Skip to main content

Polityka prywatności

Pytania:
tece@tece.pl

Polityka prywatności

Miło nam, że możemy gościć Państwa na naszej stronie internetowej www.tece.com/pl i nasze podstrony i że wykazują Państwo zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dane osobowe są informacjami o sytuacjach osobistych lub rzeczowych określonej lub mogącej być zidentyfikowaną osoby fizycznej. Należą do nich np. właściwe nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia, ale również wszystkie inne dane, dotyczące konkretnej osoby.

Ponieważ dane osobowe podlegają szczególnej ochronie ustawowej, pobieramy je tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do tworzenia naszej strony internetowej i przedstawienia naszych usług. Poniżej informujemy, jakie dane osobowe pobieramy podczas Państwa pobytu na naszej stronie internetowej i jak je wykorzystujemy.

Nasza polityka prywatności jest zgodna z regulacjami ustawowymi, w szczególności z Federalną Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (BDSG), Ustawą o Mediach Telekomunikacyjnych (TMG) i Rozporządzeniem Podstawowym UE o Ochronie Danych (RODO).    Będziemy pobierać, przetwarzać i zapisywać Państwa dane osobowe  wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z niniejszej strony internetowej i zawartych na niej treści, jak i w celu opracowania zapytań oraz realizacji zamówień/ umów, i tylko wówczas gdy istnieje ku temu uprawniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO lub gdy istnieje inna okoliczność zezwalająca. Tylko w przypadku wcześniejszego udzielenia odrębnej zgody może nastąpić wykorzystanie Państwa danych do innych celów, dokładnie określonych w tej zgodzie, np. do przesyłania informacji marketingowych przez newslettera.

Odpowiedzialny w rozumieniu Art. 4 Nr 7 RODO

Odpowiedzialnym w rozumieniu RODO i innych krajowych ustaw o ochronie danych osobowych państw członkowskich, jak i innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest:

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten 
Email: reinhard.wiggers@tece.de

Tel.: +49 (0) 25 72 / 9 28 -192
Fax: +49 (0) 25 72 / 9 28 -124

Nazwisko i adres inspektora ochrony danych osobowych

Claus Wissing
Sachverständigenbüro Mülot GmbH
Grüner Weg 80, 48268 Greven
Tel.: +49 (0) 25 71/5402 0
datenschutz@svb-muelot.de

Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików log files

Każdorazowo w trakcie odwiedzania naszej strony internetowej nasz system pobiera automatycznie dane i informacje systemu komputerowego z komputera użytkownika. W ten sposób pobierane są następujące dane:

Zakres przetwarzania danych

 1. Informacje o rodzaju przeglądarki i używanej wersji
 2. System operacyjny komputera użytkownika
 3. Adres IP komputera użytkownika
 4. Data i godzina odwiedzin
 5. Strony internetowe i źródła (obrazy, dane, pozostałe treści strony internetowej) przeglądane na naszej stronie internetowej.
 6. strony internetowe, z których system użytkownika przekierował na naszą stronę internetową (Referrer-Tracking)

Te dane są zapisywane w plikach log files naszego systemu. Zapisywanie tych danych nie odbywa się w połączeniu z danymi osobowymi konkretnego użytkownika, przez co nie następuje identyfikacja poszczególnych odwiedzających stronę internetową.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uprawniony interes). Nasz uprawniony interes polega na osiągnięciu poniżej opisanych celów.
 • Cel przetwarzania danych
  Logowanie służy do uzyskania kompatybilności naszej strony internetowej dla wszystkich użytkowników i do zwalczania nadużyć i usuwania zakłóceń. Abyśmy mogli jak najszybciej reagować na błędy prezentacji, ataki na nasze systemy IT i/lub problemy w funkcjonowaniu naszej strony internetowej, konieczne jest logowanie danych technicznych komputera użytkownika Do tego służą nam dane dla zoptymalizowania strony internetowej i dla całkowitego zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.
 • Czas przechowywania danych
  Usunięcie wyżej wymienionych danych technicznych następuje w momencie, gdy nie są one już potrzebne do zapewnienia kompatybilności strony internetowej dla wszystkich użytkowników, jednak najpóźniej po 3 miesiącach od skorzystania z naszej strony internetowej.
 • Możliwość złożenia skargi i usunięcia danych
  W celu złożenia skargi i usunięcia danych stosuje się postanowienia ogólne dotyczące prawa zaskarżania i roszczeń o usunięcie danych osobowych opisane w niniejszej polityce prywatności poniżej.
Szczególne funkcje strony internetowej

Nasza strona oferuje Państwu różne funkcje, korzystając z których pobierane są , przetwarzane i zapisywane dane osobowe.  Poniżej wyjaśniamy, co dzieje się z tymi danymi:

Formularz zapisania się do newslettera:

 • Zakres przetwarzania danych osobowych
  Dane podane podczas zapisywania się do newslettera.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (domniemana zgoda)
 • Cel przetwarzania danych
  Z danych podanych w rejestracji naszego newslettera korzystamy tylko do przesyłania naszego newslettera, w którym informujemy o wszystkich naszych usługach i nowościach.  Po dokonaniu rejestracji prześlemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem, z linkiem aktywującym, na który należy kliknąć, żeby dokończyć rejestrację do newslettera (Double-Opt-In).
 • Czas przechowywania danych
  W każdym momencie można zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linku rezygnacji, znajdującego się w każdym newsletterze. Natychmiast po rezygnacji usuniemy Państwa dane.  Państwa dane będą również niezwłocznie usunięte w przypadku niedokończenia procesu rejestracji. Zastrzegamy sobie prawo usuwania danych bez podania przyczyny i bez wcześniejszej lub późniejszej informacji.
 • Możliwość złożenia skargi i usunięcia danych
  W celu złożenia skargi i usunięcia danych stosuje się postanowienia ogólne dotyczące prawa zaskarżania i roszczeń o usunięcie danych osobowych opisane w niniejszej polityce prywatności poniżej.

Formularz(e) kontaktowy(e):

 • Zakres przetwarzania danych osobowych
  Dane podane w naszych formularzach kontaktowych.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (domniemana zgoda)
 • Cel przetwarzania danych
  Dane pozyskane poprzez formularz kontaktowy (formularze kontaktowe) służą nam tylko do opracowania konkretnych zapytań przesłanych za pomocą formularz kontaktowego.
 • Czas przechowywania danych
  Po opracowaniu zapytania pozyskane dane będą natychmiast usunięte, jeśli nie obowiązuje ustawowy okres przechowywania.
 • Możliwość złożenia skargi i usunięcia danych
  W celu złożenia skargi i usunięcia danych stosuje się postanowienia ogólne dotyczące prawa zaskarżania i roszczeń o usunięcie danych osobowych opisane w niniejszej polityce prywatności poniżej.

Obszar logowania do bazy danych produktów:

 • Zakres przetwarzania danych osobowych
  Dane rejestracyjne i logowania, które zostały wprowadzone przez Ciebie do naszej bazy danych.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (milcząca zgoda)
 • Cel przetwarzania danych
  Masz możliwość skorzystania z oddzielnego obszaru logowania na naszej stronie internetowej. Jeśli zapomniałeś hasła lub nazwy użytkownika dla tego obszaru, masz możliwość ponownego wysłania tych danych po uprzednim wpisaniu swoich danych kontaktowych (adres e-mail). Dane użytkowe zbierane, przechowywane i przetwarzane przez nas w ramach korzystania z obszaru logowania są zbierane, przechowywane i przetwarzane przez nas wyłącznie w celu zwalczania nadużyć oraz usuwania usterek lub utrzymania funkcjonalności.
 • Czas przechowywania danych
  Przechowywanie danych jest zgodne z prawnymi obowiązkami przechowywania. Jeśli nie zostanie zawarta żadna umowa, dane zostaną usunięte natychmiast po wygaśnięciu celu
 • Przekazywanie na rzecz osób trzecich
  Poprzez połączenie bazy danych produktów TECE z PARTcommunity powered by CADENAS, Twoje dane rejestracyjne są automatycznie przesyłane do CADENAS w zaszyfrowanej formie. Dzięki temu dane produktów TECE powered by CADENAS są dostępne dla użytkownika bez konieczności ponownego logowania. Deklaracja o ochronie danych osobowych CADENAS i umowa licencyjna znajdują się na stronie https://b2b.partcommunity.com/community/help/privacy. Rejestrując się w bazie danych produktów TECE, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych przez firmę CADENAS.
 • Możliwość złożenia skargi i usunięcia danych
  W celu złożenia skargi i usunięcia danych stosuje się postanowienia ogólne dotyczące prawa zaskarżania i roszczeń o usunięcie danych osobowych opisane w niniejszej polityce prywatności poniżej.
Automatyczne sprawdzanie wypłacalności/ scoring

Jeśli rozpoczynamy wcześniejsze świadczenie, w celu zabezpieczenia naszych uprawnionych interesów zastrzegamy sobie pobranie automatycznej informacji o wypłacalności na podstawie rachunku matematyczno-statystycznego z następujących przedsiębiorstw. Od poniższych usługodawców otrzymujemy informacje o statystycznym prawdopodobieństwie zaległości w płatnościach. Informacja o wypłacalności może zawierać prawdopodobne wartości (wartości Score), wyliczane na podstawie uznanego naukowo rachunku matematyczno-statystycznego. Na podstawie wielu danych, jak np. dochody, dane adresowe, zawód, stan cywilny i dotychczasowe dokonywanie płatności wnioskuje się o przyszłym ryzyku zaległości w płatnościach klienta. Wynik wyrażony jest w formie wartości płatności (tzw. score). Tak uzyskane informacje są podstawą naszej decyzji o uzasadnieniu, przeprowadzeniu lub zakończeniu stosunku umownego. Jednak możliwość wyboru jednej z oferowanych form płatności nie jest uzależniona od takich informacji.

