Skip to main content

Poduzeće

U slučaju pitanja:
info@tece.hr

Poduzeće TECE

Bliskost je pitanje poimanja.
Kultura pitanja. Poduzeće TECE naraslo je zahvaljujući svojoj posebnoj bliskosti i dijalogu sa svojim kupcima.

Saznajte više
TECE Gebäude

Poduzeće TECE

Bliskost je pitanje poimanja.
Kultura pitanja. Poduzeće TECE naraslo je zahvaljujući svojoj posebnoj bliskosti i dijalogu sa svojim kupcima.

Saznajte više
TECE Gebäude

Kompetentnost

Sloboda u uređenju

Design und Gestaltung - TECElux und TECEdrainline

Sigurnost u projektiranju

Projekt und Planung -Apartmentgebäude Tetris Hall, Kievaus Litho

Posao bez stresa

Installation & Montage - TECEfloor
Teaserkarte

Međunarodna obitelj

TECE je poduzeće srednje veličine u obiteljskom vlasništvu. Glavno sjedište je u Emsdettenu. 26 drugih lokacija diljem svijeta ima kompetentne osobe za kontakt u Vašoj blizini.

Saznajte više