Skip to main content

Duomenų apsaugos deklaracija

Susiekite su mumis:
info@tece.lt

Duomenų apsaugos deklaracija

Džiaugiamės, kad apsilankėte mūsų interneto puslapyje www.tece.com/lt ir domitės mūsų įmone. Mums svarbu saugoti jūsų asmens duomenis. Asmens duomenys – tai informacija apie asmeninius ar dalykinius tam tikro ar lengvai nustatomo fizinio asmens santykius. Tai, pvz., asmens vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris ir gimimo data, taip pat visi kiti duomenys, kuriuos galima susieti su lengvai nustatomu asmeniu.

Asmens duomenys ypatingai saugomi teisės aktais, todėl juos renkame tik savo interneto puslapio tvarkymo ir paslaugų teikimo reikmėms. Taip pat nurodome, kokius asmeninius duomenis renkame, jums lankantis mūsų interneto puslapyje, ir kaip juos naudojame.

Mūsų duomenų apsaugos praktika atitinka teisės aktų, ypač Federalinio duomenų apsaugos įstatymo (vok. santrumpa – BDSG), Telekomunikacijų priemonių įstatymo (vok. santrumpa – TMG) ir ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus. Jūsų asmeninius duomenis rinksime, dorosime ir saugosime šio interneto puslapio tinkamam veikimui užtikrinti bei mūsų turiniui ir paslaugoms teikti, taip pat užklausoms apdoroti ir (prireikus) užsakymams / sutartims vykdyti, bet tik tuo atveju, jei tam yra pagrįstas interesas pagal BDAR 6 str. 1 d. 1 sak. f p. ar yra suteiktas leidimas. Tik tuo atveju, kai esate iš anksto davę sutikimą, jūsų duomenys naudojami ir kitiems sutikime aiškiai apibrėžtiems tikslams, pvz., reklaminei informacijai naujienlaiškiuose siųsti.

Atsakingas subjektas pagal DSGVO 4 str. 7 p.

Atsakingas subjektas pagal BDAR ir kitose valstybėse narėse galiojančių nacionalinių duomenų apsaugos įstatymų, taip pat kitų duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas:

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten 
El. p.: reinhard.wiggers@tece.de

Tel.: +49 (0) 25 72 / 9 28 -192
Faks: +49 (0) 25 72 / 9 28 -124

Už duomenų apsaugą atsakingo asmens vardas, pavardė ir adresas

Claus Wissing
Sachverständigenbüro Mülot GmbH
Grüner Weg 80, 48268 Greven
Tel.: +49 (0) 25 71/5402 0
datenschutz@svb-muelot.de

Svetainės priežiūra ir žurnalo failo kūrimas

Kiekvieną kartą atidarius mūsų interneto puslapį, mūsų sistema pradeda automatizuotai rinkti užklausą pateikusio kompiuterio sistemos duomenis ir informaciją. Renkami šie duomenys:

Duomenų apimtis ir naudojimas

 1. informacija apie naršyklės tipą ir naudojamą versiją;
 2. įrenginio, iš kurio gauta užklausa, operacinė sistema;
 3. įrenginio, iš kurio gauta užklausa, IP adresas;
 4. prieigos data ir laikas;
 5. žiniatinklio svetainės ir ištekliai (paveikslėliai, failai, kitas puslapio turinys), dėl kurių galima teikti užklausą mūsų interneto puslapyje;
 6. žiniatinklio svetainės, iš kurių naudotojo sistema pasiekė mūsų interneto puslapį (iškvietos sekimas).

Šie duomenys išsaugomi mūsų sistemos žurnalų failuose. Šie duomenys neišsaugomi kartu su asmeniniais konkretaus naudotojo duomenimis, todėl pavieniai puslapio lankytojai neidentifikuojami.

 • Teisinis asmeninių duomenų dorojimo pagrindas
  BDAR 6 str. 1 d. f p. (pagrįstas interesas). Mūsų pagrįstas interesas – užtikrinti, jog bus pasiektas toliau aprašytas tikslas.
 • 1 d. f p. (pagrįstas interesas)
  Registruojantis, užtikrinamas mūsų interneto puslapio suderinamumas kaip įmanoma didesniam skaičiui naudotojų, taip pat kovojama su piktnaudžiavimu ir šalinamos triktys. Būtina įrašyti techninius užklausą teikiančio kompiuterio duomenis, kad būtų galima kaip įmanoma greičiau reaguoti į rodymo klaidas, mūsų IT sistemų atakas ir (arba) mūsų interneto puslapio veikimo klaidas. Taip pat duomenis naudojame žiniatinklio svetainei optimizuoti ir mūsų informacinių technologijų sistemų saugumui iš esmės užtikrinti.
 • Duomenų naudojimo tikslas
  Pirmiau nurodyti techniniai duomenys ištrinami iš karto, kai tik jų nebereikia internetinio puslapio suderinamumui visų lankytojų reikmėms užtikrinti, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius po mūsų internetinio puslapio užklausos.
 • Galimybė paprieštarauti duomenų saugojimui ir juos pašalinti
  Galimybės paprieštarauti duomenų išsaugojimui ir juos pašalinti priklauso nuo toliau šioje duomenų apsaugos deklaracijoje išdėstytų bendrųjų nuostatų dėl teisės aktuose, reglamentuojančiuose duomenų apsaugą, apibrėžtos teisės paprieštarauti ir reikalavimo pašalinti duomenis.
Ypatingos interneto puslapio funkcijos

Mūsų puslapyje rasite įvairių funkcijų, kurias naudojant, renkame, dorojame ir išsaugome asmeninius duomenis. Toliau paaiškinsime, ką darome su šiais duomenimis.

