Skip to main content

Podmiot odpowiedzialny

Pytania:
tece@tece.pl

Podmiot odpowiedzialny

Redakcja:
TECE GmbH 
Hollefeldstr. 57 
D-48282 Emsdetten 
Tel.: 0 25 72 / 9 28-0 
Fax: 0 25 72 / 9 28-124

Zarząd:
Hans-Joachim Sahlmann
Peter Fehlings
André Welle
Dr. Michael Freitag

Nota prawna:
Steinfurt Local Court
HRB 7461 
VAT ID no.: DE 814768916

Pytania i sugestie proszę kierować do: 
tece@tece.pl

Projekt, wdrożenie, design ekranu:
deltacity.NET 
Gesellschaft für multimediale 
Kommunikation mbH & Co. KG 
www.deltacity.NET 
info@deltacity.net

Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje są własnością TECE GmbH. W momencie publikacji stanowią one każdorazowo najnowsze informacje. Wykluczona jest odpowiedzialność cywilna lub gwarancja za aktualność, prawidłowość i kompletność udostępnionych do wiadomości informacji i danych. Dotyczy to również innych stron internetowych, do których odsyłają hiperłącza. TECE GmbH nie jest również odpowiedzialna za treść tych stron.

Informacje na stronach internetowych w żadanym przypadku nie stanowią obietnicy w znaczeniu prawnym. TECE GmbH zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w miarę potrzeby zmian lub uzupełnień w udostępnionych informacjach lub danych. Z opisanych tutaj zakresów tematycznych nie można wyprowadzać roszczeń prawnych. Oferty są niezobowiązujące we wszystkich częściach.

© wszystkie prawa zastrzeżone, TECE GmbH

TECE GmbH nie odpowiada ani za szkody bezpośrednie ani pośrednie, które powstały w wyniku korzystania z informacji lub danych, jakie znajdują się na tej stronie internetowej. Nie istnieją prawa i obowiązki pomiędzy TECE GmbH i użytkownikiem strony internetowej lub stroną trzecią.

Treści TECE GmbH są chronione prawami autorskimi. Treści ani w całości ani częściowo nie mogą być powielane i/lub publikowane bądź zapisywane w systemie informatycznym bez wcześniejszej pisemnej zgody autora.

Wszelkie informacje lub dane, korzystanie z nich oraz wszelkie związane ze stroną internetową TECE GmbH aktywności, przyzwolenia lub zaniedbania podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu, z wyłączeniem prawa międzynarodowego. Miejscem wykonania zobowiązania i wyłączną właściwością miejscową sądu jest Rheine.

Adres

"TECE" Sp. z o.o. 
Wrocławska 61 
57-100 Strzelin 
Tel.: +48 713839100
tece@tece.pl