Skip to main content
TECEguard Plug-in läckagebrytare

TECEguard Plug-in läckagebrytare

Varje år inträffar cirka 100 000 vattenskador i våra hem med stora konsekvenser, både ekonomiskt och miljömässigt. Nyheten TECEguard Plug-in läckagebrytare stänger av vattnet och elen så fort en läcka uppstår och minskar därmed skadorna betydligt. 

Tack vare förbättrade bygg- och branschregler har vattenskadorna i badrum minskat de senaste tjugo åren. Vattenskadorna i våra kök går åt motsatt håll. Diskmaskiner, vattenanslutna kylskåp och andra hushållsmaskiner gör att det finns alltmer som kan läcka i utrymmen utan våtrumssäkring. Med nyheten TECEguard Plug-in läckagebrytare kan vattenskador undvikas helt om en läcka skulle uppstå. Maskinen övervakas av en vattensensor som kontinuerligt känner av om det uppstår läckage. Vid en läcka stängs vatten och el omedelbart av och systemet larmar med en tydlig pipsignal.

– Lanseringen av TECEguard är en del i vår satsning att ta fram vattensäkra produkter för den nordiska marknaden. Eftersom vi till största delen bygger i trä är det extra viktigt att använda produkter som skyddar mot vattenskador. En fukt- eller vattenskada innebär omfattande konsekvenser såsom långa torktider, omfattande saneringar och risk för hälsofarligt mögel, säger Jonas Elfborg, produktchef hos TECE Sverige.

TECEguard Plug-in består av styrenhet, motorventil och vattensensor. Styrenheten som sätts direkt i vägguttaget, indikerar om vattnet är på eller av samt larmar. Elen till den maskin man vill ansluta kopplas till styrenheten och vid läckage stängs elen till maskinen omedelbart av.

Systemet finns med en eller två motorventiler som monteras på vattenledningen. Vill man montera systemet i till exempel ett diskbänksskåp, använder man två ventiler – en för kallvatten och en för varmvatten. Vid läckage bryter motorventilen vattentillförseln till apparaten som är inkopplad till läckagebrytaren.

TECEguard Plug-in är godkänd av SINTEF Byggforsk och är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1.

TECEguard Plug-in läckagebrytare
TECEguard Plug-in består av styrenhet, motorventil och vattensensor.