Skip to main content

Dendrit Studio

Küsimuste korral:
info@tece.ee

Dendrit Studio – torustikusüsteemi analüüs

Tarkvara tugi joogivee-, kütte- ja gaasipaigaldiste planeerimisel on kaasaegses ehitustehnoloogias hädavajalik, eriti arvestades standardite keerukust. Ettevõtte Hause Kemper poolt välja arendatud planeerimistarkvara Dendrit STUDIO näol pakume teile süsteemipartnerina võimalust usaldusväärselt teostada TECEflexi ja TECElogo torustikusüsteemide dimensioneerimist erinevate tegevusvaldkondade otstarbeks. Lisaks standardsele dimensioneerimisele saate genereerida ka simulatsioone, nt tsirkulatsioonisüsteeme, ning määrata klapikonfiguratsioone.

TECE - Dendrit Studio - Interface

Dendrit Studio pakub järgmiseid funktsioone:

 • suurepärane projektijuhtimine
 • skeemi generaator kõikide torustike analüüsimiseks

Sanitaarseadmed

Joogiveetorustiku analüüs vastavalt standardile DIN 1988-300:

 • Intelligentsete pumba valimise programmide kasutajaliides
 • Tsirkulatsiooni simulatsioon
 • Joogivee hügieenisüsteemi simulatsioon
 • Joogivee läbivoolu-soojendussüsteemide disainimine

Reoveetorustiku analüüs vastavalt standarditele DIN EN 12056 ja DIN 1986-100

 • Katuseäravool raskusjõu- ja survevoolu jaoks

Kliimaseade/ventilatsioon

 • Jahutamiskoormuse analüüs (VDI 2078)
 • Jahutusala planeerimine vastavalt standardile DIN EN 1264

Gaas

 • Gaasitorustiku analüüs vastavalt standardile DVGW-TRGI 2008

Küte

 • U-väärtuse analüüs vastavalt standardile DIN EN ISO 6946
 • Soojuskoormuse analüüs vastavalt standardile DIN EN 12831, ÖNORM H7500
 • Radiaatorite ja kütteelementide disain vastavalt standardile DIN EN 1264 (põrandaküte) ja DIN 4703-3 /VDI 6030 leht 1 (radiaator [kahe-/ühetoruline])
 • Küttetorustiku analüüs
 • EnEV – energiakonsultandi liides (Hottengroth-tarkvara)

Kõik rakendused vastavad hetkel kehtivatele normidele ja tehnilistele standarditele. Võimalik on importida VDI 3805 ja muud tehnilist infot. Mõnede tuntud tootjate kataloogid on juba sisestatud.

Dendrit Studio tarkvarapakett on lahendus kõige olulisemate planeerimistööde jaoks elamutehnoloogias.

Kui teil on meie tarkvara kohta küsimusi, võtke palun ühendust aadressil info@tece.ee. Aitame teid meeleldi.