Registracijos naujienlaiškiui gauti formuliaras:

 • Asmeninių duomenų naudojimo apimtis
  Jūsų duomenys, įvesti registruojantis naujienlaiškiui gauti.
 • Teisinis asmeninių duomenų dorojimo pagrindas
  BDAR 6 str. 1 d. a p. (sutikimas pagal nutylėjimą).
 • 1 d. f p. (pagrįstas interesas)
  Mūsų naujienlaiškio registracijos šablone nurodytus duomenis naudojame tik savo naujienlaiškiui, kuriame teikiame informaciją apie visas savo paslaugas ir naujienas, siųsti. Po registracijos atsiųsime jums elektroninį patvirtinimo laišką su nuoroda, kurią turite spragtelėti, kad galėtumėte užbaigti registraciją mūsų naujienlaiškiui gauti (dvigubas sutikimas).
 • Duomenų naudojimo tikslas
  Mūsų naujienlaiškio galima bet kada atsisakyti, paspaudus atsisakymo nuorodą, kuri yra kiekviename naujienlaiškyje. Jūsų duomenis ištrinsime iš karto po išsiregistravimo. Neužbaigus registracijos, jūsų duomenis taip pat ištrinsime. Pasiliekame teisę ištrinti duomenis nenurodę jokių priežasčių ir iš anksto ar papildomai neinformavę.
 • Galimybė paprieštarauti duomenų saugojimui ir juos pašalinti
  Galimybės paprieštarauti duomenų išsaugojimui ir juos pašalinti priklauso nuo toliau šioje duomenų apsaugos deklaracijoje išdėstytų bendrųjų nuostatų dėl teisės aktuose, reglamentuojančiuose duomenų apsaugą, apibrėžtos teisės paprieštarauti ir reikalavimo pašalinti duomenis.

Kontaktinis (-ai) formuliaras (-ai):

 • Asmeninių duomenų naudojimo apimtis
  Duomenys, kuriuos įvedėte mūsų kontaktiniuose formuliaruose.
 • Teisinis asmeninių duomenų dorojimo pagrindas
  BDAR 6 str. 1 d. a p. (sutikimas pagal nutylėjimą).
 • 1 d. f p. (pagrįstas interesas)
  Mūsų kontaktiniame (-uose) formuliare (-uose) nurodytus duomenis naudojame tik konkrečiai užklausai, pateikiamai kartu su kontaktiniu formuliaru, dėl kontaktinių duomenų apdoroti.
 • Duomenų naudojimo tikslas
  Apdorojus jūsų užklausą, surinkti duomenys iš karto ištrinami, jei nėra teisės aktais nustatytų saugojimo terminų.
 • Galimybė paprieštarauti duomenų saugojimui ir juos pašalinti
  Galimybės paprieštarauti duomenų išsaugojimui ir juos pašalinti priklauso nuo toliau šioje duomenų apsaugos deklaracijoje išdėstytų bendrųjų nuostatų dėl teisės aktuose, reglamentuojančiuose duomenų apsaugą, apibrėžtos teisės paprieštarauti ir reikalavimo pašalinti duomenis.
  Automatinis mokumo tikrinimas / vertinimas

  Jei atliekame išankstinį mokėjimą, pasiliekame teisę savo pagrįstiems interesams užtikrinti atlikti automatinį toliau nurodytos (-ų) įmonės (-ų) mokumo patikrinimą, remdamiesi matematiniu statistiniu metodu. Iš toliau nurodytų paslaugų teikėjų gauname informaciją apie statistinę nemokumo tikimybę. Mokumo tikrinimas gali apimti tikimybės vertes (vertinimo vertes), kurios skaičiuojamos remiantis mokslininkų pripažintais matematiniais statistiniais metodais. Tai atliekant, pagal įvairius požymius, tokius kaip, pavyzdžiui, pajamos, adreso duomenys, profesija, šeimyninė padėtis ir ligšiolinė mokumo istorija, galima įvertinti būsimą kliento nemokumo riziką. Rezultatas išreiškiamas mokėjimo vertės (vadinamojo score) pavidalu. Taip gauta informacija – pagrindas mūsų sprendimui dėl sutartinių santykių užmezgimo, palaikymo ar nutraukimo priimti. Vis dėlto galimybė rinktis siūlomas mokėjimo rūšis nepriklauso nuo tokios informacijos.

  Galimybės paprieštarauti duomenų išsaugojimui ir juos pašalinti priklauso nuo toliau šioje duomenų apsaugos deklaracijoje išdėstytų bendrųjų nuostatų dėl teisės aktuose, reglamentuojančiuose duomenų apsaugą, apibrėžtos teisės paprieštarauti ir reikalavimo pašalinti duomenis.

