Skip to main content

System modułowy - kompaktowy, indywidualny, wszechstronny

TECEdrainpoint S jest punktowym systemem odpływowym do łazienek i tarasów. Wyjątkową cechą asortymentu jest to, ze każdy odpływ ma uniwersalny kołnierz. W wyniku tego taki sam odpływ może być zastosowany do uszczelnienia płynnego i zespolonego jak i do połączeń zaciskowo-kołnierzowych.

Dla bezpiecznego i trwałego podłączenia do uszczelnienia zespolonego, na kołnierz nałożono włókninę. W wyniku tego nawet odpływy pionowe i odpływy o rozmiarach DN 70 i DN 100 mogą być instalowane bezpośrednio w uszczelnieniu zespolonym bez dodatkowej nasadki. Przy połączeniach zaciskowo-kołnierzowych z uszczelniającymi paskami bitumicznymi, pierścień kompresyjny ze stali nierdzewnej jest po prostu przykręcany do uniwersalnego kołnierza, który zaciska taśmę uszczelniającą na odpływie.  

Punktablauf TECEdrainpoint S

Optymalna alternatywa dla skomplikowanych „kompletnych produktów” 

Możliwość modułowego doboru asortymentu daje możliwość stworzenia z wszystkich elementów odpływu odpowiadającego poszczególnym wymaganiom. Ponadto w ofercie są kompletne zestawy odpływowe odpowiadające zwykłym wymaganiom.

Każdy model odpływu może być łączony z nasadką rusztu lub przedłużką i można go dowolnie zainstalować w jastrychu/stropie betonowym. Ponieważ wszystkie wersje nasasadek rusztów, syfonów czy ramek rusztów są takie same do wszystkich odpływów, mogą być ze sobą zestawiane. Ta kompatybilność systemowa ma wiele zalet: upraszcza projektowanie rozwiązań odwadniania, ułatwia zamawianie i redukuje koszty magazynowania. 

Asortyment odpływów jest przeznaczony do instalowania w nowych i w modernizowanych budynkach. Szczególnie w starym budownictwie z niską nadbudową podłogi polecany jest super płaski odpływ DN 50. Z drugiej strony, jeśli chodzi o wysoką wydajność odpływową, polecany jest na przykład odpływ DN 100.

TECEdrainpoint S Baukastenprinzip
Zasada modułowa TECEdrainpoint S: indywidualne podejście i łatwość doboru

Punkt. Linia. Szczelny!

Seal System - bezpieczne, certyfikowane uszczelnienie do odwodnień punktowych i liniowych TECE

Co to jest Seal System?
Dzięki systemowi Seal System firma TECE może zapewnić instalatorom i płytkarzom bezpieczeństwo podczas przyłączania uszczelnień zespolonych do odwodnien punktowych TECEdrainpoint S i odwodnień liniowych TECEdrainline TECE. System został zbadany przez Instytut Kiwa TBU - niezależny instytut kontrolujący, bazujący na obowiązujących wymogach nadzoru budowlanego w Niemczech. Odwodnienia TECE sprawdziły się pod względem bezpieczeństwa funkcjonalnego (szczelności).

1 2 3
1Odpływ TECEdrainpoint S
2Pierścień samouszczelniająca Seal System
3Jeden z 50 sprawdzonych i certyfikowanych produktów uszczelniających

Sprawdzony i certyfikowany

50 produktów uszczelniających znanych producentów zostało przetestowane i otrzymało certyfikaty. Do każdego produktu dołączona jest lista sprawdzonych uszczelnień zespolonych, które pozytywnie przeszły testy. 

Certyfikaty można pobrać na www.sealsystem.net.

TECEdrainpoint S - Auszeichnungen