiranje dotičnih podataka. Ako Vaši podaci nisu potpuni, možete zatražiti njihovo kompletiranje. Ako ste dali Vašu privolu za obradu podataka koji su pohranjeni kod Saveza udruženja Creditreform e.V., imate pravo u svakom trenutku opozvati tu privolu. Opoziv neće utjecati na pravomoćnost obrade Vaših podataka do opoziva na temelju Vaše privole.
  Ako biste imali prigovore, želje ili pritužbe na zaštitu podataka, u svakom trenutku možete se obratiti opunomoćeniku za zaštitu podataka Saveza udruženja Creditreform e.V. On će Vam brzo i pouzdano pomoći kod svih pitanja povezanih sa zaštitom podataka. Možete se žaliti i na to kako Savez udruženja Creditreform e.V. Obrađuje podatke, i to kod nadležnog tijela koje nadzire zaštitu podataka. Vaši podaci koje je Savez udruženja Creditreform e.V. pohranio, potječu iz javno dostupnih izvora, agencija za naplatu potraživanja i njihovih klijenata.
  Kako bi opisao njihov bonitet, Savez udruženja Creditreform e.V. ocijenit će Vaše podatke primjenom Score vrijednosti. U Score vrijednost ulaze podaci o dobi i spolu, adresi i djelomice povijesti plaćanja.
  Ti podaci ulaze s različitim odrazom na izračun Score vrijednosti. Klijenti saveza udruženja Creditreform e.V. koriste Score vrijednosti kao pomoćna sredstva kod provedbe vlastitih odluka o kreditima.
 • Pravo na prigovor:
  Obrada podataka koje je pohranio Savez udruženja Creditreform e.V. provodi se prinudno za legitimnu zaštitu vjerovnika i kredita, koji obično prevladavaju Vaše interese, prava i slobode te služi za ostvarivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva. Obradi Vaših podataka možete se usprotiviti samo ako imate razloge koji proizlaze iz Vaše posebne situacije i koji se mogu dokazati. Ako se ti razlozi mogu dokazati, podaci se više neće obrađivati. Ako uložite prigovor na obradu Vaših podataka u svrhe promidžbe i marketinga, podaci se više neće obrađivati u te svrhe.
  Odgovorna osoba sukladno čl. 4 br. 7 EU-OUZP-a je Savez udruženja Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss (www.creditreform.de). Dostupni smo Vam za sva pitanja na sljedećim kontaktima, tel: +49 2131 109-0, +49 2131 109-8000, e-pošta: creditreform@verband.creditreform.de
  Nadležnog opunomoćenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na: Savez udruženja Creditreform e.V., Opunomoćenik za zaštitu podataka, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, Datenschutz@verband.creditreform.de.
Statistička procjena posjeta ove internetske stranice – Webtracker

Prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo prilikom otvaranja ove internetske stranice ili pojedinačnih datoteka internetske stranice sljedeće podatke: IP-adresu, internetsku stranicu s koje je izvršen pristup datoteci, naziv datoteke, datum i vrijeme pristupa, prenesena količina podataka i poruka o uspješnosti pristupa (tzv. WebLog). Ovi podaci o pristupu koristimo isključivo u nepersonaliziranom obliku u svrhu stalnog poboljšavanja naše internetske ponude i statistika.

Za analizu posjeta ovoj internetskoj stranici primjenjujemo i sljedeće Webtrackere:

 • Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing
  Na našoj internetskoj stranici koristimo uslugu praćenja korištenja interneta tvrtke Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (u nastavku: Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing). Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing u okviru praćenja aktivnosti na internetu primjenjuje kolačiće, koji se pohranjuju na Vaše računalo i koji omogućavaju analizu korištenja naše internetske stranice i Vašeg načina pregledavanja interneta (tzv. praćenje). Tu analizu provodimo na temelju usluga praćenja koje omogućavaju Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing kako bismo stalno poboljšavali našu internetsku ponudu i učinili je dostupnijom. U okviru korištenja našim internetskim stranicama pritom se prenose podaci, prvenstveno Vaša IP-adresa i aktivnosti korisnika na poslužitelj tvrtke Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing te se obrađuju i spremaju izvan Europske unije, npr. SAD-u. Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6 odl.1 st. a OUZP-a. Usluge Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing u okviru sporazuma EU-US-Privacy-Shield samostalno su certificirane (usp. https://www.privacyshield.gov/list). Brisanje podataka provodi se čim se ispuni svrha njihova prikupljanja. Daljnje informacije o rukovanju prenesenim podacima pronađite u Izjavi o zaštiti podataka usluga Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Možete spriječiti prikupljanje i prosljeđivanje osobnih podataka (posebice Vaše IP-adrese) te njihovu obradu tako da deaktivirate izvršavanje koda skripte u Vašem pregledniku, instalirate blokator skripte u Vašem pregledniku (on se nalazi na www.noscript.net ili www.ghostery.com) ili tako da aktivirate postavku „Do Not Track“ (Nemoj pratiti) u Vašem pregledniku.

