Skip to main content
ISH - Impressionen

Close to you - TECE kaubamärk

2017. aastal langeb ISH messi ajale ettevõtte 30. juubel. 30 tegevusaasta tähistamiseks on TECE välja töötanud uue kaubamärgi imidži: uus disain ühendab visuaalselt meie kaubamärgi väärtused, mille eesmärk on meelitada kliente, turgusid ja töötajaid. TECE on määratlenud oma DNA: Mida esindab ettevõte tulevikus? Kuhu kaubamärk meid viib? TECEnews uudistetoimetus vestles tegevjuhi Hans-Joachim Sahlmanniga ja müügijuhi Petra Bischofiga kaubamärgi esmakordse esitlemise ajal töötajatele ja messi külastajatele.

Kaubamärk kujutab endast ettevõtte äritegevuse destillaati.

TECE - Close to you
Härra Sahlmann – kas kõik ISH-l on uus?

Hans-Joachim Sahlmann: Ei. Muidugi mitte. TECE on ikka TECE. Sellegipoolest areneme pidevalt edasi. Selleks peame esmalt analüüsima, mida oleme minevikus hästi teinud ja milline on meie hetkeolukord. Me ei muuda oma DNA-d. Geneetilist materjali ei saa muuta. Viimase 30 aasta jooksul on TECE läbi teinud muljetavaldava arengu. Meie näeme seda muidugi sellepärast, et oleme pidevalt protsessiga seotud – kuid meie kliendid, konkurendid ja meedia märkavad ja kinnitavad seda samuti. Ärgem unustagem: oleme kaotanud oma ettevõtte asutaja ja tegevjuhi. Thomas Fehlings oli mitte üksnes omanik, vaid ka meie kapten ja kompass. Tema pikaaegse kolleegina olen isiklikult pühendunud sellele, et säilitada ja uuendada DNA-d, mis tagas meile edu.

Petra Bischof: Kui tohin pakkuda väljaspoolseisja vaatenurka, olles ettevõttes suhteliselt uus... Õppisin TECE-t tundma kui äärmiselt jõulist, loovat ja tulevikule suunatud ettevõtet. Kuid kiiret kasvu tuleb aeg-ajalt peenhäälestada ja kliendikontakti peab pidevalt täiustama. See tähendab: sõnade ja tegudega, mis osutavad tulevikku.

Mida ütleb meile uus tunnuslause „teie lähedal"?

Petra Bischof: Muidugi on alati keskpunktis klient ja teie, see tähendab meie tegevusvaldkond, inimesed, kellega äri ajame ja kellele meie tooted on mõeldud. TECE on ja on alati olnud ettevõte, kes juhindub kliendi vajadustest. Muidu ei oleks me täna seal, kus oleme.

Die Marke TECE - volles Haus
Täismaja: Hans-Joachim Sahlmann selgitab ettevõtte kultuuri.
Kas see tunnuslause peab olema inglise keeles?

Petra Bischof: Tahtsime midagi püsivat. Ja tänapäeval on Tece rahvusvaheline kontsern, mis koondab paljusid rahvuseid. Oleme kindlad, et meie kliendid saavad sellest tunnuslausest aru. On selge, et tunnuslause kaubamärgi taga saab olla vaid nii hea kui kaubamärk ise. Kliendid peavad kogema, et oleme „teie lähedal", siis nad mõistavad selle tunnuslause mõtet ilma sõnadeta.

Hans-Joachim Sahlmann: Klientidele lähedal olemine ei ole meie jaoks midagi uut. Thomas Fehlings tabas otse naelapead. Ta on pärit inseneride perekonnas ja esitas pidevalt küsimusi: „Kas saame seda teha paremini, atraktiivsemalt, lihtsamalt?" Selline mõtlemine muutis TECE teadmishimuliseks ettevõtteks, mida viivad edasi ideed ja innovatsioon. Ikka ja jälle esitleme oma klientidele ootamatuid lahendusi. Kuid me mitte ainult ei küsi oma klientidelt küsimusi, vaid ka töötame nende lähedal. Kui tahate välja töötada head loputuskasti, peate olema kohal, et näha, kuidas oma ala spetsialistid paigaldavad või parandavad turu kõige populaarsemat loputuspaaki. Peate nägema, mis töötab hästi ja mida saab parandada.

