Skip to main content

TECEdrainpoint S

Pytania:
tece@tece.pl

Punktablauf TECEdrainpoint S

TECEdrainpoint S – odwodnienia punktowe

TECEdrainpoint S – montaż

Jeden kołnierz do wielu sytuacji

Kołnierz uniwersalny Seal System umożliwia połączenie dwóch wariantów uszczelnienia z jednym kołnierzem. Można wykonać uszczelnienia kompozytowe lub połączenia kołnierzowe klejone, m.in. do łączenia arkuszy membran bitumicznych.

TECEdrainpoint S installation variants

Przykład montażu z uszczelnieniem kompozytowym

Beispiel für die Ausführung einer Verbundabdichtung mit Seal System Dichtmanschette und einem geprüften Abdichtungsprodukt.

Przykłady projektowania uszczelnienia kompozytowego z tuleją uszczelniającą Seal System i przetestowanym produktem uszczelniającym:

1 Druga warstwa uszczelnienia kompozytowego
2 Tuleja uszczelniająca Seal System
3 Pierwsza warstwa uszczelnienia kompozytowego
4 Folia ochronna uniwersalnego kołnierza
5 Jastrych

Przykład montażu kołnierza samoprzylepnego

Beispiel für die Abdichtung eines TECEdrainpoint S-Ablaufs mit Klemmflanschverbindung.

Przykład uszczelnienia odpływu TECEdrainpoint S z klejonym połączeniem kołnierzowym i połączeniem z uszczelkami taśmowymi.

Montaż TECEdrainpoint S

Instrukcja przedstawia montaż z tuleją uszczelniającą Seal System w uszczelnieniu kompozytowym.

TECEdrainpoint S Montageschritt 1: Vor Einsetzen und Anschluss des Ablaufs wird der Untergrund durch Schallschutzmaßnahmen vorbereitet.

Krok 1: Przed włożeniem i podłączeniem odpływu należy odpowiednio przygotować posadzkę - z wykorzystaniem elementów izolacji akustycznej.

Montageschritt 2 TECEdrainpoint S: Die Fläche wird mit Estrich verfüllt

Krok 2: Teraz powierzchnia pokrywana jest warstwą jastrychu.
 

Montageschritt 3 TECEdrainpoint S: Aufbringen der ersten Schicht Verbundabdichtung

Krok 3: Folia ochronna jest usuwana z odpływu, aby wykonać pierwszą warstwę uszczelnienia kompozytowego.

Montageschritt 4 TECEdrainpoint S: Die Seal System-Dichtmanschette wird in die erste, noch feuchte Schicht Verbundabdichtung eingearbeitet und mit der zweiten Schicht überarbeitet.

Krok 4: Tuleję uszczelniającą Seal System wkłada się do pierwszej warstwy uszczelnienia kompozytowego, gdy jest ono jeszcze mokre, a następnie nakłada się kolejną warstwę.

Montageschritt 5 TECEdrainpoint S: Nach vollständiger Aufbringung der Verbundabdichtung wird das Aufsatzstück an die Höhe des Bodenbelags angepasst.

Krok 5: Po całkowitym nałożeniu uszczelnienia kompozytowego, górną część odpływu dostosowuje się do wysokości pokrycia podłogowego.

Montageschritt 6 TECEdrainpoint S: Nach Verfliesen und Verfugen wird die Abdeckung eingesetzt. Die Montage ist damit abgeschlossen.

Krok 6: Po ułożeniu płytek i fugowaniu nakłada się ruszt. Na tym koniec montażu.