Skip to main content

Ścianki i wpusty sanitarne

Zoptymalizuj swój proces pracy z prefabrykatami przemysłowymi firmy TECE. Na budowie spotyka się wielu wykonawców w czasie poszczególnych etapów budowy - projektowania, budowania i renowacji pomieszczeń, w których następuje instalacja, we wszystkich rodzajach budynków.  Koordynacja procesów budowlanych w zakresie materiałów budowlanych, systemów, norm, czasu i cen wymaga poświęcenia czasu. Poza tym, coraz większą rolę odgrywają świadczenia gwarancji i odpowiedzialności. Z prefabrykatami przemysłowymi registrów i ścianek systemowych, pomagamy budować bezpieczniej, racjonalniej i oszczędniej. Dotyczy to budownictwa mieszkaniowego - istniejących i nowych obiektów - hoteli, przedszkoli, szpitali i innych obiektów komercyjnych lub przemysłowych. 

Systembau - TECEsystem

Prefabrykaty

Prefabrykaty przemysłowe ścianek systemowych i registrów przekonują swą optymalną technologią montażu, która znacznie zmniejsza czas budowy. Z tą technologią, planiści i monterzy pracują z tylko jedną dostarczoną zamkniętą jednostką montażową i czerpią korzyści z transparentności w przetargach i kalkulacjach. To pozwala na realizację nawet dużych projektów szybko i ekonomicznie. Pomiar i koordynacja szczegółów aranżacji na budowie, wprowadzenie w pierwsze instalacje jak i logistyka ścianek rzędowych i systemowych - a także na życzenie  logistyka kontenerowa TECE,  - oczywiście wszystko z serwisem TECE.

Registry są elementami prefabrykowanymi, których wymiary są specjalnie dostosowane do sytuacji montażowej. Kompletnie przygotowane dla miejsc instalacji wodociągowej, grzewczej, kanalizacyjnej i wentylacji, wymiary rur zaprojektowane i wbudowane na bazie wyliczeń rurociągowych. Oczywiście wymagania co do ochrony przeciwpożarowej, izolacji akustycznej i cieplnej są uwzględnione w wyborze technologii mocowania i rodzaju rur. Szybki montaż rejestrów i ich połączenie z piętra na piętro, umożliwiają renowację zamieszkałych budynków. 

Systemowe ścianki instalacyjneprefabrykowanymi modułami ściennymi zawierającymi  stelaże konieczne do np. toalet, umywalek, pisuarów czy bidetów, które na budowę dostarcza się z orurowaniem. Każda ścianka systemowa jest indywidualnie dopasowana do warunków poszczególnych pomieszczeń, żeby później prawidłowo zamontować urządzenia. Ścianki systemowe są prosto mocowane do ściany budynku i połączone przednóżkami i przewodami.  Po wykonaniu okładziny na registrów i ściankach systemowych można zacząć układanie płytek.

TECEsystem - Systembau - Vorfertigung

Dostępny serwis

Swoim stałym serwisem TECE dodatkowo dba o bezproblemowy przebieg prac budowlanych: od konsultacji co do zaprojektowania systemu do przeszkolenia pracowników na budowie.  

Od 20 lat TECEsystem oferuje przemysłowe prefabrykaty komponentów budowlanych - zmontowane uszczelnione ścianki konstrukcyjne i zaangażowany serwis - wszystko z jednego źródła. Każdy system jest zaprojektowany indywidualnie, wyprodukowany na wymiar w fabryce TECE i dostarczony bezpośrednio na budowę w dniu montażu.