Skip to main content

Personvernerklæring

For spørsmål:
post@tece.no

Personvernerklæring

Vi takker for ditt besøk på vår nettside www.tece.com/no og din interesse for vårt selskap. Vern av personopplysninger er et viktig anliggende for oss. Personopplysninger er informasjon om personlige eller faktiske forhold for en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Dette inkluderer f.eks. navnet, adressen, telefonnummeret og fødselsdatoen, men også alle andre data som kan knyttes til en fysisk person.

Siden personopplysninger har spesiell juridisk beskyttelse, blir de bare samlet inn av oss i den grad dette er nødvendig for å kunne tilby vår nettside og levering av våre tjenester. I det følgende opplyser vi hvilke personopplysninger vi samler inn når du besøker nettstedet vårt, og hvordan vi bruker dem.

Vår personvernpraksis er i samsvar med de juridiske regelverk, spesielt gjeldende nasjonal personvernlovgivning (BDSG), telemedielovgivningen (TMG) og EUs personvernforordning (GDPR). Vi vil bare samle inn, behandle og lagre dine personopplysninger så langt som dette er nødvendig for funksjonen til dette nettstedet og vårt innhold og tjenester, samt for behandling av henvendelser og, om nødvendig, for behandling av ordrer/avtaler, men bare på grunnlag av våre legitime interesser iht. art. 6 avsn. 1 bokstav f i GDPR, eller et annet juridisk grunnlag. Bare hvis du tidligere har gitt ditt separate samtykke, vil vi bruke dine data også for andre, bestemte formål angitt i samtykket, f.eks. for sending av reklame via nyhetsbrev.

Ansvarlig iht. Art. 4 nr. 7 GDPR

Den ansvarlige i henhold til GDPR og andre nasjonale personvernlover i medlemslandene, i tillegg til andre personvernregelverk er:

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten 
E-post: reinhard.wiggers@tece.de

Tlf..: +49 (0) 25 72 / 9 28 -192
Faks: +49 (0) 25 72 / 9 28 -124

Navn og adresse til personvernombud

Claus Wissing
Sachverständigenbüro Mülot GmbH
Grüner Weg 80, 48268 Greven
Tel.: +49 (0) 25 71/5402 0
datenschutz@svb-muelot.de

Presentasjon av nettstedet og opprettelse av loggfiler

Hver gang nettsiden vår lastes inn fra en datamaskin, samler systemet vårt automatisk inn data og informasjon om datasystemet til denne datamaskinen. Følgende data samles inn:

Omfang av data som behandles

 1. Informasjon om nettleser og versjon
 2. Operativsystemet til enheten som laster inn siden
 3. IP-adressen til enheten
 4. Dato og klokkeslett for forespørselen
 5. Nettsteder og data (bilder, filer, annet sideinnhold) som har blitt lastet inn fra vår nettside.
 6. Nettsteder som brukerens system kom fra (referrer-sporing)

Disse dataene blir lagret i loggfiler av systemet vårt. En lagring av disse dataene sammen med personopplysninger for en konkret bruker finner ikke sted, slik at en identifisering av individuelle besøkende på siden ikke forekommer.

 • Rettsgrunnlaget for behandlingen av personopplysninger
  Art. 6 avsn.1 bokstav f GDPR (legitim interesse). Vår legitime interesse er å sikre oppnåelse av formålet beskrevet nedenfor.
 • Formål for databehandlingen
  Logging gjøres for å sikre kompatibiliteten til vår nettside for så mange besøkende som mulig, samt å forhindre misbruk og utbedring av feil. For dette er det nødvendig å logge de tekniske dataene til datamaskinen som laster inn siden, for å kunne reagere så raskt som mulig på visningsfeil, angrep på våre IT-systemer og/eller feil på funksjonaliteten til nettsiden vår. I tillegg bruker vi dataene til å optimalisere nettstedet og for å ivareta sikkerheten til våre informasjonssystemer generelt.
 • Lagringens varighet
  Sletting av de nevnte tekniske data skjer så snart de ikke lenger er nødvendig for å sikre kompatibiliteten til nettsiden for alle besøkende, men senest 3 måneder etter besøket på nettsiden vår.
 • Mulighet for reservasjon og sletting
  Mulighetene for reservasjon og sletting styres av de generelle personvernforskriftene angående reservasjoner og rett til sletting som er beskrevet nedenfor i denne personvernerklæringen.
Spesielle funksjoner på nettsiden