W celu złożenia skargi i usunięcia danych stosuje się postanowienia ogólne dotyczące prawa zaskarżania i roszczeń o usunięcie danych osobowych opisane w niniejszej polityce prywatności poniżej.

Poszczególne przedsiębiorstwa:

 • Verband der Vereine Creditreform e.V.:
  Podczas zawierania umów i w określonych przypadkach dotychczasowych klientów, w których istnieje uzasadniony interes nasza firma sprawdza regularnie ich wypłacalność. W tym celu współpracujemy z Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss (www.creditreform.de), od którego otrzymujemy potrzebne do tego dane. Z upoważnienia Verband der Vereine Creditreform e.V. przekazujemy Państwu z góry następujące informacje zgodnie z Art. 14 RODO:
  Verband der Vereine Creditreform e.V. jest konsumencką agencją informacyjna.  Prowadzi ona bank danych, w którym zapisane są informacje o wypłacalności osób prywatnych.
  Verband der Vereine Creditreform e.V. wystawia na ich podstawie informacje o wypłacalności swoim klientom. Klientami są na przykład banki, towarzystwa leasingowe, ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, firmy windykacyjne, firmy wysyłkowe, handlu hurtowego i detalicznego jak i inne przedsiębiorstwa świadczące usługi.  W ramach przepisów ustawowych część informacji z banku danych przekazywana jest do innych firmowych banków danych np. do pozyskiwania adresów w celach handlowych.
  W banku danych Verband der Vereine Creditreform e.V. zapisywane są w szczególności dane osób takie jak: nazwiska, adresy, daty urodzenia, ewent. adresy e-mail, płatności i udziały.     Celem przetwarzania zapisanych danych jest udzielanie informacji o zdolności kredytowej osób, których dotyczy zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1F RODO. Informacji o tych danych można udzielić tylko wówczas, gdy klient wiarygodnie poświadczy swój uzasadniony interes w dostępie do tych danych. Jeśli dane są przekazywane do państw nie będących członkami UE, następuje to na podstawie tzw. „standardowych klauzuli umownych” które można znaleźć w następującym linku:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE lub poprosić tam o ich przysłanie.
  Dane są zapisane tak długo, dopóki dostęp do nich jest dla Państwa konieczny do realizacji celu.  Z reguły dostęp wymaga zapisania przez okres kolejnych trzech lat. Po ich upłynięciu sprawdza się, czy zapisanie danych jest nadal konieczne. Jeśli nie, dane zostają usunięte dokładnie w dniu upłynięcia trzech lat.   W przypadku załatwienia sprawy dane usuwa się dokładnie w dniu upłynięcia trzech lat od załatwienia sprawy. Zgodnie z § 882e niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego wpisy do rejestru dłużników usuwa się dokładnie w dniu upłynięcia trzech lat od dnia zarządzenia wpisu.
  Uzasadnionym interesem w rozumieniu art. 6 ust. 1F RODO mogą być: Decyzja o udzieleniu kredytu, zawarcie transakcji, stosunki udziałowe, wierzytelność, sprawdzanie wypłacalności, umowa ubezpieczenia, informacja o egzekucji. Mają Państwo prawo do informacji o zapisanych danych dotyczących Państwa osoby w stosunku do Verband der Vereine Creditreform e.V. Jeśli zapisane dane dotyczące Państwa osoby są nieprawdziwe, przysługuje Państwu roszczenie o korektę lub usunięcie danych. Jeśli nie ma możliwości natychmiastowego stwierdzenia prawdziwości lub nieprawdziwości danych, do momentu wyjaśnienia przysługuje Państwu roszczenie o zablokowanie dostępu do tych danych.  Jeśli Państwa dane są niepełne, można żądać ich uzupełnienia. Jeśli udzielali Państwo zgody na przetwarzanie danych zapisanych w Verband der Vereine Creditreform e.V., mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania Państwa danych na podstawie udzielonej zgody do momentu dokonania jej cofnięcia.  Jeśli mają Państwo zastrzeżenia, życzenia lub skargi na ochronę danych, mogą się Państwo zwrócić w każdym czasie do inspektora ochrony danych Verband der Vereine Creditreform e.V.  Pomoże on szybko i z pełnym zaufaniem we wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych.
  Mogą Państwo również złożyć skargę na przetwarzanie danych przez Verband der Vereine Creditreform e.V. do inspektora ochrony danych właściwego dla danego kraju związkowego. Dane dotyczące Państwa osoby zapisane przez Verband der Vereine Creditreform e.V. pochodzą z powszechnie dostępnych źródeł, od firm windykacyjnych i ich klientów. W celu opisania Państwa wypłacalności Verband der Vereine Creditreform e.V. tworzy model scoringowy do Państwa danych.  Na model scoringowy maja wpływ dane dotyczące wieku i płci, dane adresowe i częściowo dane dotyczące dotychczasowych płatności.
  Te dane wpływają w różnym stopniu na wynik analizy scoringowej. Klienci Verband der Vereine Creditreform e.V. wykorzystują modele scoringowe jako pomoc w podejmowaniu własnych decyzji kredytowych.
 • Prawo do sprzeciwu:
  Przetwarzanie danych zapisanych w Verband der Vereine Creditreform e.V. wynika z wymagających ochrony prawnej koniecznych powodów wierzycieli i ochrony kredytowej,  które są ważniejsze niż Państwa interesy, prawa i wolności oraz służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.  Prawo sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Państwa danych przysługuje Państwu tylko z powodów wynikających ze szczególnej Państwa sytuacji, która musi być poświadczona.  Jeśli występują takie szczególne powody i są one poświadczone, dane nie będą już przetwarzane. Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu Państwa danych do celów reklamowych i marketingowych, nie będą one dalej przetwarzane do tych celów.
  Odpowiedzialnym w rozumieniu art. 4 nr. 7 RODO jest Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss (www.creditreform.de). We wszystkich kwestiach jesteśmy do Państwa dyspozycji pod następującymi danymi kontaktowymi tel.: +49 2131 109-0, +49 2131 109-8000, E-Mail: creditreform@verband.creditreform.de
  Właściwy inspektor ochrony danych jest do Państwa dyspozycji pod następującymi danymi kontaktowymi: Verband der Vereine Creditreform e.V., Inspektor ochrony danych, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, Datenschutz@verband.creditreform.de.
Analiza statystyczna odwiedzin strony internetowej - web tracker