  You can prevent the use of Google AdWords by contradicting the corresponding cookies.

Google-Analytics

 • Obim obrade osobnih podataka
  Na našoj stranici učitava se usluga praćenja internetskih aktivnosti tvrtke Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, SAD (u nastavku: Google-Analytics). Google-Analytics u okviru praćenja aktivnosti na internetu primjenjuje kolačiće, koji se pohranjuju na Vaše računalo i koji omogućavaju analizu korištenja naše internetske stranice i Vašeg načina pregledavanja interneta (tzv. praćenje). Tu analizu provodimo na temelju usluga praćenja koje omogućava Google-Analytics kako bismo stalno poboljšavali našu internetsku ponudu i učinili je dostupnijom. U okviru korištenja našim internetskim stranicama pritom se prenose podaci, prvenstveno Vaša IP-adresa i aktivnosti korisnika na poslužitelj tvrtke Google LLC te se obrađuju i spremaju izvan Europske unije, npr. SAD-u.

  EU-komisija je utvrdila da u SAD-u može postojati prikladna razina zaštite podataka ako tvrtka koja obrađuje podatke podliježe sporazumu US-EU-Privacy-Shield te ako je izvoz podataka u SAD-u organiziran na takav način. Aktiviranjem anonimiziranja IP-adrese unutar koda za praćenje usluge Google-Analytics na ovoj internetskoj stranici, Google-Analytics će prije prijenosa podataka anonimizirati Vašu IP-adresu. Ova internetska stranica koristi kod za praćenje usluge Google-Analytics, koji je proširen s Operator gat._anonymizeIp(); kako bi se omogućilo samo anonimno prikupljanje IP-adresa (tzv. IP-Masking).

  Pravna osnova za obradu osobnih podataka
  Čl. 6 odl.1 st. a OUZP-a (privola), bilo u okviru registracije na usluzi Google (otvaranje Google računa i prihvaćanje tamo primijenjenih napomena o zaštiti podataka) ili, ako niste registrirani na usluzi Google, izričitom privolom pri otvaranju naše stranice.

  Svrha obrade podataka
  Google će se u naše ime koristiti ovim informacijama da bi analizirao posjete ovoj internetskoj stranici, sastavljao izvješća aktivnosti na mreži te nam pružao dodatne usluge povezane s korištenje internetskim stranicama i internetom. IP-adresa koju je Google-Analytics prenio s vašeg preglednika neće biti spojena s drugim podacima koje posjeduje tvrtka Google LLC.

  Trajanje pohrane
  Google će podatke za praćenje aktivnosti na internetu držati pohranjene dok god to bude potrebno da bi se ispunila internetska usluga. Prikupljanje i pohrana podataka odvijaju se anonimno. Ako ipak bude moguće povezati podatke s određenom osobom, oni će bez odlaganja biti izbrisani ako ne podliježu nikakvim zakonskim obvezana pohrane. Brisanje će se u svakom slučaju obaviti nakon isteka obveze pohrane.

  Mogućnost prigovora i uklanjanja
  Možete spriječiti prikupljanje i prosljeđivanje osobnih podataka (posebice Vaše IP-adrese) preko tvrtke Google te njihovu obradu tako da deaktivirate izvršavanje koda skripte u Vašem pregledniku, instalirate blokator skripte u Vašem pregledniku (on se nalazi na www.noscript.net ili www.ghostery.com) ili tako da aktivirate postavku „Do Not Track“ (Nemoj pratiti) u Vašem pregledniku. Također možete spriječiti Googleovo prikupljanje podataka preko kolačića te podataka koji se odnose na dotično mrežno mjesto (uklj. vašu IP-adresu), kao i obradu tih podataka preko Googlea tako da preuzmete i instalirate sljedeći programski dodatak preglednika preko sljedeće poveznice: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Načela sigurnosti i zaštite podataka usluge Google-Analytics pronađite na http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

  You can prevent the use of Google Analytics by contradicting the corresponding cookies.