  Išsamiau:

  • Verband der Vereine Creditreform e.V.:
   sudarant sutartis ir tam tikrais atvejais, kuriais atsiranda pagrįstas interesas, mūsų įmonė reguliariai tikrina net ir pastovių klientų mokumą. Tam bendradarbiaujame su „Creditreform filialų asociacija“, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss (www.creditreform.de), iš kurios gauname atitinkamus reikiamus duomenis. „Creditreform filialų asociacija“ užsakymu jau iš anksto pranešame šią ES BDAR 14 str. atitinkančią informaciją:
   „Creditreform filialų asociacija“ – tai vartotojų informavimo agentūra. Ji valdo duomenų bazę, kurioje kaupiama informacija apie privačių asmenų mokumą.
   Remdamasi šia informacija, „Creditreform filialų asociacija“ teikia savo klientams informaciją apie mokumą. Klientams priskiriamos, pavyzdžiui, kredito įstaigos, išperkamosios nuomos bendrovės, draudimo, telekomunikacijų bendrovės, įsiskolinimų administravimo bendrovės, prekybos paštu, didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės ir kitos įmonės, tiekiančios prekes ar teikiančios paslaugas. Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, dalis informacinių duomenų bazėje esančių duomenų teikiama ir kitoms įmonių duomenų bazėms, taip pat naudojama prekybos pašto adresais reikmėms.
   „Creditreform filialų asociacija“ duomenų bazėje ypač kaupiami duomenys apie asmenų vardą, pavardę, adresą, gimimo datą, (prireikus) el. pašto adresą, mokumą ir statusą juridiniuose asmenyse. Išsaugotų duomenų naudojimo tikslas – informacijos apie asmens, dėl kurio teikiama užklausa, kreditingumą teikimas. Teisinis naudojimo pagrindas – ES BDAR 6 str. 1f d. Tad informacija apie šiuos duomenis gali būti teikiama tik tada, kai klientas įrodo, jog turi pagrįstą interesą žinoti šią informaciją. Jei duomenys perduodami ES nepriklausančioms valstybėms, tai turi būti daroma remiantis vadinamosiomis standartinių sutarčių išlygomis, su kuriomis galite susipažinti ar atsisiųsti iš šio saito: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE.
   Duomenys saugomi tol, kol juos žinoti būtina saugojimo tikslui pasiekti. Paprastai būtina juos žinoti bent trejų metų saugojimo laikotarpiu. Pasibaigus terminui, tikrinama, ar ir toliau būtina saugoti duomenis, priešingu atveju jie ištrinami tiksliai nustatytą dieną. Faktinėmis aplinkybėmis duomenys ištrinami praėjus lygiai trims metams po to, kai pasiekiamas tikslas. Skolininkų sąrašo įrašai pagal Civilinio proceso kodekso (vok. santrumpa – ZPO) 882e str. ištrinami praėjus lygiai trims metams po nurodymo įrašyti į sąrašą.
   Pagrįsti interesai pagal ES BDAR 6 str. 1f d. gali būti sprendimo dėl kredito priėmimas, verslo ryšių užmezgimas, dalyvavimo įmonėje santykis, įsiskolinimai, mokumo tikrinimas, draudimo sutartis, informacija apie vykdymą. „Creditreform filialų asociacija“ atžvilgiu turite teisę gauti informaciją apie šiame sąraše išsaugotus jūsų kaip asmens duomenis. Jei išsaugoti jūsų duomenys neteisingi, turite teisę pareikalauti juos pataisyti ar ištrinti. Jei neįmanoma iš karto nustatyti, ar duomenys teisingi ar ne, turite teisę pareikalauti blokuoti atitinkamus duomenis tol, kol bus išsiaiškinta. Jei jūsų duomenys neišsamūs, galite pareikalauti juos papildyti. Jei sutikote, kad būtų naudojami „Creditreform filialų asociacija“ išsaugoti duomenys, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą. Atšaukus, pagal jūsų sutikimą iki atitinkamo atšaukimo vykdytas jūsų duomenų naudojimas laikomas teisėtu.
   Jei turite prieštaravimų, pageidavimų ar skundų dėl duomenų apsaugos, galite bet kada kreiptis į „Creditreform filialų asociacija“ įgaliotą asmenį, atsakingą už duomenų apsaugą. Jis greitai ir konfidencialiai atsakys į visus klausimus dėl duomenų apsaugos. Taip pat dėl to, kaip „Creditreform filialų asociacija“ naudoja duomenis, galite teikti skundus jūsų federacinės žemės įgaliotiniui, atsakingam už duomenų apsaugą.
   „Creditreform filialų asociacija“ išsaugoti jūsų duomenys yra gauti iš viešai prieinamų šaltinių, skolų išieškojimo įmonių ar jos klientų. „Creditreform filialų asociacija“, siekdama apibrėžti jūsų mokumą, suformuoja jūsų duomenų vertinimo vertę.
   Jūsų vertinimo vertė apima amžiaus ir lyties duomenis, adreso duomenis ir iš dalies mokėjimo istorijos duomenis. Šie duomenys skirtingu mastu naudojami skaičiuojant vertinimo vertę. „Creditreform filialų asociacija“ klientai naudoja vertinimo vertes kaip pagalbinę priemonę vykdydami savo pačių sprendimus dėl kredito.
  • Prieštaravimo teisė:
   „Creditreform filialų asociacija“ išsaugoti duomenys naudojami dėl privalomų kreditorių ir kreditų apsaugos priežasčių, kurios yra svarbesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba yra skirti teisinėms pretenzijoms reikšti, vykdyti ar ginti. Tik esant priežastims, kurios atsirado dėl jūsų ypatingųjų aplinkybių ir kurios turi būti įrodytos, galite paprieštarauti jūsų duomenų naudojimui. Jei įrodoma, kad yra šios ypatingosios priežastys, duomenys nebenaudojami. Jei prieštaraujate jūsų duomenų naudojimui reklamos ir rinkodaros tikslais, duomenys šiems tikslams nebenaudojami.
   Atsakingas subjektas pagal ES BDAR 4 str. 7 p. yra „Creditreform filialų asociacija“, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss (www.creditreform.de). Visais klausimais su mumis galite susisiekti naudodami šiuos kontaktinius duomenis: tel. +49 2131 109-0, +49 2131 109-8000, el. p. Creditreform@verband.creditreform.de
   Su įgaliotu subjektu, atsakingu už duomenų apsaugą, galite susisekti naudodami šiuos kontaktinius duomenis: „Creditreform filialų asociacija“, Datenschutzbeauftragter (liet. Įgaliotas asmuo, atsakingas už duomenų apsaugą), Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, Datenschutz@verband.creditreform.de.
  Statistinis apsilankymų šiame interneto puslapyje vertinimas