Podczas odwiedzin tej strony internetowej lub pobierania poszczególnych plików z tej strony, pobieramy, przetwarzamy i zapisujemy następujące dane:  Adres IP, strona internetowa, z której zostały pobrane pliki, nazwa pliku, data i godzina pobrania, przekazana ilość danych oraz komunikat o dokonanym pobraniu (tzw. Web log). Te dane dostępu używamy wyłącznie w bezosobowej formie w celu stałego polepszania naszej oferty internetowej i do celów statystycznych.

Do analizy odwiedzin tej strony internetowej stosujemy też następujące web trackery:

 • Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing
  Na naszej stronie używamy Webtracking-Service firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dalej: Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing w ramch webtrackingu wykorzystuje pliki Cookies, zapisywane na Państwa komputerze, umożliwiające analizę wykorzystywania naszej strony internetowej i Państwa wyszukiwań w internecie (tzw. tracking). Przeprowadzamy taką analizę na podstwie serwisu trackingowego Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing, żeby stale polepszać naszą ofertę internetową i zwiększać jej dyspozycyjność.  W ramach korzystania z naszej strony internetowej Państwa dane, w szczególności Państwa adres IP i Państwa aktywności w sieci przekazywane są do serwera firmy Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing i są przetwarzane i zapisywane poza obszarem Unii Europejskiej, np. w USA.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.a RODO. Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing posiada własny certyfikat w ramach umowy EU-US-Privacy-Shield (por. https://www.privacyshield.gov/list). Jak tylko zostanie osiągnięty cel pozyskania danych, następuje ich usunięcie. Więcej informacji na temat obsługi przekazywanych danych w polityce prywatności Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . Mogą Państwo uniemożliwić pobieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych (szczególnie Państwa adresu IP) deaktywując wykonanie script-codu na swojej przeglądarce, instalując na swojej przeglądarce script-blocker (znajdziecie go Państwo np. www.noscript.net lub www.ghostery.com) lub aktywując ustawienie przeglądarki„Do Not Track“.

  You can prevent the use of Google Adwords by contradicting the corresponding cookies.

Google-Analytics

 • Zakres przetwarzania danych osobowych
  Na naszej stronie używamy Webtracking-Service firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Park w 94043 Mountain View, USA (dalej: Google-Analytics). Google-Analytics w ramch webtrackingu wykorzystuje pliki Cookies, zapisywane na Państwa komputerze, umożliwiające analizę wykorzystywania naszej strony internetowej i Państwa wyszukiwań w internecie (tzw. tracking). Przeprowadzamy taką analizę na podstwie serwisu trackingowego Google-Analytics, żeby stale polepszać naszą ofertę internetową i zwiększać jej dyspozycyjność. W ramach korzystania z naszej strony internetowej Państwa dane, w szczególności Państwa adres IP i Państwa aktywności w sieci przekazywane są do serwera firmy Google LLC i są przetwarzane i zapisywane poza obszarem Unii Europejskiej, np. w USA.