Matomo (formerly Piwik)

This website uses the open source web analysis service Matomo. Matomo uses so-called “cookies,” which are text files that are stored on your computer and that make it possible to analyse your use of this website. For this purpose, the information about the use of this website generated by the cookie will be archived on our server. Prior to archiving, the IP address will first be anonymized.

Matomo cookies will remain on your device until you delete them.

The storage of Matomo cookies and the use of this analysis tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in the anonymous analysis of user patterns, in order to optimize the operator’s web offerings and advertising. If a corresponding agreement has been requested (e.g. an agreement to the storage of cookies), the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR; the agreement can be revoked at any time.

The information generated by cookies concerning the use of this website shall not be shared with any third parties. You may prevent the storage of cookies at any time by making pertinent changes to your browser software settings; however, we have to point out that in this case you may not be able to use all of the functions of this website to their fullest extent.

If you do not consent to the storage and use of your data, you have the option to deactivate the storage and use of such data here. In this case, an opt-out cookie will be stored in your browser to prevent Matomo from storing your usage data. If you delete your cookies, this will also result in the deletion of the Matomo opt out cookie. Hence, you will have to reactivate the opt out when you return to visit this website.

Google Tag Manager

 • Obim obrade osobnih podataka
  Na našoj stranici učitava se usluga tvrtke Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, SAD (u nastavku: Google Tag Manager). Google Tag Manager omogućava tehničku platformu za izvršavanje i zajedničko upravljanje drugim internetskim uslugama i programima za praćenje aktivnosti na internetu uz pomoć oznaka (tzv. „tag“). Google Tag Manager pritom pohranjuje kolačiće na Vaše računalo te analizira Vaš način pregledavanja interneta dok god se koriste alati za praćenje aktivnosti na internetu z pomoć programa Google Tag Manager (tzv. „praćenje“). Ove poslane podatke povezane s određenim oznakama u programu Google-Tag-Manager će Google Tag Manager sakupiti, pohraniti i obraditi na zajedničkoj korisničkoj površini. Svi primijenjeni „tagovi“ ponovno se zasebno navode u ovoj Izjavi o zaštiti podataka. Više informacija o zaštiti podataka kod alata integriranih u Google Tag Manager pronađite u odgovarajućem odlomku ove Izjave o zaštiti podataka. U okviru korištenja našim internetskim stranicama kod aktivirane primjene tagova programa Google Tag Manager prenose se podaci, prvenstveno Vaša IP-adresa i aktivnosti korisnika na poslužitelj tvrtke Google LLC te se obrađuju i spremaju izvan Europske unije, npr. SAD-u.
  EU-komisija je utvrdila da u SAD-u može postojati prikladna razina zaštite podataka ako tvrtka koja obrađuje podatke podliježe sporazumu US-EU-Privacy-Shield te ako je izvoz podataka u SAD-u organiziran na takav način. To je slučaj kod tvrtke Google LLC. Uz pomoć internetskih usluga primijenjenih uz pomoć programa Google Tag Manager na snazi su pravila iz odgovarajućeg odlomka ove Izjave o zaštiti podataka. Alati za praćenje korišteni u programu Google Tag Manager uz pomoć IP-anonimiziranja izvornog koda jamče da će IP-adresa programa Google Tag Manager biti anonimizirana prije prijenosa. Pritom će Google Tag Manager omogućiti samo anonimizirano prikupljanje IP-adresa (tzv. IP-Masking).
 • Pravna osnova za obradu osobnih podataka
  Čl. 6 odl.1 st. a OUZP-a (privola), bilo u okviru registracije na usluzi Google (otvaranje Google računa i prihvaćanje tamo primijenjenih napomena o zaštiti podataka) ili, ako niste registrirani na usluzi Google, izričitom privolom pri otvaranju naše stranice.
 • Svrha obrade podataka
  Google će se u naše ime koristiti ovim informacijama da bi analizirao posjete ovoj internetskoj stranici, sastavljao izvješća aktivnosti na mreži te nam pružao dodatne usluge povezane s korištenje internetskim stranicama i internetom. IP-adresa koju je Google-Analytics prenio s vašeg preglednika neće biti spojena s drugim podacima koje posjeduje tvrtka Google LLC.
 • Trajanje pohrane
  Google će podatke za praćenje aktivnosti na internetu držati pohranjene dok god to bude potrebno da bi se ispunila internetska usluga. Prikupljanje i pohrana podataka odvijaju se anonimno. Ako ipak bude moguće povezati podatke s određenom osobom, oni će bez odlaganja biti izbrisani ako ne podliježu nikakvim zakonskim obvezana pohrane. Brisanje će se u svakom slučaju obaviti nakon isteka obveze pohrane.
 • Mogućnost prigovora i uklanjanja
  Možete spriječiti prikupljanje i prosljeđivanje osobnih podataka (posebice Vaše IP-adrese) preko tvrtke Google te njihovu obradu tako da deaktivirate izvršavanje koda skripte u Vašem pregledniku, instalirate blokator skripte u Vašem pregledniku (on se nalazi na www.noscript.net ili www.ghostery.com) ili tako da aktivirate postavku „Do Not Track“ (Nemoj pratiti) u Vašem pregledniku. Također možete spriječiti Googleovo prikupljanje podataka preko kolačića te podataka koji se odnose na dotično mrežno mjesto (uklj. vašu IP-adresu), kao i obradu tih podataka preko Googlea tako da preuzmete i instalirate sljedeći programski dodatak preglednika preko sljedeće poveznice: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Načela sigurnosti i zaštite podataka usluge Google-Analytics pronađite na http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
Primjena vanjskih internetskih usluga i obrade podataka izvan Europske unije

