Skip to main content
TECEflushpoint – die pneumatische Auslösung für den TECE Octa-Spülkasten

TECEflushpoint

Bei der Entwicklung von TECEflushpoint haben wir  größten Wert auf ein ansprechendes und in jedes  Bad passendes Design gelegt.

Spolkomfort inom räckhåll

Välj ett alternativ till den traditionella spolknappen på cisternen av praktiska, estetiska eller platsmässiga skäl. Med TECEflushpoint har du möjligheten att placera stilrena pneumatiska spolknappar inom en radie av 1,7 meter runt cisternen, precis där de passar bäst.

Design möter känsla

Vår utveckling av TECEflushpoint har fokuserat på att erbjuda en snygg design som funkar med alla badrumsstilar. Samtidigt har varje komponent optimerats för att säkerställa att spolningen inte bara är funktionell utan även ger en behaglig känsla. 

TECEflushpoint Übersicht Baukasten mit Uni Spülkasten

Det modulära systemet

Alla element för pneumatisk spolning med TECEflushpoint kan enkelt kombineras i det modulära systemet.

A TECEprofil wc-fixtur
B TECEflushpoint pneumatisk spolmekanism
C TECEflushpoint spolknapp