  Komisja UE stwierdziła, że w USA istnieje właściwy poziom ochrony danych, jeśli firma przetwarzająca dane podporządkowała się umowie US-EU-Privacy-Shield a eksport danych do USA był zorganizowany w ten dopuszczony sposób.  Poprzez aktywację anonimizacji IP w ramach tracking kodu Google-Analytics tej strony internetowej, Państwa adres IP jest anonimizowany przez Google-Analytics przed przekazaniem.  Ta strona internetowa wykorzystuje kod trackingowy Google-Analytics, który zostaje rozszerzony o operator gat._anonymizeIp(); w celu umożliwienia pobierania tylko anonimowych adresów IP (tzw. IP-Masking).

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Art. 6 ust. 1 lit.a RODO (zgoda) w ramach rejestracji na Google (założenie konta Google i akceptacja widniejących tam informacji o ochronie danych) lub , jeśli nie posiadają Państwo konta Google, przez wyraźną zgodę po otwarciu naszej strony.

  Cel przetwarzania danych
  Google wykorzystuje te informacje z naszego upoważnienia w celu analizy Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej i sporządzania raportów o aktywnościach na stronie oraz innych usługach dla nas związanych z wykorzystaniem strony internetowej lub internetu.  Adres IP pozyskany z Państwa przeglądarki przez Google-Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google LLC.

  Czas przechowywania danych
  Google zapisuje dane istotne dla uruchomienia web trackingu tak długo, jak jest to konieczne w celu spełnienia zamówionych usług.  Pobieranie i zapisywanie danych odbywa się anonimowo. Jeśli są to dane osobowe, zostają natychmiast usunięte, jeśli nie podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania danych. W każdym przypadku usunięcie danych następuje po upływie obowiązkowego terminu przechowywania danych.

  Możliwość złożenia skargi i usunięcia danych
  Mogą Państwo uniemożliwić pobieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych (szczególnie Państwa adresu IP) przez Google, deaktywując wykonanie script-codu na swojej przeglądarce, instalując na swojej przeglądarce script-blocker (znajdziecie go Państwo np. www.noscript.net lub www.ghostery.com) lub aktywując ustawienie przeglądarki„Do Not Track“. Poza tym mogą Państwo uniemożliwić ściąganie danych pobranych przez Google-Cookie poprzez korzystanie ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez pobranie i instalację wtyczki Plug-In przeglądarki, znajdującej się pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Zasady bezpieczeństwa i ochrony danych Google-Analytics znajdują się pod http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

  You can prevent the use of Google Analytics by contradicting the corresponding cookies.

Matomo (formerly Piwik)

This website uses the open source web analysis service Matomo. Matomo uses so-called “cookies,” which are text files that are stored on your computer and that make it possible to analyse your use of this website. For this purpose, the information about the use of this website generated by the cookie will be archived on our server. Prior to archiving, the IP address will first be anonymized.

Matomo cookies will remain on your device until you delete them.

The storage of Matomo cookies and the use of this analysis tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in the anonymous analysis of user patterns, in order to optimize the operator’s web offerings and advertising. If a corresponding agreement has been requested (e.g. an agreement to the storage of cookies), the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR; the agreement can be revoked at any time.

The information generated by cookies concerning the use of this website shall not be shared with any third parties. You may prevent the storage of cookies at any time by making pertinent changes to your browser software settings; however, we have to point out that in this case you may not be able to use all of the functions of this website to their fullest extent.

If you do not consent to the storage and use of your data, you have the option to deactivate the storage and use of such data here. In this case, an opt-out cookie will be stored in your browser to prevent Matomo from storing your usage data. If you delete your cookies, this will also result in the deletion of the Matomo opt out cookie. Hence, you will have to reactivate the opt out when you return to visit this website.