Petra Bischof: „Teie lähedal" tähendab veelgi enamat. Oleme pühendunud oma klientide toetamisele. Ja kui oleme endale sellise lubaduse andnud, siis meid ka hinnatakse selle alusel, kuivõrd me seda järgime. Psühholoogia on seejuures oluline tegur. Kliendi lähedal olemine muutis meid edukaks terve põlvkonna jooksul – ja see jääb meie juhtivaks põhimõtteks ka tulevikus.

TECE - Hans-Joachim Sahlmann
Jõuliselt ja kirglikult: Hans-Joachim Sahlmann selgitab uut kaubamärgi tunnuslauset.
Kas saaksite tuua näite, kuidas see praktikas välja nägema hakkab?

Hans-Joachim Sahlmann: Rääkisime eelnevalt inimestega, kelle heaks me töötame: kliendid, planeerijad, arhitektid, kinnisvara investorid ja muidugi ka ehitajad. Küsisime neilt, kuidas nad meid näevad ja mida meilt ootavad. Arhitektid, vannitoa disainerid ja lõppkliendid ootavad, et pakuksime neile suuremat vabadust disainimisel. Siin on olulised inspireerivad ideed, mis võivad täiendada vannitoaehitust näiteks seinapaigaldise või elegantse loputuspaneeli abil. Selle tooterühma jaoks on disainielemendid palju olulisemad kui paak nende taga, mis peab samuti olema funktsionaalne.

Planeerijad ja kinnisvaraarendajad ootavad meilt tuge kogu planeerimisprotsessi jooksul – ja abi projektispetsiifiliste protseduuride juures. See on jällegi hoopis midagi muud. See tähendab: peame olema tõhusad ja vajadusel kättesaadavad. Tähtaegadest ja lubadustest kinni pidama. Ja pakkuma tuleohutuse, kindla heliisolatsiooni ja nõuetekohastele standarditele vastavuse osas turvatunnet.

Ja meie toodete paigaldajad – inimesed ehitusobjektidel – vajavad tooteid ja lahendusi, mis võimaldaksid probleemideta paigaldamist ja monteerimist. Näiteks võib tuua torustikusüsteemide või siseruumide modulaarsete rasvaeraldajate paigaldamise. Toodete väljaarendamise käigus peame suhtlema inimestega, kes tegelevad hiljem nende monteerimise ja paigaldamisega. Inimesed tahavad lihtsalt töötada meie toodetega probleemideta.

Oleme välja kujundanud oma pädevusvaldkonnad – milles näevad kliendid meie tugevust.

Petra Bischof: Oleme iga kliendigrupi jaoks välja töötanud strateegia ja sõnumid. Ning need on iga meie pakutava toote ja teenuse mõõdupuuks. Oleme jõudnud arusaamisele: Kliendid ootavad meilt pädevust – esiteks disainimisel ja loomisel, teiseks projekteerimisel ja planeerimisel ning kolmandaks paigaldamisel ja monteerimisel. Meie süsteemid, tooted ja teenused on pädevad nendes kolmes valdkonnas.

Vorstellung TECE - Markenevent
Täna, seistes ettevõtte 500 töötaja ja külaliste ees, kirjeldasite seda turuarengut kui protsessi, mis võttis aega peaaegu kaks aastat. Kuidas põhjendate seda suurt investeeringut?

Hans-Joachim Sahlmann: Kaubamärk kujutab endast ettevõtte äritegevuse destillaati. See võib kõlada veidi kohatult, kuid ma olen pärit Münsterist ja analoogia napsuga on väga tabav. Vaim ja hing, mida võib leida kangest joogist, on destilleerijate suurepärase töö võrdpildiks. Olles selle protsessi läbi teinud, teame nüüd paremini kui iial varem, mida me suudame ja mida tuleks veelgi täiustada. Oleme määratlenud TECE olemuse.

Petra Bischof: Oleme tugevdanud oma enesepilti ja pühendume tihedale koostööle oma klientidega. Kuid uus logo, tunnuslause ja arusaam, milleni oleme jõudnud, peavad kujundama kliendile ja turule keskendunud hoiaku. See on meie eesmärk. See on iga ettevõtte eesmärk, kes tegeleb sedavõrd keeruka teemaga.

TECE - Petra Bischof
Turundusjuht Petra Bischof: Tunnuslausega „teie lähedal" kuulutab ettevõte oma kavatsust töötada tihedas kontaktis oma klientidega.