Vår side tilbyr deg ulike funksjoner, som ved bruk fører til at vi samler inn, behandler og lagrer personopplysninger. I det følgende forklarer vi hva som skjer med disse dataene:

Skjema for påmelding nyhetsbrev:

 • Omfang av personopplysninger som behandles
  Dataene du skrev inn da du registrerte deg for nyhetsbrevet.
 • Rettsgrunnlaget for behandlingen av personopplysninger
  Art. 6 avsn.1 bokstav a GDPR (stilltiende samtykke)
 • Formål for databehandlingen
  Dataene som registreres i registreringsskjemaet for vårt nyhetsbrev, brukes av oss kun til forsendelse av vårt nyhetsbrev, der vi informerer om alle våre tjenester og våre nyheter. Når du registrerer deg, vil vi sende deg en bekreftelse på e-post som inneholder en lenke som du må klikke på for å fullføre registreringen for vårt nyhetsbrev (såkalt double-opt-in).
 • Lagringens varighet
  Avmelding av vårt nyhetsbrev kan gjøres når som helst ved å klikke på avmeldings-lenken, som også er inkludert i hvert nyhetsbrev. Dine data vil bli slettet umiddelbart etter at du har meldt deg av. I tilfelle en ufullstendig registrering, vil dine data også bli slettet av oss umiddelbart. Vi forbeholder oss retten til å slette uten å oppgi grunner og uten forutgående eller påfølgende informasjon.
 • Mulighet for reservasjon og sletting
  Mulighetene for reservasjon og sletting styres av de generelle personvernforskriftene angående reservasjoner og rett til sletting som er beskrevet nedenfor i denne personvernerklæringen.

Kontaktskjema(er):

 • Omfang av personopplysninger som behandles
  Dataene du skriver inn i våre kontaktskjemaer.
 • Rettsgrunnlaget for behandlingen av personopplysninger
  Art. 6 avsn.1 bokstav a GDPR (stilltiende samtykke)
 • Formål for databehandlingen
  Vi vil kun bruke dataene som registreres via vårt kontaktskjema eller via våre kontaktskjemaer for behandling av den spesifikke forespørselen, som mottas via kontaktskjemaet.
 • Lagringens varighet
  Etter behandling av forespørselen din, vil de innsamlede dataene bli slettet umiddelbart, så lenge det ikke gjelder noen lovpålagt sperrefrist.
 • Mulighet for reservasjon og sletting
  Mulighetene for reservasjon og sletting styres av de generelle personvernforskriftene angående reservasjoner og rett til sletting som er beskrevet nedenfor i denne personvernerklæringen.
Automatisk kredittvurdering/scoring

Hvis vi sender varen før vi får betalingen, forbeholder vi oss retten til å innhente automatisk kredittvurdering på grunnlag av matematiske-statistiske metoder, for å beskytte våre legitime interesser, hos følgende firma(er). Vi mottar informasjon fra følgende tjenesteleverandør om den statistiske sannsynligheten for manglende betaling. Kredittinformasjonen kan inneholde sannsynlighetsverdier (scoring-verdier) som beregnes på grunnlag av vitenskapelig anerkjente matematiske metoder. En rekke egenskaper, for eksempel inntekt, adressedata, yrke, sivilstatus og betalingshistorikk, brukes til å beregne risikoen for manglende betaling fra kundens side. Resultatet uttrykkes i form av en betalingsverdi (såkalt score). Informasjonen som anskaffes på denne måten, er grunnlaget for vår beslutning om etablering, utførelse eller oppsigelse av et kontraktsmessig forhold. Utvalget av mulige betalingsmetoder som tilbys er derimot ikke avhengig av slik informasjon.

Mulighetene for reservasjon og sletting styres av de generelle personvernforskriftene angående reservasjoner og rett til sletting som er beskrevet nedenfor i denne personvernerklæringen.

