Skip to main content
Prefabrikace_aktualita
TECEsystem

Postup plánování montovaných instalačních stěn

Co je třeba vzít v úvahu při stavbě sanitárních stěn v modulárním provedení?

Sériové a modulární stavební metody jsou klíčem k tomu, aby bylo možné realizovat stavební procesy včas i přes nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Také pro instalace v budovách platí od fáze plánování nový standard: "sestavy namísto jednotlivých dílů". Podle některých odborných projektantů lze při použití průmyslově prefabrikovaných instalačních stěn přenést nároky na plánování na dodavatele systémů, jako je TECE, až o 30 %. Jak tato změna myšlení vypadá pro projektanta konkrétně? A co je třeba vzít v úvahu při prvních krocích?

Zvažte prefabrikaci včas

"Zda se prefabrikace vyplatí, byste si měli ověřit v každém případě! Odhaduji však, že možnost prefabrikace má ve svém hledáčku pouze třetina všech odborných projektantů," říká Uwe Klossner z M+P Ingenieurbüro für Technische Gebäudeausrüstung v Hannoveru.

Čím větší objekt, tím více se výhody modulární výstavby vyplatí jak ve fázi plánování, tak ve fázi výstavby. Čím dříve projektant zapojí dodavatele systému do procesu, tím efektivněji lze splnit stavební předpisy a požadavky klienta, protože celou škálu služeb z oblasti technologií a řešení lze vyvinout pouze v raných fázích poskytování služeb a odpovídajícím způsobem je zohlednit. Jde například o variantu plánování instalačních stěn ve formě dělících příček v místnostech nebo instalaci prvků na výšku místnosti během hrubé stavby ještě před stavbou stropu podlaží.

Možnost prefabrikace by proto měla být zvážena již ve 2. nebo 3. fázi plánování.

"Musíme vytvořit jiné povědomí o prefabrikaci ve stavebnictví. Je třeba více odborné podpory ze strany kolegů, více publikací! Každý stavební projekt by měl mít kontrolní seznam, kde je jasně stanoveno,  zda je průmyslová prefabrikace možná", doplňuje Klossner.

Sečteno a podtrženo, prefabrikace v době, kdy se počítá každá koruna i hodina práce, funguje lépe než zaběhnutá konvenční výstavba. Jaké jednotlivé kroky je třeba při ní zvážit?

Prefabrikace_aktualita_lidé
Aby bylo možné realizovat stavební procesy včas i přes nedostatek kvalifikovaných pracovníků, nabízí se řešení prefabrikované a modulární metody výstavby.

 

Stanovení profilu požadavků

Dodavatel systému TECE poskytuje perfektní podporu projektového týmu a stálé kontaktní osoby od počáteční diskuse až po schválení, protože je třeba, aby provozní inženýři (např. TDI), projektanti, generální dodavatelé a architekti usedli k jednomu stolu na začátku společně. Tímto způsobem jsou všechny důležité detaily procesu zaznamenány komplexně a včas, což následně pomáhá vytvořit platný odhad nákladů a předcházet změnám a úpravám v průběhu plánování a výstavby. V předběžné diskusi se zákazníkem sepíše projektový management výrobce veškeré požadavky.                                       

Zaznamená konkrétní specifikace projektu počínaje požadavky stavebního zákona, informacemi o přístupnosti koupelen, vybavení včetně technického, potrubí instalačních stěn, uzavíracích armatur a měřících jednotek, upevňovacích bodů pro nosné a přidržovací systémy. Popíše také místa jako jsou manipulační plochy a trasy na chodbách či schodištích během stavebních úprav.

