Skip to main content
ISH - Impressionen

Close to you - TECE-merket

Handelsmessen ISH faller på samme tid som firmaets 30-års jubileum i 2017. For å feire 30 års eksistens, har TECE utviklet et nytt image: Det nye designet inkorporerer våre definerte merkeverdier på en visuell måte, og har til hensikt å tiltrekke kunder, markeder og ansatte. Vi i TECE har identifisert vår DNA: Hva vil firmaet stå for i fremtiden? Hvor vil merket vårt lede oss? TECEnews-redaksjonen snakket med administrerende direktør, Hans-Joachim Sahlmann og markedsføringssjef, Petra Bischof, bak kulissene til den første merkepresentasjonen til firmaets ansatte og gjester.

Et merke er essensen av alt som utgjør en virksomhet.

TECE - Close to you
Herr Sahlmann – er alt som vises på ISH nytt?

Hans-Joachim Sahlmann: Nei, naturligvis ikke. TECE er fortsatt TECE. Men vi forsetter å utvikle oss. For å gjøre dette, må vi først se på hva vi har gjort bra tidligere og vårt nåværende ståsted. Vi vil ikke endre på vårt DNA. Du kan ikke endre på genetisk materiale. Over de siste 30 årene har TECE gjennomgått en imponerende utvikling. Vi ser dette, naturligvis, fordi vi alltid har vært involvert i prosessen – men våre kunder, industri- og mediaobservatørene bekrefter også at dette er tilfelle. La oss huske på: Vi har mistet firmaets grunnlegger og administrerende direktør. Thomas Fehlings var ikke bare firmaets eier, men også vår kaptein og vårt kompass. Som hans følgesvenn i årevis har jeg gjort det min absolutte personlige forpliktelse til å holde oversikt over og oppdatere DNA-et som har gjort at vi har lyktes.

Petra Bischof: Jeg vil gjerne få gi et objektivt perspektiv, som relativt ny i firmaet ... Jeg så på TECE som et ekstremt slagkraftig, kreativt og fremtidsrettet firma. Men rask vekst må finjusteres hele tiden, og kundekontakt må kontinuerlig optimaliseres. Det vil si: Med ord og handlinger som peker mot fremtiden.

Hva kan det nye «Close to you»-løftet fortelle oss?

Petra Bischof: Naturligvis handler det alltid om kunden og deg, det er slik industrien er, de vi gjør forretninger med og de vi lager produktene for. TECE er, og har alltid vært, et firma i nært samspill med kundens behov. Hvis ikke ville vi ikke vært der vi er i dag.

Die Marke TECE - volles Haus
Fullt hus: Hans-Joachim Sahlmann forklarer firmakulturen.
Må løftet være på engelsk?

Petra Bischof: Vi ville ha noe som var konsistent. Og i dag er TECE et internasjonalt konsern hvor mange nasjoner kommer sammen. Vi er sikre på at våre kunder vil forstå løftet vårt. Selvfølgelig er et merkeløftet kun så relevant som slik det blir opplevd. Kundene trenger bare å oppleve «Close to you», så vil de forstå hva vi mener, uten behov for ord.

Hans-Joachim Sahlmann: Nærhet til kundene er ikke nytt for oss. Thomas Fehlings gikk rett til kjernen av saken. Han kom fra en ingeniørfamilie og kultiverte en kultur der man stiller spørsmål: «Kan vi gjøre det bedre, mer attraktivt, enklere?» Denne tenkemåten gjorde TECE til et firma som ikke er redd for å spørre, drevet av ideer og innovasjon. Igjen og igjen gir vi våre kunder uventede løsninger. Men vi spør dem ikke bare spørsmål, vi jobber også i et veldig tett samspill med dem. Hvis du vil utvikle en god sisterne, må du være der for å se hvordan håndverkeren får til installering eller reparering av den mest vellykkede sisternen på markedet. Du må se hva som fungerer bra og det er rom for forbedring.