Na našoj internetskoj stranici koristimo aktivan Java-Script sadržaj vanjskih ponuditelja, tzv. Internetske usluge. Otvaranjem naše internetske stranice ti vanjski ponuditelji po potrebi će primiti osobne informacije o Vašoj posjeti našoj internetskoj stranici. Pritom je, po potrebi, moguća obrada podataka izvan Europske unije. To možete spriječiti tako da instalirate Java-Script blokator, npr. dodatak preglednika „NoScript“ (www.noscript.net) ili deaktivirate Java-Script u Vašem pregledniku. Tako može doći do ograničenja funkcije na internetskim stranicama koje posjećujete.

Koristimo sljedeće vanjske internetske usluge:

 • Doubleclick
  Na našoj internetskoj stranici učitava se internetska usluga tvrtke Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (u nastavku: Doubleclick). Ove podatke koristimo da bismo zajamčili punu funkcionalnost naše internetske stranice. U povezanosti s time Vaš preglednik prenosit će osobne podatke usluzi Doubleclick. Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6 odl.1 st. f OUZP-a. Opravdani interes podrazumijeva potpuno ispravno funkcioniranje internetske stranice. Doubleclick se u okviru sporazuma EU-US-Privacy-Shield samostalno certificirao (usp. https://www.privacyshield.gov/list). Brisanje podataka provodi se čim se ispuni svrha njihova prikupljanja. Više informacija o rukovanju prenesenim podacima pronađite u Izjavi o zaštiti podataka tvrtke Doubleclick: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Možete spriječiti prikupljanje i obradu Vaših podataka preko usluge Doubleclick tako da deaktivirate izvršavanje koda skripte u Vašem pregledniku, instalirate blokator skripte u Vašem pregledniku (on se nalazi na www.noscript.net ili www.ghostery.com) ili tako da aktivirate postavku „Do Not Track“ (Nemoj pratiti) u Vašem pregledniku.
 • Google
  Na našoj internetskoj stranici učitava se internetska usluga tvrtke Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (u nastavku: Google). Ove podatke koristimo da bismo zajamčili punu funkcionalnost naše internetske stranice. U povezanosti s time Vaš preglednik prenosit će osobne podatke usluzi Google. Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6 odl.1 st. f OUZP-a. Opravdani interes podrazumijeva potpuno ispravno funkcioniranje internetske stranice. Google se u okviru sporazuma EU-US-Privacy-Shield samostalno certificirao (usp. https://www.privacyshield.gov/list). Brisanje podataka provodi se čim se ispuni svrha njihova prikupljanja. Više informacija o rukovanju prenesenim podacima pronađite u Izjavi o zaštiti podataka tvrtke Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Možete spriječiti prikupljanje i obradu Vaših podataka preko usluge Google tako da deaktivirate izvršavanje koda skripte u Vašem pregledniku, instalirate blokator skripte u Vašem pregledniku (on se nalazi na www.noscript.net ili www.ghostery.com) ili tako da aktivirate postavku „Do Not Track“ (Nemoj pratiti) u Vašem pregledniku.
 • incony.de
