Skip to main content

Bedrijfs gegevens

Bij vragen:
info@tece.nl

Bedrijfs gegevens

Uitgever:
TECE GmbH 
Hollefeldstr. 57 
D-48282 Emsdetten 
Tel.: +49 (0) 25 72 / 9 28-0 
Fax: +49 (0) 25 72 / 9 28-124

Directie:
Hans-Joachim Sahlmann
Peter Fehlings
André Welle
Dr. Michael Freitag

Juridische informatie:
Kantongerecht Steinfurt
HRB 7461
Btw-nr.: DE 814768916

Stuur vragen en suggesties naar:
info@tece.nl

Concept, uitvoering, screen-design:
deltacity.NET 
Gesellschaft für multimediale 
Kommunikation mbH & Co. KG 
www.deltacity.NET 
info@deltacity.net

Alle rechten voorbehouden. De informatie is eigendom van TECE GmbH. Op het moment van publicatie is dit de meest actuele informatie. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden of garantie geven voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en gegevens. Dit geldt tevens voor alle andere websites waarnaar wordt verwezen door middel van hyperlinks. TECE GmbH is het niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites.

De informatie op de websites biedt in geen geval juridisch bindende garanties. TECE GmbH behoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen of aanvullingen voor de verstrekte informatie of gegevens door te voeren. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de hier beschreven onderwerpen. Alle onderdelen van aanbiedingen zijn niet-bindend.

© Alle rechte voorbehouden, TECE GmbH

TECE GmbH is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van de informatie of gegevens die op deze website te vinden is. Er bestaan geen rechten en plichten tussen TECE GmbH en de gebruiker van de website of derden.

De inhoud van TECE GmbH is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud mag noch geheel noch gedeeltelijk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd of in een informatiesysteem worden opgeslagen.

Alle informatie of gegevens, het gebruik ervan alsook alle zaken gedaan, gedoogd of nagelaten in verband met de website van TECE GmbH zijn uitsluitend onderhevig aan Duits recht, met uitzondering van internationaal recht. De plaats van levering en de bevoegde rechtbank is Rheine.

Adres

TECE Nederland BV
Postbus 19 • 9422 ZG Smilde
W.A. Scholtenweg 7a • Smilde
Tel.: +31 592 415074
Fax: +31 592 414628
info@tece.nl
calculatie@tece.nl
bestelling@tece.nl