Petra Bischof: «Close to you» går enda lengre. Vi er dedikerte til å stille opp for kundene våre. Og når du gir et slikt løfte, bør du bedømmes utfra din evne til å oppInnløps det. Psykologien bak er en viktig faktor. Nærhet til kunden har gjort oss vellykket over en hel generasjon – og vil fortsette å være vår retningssnor i fremtiden.

TECE - Hans-Joachim Sahlmann
Mektig og lidenskapelig: Hans-Joachim Sahlmann forklarer merkets nye løfte.
Kan du gi oss et eksempel på hvordan det vil se ut i fremtiden?

Hans-Joachim Sahlmann: Vi snakket med dem vi jobber for på forhånd: Kunder, planleggere, arkitekter, eiendomsinvestorer og sist, men ikke minst, håndverkerne. Vi spurte dem hvor de ser oss og hva de forventer fra oss. Arkitekter, baderomsdesignere og sluttkunder forventer at vi gir dem frihet når det kommer til design. Det som er viktig her, er de inspirerende ideene som kan forbedre baderomsarkitekturen, for eksempel med en forveggsinstallasjon eller en spylerplate. For denne gruppen, er designelementene mye viktigere enn sisternen bak dem, som også må være funksjonell.

Planleggere og eiendomsutviklere forventer at vi skal gi dem støtte gjennom hele planleggingsprosessen – og hjelp med prosjektspesifikke prosedyrer. Det er en helt annen sak. Det betyr: Vi må være effektive og tilgjengelige når det trenges. Holde tidsfrister og forpliktelser. Og levere sikkerhet når det kommer til brannsikring, pålitelig lydisolasjon og samsvar med relevante standarder.

Og våre prosessorer – det er folkene på byggeplassene – har behov for produkter og løsninger som gjør det mulig å installere og montere uten problemer. Dette kan være rørsystemer eller fettutskillere inne i modulen. Under utviklingen av produkter må vi ha en dialog med dem som senere er involvert i monteringen av dem. Folk vil simpelthen kunne jobbe med produktene våre uten stress.

Vi har skåret ut våre kompetansefelt – det demonstrerer vår styrke til kundene våre.

Petra Bischof: Vi har utviklet retningslinjer og satt sammen beskjeder for hver av disse kundegruppene. Hvert produkt og hver tjeneste vi tilbys vil vurderes etter dette. Å få innsikt: Kunder forventer vår ekspertise, først og fremst i design og skapelse, dernest i prosjekt og planlegger, og til slutt i installasjon og montering. Våre systemer, produkter og tjenester leverer innenfor alle disse tre kompetansefeltene.

Vorstellung TECE - Markenevent
I dag, på scenen fremfor 500 ansatte og gjester, har du beskrevet denne markedsutviklingen som en prosess som har tatt nesten to år å fullføre. Hvordan rettferdiggjør du denne massive tidsinvesteringen?

Hans-Joachim Sahlmann: Et merke er essensen av alt som utgjør en virksomhet. Det kan høres litt uformelt ut, men jeg er fra Munster, og analogien med schnapps forklarer poenget ganske elegant. Ånden og sjelen som man kan kjenne i god, sterk brennevin, gjenspeiler destillatørenes dedikerte arbeid. Etter å ha gjennomgått denne prosessen, vet vi nå bedre enn aldri før hva vi er i stand til og hvor vi må gjøre det bedre. Vi har definert selve essensen av TECE.

Petra Bischof: Vi har styrket selvbildet vårt, og dedikert oss til et nært samspill med våre kunder. Men den nye logoen, kundeløftet og innsikten vi har fått må også føre til en kunde- og markedsfokusert holdning. Det er vårt mål. Det er målet til ethvert firma som må takle dette vanskelige emnet.

TECE - Petra Bischof
Markedsssjef, Petra Bischof: Med vårt «Close to you»-løfte, erklærer vi vår intensjon om å jobbe i nært samspill med kundene våre.