Google Tag Manager

 • Zakres przetwarzania danych osobowych
  Na naszej stronie używamy servisu firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Park w 94043 Mountain View, USA (dalej: Google Tag Manager). Google Tag Manager oferuje platformę techniczną w celu połączonej obsługi innych serwisów i programów web trackingowych za pomocą tzw. „tagów”. W związku z tym Google Tag Manager zapisuje cookies na Państwa komputerze i analizuje państwa aktywności w sieci (tzw. Tracking) o ile są zainstalowane webtracking tools przez Google-Tag-Manager. Te wysłane pojedyncze dane włączone do tagów Google-Tag-Manager są łączone, zapisywane i przetwarzane przez Google Tag Manager jako jednolity interfejs użytkownika.  Wszystkie włączone „tagi” są jeszcze raz odrębnie ujęte w niniejszej polityce prywatności. Bliższye informacje o ochronie danych dotyczących włączonych tools Google Tag Manager znajdują się w niniejszym akapicie polityki prywatności.  W ramach korzystania z naszej strony internetowej przy aktywacji łączenia w tagi Google-Tag-Manager, dane, w szczególności Państwa adres IP i Państwa aktywności w sieci przekazywane są do serwera firmy Google LLC i są przetwarzane i zapisywane poza obszarem Unii Europejskiej, np. w USA.
  Komisja UE stwierdziła, że w USA istnieje właściwy poziom ochrony danych, jeśli firma przetwarzająca dane podporządkowała się umowie US-EU-Privacy-Shield a eksport danych do USA był zorganizowany w ten dopuszczony sposób. Google LLC. odpowiada tym wymogom. W odniesieniu do serwisów internetowych włączonych przez Google Tag Manager obowiązują reguły niniejszego akapitu polityki prywatności. Tracking-tools stosowane przez Google Tag Manager, poprzez anonimizację IP kodu źródłowego gwarantują, że adres IP będzie przed przekazaniem anonimizowany przez Google Tag Manager. Przy czym Google Tag Manager umożliwia pozyskiwanie tylko anonimowych adresów IP (tzw. IP-masking).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Art. 6 ust. 1 lit.a RODO (zgoda) w ramach rejestracji na Google (założenie konta Google i akceptacja widniejących tam informacji o ochronie danych) lub , jeśli nie posiadają Państwo konta Google, przez wyraźną zgodę po otwarciu naszej strony.
 • Cel przetwarzania danych
  Google wykorzystuje te informacje z naszego upoważnienia w celu analizy Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej i sporządzania raportów o aktywnościach na stronie oraz innych usługach dla nas związanych z wykorzystaniem strony internetowej lub internetu. Adres IP pozyskany z Państwa przeglądarki przez Google-Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google LLC.
 • Czas przechowywania danych
  Google zapisuje dane istotne dla uruchomienia web trackingu tak długo, jak jest to konieczne w celu spełnienia zamówionych usług. Pobieranie i zapisywanie danych odbywa się anonimowo. Jeśli są to dane osobowe, zostają natychmiast usunięte, jeśli nie podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania danych. W każdym przypadku usunięcie danych następuje po upływie obowiązkowego terminu przechowywania danych.
 • Możliwość złożenia skargi i usunięcia danych
  Mogą Państwo uniemożliwić pobieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych (szczególnie Państwa adresu IP) przez Google, deaktywując wykonanie script-codu na swojej przeglądarce, instalując na swojej przeglądarce script-blocker (znajdziecie go Państwo np. www.noscript.net lub www.ghostery.com ) lub aktywując ustawienie przeglądarki„Do Not Track“. Poza tym mogą Państwo uniemożliwić ściąganie danych pobranych przez Google-Cookie poprzez korzystanie ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez pobranie i instalację wtyczki Plug-In przeglądarki, znajdującej się pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ). Zasady bezpieczeństwa i ochrony danych Google-Analytics znajdują się pod http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
Włączanie zewnętrznych serwisów web i przetwarzanie poza terytorium UE

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy aktywne treści Java-Script zewnętrznych oferentów, tzw. webservices. Wywołując naszą stronę internetową, ci zewnętrzni oferenci otrzymują ewent. Informacje osobowe o Państwa wizycie na naszej stronie internetowej. Możliwe jest przy tym ewent. Przetwarzanie danych poza terytorium UE. Możecie to Państwo uniemożliwić, instalując na przeglądarce Java-Script-Blocker jak np. Plug-In 'NoScript’ (www.noscript.net ) lub dezaktywując Java-Script na Państwa przeglądarce. Przez to mogą się pojawić ograniczenia w funkcjonowaniu stron internetowych, które Państwo odwiedzacie.

Korzystamy z następujących zewnętrznych serwisów web:

 • Doubleclick
  Na naszej stronie używamy Webservice firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dalej: Doubleclick). Wykorzystujemy te dane, żeby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej. W związku z tym Państwa przeglądarka ewent. Dane osobowe są przekazywane do Doubleclick. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.f RODO. Uzasadniony interes polega na bezbłędnym funkcjonowaniu strony internetowej.  Doubleclick posiada własny certyfikat w ramach umowy EU-US-Privacy-Shield (por. https://www.privacyshield.gov/list). Jak tylko zostanie osiągnięty cel pozyskania danych, następuje ich usunięcie. Dalsze informacje dotyczące obsługi przekazanych danych znajdą Państwo w polityce prywatności Doubleclick: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . Mogą Państwo uniemożliwić pobieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przez Doubleclick, dezaktywując wykonanie script-codu na swojej przeglądarce, instalując na swojej przeglądarce script-blocker (znajdziecie go Państwo np. www.noscript.net lub www.ghostery.com).
 • Google
  Na naszej stronie używamy Webservice firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dalej: Google) Wykorzystujemy te dane, żeby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej. W związku z tym Państwa przeglądarka ewent. dane osobowe są przekazywane do Google. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.f RODO. Uzasadniony interes polega na bezbłędnym funkcjonowaniu strony internetowej. Google posiada własny certyfikat w ramach umowy EU-US-Privacy-Shield (por. https://www.privacyshield.gov/list). Jak tylko zostanie osiągnięty cel pozyskania danych, następuje ich usunięcie. Dalsze informacje dotyczące obsługi przekazanych danych znajdą Państwo w polityce prywatności Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . Mogą Państwo uniemożliwić pobieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przez Google, dezaktywując wykonanie script-codu na swojej przeglądarce, instalując na swojej przeglądarce script-blocker (znajdziecie go Państwo np. www.noscript.net lub www.ghostery.com).
 • incony.de
  Na naszej stronie internetowej jest zainstalowany serwis internetowy firmy INCONY AG, Technologiepark 34, 33100 Paderborn, (dalej: incony.de). Wykorzystujemy te dane, żeby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej. W związku z tym Państwa przeglądarka ewent. dane osobowe są przekazywane do incony.de. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na bezbłędnym funkcjonowaniu strony internetowej. Jak tylko zostanie osiągnięty cel pozyskania danych, następuje ich usunięcie. Dalsze informacje dotyczące obsługi przekazanych danych znajdą Państwo w polityce prywatności incony.de: https://www.incony.de/datenschutz/. Mogą Państwo uniemożliwić pobieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przez pardot.com, dezaktywując wykonanie script-codu na swojej przeglądarce, instalując na swojej przeglądarce script-blocker (znajdziecie go Państwo np. pod http://www.noscript.net lub http://www.ghostery.com).

