Skip to main content
Mechanischer Geruchsverschluss für das Duschprofil TECEdrainprofile
Vårt senaste innovativa tillägg till TECEdrainprofile golvränna - ett membran som effektivt eliminerar problem med dålig lukt och ohyra som tränger in genom avloppet.

Luktfälla stänger ute lukt och ohyra

Nyligen lanserade vi ett smart tillägg till vår golvränna TECEdrainprofile – ett membran som sätter stopp för dålig lukt eller att ohyra tränger in från avloppet. Luktstoppet fungerar tack vare ett läppmembran, där duschvattnets vikt är tillräckligt för att öppna membranet, vilket stängs så fort vattnet har runnit undan. Tekniken förhindrar att lukter från avloppet eller ohyra tränger in, samtidigt som sifonen inte torkar ut. Det nya luktstoppet kan enkelt eftermonteras i avloppet, och det behövs inga skruvar eller verktyg för monteringen. 

Denna lösning kommer särskilt till sin rätt i situationer där duschen används sällan, där ventilationen är bristfällig eller när tryckvariationer i avloppssystemet kan leda till att vattenlåset tappar vatten.

Golvrännan TECEdrainprofile finns i flera längder mellan 800 mm och 1600 mm och är certifierad av RISE med över 20 tätskiktssystem.