Skip to main content

För frågor:
info@tece.se

Urinoarelektronik med infraröd sensor

Nya TECOfilo urinoarelektronik finns tillgänglig med metall-, glas- eller plastyta. Utseendet harmoniserar därmed perfekt med olika TECE spolplattor såsom TECEsquare eller TECEnow. TECEfilo spolknapp med glas- och plastytor kan även monteras plan med väggen. 

TECEfilo

TECE urinoarspolning U 2 passar för installation i torr- och tegelväggskonstruktioner. För gipsväggskonstruktioner görs installationen tillsammans med TECE urinoarmodul. Transformatorn är redan integrerad i de två skalelementen, vilket innebär att den passar för direkt 230 V-anslutning.

TECE urinoarspolning U 2 (transformator redan integrerad för direkt 230 V-anslutning)

Programmerbara funktioner:

TECOfilo elektronik inkluderar en magnetisk nyckel med vilken tvättid, förskölj, hygienspolning och även en stoppfunktion kan programmeras.

  • Hygienspolning:
    Automatisk spolningsaktivering: Alternativ för 24, 78 eller 168 timmar efter senaste användning
  • Stoppfunktion:
    Spolvolymen reduceras automatiskt om urinoaren används vid intervaller om mindre än 2 minuter.
TECEfilo - Programmierung