  Žiniatinklio stebėjimo priemonė Šio interneto puslapio ar pavienių jo failų iškvietos atveju renkame, naudojame ir išsaugome šiuos duomenis: IP adresą, žiniatinklio svetainę, iš kurios buvo pateikta failo užklausa, failo pavadinimą, iškvietos datą ir laiką, perduotų duomenų kiekį ir pranešimą apie sėkmingą iškvietą (vadinamąjį žiniatinklio žurnalą). Šiuos prieigos duomenis naudojame kaip neasmeninius duomenis, nuolat gerindami savo interneto paslaugas ir statistikos reikmėms.

  Norėdami įvertinti apsilankymus šiame interneto puslapyje, taip pat naudojame šias žiniatinklio stebėjimo priemones:

  • „Google Googleadservices“ („Google“ reklamos paslaugos) / „Google AdWords Conversion“ („Google“ reklaminių žodžių konvertavimas) / „Google Dynamic Remarketing“ („Google“ dinamiškas perpardavimas)
   Savo žiniatinklio svetainėje naudojame įmonės „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, JAV (čia toliau – „Google Googleadservices“ / „Google AdWords Conversion“ / „Google Dynamic Remarketing“) žiniatinklio stebėjimo paslaugas. „Google Googleadservices“ („Google“ reklamos paslaugos) / „Google AdWords Conversion“ („Google“ reklaminių žodžių konvertavimas) / „Google Dynamic Remarketing“ („Google“ dinamiškas perpardavimas). „Google-Analytics“, stebėdama žiniatinklį, naudoja slapukus, kurie išsaugomi jūsų kompiuteryje ir naudojami mūsų žiniatinklio svetainės naudojimo ir jūsų naršymo istorijos analizei atlikti (vadinamajam stebėjimui). Šią analizę atliekame remdamiesi „Google Googleadservices“ / „Google AdWords Conversion“ / „Google Dynamic Remarketing“ stebėjimo paslauga, kad galėtume nuolat optimizuoti savo interneto paslaugas ir geriau jas teikti. Naudojant mūsų žiniatinklio svetainę, tokie duomenys kaip ypač jūsų IP adresas ir jūsų naudojimo veiklos informacija perduodami į įmonės „Google Googleadservices“ / „Google AdWords Conversion“ / „Google Dynamic Remarketing“ serverį ir naudojami bei saugomi už Europos Sąjungos ribų, pvz., JAV. Teisinis duomenų naudojimo pagrindas – BDAR 6 str. 1 d. 1a p. „Google Googleadservices“ / „Google AdWords Conversion“ / „Google Dynamic Remarketing“ pati sertifikavo savo veiklą pagal ES ir JAV „privatumo skydo“ sutartį (žr. https://www.privacyshield.gov/list). Duomenys ištrinami iš karto, kai tik pasiekiamas duomenų rinkimo tikslas. Daugiau informacijos apie perduotų duomenų tvarkymą rasite „Google Googleadservices“ / „Google AdWords Conversion“ / „Google Dynamic Remarketing“ duomenų apsaugos deklaracijoje: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Galite užkirsti kelią asmeninių duomenų (ypač jūsų IP adreso) rinkimui ir perdavimui bei naudojimui savo naršyklėje deaktyvuodami tvarkyklės kodo versiją ir įdiegdami savo naršyklėje tvarkyklės blokavimo programą (ją rasite, pvz., www.noscript.net ar www.ghostery.com) arba suaktyvindami savo naršyklės nustatymą „Do Not Track“.

   You can prevent the use of Google AdWords by contradicting the corresponding cookies.

  „Google-Analytics“ („Google“ analitika)

  • Asmeninių duomenų naudojimo apimtis
   Savo puslapyje naudojame įmonės „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, JAV (čia toliau vadinamos „Google-Analytics“ žiniatinklio stebėjimo paslaugą. „Google-Analytics“ („Google“ analitika) „Google-Analytics“, stebėdama žiniatinklį, naudoja slapukus, kurie išsaugomi jūsų kompiuteryje ir naudojami mūsų žiniatinklio svetainės naudojimo ir jūsų naršymo istorijos analizei atlikti (vadinamajam stebėjimui). Šią analizę atliekame remdamiesi „Google-Analytics“ stebėjimo paslauga tam, kad nuolat optimizuotume savo interneto paslaugas ir padarytume jas patogesnes naudoti. Naudojantis mūsų žiniatinklio svetaine, duomenys, pavyzdžiui, ypač jūsų IP adresas ir jūsų naudojimo veiklos duomenys perduodami į įmonės „Google LLC“ serverį bei naudojami ir saugomi už Europos Sąjungos ribų, pvz., JAV.

   ES Komisija nustatė, kad JAV gali būti užtikrintas tinkamas duomenų apsaugos lygis, jei duomenis naudojanti įmonė laikosi JAV ir ES „privatumo skydo“ sutarties, o JAV buvo leista tokiu būdu eksportuoti duomenis. Suaktyvinus IP anonimiškumo nustatymą šio internetinio puslapio „Google-Analytics“ stebėjimo kode, „Google-Analytics“ prieš perdavimą anonimizuoja jūsų IP adresą. Šioje žiniatinklio svetainėje naudojamas „Google-Analytics“ stebėjimo kodas, išplėstas pridėjus operatorių gat._anonymizeIp(); tam, kad būtų galima anonimiškai fiksuoti IP adresus (vadinamasis IP šablonų generavimas).

