Skip to main content

Dendrit Studio

Máte-li jakékoli dotazy:
info@tece.cz

Dendrit Studio - pro tvorbu potrubních systémů

Dnes se již bez dobře zpracovaných softwarů neobejdeme ani při plánování a projektování vytápění, instalace plynu nebo rozvodů topení. Díky software Dendrit je projektování takto složitých systémů mnohem snazší. Velice bezpečně lze projektovat potrubní systémy TECEflex a TECElogo. Vedle dimenzování můžete ale software využít také pro konfigurace a nastavení průtokových ventilů a armatur.

TECE - Dendrit Studio - Interface

Nové software od Dendrit Studio nabízí následující funkce:

 • Pokročilé řízení projektů
 • Generátor schématu pro všechny navržené potrubí

Sanitární systémy:

Navrhování potrubí pitné vody podle DIN 1988-300:

 • Rozhraní pro komunikaci s programy pro výběr čerpadel
 • Zirkulationssimulation
 • Plánování hygienických rozvodů pitné vody
 • Návrh systémů ohřevu pitné vody

Návrh potrubí odpadní vody podle DIN EN 12056 a DIN 1986-100

 • Střešní vpusť pro gravitační odvodnění a podtlakové odvodnění

Vzduchotechnika a chlazení:

 • Návrh zatížení chlazení (VDI 2078)
 • Návrh oblasti chlazení podle DIN EN 1264

Plyn:

 • Návrh rozvodů plynu dle DVGW-TRGI 2008

Topení:   

 • U-hodnotové plánování dle normy DIN EN ISO 6946
 • Návrh tepelného zatížení podle DIN EN 12831, ÖNORM H7500
 • Návrh připojení radiátorů a topných těles podle DIN EN 1264 (podlahové vytápění) a DIN 4703-3 / VDI 6030 list 1 (chladič [dvouděložný / jednopákový])
 • Vhodný pro nové splachování U2
 • EnEV - rozhraní pro energetický konzultace (software Hottgenroth)

Všechny aplikace splňují stávající technické normy. Je možné importovat VDI 3805 a další technické informace. Katalogy některých známých výrobců již byly zadány.

Softwarový balík Dendrit Studio je projekční software pro plánování nejvíce náročných profesí a úkolů v TZB.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně našeho softwaru, obraťte se prosím na info@tece.cz. Rádi vám pomůžeme.