Skip to main content
TECEflushpoint – die pneumatische Auslösung für den TECE Octa-Spülkasten

TECEflushpoint

Bei der Entwicklung von TECEflushpoint haben wir  größten Wert auf ein ansprechendes und in jedes  Bad passendes Design gelegt.

Spolkomfort inom räckhåll

Det finns många skäl att välja ett alternativ till en klassisk spolknapp på cisternen – oavsett om det är tillgänglighet, utrymmesskäl eller designkrav. Med TECEflushpoint kan du placera attraktiva pneumatiska spolknappar inom en radie på 1,7 m runt cisternen. Helt enkelt där de passar bäst.

Design möter känsla

När vi utvecklade TECEflushpoint fokuserade vi på en snygg design som skulle passa in i alla badrum. Samtidigt har alla komponenter anpassats optimalt till varandra för att säkerställa att spolningen även ger en behaglig känsla.

TECEflushpoint Übersicht Baukasten mit Uni Spülkasten

Det modulära systemet

Alla element för pneumatisk spolning med TECEflushpoint kan enkelt kombineras i det modulära systemet.

A TECEprofil wc-fixtur
B TECEflushpoint pneumatisk spolmekanism
C TECEflushpoint spolknapp