 • pardot.com
  Na naszej stronie internetowej funkcjonuje webservice firmy Salesforce.com, inc., The Landmark at One Market, Suite 300,, 94105 San Francisco, CA (dalej: pardot.com). Wykorzystujemy te dane, żeby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej. W związku z tym Państwa przeglądarka ewent. dane osobowe są przekazywane do pardot.com. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.f RODO. Uzasadniony interes polega na bezbłędnym funkcjonowaniu strony internetowej. pardot.com posiada własny certyfikat w ramach umowy EU-US-Privacy-Shield (por. https://www.privacyshield.gov/list). Jak tylko zostanie osiągnięty cel pozyskania danych, następuje ich usunięcie. Dalsze informacje dotyczące obsługi przekazanych danych znajdą Państwo w polityce prywatności pardot.com: https://www.salesforce.com/company/privacy/ . Mogą Państwo uniemożliwić pobieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przez pardot.com, dezaktywując wykonanie script-codu na swojej przeglądarce, instalując na swojej przeglądarce script-blocker (znajdziecie go Państwo np. www.noscript.net lub www.ghostery.com).

  You can prevent the use of Pardot by contradicting the corresponding cookies.

 • website-check.de
  Na nasyej stronie internetowej funkcjonuje webservice firmy Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24 w 66111 Saarbrücken, DE (dalej: website-check.de). Wykorzystujemy te dane, żeby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej. W związku z tym Państwa przeglądarka ewent. dane osobowe są przekazywane do website-check.de. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.f RODO (uprawnionz interes). Uzasadniony interes polega na bezbłędnym funkcjonowaniu strony internetowej. Jak tylko zostanie osiągnięty cel pozyskania danych, następuje ich usunięcie. Dalsze informacje dotyczące obsługi przekazanych danych znajdą Państwo w polityce prywatności website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/ . Mogą Państwo uniemożliwić pobieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przez website-check.de, dezaktywując wykonanie script-codu na swojej przeglądarce, instalując na swojej przeglądarce script-blocker (znajdziecie go Państwo np. www.noscript.net lub www.ghostery.com).
Informacja dotycząca stosowania cookies
 

Cookie consent with Consent Manager Provider

Our website uses the cookie consent technology developed by Consent Manager Provider to obtain your consent to the storage of certain cookies on your device and to document these in compliance with data privacy. The provider of this technology is Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Swedem, website: https://www.consentmanager.de (hereinafter “Consent Manager Provider”).
When you visit our website, a connection to the servers of Consent Manager Provider is established to obtain your consents and other cookie usage statements. Consent Manager Provider then stores a cookie in your browser in order to be able to assign the consents or their revocation to you. The data collected in this way is stored until you ask us to delete it, delete the Consent Manager Provider cookie yourself or the purpose for data storage is no longer necessary. Mandatory statutory retention obligations remain unaffected.
Consent Manager Provider is used to obtain the legally required consents for the use of cookies. The legal basis for this is art. 6 of the 1 p. 1 lit. c GDPR.

Contract for order processing
We have concluded a contract for order processing with Consent Manager Provider. This is a data protection contract, which guarantees that Consent Manager Provider processes the personal data of our website visitors only according to our instructions and in compliance with the GDPR.