I detalj:

 • Verband der Vereine Creditreform e.V.:
  Vårt selskap kontrollerer jevnlig kredittverdigheten din ved inngåelse av kontrakter og i visse tilfeller der det er en legitim interesse, også for eksisterende kunder. Vi samarbeider med Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss (www.creditreform.de), som vi mottar de nødvendige data fra. På oppdrag fra Verband der Vereine Creditreform e.V., informerer vi deg på forhånd om følgende iht. art. 14 EU-GDPR:
  Verband der Vereine Creditreform e.V. er et byrå for forbrukerinformasjon. De driver en database som lagrer kredittinformasjon om privatpersoner. 
  På dette grunnlaget gir Verband der Vereine Creditreform e.V. kredittinformasjon til sine kunder. Kunder omfatter for eksempel kredittinstitusjoner, leasingselskaper, forsikringer, telekommunikasjonsselskaper, inkassoselskaper, transport-, engros- og detaljistselskaper, samt andre selskaper som leverer varer eller utfører tjenester. Innenfor rammen av de juridiske bestemmelsene, blir en del av dataene som er tilgjengelig i databasen også brukt for levering til andre selskapers databaser, herunder for bruk i forbindelse med handel med adresser.
  I databasen til Verband der Vereine Creditreform e.V. blir spesielt informasjon lagret om navn, adresse, fødselsdato, om nødvendig e-postadresse, betalingshistorikk og aksjonærforhold for personer. Formålet med behandlingen av de lagrede dataene er å gi informasjon om kredittverdigheten til den forespurte personen. Juridisk grunnlag for behandlingen er art. 6 avsn. 1f EU-GDPR. Informasjon om disse dataene kan bare gis hvis en kunde har en troverdig legitim interesse av å få vite denne informasjonen. Hvis data overføres til land utenfor EU, gjøres dette på grunnlag av de såkalte "standard kontraktsmessige klausuler", som du kan se på følgende lenke: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE eller de kan sendes deg derfra.
  Dataene blir lagret så lenge informasjonen i dem er nødvendig for å oppfylle formålet med lagringen. Informasjonen i dataene er vanligvis nødvendig for en lagringsperiode på i utgangspunktet tre år. Etter at perioden er utløpt, blir det kontrollert om lagringen fortsatt er nødvendig, hvis ikke slettes dataene nøyaktig på dagen. I tilfelle avgjørelse av en sak vil dataene bli slettet nøyaktig tre år etter at denne er avgjort. Oppføringer i gjeldsregisteret blir slettet i samsvar med § 882e ZPO (sivilprosessordning) etter at det er gått tre år siden den dagen oppføringen ble registrert.
  Legitime interesser i henhold til art. 6 avsn. 1f i EU-GDPR kan være: Kredittbeslutning, forretningsforbindelser, aksjonærforhold, fordringer, kredittvurdering, forsikringskontrakt, håndhevelse av informasjonsbehov. Du har rett til å få informasjon om data som er lagret angående din person hos Verband der Vereine Creditreform e.V. Hvis dataene som er lagret om deg er feil, har du rett til å kreve korrigering eller sletting. Hvis det ikke er mulig å fastslå umiddelbart om dataene er uriktige eller korrekte, har du rett til å sperre de respektive dataene til avklaring foreligger. Hvis dataene er ufullstendige, kan du be om at de blir komplettert. Hvis du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dataene som er lagret hos Verband der Vereine Creditreform e.V., har du rett til å trekke tilbake dette samtykket til enhver tid. Tilbaketrekkingen vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen av dine data før samtykket ble trukket tilbake. Skulle du ha noen innvendinger, ønsker eller klager angående personvern, kan du når som helst kontakte personvernombudet hos Verband der Vereine Creditreform e.V. Ombudet vil hjelpe deg raskt og trygt i alle spørsmål om personvern.
  Du kan også klage på behandlingen av dataene hos Verband der Vereine Creditreform e.V. til ansvarlig tilsynsmyndighet i ditt land. Dataene som Verband der Vereine Creditreform e.V. har lagret om deg kommer fra allment tilgjengelige kilder, fra inkassoselskaper og fra deres kunder. For å beskrive din kredittvurdering, gir Verband der Vereine Creditreform e.V. en score-verdi for dataene dine.
  Data om alder og kjønn, adressedata og delvis betalingshistorikk er inkludert i score-verdien. Disse dataene brukes med ulik vekting i beregningen av score-verdien. Kunder av Verband der Vereine Creditreform e.V. bruker score-verdien som et hjelpemiddel for å ta sine egne kredittbeslutninger.
 • Reservasjonsrett:
  Behandlingen av dataene som er lagret hos Verband der Vereine Creditreform e.V., finner sted på grunn av tvingende overveiende grunner for kreditor og kredittbeskyttelse, som jevnlig er viktigere enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller brukes for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav. Du kan bare reservere deg mot behandlingen av dataene dine, forutsatt at det er påviselige grunner til dette gitt din spesielle situasjon. Hvis slike spesielle grunner er påvist, vil dataene ikke lenger bli behandlet. Hvis du reserverer deg mot behandlingen av dine data for annonserings- og markedsføringsformål, vil dataene ikke lenger bli behandlet for disse formålene. Ansvarlig iht. art. 4 nr. 7 EU-GDPR er Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss (www.creditreform.de). Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med oss på tlf.: +49 2131 109-0, +49 2131 109-8000, e-post: creditreform@verband.creditreform.de
  Ansvarlig personvernombud kan nås på: Verband der Vereine Creditreform e.V., Datenschutzbeauftragter, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, Datenschutz@verband.creditreform.de.
Statistisk analyse av besøk på denne nettsiden - sporingstjenester

