Skip to main content
Project en planning - Appartementengebouw Tetris Hall, Kievaus Lithouwen

Tillförlitlighet i projekt

Project en planning - Appartementengebouw Tetris Hall, Kievaus Lithouwen

Tillförlitlighet i projekt

Säkerhetsplanen

Varje dag uppstår nya utmaningar för alla inblandade i byggprojekt. Planering och byggarbete kräver att alla tidsrelaterade, ekonomiska och juridiska risker identifieras och är kontrollerbara.

Byggprojekt får verkligen pulsen att stiga. Varje dag löser vi utmaningar på ett professionellt och kreativt sätt.

TECE Bauleiter - Projekt und Planung
Zeit - Bauarbeiter
Projekt & planering

Tid

Trots många års erfarenhet är det svårt att beräkna tiden som krävs för att slutföra ett byggprojekt. Ju fler uppgifter och hantverkare som är involverade i projektet, och ju längre avståndet är till byggarbetsplatsen, desto större blir risken för förseningar. Man kan enkelt säga att ju mer tillförlitliga de verkliga tidsberäkningarna är, desto mer sannolik blir den ekonomiska framgången.

Recht & Normen - Bauarbeiter Projekt & Planung
Projekt & planering

Lagar och standarder

Komplexa juridiska krav måste beaktas redan under förprojekteringen. Efter slutförandet förblir planläggare och hantverkare ansvariga för byggsäkerheten, för korrekt teknisk implementation och för ett felfritt genomförande. Standarder och juridiska krav såsom brandskydd eller dricksvattenhygien är bindande och måste följas. Defekter och omarbetningar innebär enorma kostnader.

Wirtschaftlichkeit - Bauarbeiter - Projekt & Planung
Projekt & planering

Kostnadseffektivt

Att kunna överlämna en felfri fastighet till kunden på slutdatumet är en viktig milsten för den ekonomiska framgången för alla som är inblandade i processen. Redan under planeringsstadiet läggs de avgörande grunderna för detta genom att utveckla och välja rätt tekniska lösningar. Intelligent planering och materialval underlättar inte bara byggbudgeten utan tar även framtida driftskostnader i beräkning.