Skip to main content
ISH - Impressionen

Close to you - Varumärket TECE

ISH-mässan sammanfaller med företagets 30-årsjubileum 2017. För att fira 30 år har TECE utvecklat en ny varumärkesimage: den nya designen införlivas visuellt med våra uttalade varumärkesvärden, avsedda att locka kunder, marknader och medarbetare. TECE har identifierat sitt DNA. Vad kommer företaget stå för i framtiden? Vart kommer varumärket att ta oss? TECEnews redaktion pratade med den verkställande direktören Hans-Joachim Sahlmann och marknadschefen, Petra Bischof, bakom kulisserna till den första varumärkespresentationen för företagets medarbetare och gäster.

Ett varumärke är resultatet av allt som utgör ett företag.

TECE - Close to you
Herr Sahlmann - är allt på ISH nytt?

Hans-Joachim Sahlmann: Nej, naturligtvis inte. TECE är fortfarande TECE. Vi fortsätter emellertid att utvecklas. För att göra det behöver vi först undersöka vad vi gjort bra tidigare och var vi står just nu. Vi ändrar inte vårt DNA. Du kan inte göra det med genetiskt material. Under de senaste 30 åren har TECE genomgått en imponerande utveckling. Vi ser det naturligtvis eftersom vi alltid varit involverade i processen - och våra kunder, marknaden och media bekräftar också att så är fallet. Vi får inte glömma: Vi har förlorat vårt företags grundare och verkställande direktör. Thomas Fehlings var inte bara ägare utan var även vår kapten och kompass. Som hans kompanjon under lång tid har jag gjort det till mitt personliga åtagande att hålla ordning på och uppdatera det DNA som gjort oss framgångsrika.

Petra Bischof: Om jag gav ett utifrånperspektiv som relativt ny i företaget. Jag har lärt känna TECE som ett extremt framåt, kreativt och framtidsorienterat företag. Men snabb tillväxt måste finjusteras emellanåt, och kundkontakten måste kontinuerligt optimeras. Med andra ord: med ord och handling som pekar mot framtiden.

Vad säger oss det nya "close to you"?

Petra Bischof: Det handlar naturligtvis om kunden och du, det är branschen, människorna med vilka vi gör affärer och till vilka vi ägnar våra produkter. TECE är, och har alltid varit, ett företag med nära koppling till kundens krav. Annars skulle vi inte vara där vi är idag.

Die Marke TECE - volles Haus
Fullt hus: Hans-Joachim Sahlmann förklarar företagskulturen.
Måste det löftet vara på engelska?

Petra Bischof: Vi ville ha något som varar. Och idag är TECE en internationell grupp där många länder möts. Vi är säkra på att våra kunder förstår det anspråket. Naturligtvis är meddelandet bakom ett varumärke bara så bra som sättet det upplevs på. Kunder måste uppleva "close to you", och sedan förstår de vad vi menar utan behovet av ord.

Hans-Joachim Sahlmann: Att vara nära kunden är inget nytt för oss. Thomas Fehlings hittade pudelns kärna. Han kom från en ingenjörsfamilj och skapade en kultur kring att ställa frågor: "Kan vi göra det bättre, mer attraktivt, enklare? "Det här sättet att tänka förvandlade TECE till ett nyfiket företag, drivet av idéer av innovation. Ständigt presenterar vi oväntade lösningar för våra kunder. Vi ställer inte bara frågor till våra kunder utan arbetar även väldigt nära dem. Om du vill utveckla en bra cistern behöver du vara där för att se hur hantverkaren arbetar med att installera eller reparera den mest framgångsrika cisternen på marknaden. Du behöver se vad som fungerar bra och var något kan förbättras.

Petra Bischof: "close to you" går ännu längre. Vi är hängivna att finnas för våra kunder. Och när du ger ett sådant löfte ska du mätas genom din förmåga att uppfylla det. Psykologin som är involverad är en viktig faktor. Att vara nära kunden har gjort oss framgångsrika under en hel generation - och kommer fortsätta vara vår vägledande princip i framtiden.

TECE - Hans-Joachim Sahlmann
Kraftfullt och passionerat: Hans-Joachim Sahlmann förklarar det nya varumärkeskravet.
Kan du ge ett exempel på hur det kommer att se ut i praktiken?

Hans-Joachim Sahlmann: Vi talade uppriktigt med de vi arbetar för: kunder, planläggare, arkitekter, fastighetsinvesterare och, sist men inte minst, hantverkarna. Vi frågade dem var de ser oss och vad de förväntar sig från oss. Arkitekter, badrumsdesigners och slutkunder förväntar sig att vi ska ge dem designfrihet. Det viktiga här är inspirationsidéerna som kan förhöja badrumsarkitekturen med till exempel en förväggsinstallation eller en elegant spolplatta. För den här gruppen är dessa designelement mycket viktigare än cisternen bakom dem som också måste vara funktionell.

Planläggare och fastighetsutvecklare förväntar sig att vi ska tillhandahålla support genom planeringsprocessen - och assistans med projektspecifika procedurer. Det är alltsammans en helt annan fråga. Det betyder: vi måste vara effektiva och tillgängliga när det behövs. Hålla deadlines och åtaganden. Och att leverera säkerhet i termer av brandsäkerhet, pålitlig ljudisolering och uppInnløpslse av de relevanta standarderna.

Och våra processorer - det är personerna på byggarbetsplatserna - kräver produkter och lösningar som möjliggör installation och montering utan krångel. Detta kan vara rörsystem eller fettseparatormoduler inomhus. Under produktutvecklingen måste vi prata med människorna som senare är involverade i monteringen och de som sätter ihop dem. Människor vill helt enkelt kunna arbeta med våra produkter utan stress.

Vi har ristat in våra kompetensområden - som demonstrerar vår styrka gentemot våra kunder.

Petra Bischof: Vi har arbetat fram policies och formulerat meddelanden för alla av dessa kundgrupper. Och varje produkt och tjänst vi erbjuder mäts utefter dessa. Få insikt: Kunder förväntar sig expertis från oss i första hand: inom design och skapande, i andra hand inom projekt och planering och i tredje hand installation och montering. Våra system, produkter och tjänster passar in i dessa tre kompetensområden.

Vorstellung TECE - Markenevent
Idag, på scen inför 500 företagsmedarbetare och gäster, beskrev du den här marknadsutvecklingen som en process som har tagit nästan två år att slutföra. Hur försvarar du den här stora tidsinvesteringen?

Hans-Joachim Sahlmann: Ett varumärke är resultatet av allt som utgör ett företag. Det kan låta lite informellt men jag är från Münster och kopplingen till Schnapps fångar poängen ganska bra. Anden och själen som kan hittas i en bra och stark likör är representativa för destilleriernas utmärkta arbete. Efter att ha genomgått den här processen vet vi nu bättre än någonsin vad vi är kapabla till och var vi behöver förbättra. Vi har definierat TECE:s äkta själ.

Petra Bischof: Vi har stärkt vår självbild och vi är hängivna till att arbeta nära våra kunder. Men den nya loggan, löftet och insikten vi vunnit måste leda till en kund- och marknadsfokuserad attityd. Det är vårt mål. Det är varje företags mål att tackla det här svåra ämnet.

TECE - Petra Bischof
Petra Bischof, marknadschef: Med målet "close to you" deklarerar företaget sin avsikt att arbeta i nära kontakt med sina kunder.