Vi samler inn, behandler og lagrer følgende data når du laster inn denne nettsiden eller individuelle filer på nettsiden: IP-adresse, nettsiden som du kom fra, filnavn, dato og klokkeslett for innlasting, mengde data overført og melding om vellykket innlasting (såkalt logging). Vi bruker disse tilgangsdataene utelukkende i en ikke-individualisert form for kontinuerlig forbedring av vårt internettilbud og for statistiske formål.

Vi bruker også følgende sporingstjenester for å analysere besøk på denne nettsiden:

 • Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing
  Vi bruker en sporingstjeneste fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (heretter: Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing). Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing bruker informasjonskapsler i sammenheng med sporingen, disse er lagret på datamaskinen din, og tillater en analyse av bruken av vår nettside og din nettsurfing (såkalt sporing). Vi utfører denne analysen basert på Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing for kontinuerlig optimalisering og for å forbedre tilgjengeligheten til nettsiden vår. Når du bruker nettsiden vår overføres, behandles og lagres data utenfor EU, f.eks. i USA. Dataene sendes servere som tilhører Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing, dette gjelder spesielt din IP-adresse og din brukeraktivitet. Juridisk grunnlag for behandlingen er art. 6 avsn. 1 bokstav a GDPR. Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing er selvsertifisert i henhold til Privacy-Shield-avtalen (se https://www.privacyshield.gov/list). Dataene vil bli slettet når formålet med innsamlingen er oppfylt. Ytterligere informasjon om hvordan de overførte dataene blir behandlet finner du i personvernerklæringen til Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . Du kan unngå innsamling og videresending av personopplysningene (spesielt din IP-adresse) samt behandling av disse dataene ved å deaktivere kjøring av scriptkode i nettleseren din, installere en script-blocker i nettleseren din (denne finner du f.eks. på www.noscript.net eller www.ghostery.com) eller ved å aktivere “Do Not Track” i nettleseren din.

  You can prevent the use of Google AdWords by contradicting the corresponding cookies.

Google-Analytics

 • Omfang av personopplysninger som behandles
  Vi bruker sporingstjenesten fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (heretter: Google-Analytics). Google-Analytics bruker informasjonskapsler i sammenheng med sporingen, disse er lagret på datamaskinen din, og tillater en analyse av bruken av vår nettside og din nettsurfing (såkalt sporing). Vi utfører denne analysen basert på sporingstjenesten til Google-Analytics for kontinuerlig optimalisering og for å forbedre tilgjengeligheten til nettsiden vår. Når du bruker nettsiden vår overføres, behandles og lagres data utenfor EU, f.eks. i USA. Dataene sendes servere som tilhører Google LLC, dette gjelder spesielt din IP-adresse og din brukeraktivitet.

  EU-kommisjonen har avgjort at et tilstrekkelig nivå for personvern kan eksistere i USA, dersom selskapet som behandler data opererer i henhold til US-EU Privacy-Shield-avtalen og dataeksporten til USA har blitt utført i henhold til denne avtalen. Ved å aktivere IP-anonymisering i sporingskoden for Google-Analytics på denne nettsiden, vil Google-Analytics anonymisere IP-adressen din før overføringen. Denne nettsiden bruker en Google-Analytics sporingskode som er utvidet med programkoden gat. _anonymizeIp ();, til å bare tillate en anonym innsamling av IP-adresser (såkalt IP-masking).

  Rettsgrunnlaget for behandlingen av personopplysninger
  Art. 6 avsn. 1 bokstav a GDPR (samtykke), enten som en del av registreringen hos Google (åpning av en Google-konto og akseptering av merknadene for personvern implementert der) eller, hvis du ikke har registrert deg hos Google, ved uttrykkelig samtykke når du besøker siden vår.

