Skip to main content

TECEprofil

Jautājumiem::
info@tece.lv

Die TECEprofil Sanitärmodule sind perfekt für den Trockenbau vorbereitet.

TECEprofil tualetes modulis ar integrētu higiēnas skalošanu

Viss ir cisternā

Mit dem neuen TECEprofil WC-Modul mit integrierter Hygienespülung erfüllen Betreiber ihre Pflicht zu sauberem Trinkwasser. Komfortabel, sicher, wirtschaftlich.

Šī TECE inovācija pārvērš tualetes cisternu par higiēnisko skalošanas staciju. Šim nolūkam mēs esam integrējuši karstā ūdens savienojumu un kontrolleri, ko ar Bluetooth, izmantojot viedtālruni, var ieprogrammēt par kompaktu mūsu tualetes cisternas bloku. Izmantojot jauno TECEprofil tualetes moduli ar integrēto higiēnisko skalošanas sistēmu, operatori izpilda savu pienākumu nodrošināt tīru dzeramo ūdeni. Ērti, droši, ekonomiski.

Kad netiek izmantots: nodrošiniet ūdens apmaiņu. Automātiski.

Fakts, ka dzeramā ūdens sistēmas viesnīcās, mājokļu industrijā vai slimnīcās ilgāku laiku netiek izmantotas, ir pilnīgi normāls. Kā iespējams nodrošināt pilnīgu ūdens apmaiņu pat tad, ja sistēma netiek izmantota? To nevar panākt tikai ar gudru cauruļu tīkla dizainu vai sastāvēšanos mazinošiem komponentiem. Taču noteiktā brīdī ūdens no caurulēm kaut kā ir jāizlaiž. To var manuāli paveikt apkalpojošais personāls. Taču to iespējams paveikt drošāk, uzticamāk un pārbaudāmāk, izmantojot automātiskās skalošanas stacijas. Tas ļauj īpašniekam izpildīt savas saistības attiecībā uz atbilstošas dzeramā ūdens sistēmas nodrošināšanu.

Tagad arī aukstā ūdens tīkliem

Skolas, tirdzniecības, ēdināšanas un citi objekti, kam ir sezonālas darbības raksturs, ir norūpējušies par dzeramā ūdens higiēnu dīkstāvju laikā, turklāt ne tikai Covid periodā. Tādēļ TECE piedāvā tirgū TECEprofil tualetes moduli ar integrētu higiēnisko skalošanas sistēmu, kas izmantojams tikai aukstā ūdens tīklos un īpaši aukstā ūdens iekārtās, kas ir izplatītas daudzos tualetes objektos.

Detalizētu informāciju par dzeramā ūdens higiēnu, ko nodrošina mūsu higiēniskā skalošanas sistēma, varat atrast šeit.

Tehnoloģija cisternā

Iepriekš samontēti komponenti, digitāli vadāmi.

Der TECE-Spülkasten mit integrierter Hygienespülung hat alle Komponenten vormontiert und kann per Bluetooth-Schnittstelle und Smartphone-App programmiert werden.

Tehniskie dati:

  • Maks. ūdens spiediens: 10 bar (1 MPa)
  • Minimālais plūsmas spiediens: 1 bar (0,1 MPa)
  • Aprēķina plūsma: 5 l/min

Definētais ūdens tilpums:

dinamisks plūsmas vārsts nodrošina konstantu apjoma plūsmu 5 l/min darba diapazonā no 1 līdz 10 bar. Aprēķinātajā skalošanas laikā tiek izlaists attiecīgais ieprogrammētais skalošanai paredzētais tilpums.

Instalācija:

  • 2 tapu spraudnis 12 V elektrības padevei
  • 5 tapu spraudnis ēkas kontroles tehnoloģijas izvēles savienojumam

Pārbaude:

  • Visus komponentus iespējams pārbaudīt, izmantojot skalošanas plāksni

TECEsmartflow – ieprogrammējama vien dažos soļos

 

Mit der TECEsmartflow-App programmieren Sie die Hygienespülung in wenigen Schritten

TECEsmartflow lietotne:

TECEsmartflow lietotni iOS un Android operētājsistēmām bez maksas varat lejupielādēt no Apple App Store & Google Play Store.

TECEsmartflow – ieprogrammējama vien dažos soļos

Programma:
izvēlieties starp skalošanas programmām „Nedēļas dienas” un „Intervāls”.

Intervāls:
Intervālu un skalošanas tilpumu iespējams nepārtraukti mainīt. Intervāla taimeris tiek atiestatīts pēc parastas ūdens izlaišanas, un pēc tam notiek tā restartēšana.

Nedēļas dienas:
Iespējams izvēlēties dienas un laikus, kad jāveic skalošana. Arī šeit skalošanas tilpumu iespējams nepārtraukti mainīt. Regulāra ūdens lietošana aptur attiecīgajā dienā ieplānoto automātisko skalošanu.

Skalošanas tilpums:
Skalošanas tilpumus karstam un aukstam ūdenim atsevišķām līnijām katrā iekārtā iespējams iestatīt savstarpēji neatkarīgi.

Katra cauruļvadu sistēma ir uzticama un higiēniska

Damit bei einem automatischen Spülvorgang der gesamte Leitungsinhalt bis zum Steigstrang ausgetauscht wird, ist das TECEprofil WC-Modul mit integrierter Hygienespülung als letzter Verbraucher in der Trinkwasserinstallation angeordnet.

Piemērs – Publiskās/daļēji publiskās ēkas: slēgto elementu uzstādīšana vairāku tualešu sistēmā

TECEprofil tualetes modulis ar integrētu higiēnisku noskalošanas sistēmu ir uzstādīts kā pēdējais dzeramā ūdens patērētājs, lai automātiskā noskalošanas procesa laikā tiktu nomainīts viss caurules saturs līdz pat stāvvadam. Pateicoties bezgalīgi pielāgojamajam noskalošanas tilpumam, iespējams aizstāt pat lielākus cauruļu tilpumus. Piemēram, publiskajā tualetē ar vairākiem patērētājiem. Publiskās un daļēji publiskās teritorijās „intervāla” noskalošanas programma ir piemērota pat īsāku lietošanas pārtraukumu nodrošināšanai.

Hotelgäste in belegten Zimmern sollen nicht durch eine automatische Hygienespülung gestört werden. Hier hilft das Spülprogramm „Wochentage“.

Piemērs – viesnīca: vannas istabas iekārta ar duālo mazgātni un pievienotu sērijveida iekārtu.

Tāpat šeit ir ierīkots TECEprofil tualetes modulis ar integrētu higiēnisko skalošanas sistēmu, kas ir pēdējais patērētājs dzeramā ūdens iekārtā. Viesnīcas viesiem aizņemtajās istabās nebūtu jājūtas traucētiem automātiskā higiēniskās skalošanas sistēmas dēļ. Te palīdz skalošanas programma „Nedēļas dienas”. Šajā programmā skalošanas laiku iespējams izvēlēties tā, lai attiecīgajā laikā istabās parasti nebūtu viesu (piemēram, pulksten 11.30).