Skip to main content
Sajad Mirkhalafi, certifierad besiktningsman på Badrumsbesiktningar
Sajad Mirkhalafi, certifierad besiktningsman på Badrumsbesiktningar

3 av 4 badrum måste åtgärdas – brister i hur nya branschreglerna efterföljs

I januari 2021 kom de nya branschreglerna från Säker Vatten, som framför allt handlar om rörgenomförningar och tätskikt. Vi har pratat med Sajad Mirkhalafi, certifierad besiktningsman på Badrumsbesiktningar, kring hur reglerna efterföljs. Och han ser en hel del avvikelser - tre av fyra badrum måste åtgärdas innan de kan tas i bruk, visar besiktningsstatistiken.

 Vi har besiktigat flera tusen badrum sedan de nya branschreglerna trädde i kraft och vi ser en hel del avvikelser från reglerna inom såväl nyproduktion som ROT, säger Sajad.

Endast ett av fyra badrum som Badrumsbesiktningar kontrollerar får helt godkänt, visar deras statistik. Men i den siffran är även avvikelser som inte är kopplade till de nya branschreglerna inräknade.

När det kommer till hur de nya branschreglerna efterföljs, är det alltifrån stora till mindre missar som görs. Installation och placering av fördelarskåp, förläggning av tappvattenledningar och verifierade konstruktioner med läckageindikering, är några installationer där man ser en del brister.

 Vi ser ibland hur installatörer försöker fixa egna vattenfördelarskåp och serviceluckor, vilket inte går. Alla produkter måste monteras enligt tillverkarens anvisningar och det får inte göras åverkan på produkten, för då förlorar man garantin.

Så vad är det som gör att de nya reglerna inte alltid följs?

– Till viss del beror det nog på att reglerna är otydliga i vissa delar, men även att det behövs en bättre samordning mellan olika yrkesgrupper och en förståelse för varandras branschregler. Vi ser även att många VVS-montörer inte är uppdaterade på de nya reglerna och att personer som inte är utbildade eller auktoriserade utför arbeten.

Sajad Mirkhalafi poängterar att avvikelser från branschreglerna alltid ska kommuniceras innan ett arbete påbörjas. Ibland upptäcker man en avvikelse under arbetets gång, vilket gör att arbetet inte går att utföra enligt gällande branschregler.

– Oavsett måste detta kommuniceras till uppdragsgivaren för att undvika tvister längre fram, uppmanar Sajad.

Här kan du uppdatera dig på vad som gäller kring Säker Vattens nya branschregler från 2021: https://www.sakervatten.se/branschregler/branschregler-20211