Skip to main content
Marknadstrend
Säker Vatten ser en god framtidstro bland VVS-företagen i den första Barometern man presenterat kring konjunkturläget.

Säker Vatten har tagit tempen på branschen

När Säker Vatten presenterade sin första Barometer för VVS-branschen i april, visade den att framtidstron fortfarande är god. Bland de 183 VVS-företag som deltog i enkäten, svarade 7 av 10 att deras ekonomiska läge ser bra eller mycket bra ut. Hälften uppger dessutom att orderingången framöver är positiv. 25 procent uppgav att den är dålig eller mycket dålig.

- Det är positivt att se att företagen är starka trots det rådande konjunkturläget, men det märks att ovissheten är stor. Med tanke på konjunkturen trodde vi att fler skulle vara mer påverkade. Å andra sidan är det tidigt i konjunkturnedgången och det är första gången som Säker Vatten Barometern genomförs. Trender ser vi först när undersökningen genomförts några gånger, säger Sara Lehn, VD för Säker Vatten.

Höga materialpriser är något som oroar - en tredjedel oroar sig för det. För 13 procent av företagen är det största orosmolnet just nu att hitta och rekrytera kompetent personal.

Att så många har angivit att det är svårt att få tag på kompetens, gör att det är en viktig och angelägen fråga för Säker Vatten. Vi för en ständig dialog med skolor och yrkeshögskolor för att få fler att utbilda sig. Även om nybyggnation just nu är en nedåtgående trend, så finns det rör med underhållsbehov i befintliga byggnader, så kompetent personal behövs.

Barometern genomfördes under mars månad och skickades ut till drygt 2000 personer inom VVS-branschen. 183 företag besvarade enkäten. Drygt hälften av företagen som medverkade vänder sig till kommersiella fastigheter inom industri, bostäder eller offentlig sektor. Bara 25 procent arbetar med nyproduktion. De allra flesta – 69 procent – har renoveringsuppdrag, vilket kan förklara att företagen i Barometern ser något mer positivt på både ekonomi och framtid än byggbranschen i stort. Säker Vatten Barometern presenteras två gånger per år. Nästa mätning genomförs i oktober.

Ta del av Säker Vatten Barometern här