Skip to main content
TECE Installation Qualität - Montage
Installation & montering

Kvalitet

Ett rör för livet.

På TECE innebär kvalitet permanent fungerande sanitetsinstallationssystem.

Såsom TECEflex rörsystem. Tack vare sin utomordentliga pålitlighet installeras samma oförändrade system fortfarande över världen idag.

TECE Installation Qualität - Montage Rohrsysteme
TECEflex har även visat sig utmärkt för gasinstallationer i många länder.
Enkel anslutning

Problemfri installation

TECEflex är ett feltolerant system. Det särskilt tjockväggade röret expanderas innan det enkelt trycks över den O-ringfria kopplingen med tryckhylsan. Expansionen innebär en minimal tryckförlust i kopplingen. Även gasapplikationer kan installeras med en tillförlitlig tätning.

Ett system för alla situationer

TECEflex är mångsidigt bland rörsystem. Systemet har godkänts för dricksvatten, värme, gas och tryckluft. Den O-ringfria kopplingstekniken erbjuder maximal säkerhet.

Uthållighetstest i laboratorium.

På TECE är det inte bara de individuella komponenterna som testas för funktionssäkerhet - interaktionen med alla komponenter i hela systemet inspekteras också.

Pressad till gränsen

TECE driver ett eget laboratorium med automatiska testbänkar för hållbarhet och uthållighetstester. Det är här minimivärdena som krävs av respektive standard övervakas och de aktuella tillämpningsgränserna hos produkterna och systemen fastställs.

All-roundskydd

Vår kvalitetssäkringsprocess genomgår många steg och börjar med testning av råmaterial till och med före produktionen. Sedan inspekteras de olika tillverkningsstegen som ingår i produktionsprocessen. Före inventeringsutvärderingen genomförs tester på slutprodukten, antingen individuellt eller som en del i det övergripande systemet.

tece_haken

Tillförlitlig kvalitet

  • Hållbarhetstester i vårt eget laboratorium
  • Tester av oberoende institut
  • Behåll kontrollen

På den säkra sidan.

Oavsett om det gäller ett fristående hus, ett flerfamiljshus, en förskola eller ett hotell, uppfyller TECE:s produkter alla juridiska krav på internationell nivå.

tece_haken

Oberoende tester

Oberoende testorgan såsom "Fraunhofer-Institut", testar individuella komponenter och kompletta badrumsväggsektioner, i vissa fall i extremt krävande situationer. Testcertifikaten som utfärdas av institutet utgör grunden för godkännanden och certifikat.

Kvalitetsmärkning

Internationella produkter kräver internationella godkännanden.

Av den anledningen granskas TECE:s rörsystem kontinuerligt av en stor mängd internationella externa inspektionsorgan.

Belgium certificates TECElogo