   Teisinis asmeninių duomenų dorojimo pagrindas
   6 str. 1 d. a p. (sutikimas), arba registruojantis „Google“ (susikuriant „Google“ paskyrą ir sutinkant su ten išdėstytais nurodymais dėl duomenų apsaugos), arba, jei nesate užsiregistravę „Google“, atskiru sutikimu atidarius mūsų puslapį.

   1 d. f p. (pagrįstas interesas)
   Pagal mūsų užsakymą „Google“ naudos šią informaciją, kad įvertintų jūsų apsilankymą šiame interneto puslapyje, rengtų ataskaitas apie veiklą žiniatinklyje ir mums teiktų kitas su žiniatinklio ir interneto naudojimu susijusias paslaugas. „Google-Analytics“ iš jūsų naršyklės perduotas IP adresas nepridedamas prie kitų „Google LLC“ duomenų.

   Saugojimo trukmė
   „Google“ su žiniatinklio stebėjimu susijusius duomenis saugos tol, kol tai bus būtina užsakytai žiniatinklio paslaugai atlikti. Duomenys renkami ir saugomi anonimiškai. Jei vis dėlto duomenys susiję su asmeniu, jie iš karto ištrinami, kai jiems netaikomi jokie teisės aktais apibrėžti įsipareigojimai dėl saugojimo. Bet kuriuo atveju duomenys ištrinami pasibaigus įsipareigojimui saugoti duomenis.

   Galimybė paprieštarauti duomenų saugojimui ir juos pašalinti
   Galite neleisti rinkti ir perduoti „Google“ asmeninius duomenis (ypač jūsų IP adresą) bei „Google“ naudoti šiuos duomenis, deaktyvuodami savo naršyklėje tvarkyklės kodą ir įdiegdami joje tvarkyklės blokavimo programą (ją rasite www.noscript.net arba www.ghostery.com) arba suaktyvindami savo naršyklės nustatymą „Do Not Track“. Be to, galite neleisti „Google“ kaupti ir naudoti per „Google“ slapuką sugeneruotus ir su jūsų žiniatinklio svetainės naudojimu susijusius duomenis (įsk. jūsų IP adresą), iš nurodyto saito (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) atsisiuntę ir įdiegę esamą naršyklės priedą. „Google-Analytics“ saugumo ir duomenų apsaugos pagrindai skelbiami http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

   You can prevent the use of Google Analytics by contradicting the corresponding cookies.

  Matomo (formerly Piwik)

  This website uses the open source web analysis service Matomo. Matomo uses so-called “cookies,” which are text files that are stored on your computer and that make it possible to analyse your use of this website. For this purpose, the information about the use of this website generated by the cookie will be archived on our server. Prior to archiving, the IP address will first be anonymized.

  Matomo cookies will remain on your device until you delete them.

  The storage of Matomo cookies and the use of this analysis tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in the anonymous analysis of user patterns, in order to optimize the operator’s web offerings and advertising. If a corresponding agreement has been requested (e.g. an agreement to the storage of cookies), the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR; the agreement can be revoked at any time.

  The information generated by cookies concerning the use of this website shall not be shared with any third parties. You may prevent the storage of cookies at any time by making pertinent changes to your browser software settings; however, we have to point out that in this case you may not be able to use all of the functions of this website to their fullest extent.

  If you do not consent to the storage and use of your data, you have the option to deactivate the storage and use of such data here. In this case, an opt-out cookie will be stored in your browser to prevent Matomo from storing your usage data. If you delete your cookies, this will also result in the deletion of the Matomo opt out cookie. Hence, you will have to reactivate the opt out when you return to visit this website.

  „Google Tag Manager“ („Google žymenų valdiklis“)