Požadavky na protipožární a protihlukovou ochranu jsou v naší modulární výstavbě splněny díky osvědčeným systémovým řešením od renomovaných výrobců. Například zvýšené požadavky na zvukovou izolaci přilehlých obytných prostor jiných uživatelů vyžadujících ochranu podle DIN 4109-5 jsou dodrženy a prověřeny systémovými testy ve Fraunhoferově institutu ve Stuttgartu. Ze dvou protipožárních řešení nabízených dodavatelem systému vybíráme vždy to nejhospodárnější. Bcertifikované protipožární řešení "TECEsystem" v podobě stropní protipožárních manžet, nebo ve forměí instalační šachty v kombinaci se strojně nanášenou foukanou izolací z granulované minerální vlny od certifikované firmy.

"Nejlepší je samozřejmě řešení, kdy nemusíte kontrolovat každé potrubí, každou prohlubeň, ale máte k ruce výrobek, který je zaručeně těsný a maximálně brání vzniku požáru," vysvětluje odborný projektant Klaus Zimmermann (koordinace stavebních služeb z Bötzingenu).

Koncepce základních variant

Na základě schváleného seznamu požadavků jsou pro každý stavební projekt po konzultaci s osobami s rozhodovací pravomocí vypracovány individuální instalační stěny. Ty lze vždy seskupit do malého počtu základních variant, které se liší pouze v drobných detailech, jako je např. uspořádání WC a umyvadla (vlevo/vpravo). Na základě těchto základních variant lze již v rané fázi provést poměrně přesný odhad nákladů. Kromě toho lze vytvořit texty nabídek, na jejichž základě lze vypracovat paušální nabídky. Tím odpadá podrobná práce na stanovení hmotností pro odborného projektanta pro tyto oblasti.

"To nám hodně ulehčuje," potvrzuje Klossner z dlouholetých zkušeností.

Projektant je opět více projektantem než tvůrcem seznamů. Nemusí již přemýšlet a plánovat v mnoha jednotlivých částech. Dodavatel systému připraví pro každý typ stěny všechny potřebné dokumenty, jako jsou systémová schválení a specifikace provedení pro výběrové řízení, a předá je odbornému projektantovi.

CAD-Zeichnung der raumhohen Trennwand von TECEsystem, die beim Neubau in Bad Bentheim zum Einsatz kam.
Konečná kontrola a schválení výrobního výkresu je v kompetenci prováděcí společnosti.
 
Plánování výroby a zhotovení výkresu

Po zadání objednávky montážní firmou připraví dodavatel systému plán výroby pro jednotlivé instalační stěny. Předtím se na místě určí důležité instalační rozměry, jako je skutečná poloha stropních prostupů, geometrie místnosti a přístup k místu instalace. Poté se na základě plánování zařízení a TGA vytvoří podrobné a přesně padnoucí výrobní výkresy se všemi instalacemi a rozšířeními. Dále následuje závěrečná kontrola a schválení výrobního výkresu společností provádějící montážní práce.

"Schválení obvykle přichází od montážní firmy jako zákazníka," uvádí Klossner.

Odborní projektanti jako on a Zimmermann postupují podobně: oba osobně ještě jednou zkontrolují rozměry ve výrobním výkresu od rozměrů místnosti, šachty a rozměrů instalačních stěn a stropních prostupů, přes moduly, nosné a přídržné systémy a dělení šachty až po stoupačky, potrubní rozvody, izolaci potrubí a řešení požární ochrany.

Výroba a logistika

Průmyslová prefabrikace instalačních stěn probíhá podle perfektně koordinovaného plánu dodávek. Ty jsou na staveniště dopraveny „just-in-time“. A proto vše dále postupuje tak rychle a snadno.

"Už nemusíme řešit otázky jako např: Je to správně izolované, jsou v tom správné trubky, mají správné rozteče, je vše úhledně dokončeno? V podstatě se musím podívat jen na to, jak jsou instalační šachty vedeny stropem," říká Klossner. "V přípravné fázi máme sice poněkud vyšší náklady, ale když dojde na stavbu, celkově jsme v zisku. Dostaneme totiž průmyslově prefabrikované kompletní instalační stěny, které už jen snadno a rychle postavíme."