  Na našoj mrežnoj stranici naknadno se učitava web-servis tvrtke INCONY AG, Technologiepark 34, 33100 Paderborn (u nastavku: incony.de). Ove podatke koristimo da bismo zajamčili punu funkcionalnost naše mrežne stranice. U vezi s time Vaš preglednik prenosit će osobne podatke usluzi tvrtki inconi.de. Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6 st.1 točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Opravdani interes podrazumijeva potpuno ispravno funkcioniranje internetske stranice. Brisanje podataka provodi se čim se ispuni svrha njihova prikupljanja. Više informacija o rukovanju prenesenim podacima dostupno je u Izjavi o zaštiti podataka tvrtke icony.de: https://www.incony.de/datenschutz/. Možete spriječiti prikupljanje i obradu Vaših podataka preko usluge incony.de tako da deaktivirate izvršavanje koda skripte u Vašem pregledniku ili instalirate blokator skripte u Vašem pregledniku (on je dostupan na stranici http://www.noscript.net ili http://www.ghostery.com.
 • pardot.com
  Na našoj internetskoj stranici učitava se internetska usluga tvrtke Salesforce.com, inc., The Landmark at One Market, Suite 300, 94105 San Francisco, CA (u nastavku: pardot.com). Ove podatke koristimo da bismo zajamčili punu funkcionalnost naše internetske stranice. U povezanosti s time Vaš preglednik prenosit će osobne podatke usluzi pardot.com. Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6 odl.1 st. f OUZP-a. Opravdani interes podrazumijeva besprijekorno funkcioniranje internetske stranice. Stranica pardot.com je u okviru sporazuma EU-US-Privacy-Shield samostalno certificirana (usp. https://www.privacyshield.gov/list). Brisanje podataka provodi se čim se ispuni svrha njihova prikupljanja. Više informacija o rukovanju prenesenim podacima pronađite u Izjavi o zaštiti podataka stranice pardot.com: https://www.salesforce.com/company/privacy/. Možete spriječiti prikupljanje i obradu Vaših podataka preko usluge pardot.com tako da deaktivirate izvršavanje koda skripte u Vašem pregledniku, instalirate blokator skripte u Vašem pregledniku (on se nalazi na www.noscript.net ili www.ghostery.com) ili tako da aktivirate postavku „Do Not Track“ (Nemoj pratiti) u Vašem pregledniku.

  You can prevent the use of Pardot by contradicting the corresponding cookies.

Informacije o korištenju kolačića
 

Cookie consent with Consent Manager Provider

Our website uses the cookie consent technology developed by Consent Manager Provider to obtain your consent to the storage of certain cookies on your device and to document these in compliance with data privacy. The provider of this technology is Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Swedem, website: https://www.consentmanager.de (hereinafter “Consent Manager Provider”).
When you visit our website, a connection to the servers of Consent Manager Provider is established to obtain your consents and other cookie usage statements. Consent Manager Provider then stores a cookie in your browser in order to be able to assign the consents or their revocation to you. The data collected in this way is stored until you ask us to delete it, delete the Consent Manager Provider cookie yourself or the purpose for data storage is no longer necessary. Mandatory statutory retention obligations remain unaffected.
Consent Manager Provider is used to obtain the legally required consents for the use of cookies. The legal basis for this is art. 6 of the 1 p. 1 lit. c GDPR.

Contract for order processing
We have concluded a contract for order processing with Consent Manager Provider. This is a data protection contract, which guarantees that Consent Manager Provider processes the personal data of our website visitors only according to our instructions and in compliance with the GDPR.