  • Asmeninių duomenų naudojimo apimtis
   Savo puslapyje naudojame įmonės „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, JAV (čia toliau vadinamos „Google Tag Manager“) paslaugą. „Google Tag Manager“ („Google žymenų valdiklis“) „Google Tag Manager“ palaiko techninę platformą kitoms žinatinklio paslaugoms ir žiniatinklio stebėjimo programoms teikti naudojant vadinamąsias žymes ir jas bendrai valdyti. „Google Tag Manager“ išsaugo jūsų kompiuteryje atitinkamus slapukus ir analizuoja jūsų naršymo istoriją, jei žiniatinklio stebėjimo įrankis naudojamas per „Google-Tag-Manager“ (atlieka vadinamąjį stebėjimą). Šiuos atskirose „Google-Tag-Manager“ žymėse įdėtus ir atsiųstus duomenis „Google Tag Manager“ kaupia, saugo ir naudoja vieningoje naudotojo sąsajoje. Visos įdėtos žymės dar kartą atskirai nurodomos šioje duomenų apsaugos deklaracijoje. Daugiau informacijos apie „Google Tag Manager“ įdėtų įrankių duomenų apsaugą rasite atitinkamame šios duomenų apsaugos deklaracijos skyriuje. Kai mūsų interneto svetainė naudojama suaktyvinus „Google-Tag-Manager“ žymių įdėjimo funkciją, duomenys, ypač jūsų IP adresas ir jūsų naudojimo veiklos informacija perduodami į įmonės „Google LLC“ serverį ir naudojami bei saugomi už Europos Sąjungos ribų, pvz., JAV.
   ES Komisija nustatė, kad JAV gali būti užtikrintas tinkamas duomenų apsaugos lygis, jei duomenis naudojanti įmonė laikosi JAV ir ES „privatumo skydo“ sutarties, o JAV buvo leista tokiu būdu eksportuoti duomenis. Būtent taip „Google LLC“ vykdo savo veiklą. Dėl žiniatinklio paslaugos, įdėtos naudojant „Google Tag Manager“, galioja atitinkamo šios duomenų apsaugos deklaracijos skyriaus nuostatos. „Google Tag Manager“ naudojami stebėjimo įrankiai dėl šaltinio kodo IP anonimiškumo užtikrina, kad „Google Tag Manager“ IP adresas bus anonimizuotas prieš perdavimą. Atitinkamai „Google Tag Manager“ IP adresus renka tik anonimiškai (atlieka vadinamąjį IP šablonų generavimą).
  • Teisinis asmeninių duomenų dorojimo pagrindas
   6 str. 1 d. a p. (sutikimas), arba registruojantis „Google“ (susikuriant „Google“ paskyrą ir sutinkant su ten išdėstytais nurodymais dėl duomenų apsaugos), arba, jei nesate užsiregistravę „Google“, atskiru sutikimu atidarius mūsų puslapį.
  • 1 d. f p. (pagrįstas interesas)
   Pagal mūsų užsakymą „Google“ naudos šią informaciją, kad įvertintų jūsų apsilankymą šiame interneto puslapyje, rengtų ataskaitas apie veiklą žiniatinklyje ir mums teiktų kitas su žiniatinklio ir interneto naudojimu susijusias paslaugas. „Google-Analytics“ iš jūsų naršyklės perduotas IP adresas nepridedamas prie kitų „Google LLC“ duomenų.
  • Saugojimo trukmė
   „Google“ su žiniatinklio stebėjimu susijusius duomenis saugos tol, kol tai bus būtina užsakytai žiniatinklio paslaugai atlikti. Duomenys renkami ir saugomi anonimiškai. Jei vis dėlto duomenys susiję su asmeniu, jie iš karto ištrinami, kai jiems netaikomi jokie teisės aktais apibrėžti įsipareigojimai dėl saugojimo. Bet kuriuo atveju duomenys ištrinami pasibaigus įsipareigojimui saugoti duomenis.
  • Galimybė paprieštarauti duomenų saugojimui ir juos pašalinti
   Galite neleisti rinkti ir perduoti „Google“ asmeninius duomenis (ypač jūsų IP adresą) bei „Google“ naudoti šiuos duomenis, deaktyvuodami savo naršyklėje tvarkyklės kodą ir įdiegdami joje tvarkyklės blokavimo programą (ją rasite www.noscript.net arba www.ghostery.com) arba suaktyvindami savo naršyklės nustatymą „Do Not Track“. Be to, galite neleisti „Google“ kaupti ir naudoti per „Google“ slapuką sugeneruotus ir su jūsų žiniatinklio svetainės naudojimu susijusius duomenis (įsk. jūsų IP adresą), iš nurodyto saito (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) atsisiuntę ir įdiegę esamą naršyklės priedą. „Google-Analytics“ saugumo ir duomenų apsaugos pagrindai skelbiami http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
  Išorinių žiniatinklio paslaugų įdėjimas ir duomenų naudojimas už ES ribų

  Savo interneto puslapyje naudojame aktyviuosius išorinių paslaugos teikėjų, vadinamųjų žiniatinklio paslaugų „Java Script“ turinius. Atidarius mūsų interneto puslapį, šie išoriniai paslaugų teikėjai prireikus gali gauti asmeninę informaciją apie jūsų apsilankymą mūsų interneto puslapyje. Tai darant, duomenys gali būti naudojami už ES ribų. Galite neleisti jų taip naudoti, įdiegdami „Java-Script“ blokavimo programą, pvz., naršyklės priedą „NoScript“ (www.noscript.net), arba savo naršyklėje deaktyvuodami „Java-Script“. Dėl to galite susidurti su interneto puslapio, kuriame lankotės, veikimo apribojimais.

  Naudojame šias išorines žiniatinklio paslaugas:

  • Doubleclick
   Į mūsų svetainę papildomai įkeliama įmonės „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (čia toliau vadinamos „Doubleclick“), žiniatinklio paslauga.  Šiuos duomenis naudojame visapusiškam savo žiniatinklio svetainės veikimui užtikrinti. Todėl (prireikus) asmeniniai jūsų naršyklės duomenys perduodami „Doubleclick“. Teisinis duomenų naudojimo pagrindas – tai BDAR 6 str. 1 d. f p. Pagrįstas interesas – tai teisingas interneto puslapio veikimas. „Doubleclick“ pati sertifikavo savo veiklą pagal ES ir JAV „privatumo skydo“ sutartį (žr. https://www.privacyshield.gov/list). Duomenys ištrinami iš karto, kai tik pasiekiamas duomenų rinkimo tikslas. Daugiau informacijos apie perduotų duomenų tvarkymą rasite „Doubleclick“ duomenų apsaugos deklaracijoje: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Galite užkirsti kelią asmeninių duomenų rinkimui ir naudojimui savo naršyklėje deaktyvuodami tvarkyklės kodo versiją ir įdiegdami savo naršyklėje tvarkyklės blokavimo programą (ją rasite, pvz., www.noscript.net ar www.ghostery.com).
  • Google
   Į mūsų svetainę papildomai įkeliama įmonės „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (čia toliau vadinamos „Google“), žiniatinklio paslauga.  Šiuos duomenis naudojame visapusiškam savo žiniatinklio svetainės veikimui užtikrinti. Todėl (prireikus) asmeniniai jūsų naršyklės duomenys perduodami „Google“. Teisinis duomenų naudojimo pagrindas – tai BDAR 6 str. 1 d. f p. Pagrįstas interesas – tai teisingas interneto puslapio veikimas. „Google“ pati sertifikavo savo veiklą pagal ES ir JAV „privatumo skydo“ sutartį (žr. https://www.privacyshield.gov/list). Duomenys ištrinami iš karto, kai tik pasiekiamas duomenų rinkimo tikslas. Daugiau informacijos apie perduotų duomenų tvarkymą rasite „Google“ duomenų apsaugos deklaracijoje: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Galite užkirsti kelią asmeninių duomenų rinkimui ir naudojimui savo naršyklėje deaktyvuodami tvarkyklės kodo versiją ir įdiegdami savo naršyklėje tvarkyklės blokavimo programą (ją rasite, pvz., www.noscript.net ar www.ghostery.com).
  • pardot.com
   Į mūsų žiniatinklio svetainę papildomai įkeliama įmonės „Salesforce.com, inc.“, The Landmark at One Market, Suite 300, 94105 San Francisco, Kalifornija, žiniatinklio paslauga (čia toliau vadinama pardot.com). Šiuos duomenis naudojame visapusiškam savo žiniatinklio svetainės veikimui užtikrinti. Todėl (prireikus) asmeniniai jūsų naršyklės duomenys perduodami pardot.com. Teisinis duomenų naudojimo pagrindas – tai BDAR 6 str. 1 d. f p. Pagrįstas interesas – tai teisingas interneto puslapio veikimas. pardot.com pati sertifikavo savo veiklą pagal ES ir JAV „privatumo skydo“ sutartį (žr. https://www.privacyshield.gov/list). Duomenys ištrinami iš karto, kai tik pasiekiamas duomenų rinkimo tikslas. Daugiau informacijos apie perduotų duomenų tvarkymą rasite pardot.com duomenų apsaugos deklaracijoje: https://www.salesforce.com/company/privacy/. Galite užkirsti kelią asmeninių duomenų rinkimui ir naudojimui savo naršyklėje deaktyvuodami tvarkyklės kodo versiją ir įdiegdami savo naršyklėje tvarkyklės blokavimo programą (ją rasite, pvz., www.noscript.net ar www.ghostery.com).

   You can prevent the use of Pardot by contradicting the corresponding cookies.

  • website-check.de
   Į mūsų žiniatinklio svetainę papildomai įkeliama įmonės „Website-Check GmbH“, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, Vokietija, žiniatinklio paslauga (čia toliau vadinama website-check.de). Šiuos duomenis naudojame visapusiškam savo žiniatinklio svetainės veikimui užtikrinti. Todėl (prireikus) asmeniniai jūsų naršyklės duomenys perduodami website-check.de. Teisinis duomenų naudojimo pagrindas – tai BDAR 6 str. 1 d. f p. Pagrįstas interesas – tai teisingas interneto puslapio veikimas. Duomenys ištrinami iš karto, kai tik pasiekiamas duomenų rinkimo tikslas. Daugiau informacijos apie perduotų duomenų tvarkymą rasite website-check.de duomenų apsaugos deklaracijoje: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/. Galite užkirsti kelią asmeninių duomenų rinkimui ir naudojimui savo naršyklėje deaktyvuodami tvarkyklės kodo versiją ir įdiegdami savo naršyklėje tvarkyklės blokavimo programą (ją rasite, pvz., www.noscript.net ar www.ghostery.com).
  Informavimas apie slapukų naudojimą
   

  Cookie consent with Consent Manager Provider

  Our website uses the cookie consent technology developed by Consent Manager Provider to obtain your consent to the storage of certain cookies on your device and to document these in compliance with data privacy. The provider of this technology is Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Swedem, website: https://www.consentmanager.de (hereinafter “Consent Manager Provider”).
  When you visit our website, a connection to the servers of Consent Manager Provider is established to obtain your consents and other cookie usage statements. Consent Manager Provider then stores a cookie in your browser in order to be able to assign the consents or their revocation to you. The data collected in this way is stored until you ask us to delete it, delete the Consent Manager Provider cookie yourself or the purpose for data storage is no longer necessary. Mandatory statutory retention obligations remain unaffected.
  Consent Manager Provider is used to obtain the legally required consents for the use of cookies. The legal basis for this is art. 6 of the 1 p. 1 lit. c GDPR.

  Contract for order processing
  We have concluded a contract for order processing with Consent Manager Provider. This is a data protection contract, which guarantees that Consent Manager Provider processes the personal data of our website visitors only according to our instructions and in compliance with the GDPR.