Bezpieczeństwo i ochrona danych, komunikacja przez e-mail
 • Państwa dane osobowe są chronione w taki sposób środkami technicznymi i organizacyjnymi podczas pobierania, zapisywania i przetwarzania, że nie są one dostępne dla osób trzecich. Niekodowana komunikacja przez e-mail nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa danych podczas przekazywania do naszego systemu IT, dlatego w przypadku informacji o dużej poufności zalecamy komunikację kodowaną lub drogę pocztową.
Automatyczna archiwizacja e/maili
 • Zakres przetwarzania danych osobowych
  Informujemy, że nasz system poczty elektronicznej dysponuje automatycznym systemem archiwizacji. Wszystkie wiadomości przychodzące i wychodzące są zabezpieczone przed modyfikacją i archiwizowane elektronicznie.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uprawniony interes). Nasz uprawniony interes polega na przestrzeganiu założeń prawnopodatkowych i prawnohandlowych (np. §§ 146, 147 niemieckiej ordynacji podatkowej).
 • Cel przetwarzania danych
  Cel archiwizacji polega na przestrzeganiu założeń prawnopodatkowych i prawnohandlowych (np. §§ 146, 147 niemieckiej ordynacji podatkowej).
 • Czas przechowywania danych
  Zapisywanie naszej komunikacji pocztą elektroniczną trwa do upływu terminu prawnopodatkowego i prawnohandlowego obowiązku przechowywania.  Okres przechowywania może wynosić do 10 lat.
 • Możliwość złożenia skargi i usunięcia danych
  W przypadku pytań dotyczących naszego systemu archiwizacji proszę się zwracać do naszego inspektora ochrony danych osobowych. Poza tym informujemy, że uwzględniamy wyłącznie dokumenty rekrutacyjne w formie  PDF. Pakowane pliki (WinZip, WinRAR, itd.) są filtrowane przez nasz system bezpieczeństwa i nie są dostarczane. Listy motywacyjne w formie pliku Word i innych formatów nie są przez nas uwzględniane i są usuwane bez czytania. Proszę pamiętać, że niekodowane dokumenty rekrutacyjne przysłane pocztą elektroniczną ewent. mogą być otwierane przez osoby trzecie przed dotarciem do naszego systemu IT.  Wnioskujemy, że na niekodowane wiadomości rekrutacyjne możemy odpowiadać także w formie niekodowanej.  Jeśli Państwo sobie tego nie życzą, proszę o umieszczenie takiej informacji w treści maila.
Odwołanie zgody - informacje o danych oraz prośby o zmiany, usunięcie & zablokowanie danych

Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o Państwa zapisanych danych, jak i ewent. prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych.  Państwa dane zostaną usunięte, jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami ustawowymi. W każdym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną nam zgodę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych. Prośby o informację, usunięcie i korektę Państwa danych jak i Państwa sugestie można w każdym czasie wysyłać na adres:

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten

Email: reinhard.wiggers@tece.de
Telefon: +49 (0) 25 72 / 9 28 -192
Fax: +49 (0) 25 72 / 9 28 -124

Prawo do przekazywania danych

Mogą Państwo rościć od nas przekazanie  Państwu udostępnionych nam danych dotyczących Państwa osoby w strukturalnym, powszechnie stosowanym, czytelnym maszynowo formacie. Poza tym mogą Państwo od nas żądać niezwłocznego przekazania tych danych osobie trzeciej na Państwa pierwsze polecenie, o ile przetwarzanie oparte jest na zgodzie na podst. art. 6 ust. 1 lit.a RODO lub art. 9 ust. 2 lit.a RODO lub na umowie zgodnej z art. 6 ust.1 lit.b RODO a przetwarzanie przez nas następuje w ramach automatycznego przetwarzania danych. 
Przy wykonywaniu tego prawa przekazywania danych przysługuje Państwu także prawo ubiegania się o to, żeby dotyczące Państwa dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio od jednego odpowiedzialnego do innego, o ile jest to możliwe technicznie. Nie mogą być przy tym naruszane prawa i wolności innych osób.
Prawo do przekazywania danych nie obowiązuje w stosunku do przetwarzania danych osobowych, które są konieczne dla powierzenia zadania leżącego w interesie publicznym lub wykonywania władzy publicznej, która została przekazana osobie odpowiedzialnej.

Prawo do zażalenia do organu nadzorującego zgodnie z art. 77 ust. 1 RODO

Jeśli Państwo podejrzewają, że Państwa dane są przetwarzane na naszej stronie niezgodnie z prawem, mogą Państwo oczywiście w każdym czasie zainicjować wyjaśnienie sądowe tego problemu. Niezależnie od tego, maja Państwo możliwość zwrócić się do organu nadzorującego. W państwie członkowskim UE przysługuje Państwu prawo do zażalenia w Państwa miejscu pobytu, miejscu pracy i/lub miejscu domniemanego naruszenia prawa, tzn. mogą się Państwo wybrać organ nadzorujący, do którego chcą się Państwo zwrócić w ww.miejscach.  Organ nadzorujący, do którego skierowano zażalenie, poinformuje Państwa o stanie i wynikach Państwa podania, łącznie z możliwością sądowego środka zaskarżania zgodnie z art. 78 RODO

Sporządzona przez:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de