  Formål for databehandlingen
  På oppdrag fra oss vil Google bruke denne informasjonen for å analysere din bruk av denne nettsiden, for å produsere rapporter over aktivitetene på nettstedet og for å utarbeide andre tjenester i tilknytning til bruken av nettstedet og bruken av internett overfor oss. Google vil ikke koble IP-adressen som sendes fra nettleseren i forbindelse med Google-Analytics, til andre data hos Google LLC.

  Lagringens varighet
  Google lagrer dataene som er relevante for å tilby sporingstjenesten, så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med tjenesten. Datainnsamlingen og lagringen utføres anonymisert. I den grad det foreligger en kobling til personer, vil dataene bli slettet umiddelbart, dersom disse ikke er underlagt lovbestemt sperrefrist. I alle fall finner slettingen sted etter utløpet av sperrefristen.

  Mulighet for reservasjon og sletting
  Du kan unngå innsamling og videresending av personopplysningene til Google (spesielt din IP-adresse) samt Google sin behandling av disse dataene ved å deaktivere kjøring av scriptkode i nettleseren din, installere en script-blocker i nettleseren din (denne finner du f.eks. på www.noscript.net eller www.ghostery.com) eller ved å aktivere “Do Not Track” i nettleseren din. Du kan også hindre at Google samler inn og behandler dataene som genereres av informasjonskapselen og som er relatert til bruken av nettstedet (inkl. IP-adressen din), ved at du laster ned og installerer tillegget til nettleseren som er tilgjengelig på denne lenken (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Du finner sikkerhets- og personvernbestemmelser for Google-Analytics på http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

  You can prevent the use of Google Analytics by contradicting the corresponding cookies.

Matomo (formerly Piwik)

This website uses the open source web analysis service Matomo. Matomo uses so-called “cookies,” which are text files that are stored on your computer and that make it possible to analyse your use of this website. For this purpose, the information about the use of this website generated by the cookie will be archived on our server. Prior to archiving, the IP address will first be anonymized.

Matomo cookies will remain on your device until you delete them.

The storage of Matomo cookies and the use of this analysis tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in the anonymous analysis of user patterns, in order to optimize the operator’s web offerings and advertising. If a corresponding agreement has been requested (e.g. an agreement to the storage of cookies), the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR; the agreement can be revoked at any time.

The information generated by cookies concerning the use of this website shall not be shared with any third parties. You may prevent the storage of cookies at any time by making pertinent changes to your browser software settings; however, we have to point out that in this case you may not be able to use all of the functions of this website to their fullest extent.

If you do not consent to the storage and use of your data, you have the option to deactivate the storage and use of such data here. In this case, an opt-out cookie will be stored in your browser to prevent Matomo from storing your usage data. If you delete your cookies, this will also result in the deletion of the Matomo opt out cookie. Hence, you will have to reactivate the opt out when you return to visit this website.

