Skip to main content

TECEflex

För frågor:
info@tece.se

Das TECEflex Schibehülsen-Rohrsystem ist extrem verlässlich und fehlertolerant.

TECEflex – det pålitliga pressrörssystemet

TECEflex

Det pålitliga pressrörssystemet

 

TECEflex är ett pressrörssystem för installationer av dricksvatten, värme och tryckluft. Tack vare introduktionen av stora rördimensioner på upp till 63 mm är TECEflex ett av de mest universella rörsystemen på marknaden.

TECEflex ist ein Kunststoffrohr-Installationssystem mit umfangreichen Einsatzmöglichkeiten in der Haustechnik.
 • Ingen O-ringstätning - säkrare montering
 • Låga tryckförluster med nästan identisk innerdiameter på koppling och rör
 • Enkla verktyg
 • Pex-rör från 16 - 25 mm
 • Metallkopplingar från 14 - 63 mm
 • PPSU-kopplingar från 16 - 40 mm

TECEflex – pålitliga kopplingar i 25 år

TECEflex - Rohr - flexibel

I 25 år har miljoner rörkopplingar pressats över hela världen med TECEflex, alla med samma oförändrade axiala pressning: Röret expanderas och trycks över hylsan - tryckhylsan säkrar allt. Inget har förändrats i den här underliggande tekniken sedan marknadslanseringen av TECEflex.

Av den anledningen blev TECEflex ett av de mest universella pressrörssystemen på marknaden, med introduktionen av stora rördimensioner på upp till 63 mm.

Kopplingsteknik

TECEflex-rören ansluts permanent till kopplingarna med axial pressteknik. Enbart rörplasten används som tätning. Ingen ytterligare hjälp såsom O-ringar eller tätningstejp krävs. Den O-ringsfria kopplingstekniken är säker och extra hygienisk.

För att skapa en TECEflex-kopplingsteknik måste röret först expanderas. Kopplingen trycks in i det expanderade röret och hylsan pressas över röret upp till kopplingskragen.

TECEflex kompositrör är utrustade med en elektronstråle i PE-Xc innerrör. PE-Xc-plast utmärks särskilt av en stark minneseffekt. Effekten blir att materialet på det expanderade röret krymper över kopplingsmunstycket. Tryckhylsan förstärker denna anslutning.

Överblick över fördelarna med TECEflex-kopplingsteknik

 • O-ringsfri kopplingsteknik reducerar felmontage
 • Extra hygienisk koppling då inga öppningar finns för vatten att stagnera i
 • Låga tryckförluster då innerdiametern på koppling och rör nästan är identiska
 • Inga krav på underhåll av den axiala presstekniken

Dricksvatteninstallation

TECEflex - Trinkwasserinstallation

TECEflex har tack vare sina hygieniska egenskaper godkänts för användning med dricksvatten av DVGW (Tyska gas- och vattenföreningen), som också bekräftade systemets långa livslängd på minst 50 år. En fördel med den axiala presstekniken är att anslutningar blir sömlösa och inget ohygieniskt stillastående vatten bildas i några fickor.

Materialen som används i kopplingarna är godkända i hela Europa.

TECEflex är lämpligt för alla dricksvatteninstallationer.

Värmeinstallation

TECEflex - Heizungsinstallation

Oavsett om radiatorn är ansluten från väggen eller golvet finns det alltid en lösning i TECEflex-sortimentet. I kombination med kopplingstillbehören kan radiatorer installeras effektivt.

De vita kompositrören ser bra ut monterade eller i greninstallationer. Överblivna rörbitar kan användas i andra installationer för till exempel dricksvatten.

TECEflex är DIN CERTCO certifierat för värmeinstallationer.

Tryckluftsinstallation

TECEflex - Druckluftinstallation

Med TECEflex kan du göra tryckluftsinstallationer upp till dimensioner på 63 mm. Jämfört med metallrör har plaströr fördelen att tryckluftstillförseln under drift snabbt kan justeras vid förändrad efterfrågan.

TECEflex är lämpligt för tryckluftsinstallationer med följande parametrar:

 • Nominellt tryck: 16 bar
 • Driftsstryck: 12 bar
 • Högsta driftstemperatur: 60° C
 • Säkerhetsfaktor: 1.3

Kopplingstekniken utan O-ring innebär att det inte finns några restriktioner för vilken kompressorolja som används. TECEflex är alltså ett ekonomiskt alternativ till både koppar och stål.