Skip to main content

Dendrit Studio

For spørsmål:
post@tece.no

Dendrit Studio – rørledningsanalyse

Programvarestøttet planlegging og utforming av installasjoner for tappevann, gulvoppvarming og gass er avgjørende i moderne byggeteknologi, spesielt sett i lys av kompleksiteten ved standardisering. Med planleggingsprogramvaren Dendrit STUDIO fra Hause Kemper tilbyr vi deg som systempartner muligheten til pålitelig dimensjonering av rørsystemene TECEflex og TECElogo for de ulike fagområdene. I tillegg til standardisert dimensjonering kan du også generere simuleringer for eksempel av sirkulasjonssystemer så vel som å definere ventilkonfigurasjonene.

TECE - Dendrit Studio - Interface

Nye Dendrit Studio har følgende funksjoner:

 • Enestående prosjektstyring
 • Skjemagenerator for all røranalyse

Sanitær

Røranalyse for drikkevann i henhold til DIN 1988-300:

 • Grensesnitt med intelligente programmer for pumpevalg
 • Sirkulasjonssimulering
 • Simulering av hygienesystem for drikkevann
 • Design av oppvarmingssystemer for strømmende drikkevann

Røranalyse for avløpsvann i henhold til DIN EN 12056 og DIN 1986-100

 • Takavvanning for gravitasjonsstrømning og trykkstrømning

Klima/ventilasjon

 • Analyse av kjølebelastning (VDI 2078)
 • Design av kjøleområde i henhold til DIN EN 1264

Gass

 • Analyse av gassrørledning i henhold til DVGW-TRGI 2008

Oppvarming

 • U-verdianalyse i henhold til DIN EN ISO 6946
 • Varmebelastningsanalyse i henhold til DIN EN 12831, ÖNORM H7500
 • Design av radiatorer og oppvarmingsområder i henhold til DIN EN 1264 (gulvvarme) og DIN 4703-3 / VDI 6030 ark 1 (radiator [to rør / ett rør])
 • Analyse av oppvarmingsrør
 • EnEV – grensesnitt for energikonsulent (Hottgenroth-programvare)

Alle applikasjonene oppfyller de gjeldende normene og tekniske standardene. Det er mulig å importere VDI 3805 og annen teknisk informasjon. Katalogene til en del kjente produsenter er allerede lagt inn.

Programvarepakken Dendrit Studio er løsningen for de mest kritiske planleggingsoppgavene innen boligteknologi.

Hvis du har spørsmål om programvaren vår, kan du kontakte oss på ordre@tece.no. Vi hjelper deg gjerne.