Google Tag Manager

 • Omfang av personopplysninger som behandles
  På siden vår bruker vi tjenesten til selskapet Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (heretter: Google Tag Manager). Google Tag Manager tilbyr en teknisk plattform for å kjøre og kontrollere andre nettjenester og sporingsprogrammer samlet ved hjelp av såkalte "Tags". I denne sammenhengen lagrer Google Tag Manager informasjonskapsler på datamaskinen din, og dersom sporingsverktøyene kjøres ved hjelp av Google Tag Manager, analyseres nettsurfingen din (såkalt "sporing"). Disse dataene som sendes av individuelle “Tags” for Google Tag Manager blir slått sammen, lagret og behandlet av Google Tag Manager under ett brukergrensesnitt. Alle inkluderte "Tags" er oppført separat på nytt i denne personvernerklæringen. Hvis du vil ha mer informasjon om personvern for verktøyene som følger med Google Tag Manager, kan du se i den respektive delen av denne personvernerklæringen. Når du bruker nettsiden vår med aktivert utføring av “Tags” fra Google Tag Manager, overføres, behandles og lagres data utenfor EU, f.eks. i USA. Dataene sendes servere som tilhører Google LLC, dette gjelder spesielt din IP-adresse og din brukeraktivitet.
  EU-kommisjonen har avgjort at et tilstrekkelig nivå for personvern kan eksistere i USA, dersom selskapet som behandler data opererer i henhold til US-EU Privacy-Shield-avtalen og dataeksporten til USA har blitt utført i henhold til denne avtalen. Dette er tilfellet for Google LLC. Når det gjelder nettjenester som følger med Google Tag Manager, gjelder regelverket i den respektive delen av denne personvernerklæringen. Sporingsverktøyene som brukes i Google Tag Manager, sikrer ved IP-anonymisering i kildekoden at IP-adressen er anonymisert av Google Tag Manager før overføringen. Dette medfører at Google Tag Manager bare kan samle inn anonyme IP-adresser (såkalt IP-masking).
 • Rettsgrunnlaget for behandlingen av personopplysninger
  Art. 6 avsn. 1 bokstav a GDPR (samtykke), enten som en del av registreringen hos Google (åpning av en Google-konto og akseptering av merknadene for personvern implementert der) eller, hvis du ikke har registrert deg hos Google, ved uttrykkelig samtykke når du besøker siden vår.
 • Formål for databehandlingen
  På oppdrag fra oss vil Google bruke denne informasjonen for å analysere din bruk av denne nettsiden, for å produsere rapporter over aktivitetene på nettstedet og for å utarbeide andre tjenester i tilknytning til bruken av nettstedet og bruken av internett overfor oss. Google vil ikke koble IP-adressen som sendes fra nettleseren i forbindelse med Google-Analytics, til andre data hos Google LLC.
 • Lagringens varighet
  Google lagrer dataene som er relevante for å tilby sporingstjenesten, så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med tjenesten. Datainnsamlingen og lagringen utføres anonymisert. I den grad det foreligger en kobling til personer, vil dataene bli slettet umiddelbart, dersom disse ikke er underlagt lovbestemt sperrefrist. I alle fall finner slettingen sted etter utløpet av sperrefristen.
 • Mulighet for reservasjon og sletting
  Du kan unngå innsamling og videresending av personopplysningene til Google (spesielt din IP-adresse) samt Google sin behandling av disse dataene ved å deaktivere kjøring av scriptkode i nettleseren din, installere en script-blocker i nettleseren din (denne finner du f.eks. på www.noscript.net eller www.ghostery.com) eller ved å aktivere “Do Not Track” i nettleseren din. Du kan også hindre at Google samler inn og behandler dataene som genereres av informasjonskapselen og som er relatert til bruken av nettstedet (inkl. IP-adressen din), ved at du laster ned og installerer tillegget til nettleseren som er tilgjengelig på denne lenken (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Du finner sikkerhets- og personvernbestemmelser for Google-Analytics på http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
Integrasjon av eksterne nettjenester og behandling av data utenfor EU

På nettsiden vår bruker vi aktivt JavaScript-innhold fra eksterne leverandører, såkalte nettjenester. Ved å besøke vår internettside, kan disse eksterne tilbyderne motta personopplysninger om ditt besøk på vår nettside. Dette kan også medføre databehandling utenfor EU. Du kan forhindre dette ved å installere en JavaScript-blocker som f.eks. pluginet 'NoScript’ (www.noscript.net) eller deaktivere JavaScript i nettleseren. Dette kan føre til funksjonelle begrensninger på internettsider du besøker.

Vi bruker følgende eksterne nettjenester:

 • Doubleclick
  Vi bruker en nettjeneste som lastes opp på nettsiden vår fra selskapet Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (heretter: Doubleclick). Vi bruker disse dataene for å sikre full funksjonalitet på vår nettside. I denne sammenhengen kan nettleseren din sende personopplysninger til Doubleclick. Juridisk grunnlag for behandlingen er art. 6 avsn. 1 bokstav f GDPR. Den legitime interessen består i at nettsiden skal fungere feilfritt. Doubleclick er selvsertifisert i henhold til EU-US Privacy-Shield-avtalen (se https://www.privacyshield.gov/list). Dataene vil bli slettet når formålet med innsamlingen er oppfylt. Ytterligere informasjon om hvordan de overførte dataene blir behandlet finner du i personvernerklæringen til Doubleclick: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . Du kan unngå at Doubleclick samler inn og behandler dataene dine ved å deaktivere kjøring av scriptkode i nettleseren din eller installere en script-blocker i nettleseren din (denne finner du f.eks. på www.noscript.net eller www.ghostery.com).
 • Google
  Vi bruker en nettjeneste som lastes opp på nettsiden vår fra selskapet Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (heretter: Google). Vi bruker disse dataene for å sikre full funksjonalitet på vår nettside. I denne sammenhengen kan nettleseren din sende personopplysninger til Google. Juridisk grunnlag for behandlingen er art. 6 avsn. 1 bokstav f GDPR. Den legitime interessen består i at nettsiden skal fungere feilfritt. Google er selvsertifisert i henhold til EU-US Privacy-Shield-avtalen (se https://www.privacyshield.gov/list). Dataene vil bli slettet når formålet med innsamlingen er oppfylt. Ytterligere informasjon om hvordan de overførte dataene blir behandlet finner du i personvernerklæringen til Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . Du kan unngå at Google samler inn og behandler dataene dine ved å deaktivere kjøring av scriptkode i nettleseren din eller installere en script-blocker i nettleseren din (denne finner du f.eks. på www.noscript.net eller www.ghostery.com).
 • pardot.com
  Vi bruker en nettjeneste som lastes opp på nettsiden vår fra Salesforce.com, inc., The Landmark at One Market, Suite 300, 94105 San Francisco, CA (heretter: pardot.com). Vi bruker disse dataene for å sikre full funksjonalitet på vår nettside. I denne sammenhengen kan nettleseren din sende personopplysninger til pardot.com. Juridisk grunnlag for behandlingen er art. 6 avsn. 1 bokstav f GDPR. Den legitime interessen består i at nettsiden skal fungere feilfritt, pardot.com er selvsertifisert i henhold til EU-US Privacy-Shield-avtalen (se https://www.privacyshield.gov/list). Dataene vil bli slettet når formålet med innsamlingen er oppfylt. Ytterligere informasjon om hvordan de overførte dataene blir behandlet finner du i personvernerklæringen til pardot.com: https://www.salesforce.com/company/privacy/ . Du kan unngå at pardot.com samler inn og behandler dataene dine ved å deaktivere kjøring av scriptkode i nettleseren din eller installere en script-blocker i nettleseren din (denne finner du f.eks. på www.noscript.net eller www.ghostery.com).

  You can prevent the use of Pardot by contradicting the corresponding cookies.

 • website-check.de
  Vi bruker en nettjeneste som lastes opp på nettsiden vår fra Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, DE (heretter: website-check.de). Vi bruker disse dataene for å sikre full funksjonalitet på vår nettside. I denne sammenhengen kan nettleseren din sende personopplysninger til website-check.de. Juridisk grunnlag for behandlingen er art. 6 avsn. 1 bokstav f GDPR (legitim interesse). Den legitime interessen består i at nettsiden skal fungere feilfritt. Dataene vil bli slettet når formålet med innsamlingen er oppfylt. Ytterligere informasjon om hvordan de overførte dataene blir behandlet finner du i personvernerklæringen til website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/ . Du kan unngå at website-check.de samler inn og behandler dataene dine ved å deaktivere kjøring av scriptkode i nettleseren din eller installere en script-blocker i nettleseren din (denne finner du f.eks. på www.noscript.net eller www.ghostery.com).
Informasjon om bruk av informasjonskapsler
 

Cookie consent with Consent Manager Provider

Our website uses the cookie consent technology developed by Consent Manager Provider to obtain your consent to the storage of certain cookies on your device and to document these in compliance with data privacy. The provider of this technology is Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Swedem, website: https://www.consentmanager.de (hereinafter “Consent Manager Provider”).
When you visit our website, a connection to the servers of Consent Manager Provider is established to obtain your consents and other cookie usage statements. Consent Manager Provider then stores a cookie in your browser in order to be able to assign the consents or their revocation to you. The data collected in this way is stored until you ask us to delete it, delete the Consent Manager Provider cookie yourself or the purpose for data storage is no longer necessary. Mandatory statutory retention obligations remain unaffected.
Consent Manager Provider is used to obtain the legally required consents for the use of cookies. The legal basis for this is art. 6 of the 1 p. 1 lit. c GDPR.

Contract for order processing
We have concluded a contract for order processing with Consent Manager Provider. This is a data protection contract, which guarantees that Consent Manager Provider processes the personal data of our website visitors only according to our instructions and in compliance with the GDPR.