Sigurnost i zaštita podataka, komunikacija putem e-pošte
 • Vaši osobni podaci zaštićeni su tehničkim i organizacijskim mjerama prilikom sakupljanja, pohranjivanja i obrade, tako da im treće strane ne mogu pristupiti. Kod nešifrirane komunikacije e-poštom ne možemo zajamčiti potpunu sigurnost podataka tijekom njihova prijenosa na naše IT-sustave i stoga vam u slučaju podataka veće povjerljivosti preporučujemo korištenje pošte uz šifriranu komunikaciju.
Automatsko arhiviranje e-pošte
 • Obim obrade osobnih podataka
  Izričito Vam ukazujemo na to da naš sustav pošte raspolaže automatskim postupkom arhiviranja. Sva dolazna i odlazna e-pošta tako se arhivira digitalno, sigurno za pregledavanje.
 • Pravna osnova za obradu osobnih podataka
  Čl. 6 odl. 1 st. f OUZP-a (opravdani interes). Naš opravdani interes podrazumijeva pridržavanje poreznih i komercijalnih propisa (npr. čl. 146, 147 Poreznog zakonika).
 • Svrha obrade podataka
  Svrha arhiviranja podrazumijeva pridržavanje poreznih i komercijalnih propisa (npr. čl. 146, 147 Poreznog zakonika).
 • Trajanje pohrane
  Pohrana naše komunikacije putem e-pošte odvija se do isteka poteznih i komercijalnih obveza pohrane podataka. Podaci se mogu držati pohranjeni do 10 godina.
 • Mogućnost prigovora i uklanjanja
  Kod pitanja u vezi s našim sustavom za arhiviranje pošte obratite se našem opunomoćeniku za zaštitu podataka. Osim toga, ukazujemo na to da dokumentaciju za prijavu prihvaćamo samo u PDF-formatu datoteke. Komprimirane (WinZip, WinRAR, 7Zip, itd.) datoteke bit će filtrirane preko naših sigurnosnih sustava i neće biti isporučene. Prijave u Word i drugim formatima datoteke nećemo prihvatiti te ćemo ih izbrisati bez čitanja. Imajte na umu da dokumentaciju prijave koja je nešifrirano prenesena preko e-pošte mogu otvoriti treće osobe prije nego stigne na naše IT-sustave. Pretpostavljamo da smijemo odgovarati i na nešifrirane poruke povezane s prijavom. Ako to ne želite, navedite nam to u Vašoj poruci za prijavu.
Opoziv pristanaka – obavijesti o podacima i željenim promjenama – brisanje i blokada podataka

Sukladno zakonu o zaštiti podataka imate pravo na besplatnu informaciju o vašim pohranjenim podacima uz pravo na provjeru, blokadu ili ažuriranje tih podataka. Vaši podaci bit će izbrisani ako ne krše zakonske propise. U svakom trenutku možete opozvati dozvolu koju ste nam dali za korištenje osobnih podataka. Željeno informiranje, brisanje i ažuriranje vaših podataka uz prijedloge možete poslati na sljedeću adresu kada god želite:

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten

E-pošta: reinhard.wiggers@tece.de
Tel.: +49 (0) 25 72 / 9 28 -192
Fax: +49 (0) 25 72 / 9 28 -124

Pravo na prijenos podataka

Imate pravo na to da nam Vaše osobne podatke, koje ste nam prenijeli, omogućite u strukturiranom, standardnom i strojno čitljivom formatu. Također možete zatražiti od nas da te datoteke proslijedimo trećim stranama odmah nakon Vašeg prvog zahtjeva, ako se obrada temelji na privoli u skladu s čl. 6 odl. 1 st. a OUZP-a ili čl. 9 odl. 2 st. a OUZP-a ili ugovoru prema čl. 6 odl. 1 st. b OUZP-a te da obradu provedemo u okviru automatske obrade podataka.
Ako je to tehnički izvedivo, kod ostvarivanja tog prava na prijenos podataka imate pravo i na to da Vaše osobne podatke izravno prenese jedna odgovorna osoba drugoj. To ne smije ograničiti slobode i prava drugih osoba.
Pravo na prijenos podataka ne vrijedi za obradu osobnih podataka, koja je potrebna za realizaciju određenog zadatka s javnim interesom ili je potrebna za izvršavanje službenih ovlasti koje su predane odgovornoj osobi.

Pravo na žalbu nadzornom tijelu prema čl. 77 odl. 1 OUZP-a

Ako sumnjate na to da se na našoj stranici Vaši podaci obrađuju na nezakoniti način, u svakom trenutku možete pokrenuti tužbu. Bez obzira na to, možete se obratiti nadzornom tijelu. Pravo na tužbu imate u državi članici EU-a Vašeg mjesta boravišta, Vašeg radnog mjesta i/ili mjesta eventualnog prekršaja, odnosno možete izabrati nadzorno tijelo kojem ćete se obratiti na gore navedenim mjestima. Nadzorno tijelo kojem je uložena žalba obavijestit će Vas o statusu i rezultatima Vaše prijave te mogućim pravnim sredstvima u skladu s čl. 78 OUZP-a.

Izradili:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de