  Duomenų saugumas ir duomenų apsauga, bendravimas elektroniniu paštu
  • Renkant, kaupiant ir naudojant jūsų asmeninius duomenis, pastarieji techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis saugomi taip, kad jie tampa neprieinami tretiesiems asmenims. Jei bendravimas elektroniniu paštu nekoduotas, negalime užtikrinti visapusiško į mūsų IT sistemas perduodamų duomenų saugumo, todėl rekomenduojame aukšto konfidencialumo lygio informaciją perduoti naudojant koduotas ryšio ar pašto priemones.
  Automatizuotas elektroninio pašto archyvavimas
  • Asmeninių duomenų naudojimo apimtis
   Vienareikšmiškai nurodome, kad mūsų pašto sistemoje yra automatizuoto archyvavimo funkcija. Todėl visi gaunami ir siunčiami el. pašto laiškai archyvuojami skaitmeniniu būdu taip, kad paskui būtų galima juos patikrinti.
  • Teisinis asmeninių duomenų dorojimo pagrindas
   BDAR 6 str. 1 d. f p. (pagrįstas interesas). Mūsų pagrįstas interesas – tai mokesčių ir prekybos teisės reikalavimų (Mokesčių kodekso (vok. santrumpa – AO) 146, 147 str.) laikymasis.
  • Duomenų naudojimo tikslas
   Mūsų pagrįstas interesas – tai mokesčių ir prekybos teisės reikalavimų (Mokesčių kodekso (vok. santrumpa – AO) 146, 147 str.) laikymasis.
  • Saugojimo trukmė
   Archyvavimo tikslas – tai mokesčių ir prekybos teisės reikalavimų (AO 146, 147 str.) laikymasis. Saugojimo trukmė. Savo el. pašto laiškus saugome tol, kol vykdomos mokesčių ir prekybos teisės apibrėžtos saugojimo pareigos Saugojimo trukmė gali siekti iki 10 metų.
  • Galimybė paprieštarauti duomenų saugojimui ir juos pašalinti
   Kilus klausimams dėl mūsų elektroninių laiškų archyvavimo sistemos, prašome kreiptis į mūsų įgaliotą asmenį, atsakingą už duomenų apsaugą. Taip pat nurodome, kad nagrinėjame tik PDF formato prašymo dokumentus. Suglaudintus („WinZip“, „WinRAR“, „7Zip“ ir t. t.) failus mūsų saugomo sistema išfiltruoja ir nepristato. „Word“ ir kitų formatų prašymų nepriimame ir ištriname jų neskaitę. Nepamirškite, kad el. paštu perduotus nekoduotus prašymus gali atidaryti tretieji asmenys dar prieš jiems patenkant į mūsų IT sistemas. Manome, kad į nekoduotus laiškus su prašymais taip pat galime siųsti nekoduotus atsakymus. Jei to nepageidaujate, pateikite nuorodą į savo laišką su prašymu.
  Sutikimų atšaukimas. Informacijos apie duomenis teikimas ir pageidavimai keisti duomenis

  Duomenų ištrynimas ir blokavimas Pagal Federalinį duomenų apsaugos įstatymą turite teisę į nemokamą informaciją apie jūsų išsaugotus duomenis ir, prireikus, taisyti, blokuoti ar ištrinti šiuos duomenis. Tuomet jūsų duomenys ištrinami, jei toks veiksmas neprieštarauja teisės aktų reikalavimams. Galite bet kada atšaukti mums duotą sutikimą naudoti jūsų asmeninius duomenis. Pageidavimus gauti informacijos apie savo duomenis, juos ištrinti ar taisyti, taip pat pasiūlymus galite bet kada siųsti šiuo adresu:

  „TECE GmbH“
  Hollefeldstr. 57
  48282 Emsdetten

  El. p.: reinhard.wiggers@tece.de
  Tel.: +49 (0) 25 72 / 9 28 -192
  Faks: +49 (0) 25 72 / 9 28 -124

  Teisė į duomenų perdavimą

  Turite teisę į tai, kad struktūrizuotu, įprastu ir kompiuteriu nuskaitomu formatu pateiktume jums su jūsų asmeniu susijusius duomenis, kuriuos mums perdavėte. 1 d. a p. ar BADR 9 str. 2 d. a p. arba sudarius sutartį pagal BADR 6 str. Taip pat galite iš mūsų reikalauti, kad pagal jūsų pirmąjį nurodymą nedelsdami perduotume šiuos duomenis trečiajam asmeniui, jei duomenų naudojimas vyksta gavus sutikimą pagal BADR 6 str.
  1 d. b p., o duomenys naudojami automatizuotai. Taikant teisę į duomenų perdavimą, taip pat turite teisę siekti, kad su jumis susijusius asmeninius duomenis atsakingas subjektas tiesiogiai perduotų kitam atsakingam subjektui, jei tai įmanoma techniškai. Tai atliekant, neturi būti daromas neigiamas poveikis kitų asmenų laisvėms ir teisėms.
  Teisė į duomenų perdavimą negalioja naudojant asmeninius duomenis, kurie yra būtini užduočiai atlikti, susiję su viešuoju interesu ar atsakingam subjektui paskirtoms viešosios valdžios funkcijoms vykdyti.

  Teisė teikti skundą priežiūros institucijai pagal BADR 77 str. 1 d.

  Jei įtariate, kad mūsų puslapyje jūsų duomenys naudojami neteisėtai, savaime suprantama, galite bet kada kreiptis į teismą problemai išspręsti. Nepriklausomai nuo to galite kreiptis į priežiūros instituciją. Teise teikti skundą galite pasinaudoti savo buvimo vietoje, darbo vietoje ir (arba) galimo pažeidimo vietoje, esančioje ES valstybėje narėje, t. y. galite kreiptis į pirmiau nurodytose vietovėse esančias priežiūros institucijas. Priežiūros institucija, kuriai įteiktas skundas, surenka informaciją apie jūsų įvestų duomenų būseną ir naudojimo rezultatus, įskaitant galimybę teikti skundą teismui pagal BADR 78 str.

  Parengė:

  © DURY informacinių technologijų teisės kanceliarija www.dury.de

  © „Website-Check GmbH“ www.website-check.de