Datasikkerhet og personvern, kommunikasjon via e-post
 • Dine personopplysninger vil bli beskyttet av tekniske og organisatoriske tiltak ved innsamlingen, lagringen og behandlingen, slik at de ikke er tilgjengelige for tredjeparter. Når det gjelder ukryptert kommunikasjon via e-post, kan vi ikke garantere for den komplette datasikkerheten for overføringen til våre IT-systemer, så vi anbefaler kryptert kommunikasjon eller postforsendelse for informasjon med høy konfidensialitet.
Automatisk arkivering av e-post
 • Omfang av personopplysninger som behandles
  Vi vil eksplisitt påpeke at vårt e-postsystem har en automatisert arkiveringsprosedyre. På denne måten arkiveres alle innkommende og utgående e-poster digitalt på en sikker måte.
 • Rettsgrunnlaget for behandlingen av personopplysninger
  Art. 6 avsn.1 bokstav f GDPR (legitim interesse). Vår legitime interesse er å overholde skatterettslige og kommersielle forpliktelser (f.eks. §§ 146, 147 AO (tysk skatterett)).
 • Formål for databehandlingen
  Formålet med arkiveringen er å overholde skatterettslige og kommersielle forpliktelser (f.eks. §§ 146, 147 AO).
 • Lagringens varighet
  Lagringen av vår e-postkommunikasjon finner sted til utløpet av skatterettslige og kommersielle sperrefrister. Oppbevaringstiden kan være opptil 10 år.
 • Mulighet for reservasjon og sletting
  Hvis du har spørsmål angående vårt arkivsystem for e-post, kan du kontakte vårt personvernombud. Vi påpeker også at vi bare vurderer søknadsdokumenter i PDF-format. Komprimerte (WinZip, WinRAR, 7zip, osv.) filer filtreres ut av våre sikkerhetssystemer og leveres ikke. Søknader i Word-filformat og andre filformater tar vi ikke hensyn til og sletter dem uleste. Vær oppmerksom på at alle søknadsdokumenter som overføres ukryptert via e-post, eventuelt kan åpnes av tredjeparter før de ankommer våre IT-systemer. Vi antar at vi også kan svare ukryptert på ukrypterte søknader vi mottar på e-post. Hvis du ikke ønsker dette, vennligst gi oss beskjed om dette i søknaden din via e-post.
Tilbaketrekking av samtykke - Innsyn og endringsforespørsler - Sletting & sperring av data

Ifølge personvernforordningen har du rett til gratis innsyn i dine lagrede data og, hvis det er aktuelt, rett til korrigering, sperring eller sletting av disse dataene. Dine data vil bli slettet så lenge det ikke foreligger juridiske grunner mot dette. Du kan trekke tilbake enhver tillatelse som er gitt til oss for bruk av dine personopplysninger til enhver tid. Forespørsler om innsyn, sletting og korrigering av data og gjerne også forslag, kan sendes til følgende adresse når som helst:

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten

E-post: reinhard.wiggers@tece.de
Tlf.: +49 (0) 25 72 / 9 28 -192
Faks: +49 (0) 25 72 / 9 28 -124

Rett til dataportabilitet

Du har også rett til å motta informasjon om deg som du har gitt til oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format fra oss. Du kan også kreve at vi videresender disse dataene til en tredjepart umiddelbart, etter ordre fra deg, forutsatt at behandlingen er basert på et samtykke i henhold til art. 6 avsn. 1 bokstav a GDPR, eller art. 9 avsn. 2 bokstav a GDPR, eller basert på en kontrakt i henhold til art. 6 avsn. 1 bokstav b GDPR og der hvor behandlingen gjøres av oss i sammenheng med en automatisert databehandling.
Ved utøvelsen av denne retten til dataportabilitet, har du også rett til å kreve at personopplysninger knyttet til deg overføres direkte fra en ansvarlig til en annen ansvarlig, så langt som dette er teknisk gjennomførbart. Friheter og rettigheter til andre personer kan ikke bli berørt av dette.
Retten til dataportabilitet gjelder ikke for en behandling av personopplysninger som er nødvendig for utførelsen av en oppgave som er i offentlighetens interesse, eller som utføres etter pålegg som er gitt til den ansvarlige fra offentlig myndighet.

Rett til å klage til tilsynsmyndigheten i samsvar med art. 77 avsn. 1 GDPR

Hvis du mistenker at dine data blir behandlet ulovlig på vår side, kan du selvfølgelig til enhver tid få til en rettslig avklaring angående dette. Uavhengig av dette, har du muligheten til å kontakte en tilsynsmyndighet. Retten til å klage er tilgjengelig for deg i EU-medlemsstaten der du bor, på arbeidsplassen din og/eller stedet for den påståtte overtredelsen, dvs. at du kan velge tilsynsmyndigheten du kontakter på stedene nevnt ovenfor. Den tilsynsmyndigheten som klagen ble levert til, informerer deg om statusen og resultatene av din klage, inkludert muligheten for et rettslig middel i henhold til art. 78 GDPR.

Opprettet av:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de